Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Σημαντικές ενισχύσεις για τους νέους αγρότες το 2015

Τι προβλέπει η νέα ΚΑΠ, τι θα ισχύσει για το νέο πρόγραμμα εγκατάστασης.
Το «πρασίνισμα» των καλλιεργειών, με αγρανάπαυση και αμειψισπορά, ως προϋπόθεση για την είσπραξη του συνόλου της άμεσης ενίσχυσης, η στήριξη νέων αγροτών για επιστροφή στα χωράφια, η ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών- μελών, αλλά και η επιβολή ανώτατου στρεμματικού ορίου για τις επιδοτήσεις αποτελούν τις βασικές αρχές της νέας ΚΑΠ. 
Ένα από τα πιο σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα στην Ευρώπη είναι το δημογραφικό των αγροτών καθώς μόνον το 6% των ευρωπαίων γεωργών είναι κάτω των 35 ετών. Γι΄ αυτό ακριβώς το 2% των άμεσων ενισχύσεων θα δίδεται σε νέους αγρότες (κάτω των 40 ετών). Για τη χώρα μας το ποσοστό αυτό υπολογίζεται σε περίπου 43-45 εκατ. ευρώ τον χρόνο για την επταετία της νέας ΚΑΠ. 
Συνολικά, η Ελλάδα θα έχει χρηματοδότηση 18,7 δις ευρώ για την περίοδο 2015 – 2020. Από αυτά οι Έλληνες αγρότες θα επωφελούνται με άμεσες ενισχύσεις 15 δις ευρώ, δηλαδή 2,145 δις ευρώ τον χρόνο (Πυλώνας Ι) και 3,7 δις ευρώ για διαρθρωτικές και αναπτυξιακές δράσεις (Πυλώνας ΙΙ). Τα χρήματα αυτά αυξάνονται με πρόσθετους πόρους, για ενίσχυση καινοτόμων δράσεων κ.λπ. 
Ειδικά για τους νέους αγρότες έχει προβλεφθεί σειρά δράσεων. Η ενίσχυση ύψους 240 εκατ. ευρώ, σε 16.000 νέους αγρότες, από το 2015, είναι ίσως το εργαλείο εκείνο που στη σωστή αξιοποίησή του μπορεί να ανατρέψει την εικόνα του γερασμένου αγροτικού πληθυσμού, συμβάλλοντας στην ουσιαστική ανανέωση του ηλικιακού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα. 
Με το νέο πρόγραμμα εγκρίθηκε η είσοδος 11.116 παραγωγών μέχρι 40 ετών στο αγροτικό επάγγελμα, οι οποίοι θα λάβουν ενισχύσεις ύψους 194 εκατ. ευρώ. Για πρώτη φορά εντάχθηκαν ως δικαιούχοι 3.224 επιλαχόντες. Στην Αιτωλοακαρνανία οι νέοι αγρότες, αυτοί που εντάχθηκαν κατά την τελευταία προκήρυξη του προγράμματος, είναι περισσότεροι από πεντακόσιοι. 
Στόχος είναι μέσα στο 2015, παράλληλα με την υλοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης νέων αγροτών, με το καινούργιο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης να τονωθεί η επιχειρηματικότητα των νέων αγροτών με μια σειρά δράσεων, επενδυτικών κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων. 
Στην Ένωση Αγρινίου, γνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα με ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως με νέους ανθρώπους, παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στους ενδιαφερομένους, έχοντας έτσι οργανώσει τις υπηρεσίες μας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν όλη την απαραίτητη υποστήριξη κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών φακέλων.

ΠΗΓΗ: www.e-ea.gr

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων από τον ΟΓΑ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 καταβάλλεται η 4 η δόση των Οικογενειακών Επιδομάτων του 2014 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) και οικογενειακά επιδόματα που αφορούν αναδρομικά το έτος 2013.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 184.907.889.66€.

Ειδικότερα η πληρωμή αυτή αφορά σε 727.788 δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων:

α) 722.788 δικαιούχους που θα λάβουν την 4 η δόση για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2014. Η δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 181.603.481,59 €.

β) 5.000 δικαιούχους που είχαν υποβάλει τροποποιητική αίτηση για το έτος 2013 και η αίτησή τους έχει εκκαθαριστεί. Η δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 3.304.408,07 €.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης υπενθυμίζει και διευκρινίζει ότι:

α) Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 για το έτος 2014 λήγει την 15η Ιανουαρίου 2015. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό.

β) Οι δικαιούχοι Οικογενειακών Επιδομάτων που έλαβαν προκαταβολή για το Α΄ τρίμηνο 2014 υποχρεούνται να υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21 για το έτος 2014, δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ( www . oga . gr ) .

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Ενημέρωση για την υποβολή αιτήσεων για σύνταξη γήρατος των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που γεννήθηκαν το έτος 1948

Ο Διοικητής του Οργανισμού κ. Ξενοφών Βεργίνης καλεί με επιστολή του, τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που γεννήθηκαν το έτος 1948 να υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη γήρατος.

Οι ασφαλισμένοι, που έχουν χρόνο ασφάλισης μόνο στον ΟΓΑ, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, εφόσον έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους και έχουν λάβει την προαναφερόμενη επιστολή, την οποία και θα επισυνάψουν.

Οι ασφαλισμένοι, που έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και επιθυμούν να συνυπολογισθεί ο χρόνος αυτός για τη συνταξιοδότησή τους με διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους το μήνα που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Η αίτηση υποβάλλεται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται από τους Ανταποκριτές του ΟΓΑ και από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ
(www.oga.gr).

Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

5 ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών σεμιναρίων νέων αγροτών που διοργανώνει ο ΟΓΑ, θα πραγματοποιηθεί το 5ο Eπιμορφωτικό σεμινάριο νέων αγροτών, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, (10.00’ – 17.30’), στην πόλη της Νίκαιας του Ν. Λάρισας , στην αίθουσα του «Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Κιλελέρ»

Την εισαγωγική ομιλία στο 5ο Επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιήσει ο Διοικητής του ΟΓΑ Δρ. Ξενοφών Βεργίνης.

Με εισηγήσεις τους, διακεκριμένοι επιστήμονες (καθηγητές Πανεπιστημίων, κλπ), θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες αγροτικού ενδιαφέροντος που αφορούν: Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας(Σιτάρι-Κριθάρι-Καλαμπόκι-Βαμβάκι κ.ά.), Δενδρώδεις Καλλιέργειες(Αμυγδαλιά-Μηλιά-Αχλαδιά κ.ά.), Δυναμικές-Υποσχόμενες Καλλιέργειες (Αρωματικά-Ενεργειακά Φυτά), Αμπελουργία-Οινοποίηση, Οργάνωση Αγροτικής Επιχείρησης-Αγροτική Επιχειρηματικότητα, Ζωική Παραγωγή (Κρέας-Γάλα), με στόχο την περαιτέρω επιμόρφωση και κατάρτιση των νεοεισερχόμενων στον κλάδο επαγγελματιών αγροτών.

Με το πέρας του Σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες και δωρεάν διανομή βιβλίων αγροτικού ενδιαφέροντος.


Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, έχουν οι άμεσα ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ηλικίας 22 έως 40 ετών που έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους.

Το Πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για Επιμορφωτικά Σεμινάρια νέων αγροτών για το 2014 έχει διάρκεια από 1/9/2014 έως και 30/4/2015, διοργανώνεται από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ και απευθύνεται σε 10.000 νέους αγρότες. Το Πρόγραμμα συνεχίζεται και σε άλλους νομούς της χώρας.

Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: 22-23 Δεκεμβρίου μπαίνει το τσεκ της ενιαίας ενίσχυσης

Το διήμερο 22-23 Δεκεμβρίου φαίνεται ως η πιθανότερη ημερομηνία καταβολής της β’ δόσης της ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο paseges.gr από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα γίνεται προσπάθεια ολοκλήρωσης των πληρωμών της εξισωτικής και του 2014, ενώ θα προχωρήσουν και οι πληρωμές βιολογικών.

