Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη δηλώσεις για ΦΠΑ αγροτών


Δεύτερη «ευκαιρία» σε όσους δεν είχαν υποβάλει στο παρελθόν φορολογικές δηλώσεις ή οι δηλώσεις που είχαν υποβάλει στην εφορία ήταν ανακριβείς να υποβάλουν τώρα αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις, καταβάλλοντας από 3% έως 10% πρόσθετο φόρο, χωρίς άλλα πρόστιμα, δίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το υπουργείο Οικονομικών.

Σε αυτή την παράταση, μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη μπορούν να υποβάλλουν τις έκτακτες δηλώσεις τους και οι αγρότες για επιστροφή στο δημόσιο ποσών ΦΠΑ που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για τις οποίες ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την επομένη της επιστροφής που διενεργήθηκε από τη ΔΟΥ.
Με τη συγκεκριμένη «πρόσκληση» το οικονομικό επιτελείο ευελπιστεί ότι θα είναι αρκετοί οι υπόχρεοι οι οποίοι θα θελήσουν να «εκμεταλλευτούν» την εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση για να κλείσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση.

Στη ρύθμιση αυτή εξάλλου, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της περαίωσης για το κλείσιμο των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων έως το 2010, αλλά και το «κυνήγι» των ληξιπροθέσμων με τη βοήθεια πάντα ιδιωτών, στηρίζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών μέρος των προσδοκιών της για αύξηση των δημόσιων εσόδων και στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού, ο οποίος «ακροβατεί» σε τεντωμένο σχοινί.

Επισημαίνεται ότι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις οι υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου, μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010 χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι εκτός από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στη ρύθμιση, όπως θα ορίζει σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, εντάσσονται και δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις για αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, δηλώσεις που αφορούν σε όλες τις φορολογίες ακινήτων (φόρους υπεραξίας, μεταβίβασης ή αυτομάτου υπερτιμήματος ή τέλος συναλλαγής ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κάθε είδους φόρο ή τέλος).

Από τη μέχρι σήμερα συνολική εκκαθάριση το «κέρδος» του υπουργείου Οικονομικών από τον πρόσθετο φόρο εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των 941,5 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τις ανωτέρω περιπτώσεις που θα υποβάλλεται αρχική ή συμπληρωματική δήλωση θα καταβάλλεται πρόσθετος φόρος 10% αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και 3% από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά, ενώ στην περίπτωση που η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ δεν θα υπολογίζεται πρόσθετος φόρος.

Έτσι, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων για τις εξής φορολογίες:

* Φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά:

- Αρχικές ή τροποποιητικές, περιοδικές, έκτακτες ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ και δηλώσεις αποθεμάτων, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για καταβολή.

- Έκτακτες δηλώσεις για επιστροφή στο δημόσιο ποσών ΦΠΑ που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για τις οποίες ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την επομένη της επιστροφής που διενεργήθηκε από τη ΔΟΥ.

- Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών.

- Δηλώσεις Intrastat.

* Αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων.

* Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.

* Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας.

* Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

* Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις.

* Εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ εισφοράς υπέρ δακοκτονίας.

* Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών.

* Φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος, τέλους συναλλαγής ακινήτων, φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων και φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων.

* Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Ο συνολικός φόρος που οφείλεται θα καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υποβολή των δηλώσεων είτε σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών, ενώ το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 300 ευρώ με εξαίρεση την τελευταία δόση.

ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates