Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Καταγραφή φυσικής παρουσίας συνταξιούχων και δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ

Ο Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι ξεκινάει τη διαδικασία καταγραφής φυσικής
παρουσίας
των συνταξιούχων και δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων του
ΟΓΑ. Η καταγραφή φυσικής παρουσίας είναι υποχρεωτική για όλους τους
συνταξιούχους και επιδοματούχους του ΟΓΑ. Για το σκοπό αυτό θα σταλεί από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ ενημερωτική επιστολή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.


Οι συνταξιούχοι και δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ για την ετήσια καταγραφή φυσικής παρουσίας θα πρέπει να προσέλθουν στα ΕΛ.ΤΑ ή στην Τράπεζα που έχουν ανοίξει λογαριασμό και πιστώνεται η σύνταξη τους ή το
επίδομά τους μέσα στο χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου 2012 έως 30
Νοεμβρίου 2012.


Διαδικασία καταγραφής φυσικής παρουσίας


Οι συνταξιούχοι και δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ πρέπει μέσα
στο παραπάνω χρονικό διάστημα να προσέλθουν οι ίδιοι στο φορέα που έχουν
ανοίξει λογαριασμό πίστωσης της σύνταξης ή επιδόματος του ΟΓΑ επιδεικνύοντας:


1. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
2. Το έγγραφο που εστάλη από τον ΟΓΑ, στο οποίο αναφέρεται ο Αριθμός
Μητρώου ΔΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ελέγξει αν αναγράφονται σωστά στο
έγγραφο ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ. Εάν δεν αναγράφονται σωστά ή δεν έχουν
συμπληρωθεί θα πρέπει να το δηλώσει ΑΜΕΣΑ στον Ανταποκριτή του τόπου
κατοικίας του, προσκομίζοντας το ανάλογο παραστατικό, προκειμένου να
συνεχιστεί η καταβολή της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνει.


Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας του συνταξιούχου ή επιδοματούχου
να προσέλθει ο ίδιος στα ΕΛ.ΤΑ ή στην Τράπεζα, η καταγραφή φυσικής παρουσίας
θα γίνει από τον αρμόδιο Ανταποκριτή του τόπου κατοικίας α) με την
προσκόμιση πληρεξούσιου ή εξουσιοδότησης θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής β) το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του συνταξιούχου και του
εξουσιοδοτημένου προσώπου γ) οποιοδήποτε δικαιολογητικό από το οποίο να
προκύπτει η αδυναμία του συνταξιούχου να προσέλθει στα ΕΛ.ΤΑ ή στην Τράπεζα
(π.χ. ιατρική βεβαίωση, βεβαίωση νοσηλείας κλπ) δ) το έγγραφο του ΟΓΑ με τα
στοιχεία του δικαιούχου.


Σημείωση: τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν μπορούν να προσέλθουν για
καταγραφή στα ΕΛ.ΤΑ ή στις Τράπεζες, παρά μόνο στον Αρμόδιο Ανταποκριτή.


Τέλος, ενημερώνουμε ότι όλοι οι συνταξιούχοι και επιδοματούχοι του ΟΓΑ πρέπει
να ανταποκριθούν στην διαδικασία καταγραφής φυσικής παρουσίας
, διότι
εάν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2012 δεν έχουν προσέλθει στα ΕΛ.ΤΑ ή στις Τράπεζες
(ή στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ κατά περίπτωση) για να δηλώσουν την παρουσία
τους ή δεν έχουν δηλώσει σωστά τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ στον Ανταποκριτή του
ΟΓΑ, από τον μήνα Ιανουάριο του 2013 θα ανασταλεί η καταβολή της
σύνταξης.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Στο internet οι δικαιούχοι ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν να μπουν για να ενημερωθούν οι δικαιούχοι επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου 2012 (αφορά την Ενιαία Αίτηση 2011).

Για την εφαρμογή πιέστε ΕΔΩ


Έναρξη Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Βιβλίων από τον ΟΓΑ για 300.000 δικαιούχους

Ο ΟΓΑ με στόχο την ενίσχυση των ψυχαγωγικών και πολιτιστικών παροχών προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των δράσεων της Αγροτικής Εστίας εφαρμόζει και για την φετινή περίοδο 2012 το Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Βιβλίων.
 

Το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, ξεκινάει τη Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012 και απευθύνεται σε 300.000 άτομα.
 

Οι δικαιούχοι (ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι) δωρεάν παροχής βιβλίων θα απευθύνονται στα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία προκειμένου να κάνουν χρήση της παροχής και να λαμβάνουν τα βιβλία.
 

Τα δωρεάν βιβλία που μπορούν να λαμβάνουν οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι
 

 μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου,
 φροντιστηριακά,
 σχολικά βοηθήματα ή
 άλλα ξενόγλωσσα φροντιστηριακά βοηθήματα
 

Η αξία της παροχής είναι ίση με 20.00 € και αντιστοιχεί στην τιμή του βιβλίου αφού αφαιρεθεί η έκπτωση σε ποσοστό 10%. Η έκπτωση θα υπολογίζεται επί της αναγραφόμενης επί του βιβλίου τιμής λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων (υπολογισμένης και της έκπτωσης 10%) υπερβαίνει το ύψος της αναλογούσας επιδότησης, την επιπλέον διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο δικαιούχος.
Η παροχή δωρεάν βιβλίων είναι αυστηρά προσωπική, ισχύει προσωπικά για τον δικαιούχο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από άλλα άτομα.

Στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ ( www . oga . gr ) είναι αναρτημένος ο κατάλογος των συμβεβλημένων βιβλιοπωλείων με τον ΟΓΑ.
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
Η αγορά των βιβλίων μπορεί να γίνει από:


Α) τον ΑΜΕΣΑ ασφαλισμένο, ο οποίος υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ή
Β) το/τη σύζυγο, προσκομίζοντας την αστυνομική Ταυτότητα της/του άμεσα ασφαλισμένου
Γ) τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, το οποίο θα έχει μαζί την Αστυνομική ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου.
 

Οι ανωτέρω θα μπορούν να παραλάβουν τα βιβλία για όλα τα μέλη της οικογένειας που έχουν κληρωθεί μαζί με τον άμεσα ασφαλισμένο. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσέρχονται στο βιβλιοπωλείο με την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του άμεσα ασφαλισμένου, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν και τους ΑΜΚΑ όλων των δικαιούχων της οικογένειας.
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων, μπορούν να κάνουν χρήση των Δελτίων Αγοράς Βιβλίων μέχρι 31-12-2012.
 

Από το Γραφείο Διοίκησης ΟΓΑ

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΠΕΚΕΠΕ: Online ενημέρωση δικαιούχων ΑΤΕ και Πειραιώς

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής θα μπορεί κάθε δικαιούχος που έχει δηλώσει στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2012 τραπεζικό λογαριασμό στις τράπεζες ΑΤΕ και Πειραιώς να ενημερωθεί σχετικά με τα αποτελέσματα της διασταύρωσης των στοιχείων του (λογαριασμός ΙΒΑΝ, ονοματεπώνυμο) με την Τράπεζα.

Αν η διασταύρωση των στοιχείων έχει απορριφθεί, θα μπορεί να ενημερωθεί για το λόγο και να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες άμεσα, προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και η επόμενη διασταύρωση των στοιχείων με την τράπεζα να είναι επιτυχής, πριν την Προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2012.Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΝΑΙ: ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

ΚΟΤΙΝΟΣ 20135ος Πανελλήνιος διαγωνισμός εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδουΣτο πλαίσιο της έκθεσης:
θα απονεμηθούν τα βραβεία


ΧΡΥΣΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΙΝΟΣ
 ΚΟΤΙΝΟΣ 2013

Σκοπός του διαγωνισμού είναι:


Η προσπάθεια ενημέρωσης των ελαιοκαλλιεργητών, ελαιοπαραγωγών, ελαιοτριβέων, τυποποιητών και λιανοπωλητών οι οποίοι διαθέτουν νομίμως τυποποιημένο το προϊόν τους, να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα του επωνύμου προϊόντος τους προωθώντας την χρήση του ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας σε όλη την γκάμα των πεδίων χρήσης και κατανάλωσής του. Η προώθηση της γνώσης της ιδιαίτερης αξίας και των υγιεινών / θρεπτικών ιδιοτήτων του ελαιολάδου και της Ελληνικής (και Μεσογειακής) διατροφής σε νέους καταναλωτές μικρής ηλικίας (σχολεία), σε επαγγελματίες ζαχαροπλάστες, βιοτέχνες, ιδιαίτερα σε σχολές μαγειρικής γαστρονομίας και σε εστιατόρια στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ στο www.Eleotexnia.gr Πληροφορίες: 2107568888-info@eleotexnia.gr

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ: Υπογραφή της ΚΥΑ για επιστροφή Ειδικού Φόρου Πετρελαίου για τους αγρότες.

Υπογράφηκε η απόφαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητή, Αθανάσιο Τσαυτάρη και τους συναρμόδιους Υπουργούς, τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάννη, για τον προσδιορισμό των συντελεστών επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου, που αφορά τους αγρότες για το έτος 2012.

Η πληρωμή, του κάθε δικαιούχου επιστροφής, γίνεται με βάση τα ψηφιοποιημένα στοιχεία καλλιέργειας των αγροτεμαχίων και του αριθμού των ζώων που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στο ΟΣΔΕ. Σημειώνεται ότι, οι δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) ανά αγροτική δραστηριότητα, για το έτος 2012, δεν διαφοροποιήθηκαν ουσιαστικά σε σχέση με τους αντίστοιχους των προηγουμένων ετών.

Λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας η πληρωμή της επιστροφής θα γίνει σε δύο δόσεις του 50%.
Η πρώτη δόση, περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ, θα καταβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 και τα σχετικά ποσά θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων την αμέσως επόμενη ημέρα .

Όπως δήλωσε ο Υπουργός, Αθανάσιος Τσαυτάρης: «Μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα, παραμένουμε κοντά στους Έλληνες παραγωγούς για την αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος, που αφορά στο κόστος παραγωγής και ειδικά του υψηλού κόστους της ενέργειας. Το ποσό της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου, που εξασφαλίσθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για το 2012, είναι το ίδιο με πέρυσι, ενώ η πληρωμή θα γίνει σε δύο δόσεις.
Είμαστε καθημερινά κοντά στους παραγωγούς και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διευκολύνουμε το παραγωγικό τους έργο, που είναι σημαντικό για την ανάταξη της οικονομίας της χώρας στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία».

ΠΗΓΗ: thessalikigi.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ-ΔΗΩ


Οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟ Ελλάς και ΔΗΩ , με αφορμή την εύρεση παραποιημένων βεβαιώσεων, που είχαν κατατεθεί σε κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας για την ένταξη στα προγράμματα επιδότησης του Υ.Α.Α.Τ. τονίζουν τη σημασία της αξιοπιστία των συστημάτων πιστοποίησης στον κλάδο της Βιολογικής Γεωργίας.

Η Βιολογική Γεωργία αποτελεί πρόταση ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα, και εστιάζει σε συστήματα παραγωγής φιλικά προς το περιβάλλον που δίνουν προτεραιότητα στην υγεία, στη διατροφή, στον καταναλωτή και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.

Τα βιολογικά προϊόντα, πριν φτάσουν στον καταναλωτή είχαν και έχουν αυστηρό έλεγχο για την τελική τους πιστοποίηση και αυτή η αρχή αποτελεί προτεραιότητα και είναι αδιαπραγμάτευτη!

Από συστηματικό διασταυρωτικό έλεγχο των δύο Οργανισμών Πιστοποίησης εντοπίσθηκαν περιπτώσεις παραποιημένων βεβαιώσεων για τις οποίες έχουν γίνει οι προβλεπόμενες νομικές ενέργειες έναντι των εμπλεκομένων, οι οποίοι πέραν του κινήτρου των ίδιων συμφερόντων δυσφήμησαν την αξιοπιστία και την επαγγελματική φερεγγυότητα του βιολογικού κλάδου. Ταυτόχρονα έχουν ενημερωθεί εγκαίρως οι αρμόδιες αρχές ώστε να υπάρξουν ενέργειες κατά αρμοδιότητα.

Από την πλευρά των Οργανισμών καταδικάζεται κάθε ενέργεια που βάλλει την αξιοπιστία της βιολογικής γεωργίας.

Περισσότερες Πληροφορίες:


ΒΙΟ Ελλάς Διαμαντόπουλος Κώστας 2108211940
 
ΔΗΩ Καραμίχου Ελίνα 2108224384

Χρήσιμες πληροφορίες:


Ι) Βεβαίωση Συμμόρφωσης : 


Η Βεβαίωση Συμμόρφωσης υποδηλώνει την αρχική συμμόρφωση και εκπλήρωση των προϋποθέσεων που θέτουν και απαιτούν οι Προδιαγραφές του Καν. (ΕΚ) 834/2007.

Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της μέχρι τότε συμμόρφωσης και εκπλήρωσης των προϋποθέσεων των εργασιών παραγωγής, παρασκευής ή εισαγωγής και των αντίστοιχων αναφερόμενων μονάδων.

Η Βεβαίωση Συμμόρφωσης εκδίδεται από το αρμόδιο Τμήμα Πιστοποίησης του Οργανισμού, μετά τη θετική περί ένταξης απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης.

Η Βεβαίωση Συμμόρφωσης, εκδίδεται μετά από αίτημα τους, σε όλους τους Συμβαλλόμενους με τον Οργανισμό επιχειρηματίες οι οποίοι τηρούν τον Καν. (ΕΚ) 834/2007.

ΙΙ) Πιστοποιητικό Προϊόντος


Το Πιστοποιητικό Προϊόντος βεβαιώνει ότι η συνολική ή μερική και συγκεκριμένη ποσότητα ενός προϊόντος είναι σύμφωνη με τις Προδιαγραφές του Καν.(ΕΚ) 834/2007.


Το Πιστοποιητικό Προϊόντος είναι το βασικό και αναγκαίο έγγραφο Πιστοποίησης για την πραγματοποίηση εμπορικών πράξεων.

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Με βιολογικό τρόπο η προστασία των ακτινιδίων από επιβλαβές έντομο

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους καλλιεργητές ακτινιδίου της Θεσσαλίας η εμφάνιση του εντόμου Metcalfa pruinosa το οποίο έχει προκαλέσει ζημιές στις καλλιέργειές τους. Για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπό τον περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να προσφέρει πολλά σ’ αυτή την κρίση γι’ αυτό μέλημα της αιρετής Περιφέρειας είναι η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Παρότι αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες του αρμόδιου Υπουργείου συνεργαζόμαστε με τους φορείς και τους παραγωγούς για να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο αν εξαπλωθεί μπορεί να έχει ανησυχητικές συνέπειες και σε άλλα είδη πέρα απ’ το ακτινίδιο. Και επειδή στόχος μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος η ενδεδειγμένη λύση που προωθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι βιολογική, δηλαδή με την τοποθέτηση κλωβών όπου θα είναι εγκατεστημένοι φυσικοί εχθροί καταπολέμησης του φυτοφάγου εντόμου και όχι με χημικά μέσα».

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ακόμη ότι στόχος είναι να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη «ρίζα» του, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο επιβλαβές έντομο μπορεί να βλάψει και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως αχλαδιές, ελιές, μηλιές και αμπέλια. Οι καλλιέργειες αυτές είναι πρώτης προτεραιότητας στην ελληνική αγροτική οικονομία και η διαδικασία που ακολουθείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι πρωτοπόρα και πρόκειται να αποτελέσει οδηγό και για τις άλλες Περιφέρειες της χώρας καθώς το φαινόμενο αυτό έχει εμφανιστεί και αλλού.


ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

Έως 31 Οκτωβρίου δικαιολογητκά για επιστροφή ΦΠΑ αγροτών

Παρατάθηκε μέχρι 31 Οκτωβρίου 2012 η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες, που αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2011.

Η παράταση δόθηκε με την με αριθμό ΠΟΛ. 1177 απόφαση του υφυπουργού οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2494/Β/12 – 9 – 2012, λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι δικαιούχοι επιστροφής Φ.Π.Α. αγρότες για τη συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι 31.7.2012.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ:


ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Αγώνας δρόμου για το αγροτικό πετρέλαιο

Σ' έναν πραγματικό αγώνα δρόμο έχουν επιδοθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να τηρήσουν στο ακέραιο τις εξαγγελίες περί επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο.

Στόχος του υπουργείου, όπως έχει ανακοινώσει και ο καθηγητής κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης η επιστροφή του 50% εντός της εβδομάδος, ώστε να ακολουθήσει η εξόφληση του ποσού στους αγρότες.

ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012

«Φουντώνει» ο πόλεμος για το καλαμπόκι

Το… καλαμπόκι φαίνεται να αποτελεί στο αμέσως επόμενο διάστημα πεδίο «διαμάχης» και συμφερόντων παγκοσμίως εφέτος, αφού η ξηρασία και η οικονομική κρίση δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγορά. Η πιο δυσάρεστη διάσταση του ζητήματος έχει να κάνει με τους κτηνοτρόφους, τους πτηνοτρόφους και τους χοιροτρόφους, οι οποίοι βασίζουν τη διατροφή των ζώων τους σε μεγάλο βαθμό στο συγκεκριμένο δημητριακό.

Ένας συνεχής «πόλεμος» συμφερόντων ξέσπασε εφέτος με αφορμή την ξηρασία, τη μείωση της παραγωγής και την οικονομική κρίση, η οποία περιόρισε τα οικονομικά των αγροτών, με αποτέλεσμα πολλά χωράφια να μείνουν χέρσα. Ο «πόλεμος» αυτός έχει να κάνει με τα κτηντοροφικά φυτά και κυρίως το καλαμπόκι που αποτελεί βασικό είδος διατροφής για τα περισσότερα ζώα που εκτρέφουν οι κτηνοτρόφοι.


Είναι ενδεικτικό πως σύμφωνα με καταγγελίες του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας στη βόρεια Ελλάδα έχουν «ξεχυθεί» στην αγορά Βόυλγαροι και Κροάτες έμποροι, οι οποίοι αγοράζουν μεγάλες ποσότητες καλαμποκιού κι άλλων κτηνοτροφικών φυτών. Τέτοιες πρακτικές και αγοραπωλησίες πιέζουν περαιτέρω την εσωτερική αγορά κι ενώ οι έλληνες κτηντορόφοι ήδη από πέρσι αναγκάστηκαν να υποσιτίσουν τα ζώα τους, με αποτέλεσμα την άμεση μείωση της παραγωγής τους.


Σύμφωνα με τους παραγωγούς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η εγχώρια αγορά να ξεμείνει από καλαμπόκι την περίοδο κοντά στα Χριστούγεννα, δεδομένου ότι πολλοί αγρότες δεν ήταν σε θέση εφέτος, από οικονομικής άποψης, να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους.


Αυτός ο ιδιότυπος «πόλεμος» συμφερόντων που έχει ξεσπάσει και τείνει να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις «τροφοδοτείται» από ειδήσεις και πληροφορίες που κάνουν λόγο για μείωση στην παραγωγή καλαμποκιού και σε άλλες παραγωγικές χώρες.


Ενδεικτικά, πρέπει να αναφέρουμε, σύμρφωνα με πληροφορίες, ότι η γαλλική παραγωγή δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 15,2 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας πτώση κατά 2,7% σε σύγκριση με το 2011.


Μολυσμένο καλαμπόκι στην Κύπρο


Σε συναγερμό έχει τεθεί το Υπουργείο Γεωργίας της Κύπρου μετά τον εντοπισμό δύο μολυσμένων φορτίων διαφορετικής ζωοτροφής τις τελευταίες ημέρες.


Πρόκειται για δύο φορτία που εισήχθησαν το ένα για λογαριασμό της Επιτροπής Σιτηρών και το άλλο για ιδιωτική εταιρεία τα οποία έχουν εντοπιστεί από τον τομέα του Κλάδου Ελέγχου Ζωοτροφών, του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος μολυσμένα με σαλμονέλα και αφλατοξίνες.


Πληροφορίες του κυπριακού Τύπου που επιβεβαιώθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, αναφέρουν ότι ποσότητα των μολυσμένων φορτίων παρέλαβαν μύλοι επεξεργασίας ζωοτροφών, και μικρός αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων ενώ το μεγαλύτερο φορτίο παραμένει σε αποθήκες. Από την πρώτη στιγμή ειδοποιήθηκαν όλοι όσοι έλαβαν ποσότητες από τα μολυσμένα φορτία ώστε να μη χρησιμοποιήσουν τις ζωοτροφές είτε για επεξεργασία, είτε για τη βρώση των ζώων. 

 

Αραβόσιτος από Βουλγαρία
 

Το δεύτερο μολυσμένο δείγμα εντοπίστηκε σε φορτίο αραβόσιτου (σιταροπούλα) που εισήχθη στην Κύπρο από ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ζωοτροφών. Το βάρος του φορτίου ανέρχεται στους 1.700 τόνους και εισήχθη στις 28 Αυγούστου από τη Βουλγαρία.

Την Τρίτη εξάλλου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα που έδειξαν ότι το φορτίο ήταν μολυσμένο με αφλατοξίνες και αμέσως ειδοποιήθηκαν όσοι προμηθεύτηκαν τη σιταροπούλα να μην προβούν σε χρήση της.


Ο μεγαλύτερος όγκος του φορτίου και συγκεκριμένα οι 1500 τόνοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αποθήκες στο Βασιλικό, ενώ ποσότητα έχει διοχετευτεί σε μύλο ζωοτροφών στη Λεμεσό, σε μύλο της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και σε κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες της ίδιας περιοχής.


Χθες, η εταιρεία προχώρησε και αυτή σε προσφυγή και έχει διοριστεί ανεξάρτητος λειτουργός, ο οποίος θα διενεργήσει εκτεταμένους ελέγχους στο φορτίο. Τα αποτελέσματα και αυτής της έρευνας αναμένονται γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου.

 

Αλέξανδρος Μπίκας  
mpikas@paseges.gr

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας

Κατ’ εξαίρεση συγκομιδή και συσκευασία των ακτινιδίων εμπορικής περιόδου 2012-13

Με ανακοίνωσή της, που υπογράφεται από τον Δ/ντή Δρ. Δημήτριο Βάσσο η Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας γνωστοποιεί ότι «Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων ποικιλιών ακτινιδίας της περιοχής μας και μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, διαπίστωσε ότι υπάρχει κατάλληλος βαθμός ωριμότητας (6.2ο Brix).

Κατόπιν αυτού και μόνο για τις πρώιμες ποικιλίες, αποφασίζουμε την κατ’ εξαίρεση έναρξη συγκομιδής την 10/9/2012.
 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ημερομηνίας απαγορεύεται η συγκομιδή ακτινιδίων κάτω από αυτό του ορίου (6.2ο Brix). Γι αυτό θα διενεργούνται έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι των αρμοδίων υπαλλήλων.

Οι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή των ακτινιδίων, κάθε φορά πριν προβούν στη συγκομιδή των καρπών, συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση στη οποία αναφέρουν την ημερομηνία συγκομιδής τους, την τοποθεσία της καλλιέργειας, καθώς και τη ποσότητα που πρόκειται να συγκομίσουν.

Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής και κατόπιν χορηγείται προς τον ενδιαφερόμενο έγγραφη άδεια κοπής από την υπηρεσία μας, κατ’ εξαίρεση λόγω πρωϊμότητας της ποικιλίας και φυσικά μετά από επιτόπιο έλεγχο στη φυτεία. Η ύπαρξη της έγγραφης άδειας είναι απαραίτητη και γίνεται κατ’ εξαίρεση, πριν την οριστική αναγγελία της ημερομηνίας της επίσημης συνολικής κοπής ακτινιδίων για την περιοχή μας, σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση με αριθ. 290524/ΦΗΚ 1521/Β/2010).

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να μην προσκομίζουν ακτινίδια που συνέλεξαν οι ίδιοι στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να ελεγχθούν τα σάκχαρα, δεδομένου ότι η δειγματοληψία θα γίνεται επιτόπια από ειδικούς γεωπόνους ελεγκτές».

ΠΗΓΗ: ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Καθορισμός ημερομηνίας συγκομιδής ακτινιδίων

Με επιστολή του προέδρου του, Γ. Φραγκίστα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής και Διακίνησης Φρουτων Λαχανικών και Χυμών – Incofruit – Hellas ενημερώνει τα μέλη του για τις τεχνικές λεπτομέρειες σε σχέση με την συγκομιδή - τυποποίηση και εμπορία ακτινιδίων για το έτος 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επιστολή στο συνημμένο αρχείο doc, πιέζοντας εδώ:
 
ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ 

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012

Προσπάθεια ίδρυσης ενιαίου φορέα από τους κτηνοτρόφους της Άρτας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με στόχο την οργάνωση ενιαίου φορέα κτηνοτρόφων της Άρτας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση τα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άρτας.


Η πρώτη αυτή συνάντηση ήταν μαζική, με συμμετοχή κτηνοτρόφων από όλες τις περιοχές του νομού και εκλέχτηκε συντονιστική επιτροπή που θα προετοιμάσει τα επόμενα βήματα για την ενημέρωση όλων των κτηνοτρόφων της περιοχής.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος κ. Νίκος Γκίζας που υποσχέθηκε την αμέριστη συμπαράσταση στους κτηνοτρόφους.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την επόμενη συνάντηση.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

250 συμμετοχές, 25 νομοί, 2 υπουργοί, 1 Αντιπρόεδρος Ευροκοινοβουλίου στο Συνέδριο Νέων Αγροτών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10-9-2012

Πατώντας σταθερά στο παρόν
οραματίζονται το μέλλον οι Νέοι Αγρότες

Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών για μια ακόμα φορά (τουλάχιστον 27η ) κατέγραψε τόσο τον δυναμισμό των Νέων Αγροτών, οι οποίοι μετά το 40ο έτος συνεχίζουν την δράση τους όπου επιλέγουν, όσο και στην σταθερή προσήλωσή τους στο μέλλον, διότι θέλουν και μπορούν να έχουν μέλλον.


Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών στο θερμά φιλόξενο μπαλκόνι των Πιερίδων μουσών, το Ελατοχώρι Κατερίνης, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλων.

Η πρώτη μέρα (Πέμπτη, 6-9-2012) ήταν αφιερωμένη στην αλληλογνωριμία, ανταλλαγή σκέψεων και επίσκεψη σε δύο χαρακτηριστικά σημεία της δράσης στην ύπαιθρο, στις εγκαταστάσεις της ΖΕΥΣ στην Καρίτσα (ακτινίδια, σταφύλια, δαμάσκηνα) όπου ενημέρωσε ο κ. Μανώσης, και στην ΣΑΦΕΤΗ στο Δίον, ένα σύμπλεγμα με δραστηριότητες που μπορούν να εμπλουτίσουν τον αγροτουρισμό (Εργαστήριο χαλκού, εργαστήριο ψηφιδωτών εργαστήριο γεύσεων, εργαστήριο υφαντών, ξενώνες, φιλόξενοι-πρόσχαροι άνθρωποι κλπ), όπου ενημέρωσε η κα Κ. Σαφέτη.

Η δεύτερη μέρα (Παρασκευή, 7-9-2012) το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών έδωσε βήμα στους Νέους Αγρότες που καταφέρνουν να δημιουργούν πλούτο για την πατρίδα. Οι Νέοι Αγρότες έχουν όλα τα προβλήματα που έχουν όλοι οι αγρότες, και αυτά εκφράζονται από το σύνολο των συνδικαλισμένων αγροτών, και επιπλέον τέσσερα πρωτόγνωρα προβλήματα για τον κάθε Νέο Επαγγελματία Αγρότη:
 

Τον επαγγελματικό προσανατολισμό όσον αφορά το αντικείμενο της μελλοντικής αγροτικής ενασχόλησης.
Την κοινωνικοποίηση, κοινωνική προσαρμογή, αναγνώριση.
Την δημιουργία οικογένειας, με διαμόρφωση κατοικίας, επιλογή συντρόφου, γεννήσεις και μεγάλωμα παιδιών, σπουδές παιδιών κλπ και
Τη σταθεροποίηση της επαγγελματικής δράσης, όσον αφορά την δικτύωση, το μέγεθος, τον προσανατολισμό παραγωγής κλπ

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου η νέα πληρωμή αποζημιώσεων ύψους 4,2 εκ ευρώ από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες.

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 5.247 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 4,2 εκατ. ευρώ περίπου, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών για τα έτη 2011 και 2012.
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή (ελιές, εσπεριδοειδή, χειμερινά κηπευτικά κλπ.) και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια σε όλη την επικράτεια, αλλά κυρίως στους νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας, Πέλλας κλπ.


ΠΗΓΗ: ΕΛΓΑ

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Εορτασμός της Εκκλησίας μας «Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»


Θέλω να αναφερθώ στον εορτασμό της εκκλησίας του χωριού μας και να σας παραθέσω παλαιότερη ανάρτηση μου ΕΔΩ. Σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί Πανηγυρική Δοξολογία με την περιφορά της εικόνας της Παναγίας στο χωριό μας και μετά για όποιον επιθυμεί θα ακολουθήσει λαϊκοδημοτική βραδιά στο καφενείο του χωριού.

Αν και δεν είναι σύνηθες το blog αυτό να αναφέρεται σε τέτοιου είδους περιστατικά ωστόσο θα ήθελα με αφορμή τον εορτασμό της εκκλησίας του χωριού μου που είναι στις 8 Σεπτεμβρίου, να σας γνωστοποιήσω το λόγο για τον οποίο κατασκευάστηκε και που βασίζεται σε ένα θαύμα. Αποφάσισαν δηλαδή οι κάτοικοι του χωριού να δημιουργήσουν μια εκκλησία μιας και δεν υπήρχε άλλη. Άρχισαν λοιπόν να συγκεντρώνουν υλικά (πέτρα) στο χώρο όπου επρόκειτο να ανεγερθεί η εκκλησία. Καθώς όμως κάποιοι κάτοικοι δεν συμφωνούσαν με το όνομα της εκκλησίας και ήθελαν να της δώσουν το δικό τους όνομα οι εργασίες καθυστερούσαν να ξεκινήσουν. Μια μέρα λοιπόν καθώς έπαιζαν τα παιδία στον προαύλιο χώρο όπου ήταν συγκεντρωμένες οι πέτρες είδαν μια λάμψη πίσω από τις πέτρες και έτρεξαν να δουν τι την είχε προκαλέσει. Φτάνοντας εκεί η λάμψη είχε σταματήσει και πάνω σε μια πέτρα είχε σχηματιστεί η σιλουέτα της Παναγίας με τον Χριστό στην αγκαλιά της, (Είναι η πρώτη φωτογραφία, και την πήρα από το εικόνισμα της γιαγιάς που είχαν βγάλει εκείνη την εποχή) .

 


Ήταν ένα θαύμα και ο λόγος που άρχισε η κατασκευή της εκκλησίας πυρετωδώς. Οι εργασίες άρχισαν το 1960 και μετά από δύο χρόνια ολοκληρώθηκαν. Η εκκλησία πήρε το όνομα της από την απεικόνιση στην πέτρα και ονομάστηκε η Γέννηση της Θεοτόκου. Η πέτρα που απεικονίζει τη σιλουέτα της Παναγίας τοποθετήθηκε στο εσωτερικό της εκκλησίας κοντά στην είσοδο του ιερού. Η εκκλησία βρίσκεται στο χωριό Κολομόδια Άρτας και γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου.

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΕΒΕΖΑ 6/9/2012


Η Ένωση νέων αγροτών (Ε.Ν.Α.) νομού Πρέβεζας ύστερα από την επιτυχημένη προσπάθεια της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (λαϊκής παραγωγών ) επί της Λ Ιωαννίνων 354 από της 16/6 /12 έως και σήμερα , την οποία στήριξαν οι δημότες της Πρέβεζας σας ανακοινώνει ότι ύστερα από την ομόφωνη απόφαση 303/2012 του δημοτικού συμβούλιου του δήμου Πρέβεζας και την επικύρωση της νομιμότητας της με Αρ. Πρωτ: 50522/1758 από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Νομού ΠΡΕΒΕΖΑΣ ) ότι :


Η λειτουργία της αγροτικής αγοράς θα γίνεται προσωρινά στην οδό Κ Τζαβέλα (περιοχή γηπέδου ) κάθε Σάββατο και ώρες από 7:00 έως 14:30.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια της Ε.Ν.Α. Πρέβεζας .
Για την Ε.Ν.Α. Πρέβεζας
 
Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι ΡΑΒΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΤΟΥΒΑΣ

Επικοινωνία 6974111252 

Facebook : ena nomou evezas

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ blogspot

Email : enaprevezas @yahoo.gr


Χειρισμοί και ιδιότητες κοπριάς!

Όλοι όσοι ασχολούνται με αγροτικές ή κηπουρικές εργασίες γνωρίζουν ότι η κοπριά αποτελεί μία σημαντική λιπαντική λύση για τα φυτά. Η προσθήκη κοπριάς δεν συνιστά μόνο μια αποτελεσματική λύση λίπανσης, αλλά και μια περιβαλλοντικά φιλική πρακτική. Πόσοι όμως γνωρίζουν πραγματικά τις απαιτήσεις διαχείρισης αυτού του ολοκληρωμένου λιπάσματος, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητά του;

Η κοπριά αποτελείται από κόπρανα και ούρα ζώων, στα οποία φέρονται άχυρα προερχόμενα από τις ζωοτροφές και την επίστρωση του σταύλου. Αυτό που ενδιαφέρει τον καλλιεργητή είναι η χημική σύσταση της κοπριάς, σε διάφορα οργανικά και ανόργανα στοιχεία. Η πλέον πλούσια σε οργανική ουσία κοπριά είναι εκείνη του προβάτου, ενώ η πιο φτωχή είναι της κότας. Αντίθετα, η κοτίσια κοπριά περιέχει σε μεγαλύτερα ποσοστά άζωτο, φωσφόρο και κάλιο που είναι τα βασικότερα θρεπτικά στοιχεία για τις καλλιέργειες.

Μια άλλη διεργασία, για την οποία υπάρχει αρκετή σύγχυση, είναι η χώνεψη της κοπριάς. Συνήθως οι παραγωγοί διατηρούν την κοπριά στα πιο ακατάλληλα σημεία, αφήνοντάς αυτή εκτεθειμένη στον ήλιο και τη βροχή. Γενικότερα, η διατήρηση της κοπριάς σημαίνει απώλειες σε οργανική ουσία και άζωτο, γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για σωστή φύλαξη και επομένως λιγότερες απώλειες.


Υπάρχουν δύο σχολές σχετικά με το ερώτημα αν πρέπει να προσθέτουμε καλά χωνεμένη κοπριά ή όχι στα φυτά μας. Η μία άποψη ισχυρίζεται ότι η κοπριά πρέπει να είναι καλά χωνεμένη πριν εισαχθεί στο έδαφος, ώστε τα θρεπτικά στοιχεία να είναι προσλήψιμα από τα φυτά. Η άλλη άποψη αναφέρει ότι, η ενσωμάτωση στο έδαφος καλά χωνεμένης κοπριάς συνεπάγεται μειωμένο ποσοστό οργανικής ουσίας, λόγω των απωλειών που έχουν συμβεί κατά τη χώνεψη. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μειώνεται η αποτελεσματικότητα της λίπανσης και η συμβολή της κοπριάς στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους.


Η ποσότητα κοπριάς που πρέπει να εφαρμοστεί στον αγρό κυμαίνεται από 2 έως 4 τόνους ανά στρέμμα, ανάλογα το επίπεδο γονιμότητας του εδάφους. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται κάθε δύο με τρία χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να ακολουθηθεί ένα διαφορετικό πρόγραμμα εφαρμογών (π.χ. μικρότερη ποσότητα αλλά πιο συχνά). Το βάθος ενσωμάτωσης της κοπριάς εξαρτάται από το είδος του εδάφους: σε ελαφριά, αμμώδη εδάφη πραγματοποιείται στα 15-20 εκ., ενώ στα βαριά αργιλώδη πρέπει να γίνεται πιο επιφανειακά.


Η διαχείριση της κοπριάς, αυτού του πολύτιμου σύμμαχου των καλλιεργητών, είναι ένα από τα πολλά θέματα που αναπτύσσονται στο μάθημα της
Βιολογικής Γεωργίας του e-school by agronomist.gr.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Στον αέρα το…. 50% των αγροτικών φωτοβολταικών λόγω ΑΤΕ Leasing!

Κίνδυνο να μην κατασκευαστούν ποτέ, αντιμετωπίζουν πολλά από τα 640 αγροτικά φωτοβολταικά που έχουν πάρει εγκρίσεις δανείων από την ΑΤΕ Leasing, μετά από την πώληση της Αγροτικής στην τράπεζα Πειραιώς.

Και αυτό καθώς η ΑΤΕ Leasing, που έχει συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει τα μισά και πλέον από τα 1.200 περίπου συνολικά αγροτικά φωτοβολταικά, μετά την εξαγορά της μητρικής της από την Πειραιώς, τίθεται σε εκκαθάριση, χωρίς να είναι σαφές το τι θα γίνει με τα δάνεια που ενέκρινε. Με απλά λόγια οι χρηματοδοτήσεις έχουν μπλοκάρει.

Όπως αναφέρει το energypress.gr «σαν συνέπεια πολλοί από τους κατασκευαστές που ανέλαβαν εκείνοι το κόστος εξαιτίας της αδυναμίας των αγροτών να πληρώσουν τις δαπάνες σύνδεσης με τη ΔΕΗ και να καταβάλλουν εγγυητικές επιστολές, κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήματά τους. To ίδιο επίσης ισχύει για όσους από τους αγρότες είχαν καταβάλλει εγγυητικές επιστολές».


Έχουν παραγγείλει τον εξοπλισμό...


Ειδικότερα, όπως λένε όσοι έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, από τις 640 περίπου εγκρίσεις δανείων στις οποίες προχώρησε η ΑΤΕ Leasing, οι 500 έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί.


Από τα συμβασιοποιημένα αυτά έργα, 300 περίπου αγρότες, έχουν παραγγείλει τον εξοπλισμό, με συνέπεια τα 240 να βρίσκονται στη φάση της κατασκευής.


Εξαιτίας ωστόσο της αδυναμίας των αγροτών να καλύψουν τις δαπάνες σύνδεσης με τη ΔΕΗ αλλά και το κόστος των εγγυητικών επιστολών, στις περισσότερες από τις περιπτώσεις των έργων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, το κόστος αυτό έχει αναληφθεί από τους κατασκευαστές. Οι τελευταίοι με τη σειρά τους, βρίσκονται εν αναμονή των εξελίξεων για το τι ακριβώς θα γίνει με τα δάνεια που είχε εγκρίνει η ΑΤΕ Leasing, αν δηλαδή τελικώς θα εκταμιευτούν και πότε. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετοί σκέφτονται να στραφούν νομικά σε βάρος της ΑΤΕ Leasing.

Επιστροφή εγγυητικών επιστολών…


Τα τηλεφωνήματα αγροτών στην ΑΤΕ Leasing είναι καθημερινά, αφού υπάρχει σύγχυση και αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον των χρηματοδοτήσεων.


Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι αγρότες ζητούν από την Τράπεζα Πειραιώς, να χρηματοδοτήσει τουλάχιστον τα πάρκα που ήδη κατασκευάζονται.


Παράλληλα ζητούν από την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, για τις περιπτώσεις των πάρκων εκείνων για τα οποία το ενδιαφέρον των αγροτών επενδυτών αποσύρεται, να προχωρήσει σε ρύθμιση επιστροφής των εγγυητικών επιστολών και των ποσών που κατέβαλαν για τους όρους σύνδεσης με τη ΔΕΗ.


ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Η "Δήμητρα" φέρνει δίκοκκο σιτάρι

Στις 17 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Δήμητρα Κομοτηνής, ημερίδα για το δίκοκκο σιτάρι, όπως δήλωσε αποκλειστικά στην ΕΡΑ Κομοτηνής, υπεύθυνος γεωπόνος του κέντρου, Κώστας Μπούντας.

Ο γεωπόνος-ζωοτέχνης Μιχάλης Φραγκιαδάκης και ο καλλιτέχνης Αντώνης Κουτσούμπας, από την Ξάνθη, θα αναλύσουν στους ενδιαφερόμενους την προοπτική και την απόδοση της καλλιέργειας του δίκοκκου σιταριού, το οποίο, πωλείται σε καλές τιμές, δεν χρειάζεται λιπάσματα, ποτίσματα και καλλιεργείται σε ορεινά και ημιορεινά εδάφη. Η προσπάθεια εντάσσεται σε μια γενικότερη φιλοσοφία, της επιστροφής των καλλιεργειών σε ελληνικές ποικιλίες, όχι μόνο για το εμπορικό κομμάτι, αλλά με στόχο, κυρίως, να καταστήσει τους αγρότες-παραγωγούς, αλλά και τους πολίτες, αυτάρκεις.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

Υποσχέσεις για χρηματική βοήθεια στους παραγωγούς μαστίχας και στους πληγέντες από την πυρκαγιά στη Χίο

Πολλά υπόσχεται η σημερινή Κυβέρνηση σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κατοίκων της Χίου, είτε τους μαστιχοπαραγωγούς, είτε όσους επλήγησαν από τη καταστροφική πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