Πριμ 15 χιλιάδες ευρώ για δημιουργία μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Πριμ 15.000 ευρώ προβλέπει για φυσικά πρόσωπα ηλικίας 40 – 50 χρόνων που θέλουν να ασχοληθούν με μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του αρμόδιου υπουργείου.

Το μέτρο αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο 2015 και βοηθά ανέργους που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν νέοι αγρότες να ασχοληθούν με την αγροτική καλλιέργεια και να δημιουργήσουν εισόδημα.
Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης είναι συνολικού προυπολογισμού για τη χώρα 5,2 δις και χρηματοδοτεί επενδύσεις, έργα υποδομής και νέους αγρότες.
Δείτε το σχετικό βίντεο ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Υπέρ του συμψηφισμού ο Βρούτσης γιατί 4 στους 10 ασφαλισμένους ΟΓΑ χρωστούν

Υπεραμύνθηκε του συμψηφισμού αγροτικών ενισχύσεων με τα χρέη προς τον ΟΓΑ ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Ασφαλιστικό, δίνοντας τα εξής στοιχεία:

- Τα ετήσια έσοδα του Οργανισμού φθάνουν τα 300 εκατ. ευρώ και η ετήσια δαπάνη τα 4 δισ. ευρώ.

- Τέσσερις στους 10 ασφαλισμένους του ΟΓΑ οφείλουν στο Ταμείο τους.

Μάλιστα, ο κ. Βρούτσης προέβει και στην επιβεβαίωση του κυβερνητικού σχεδιασμού για επανεξέταση των οικογενειακών επιδομάτων που ενσωματώνονται στις συντάξεις και για επανέλεγχο των συντάξεων χηρείας.

Ακόμη, ο υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε «λήξαν» το θέμα των δηλώσεων του διοικητική του ΙΚΑ, Ροβέρτου Σπυρόπουλου για αντιστοίχηση των παροχών υγείας και των συντάξεων με τις εισφορές που καταβάλλει κάθε ασφαλισμένος, όταν το ζήτημα τέθηκε στην Επιτροπή από τον πρόεδρό της, Δ. Κρεμαστινό, ο οποίος ανέγνωσε επιστολή του κ. Σπυρόπουλου.

«Ο κ. Σπυρόπουλος τοποθετήθηκε σε επιστημονικό συνέδριο και χαίρομαι που επιβεβαιώνει με την επιστολή του ότι οι απόψεις αυτές είναι καθαρά προσωπικές. Αυτό δεν είναι πολιτική που προετοιμάζουμε στο υπουργείο ή κάτι που ενστερνιζόμαστε. Μετά και την επιστολή του κ. Σπυρόπουλου νομίζω ότι το θέμα θεωρείται λήξαν» ξεκαθάρισε ο κ. Σπυρόπουλος.

ΠΗΓΗ: agronews.gr

Παράταση Προθεσμίας Πληρωμής των Ασφαλιστικών Εισφορών ΟΓΑ μέχρι και τις 29/12/2014

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ κ. Ξενοφώντα Βεργίνη παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς καμία επιβάρυνση, μέχρι και τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου όλοι οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη πληρωμή των οφειλών τους.

Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

9 προϊόντα δίνουν συμβόλαιο σε αγρότες


Εννέα καινούργια προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας θα ανακοινώσει σύντομα η Τράπεζα Πειραιώς για: γάλα, κριθάρι, φρούτα, σταφίδα, λάδι, βρώσιμες ελιές, φέτα, ρετσίνα και καπνό.

Ηδη έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες με τις εταιρείες: Αμστελ, Κρόνος, ΕΒΟΛ, Μαλαματίνα, Ενωση Συνεταιρισμών Παναιγιάλειος, Terra - Creta, ΣΕΚΕ, Intercom και Συνεταιρισμός Καλαβρύτων (φέτα).

Περισσότεροι από 3.000 παραγωγοί έχουν ενταχθεί στα 13 προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος είναι η συμβολαιακή γεωργία να καλύψει όλα τα προϊόντα σε όλη την επικράτεια, εντάσσοντας κάτω από την ομπρέλα της το σύνολο -ει δυνατόν- των Ελλήνων παραγωγών-αγροτών, ενώ η κάλυψη θα επεκταθεί και στη συμβολαιακή κτηνοτροφία.

«Η συμβολαιακή γεωργία εξορθολογίζει τα κόστη, δίνει ρευστότητα στον παραγωγό όταν τη χρειάζεται και, χωρίς να υποθηκεύσει τη γη του, πληρώνει τον παραγωγό με την παράδοση του προϊόντος, ενώ ακόμα και αν η παραγωγή υποστεί ζημιές ο αγρότης είναι ασφαλισμένος ότι θα πληρωθεί το δάνειο και θα αποζημιωθεί», αναφέρει στις «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, που «τρέχει» τη συγκεκριμένη δράση. Η χρηματοδότηση είναι απόλυτα εστιασμένη και παρακολουθεί τον σκοπό για τον οποίο δίνεται. Ετσι αποκλείεται ο παραγωγός να χρησιμοποιήσει την πίστωση για να αγοράσει π.χ. αυτοκίνητο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα όρια χρηματοδότησης για τα 13 προγράμματα που «τρέχουν» έχει ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ (πιστώσεις προς ενώσεις - συνεταιρισμούς - επιχειρήσεις και παραγωγούς).

Κεφάλαια κίνησης
Η συμβολαιακή γεωργία καλύπτει τον παραγωγό, καθώς έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης την ώρα που τα χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του. Δηλαδή από το να αγοράσει τους σπόρους, τα λιπάσματα, να πληρώσει τα εργατικά, μέχρι το καύσιμο για τα αγροτικά μηχανήματα. Βάζει τέλος στην αβεβαιότητα της πώλησης της παραγωγής, αφού ο παραγωγός ξέρει, βάσει της συμφωνίας με την επιχείρηση, ότι η παραγωγή του θα διατεθεί χωρίς προβλήματα.

Παράλληλα η τράπεζα έχει επιλέξει την επιχείρηση ή τον συνεταιρισμό, που θα αναλάβει την απορρόφηση της παραγωγής. Το βασικό κριτήριο επιλογής είναι ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να είναι φερέγγυες, με παρουσία ει δυνατόν και στο εξωτερικό. Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει τον παραγωγό με πρόσθετες (πέραν του ΕΛΓΑ) εγγυήσεις για την πιθανή απώλεια παραγωγής λόγω καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνάπτει δανειακή σχέση σε δύο επίπεδα:

α) Με τον αγοραστή του προϊόντος φυτικής ή ζωικής παραγωγής. Εγκρίνεται κεφάλαιο κίνησης για την εξόφληση της παραχθείσας ύλης από τους παραγωγούς.

β) Στη συνέχεια, χορηγείται πίστωση στους παραγωγούς που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν συμβόλαιο με τον παραπάνω αγοραστή, με χρήση κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας/Κτηνοτροφίας.

γ) Υπογράφονται συμβάσεις με επιχειρήσεις αγροεφοδίων - γεωπόνων και πρατήριων καυσίμων για να καλύπτουν αγορές με χρήση της κάρτας Συμβολαιακής γεωργίας/κτηνοτροφίας.

Ο παραγωγός χρησιμοποιεί αυτήν την κάρτα: Για την αγορά γεωργικών εφοδίων (σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.λπ.). Για την αγορά καυσίμων (χρησιμοποιεί την κάρτα σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα πρατήρια καυσίμων. Για την ανάληψη μετρητών: από οποιοδήποτε ΑΤΜ ή κατάστημα της Τράπεζας. Για την αγορά ζωοτροφών: με την προσκόμιση σε κατάστημα της Τράπεζας νομίμως εκδοθέντων παραστατικών (Δελτία Αποστολής/Τιμολόγια).

ΕΦΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Σήμερα η καταβολή Συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2014 για τους Συνταξιούχους του ΟΓΑ

Η σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2014 θα καταβληθεί σε 692.260 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρ ίου 2014.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται στο ποσό των 311.353.814,99 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates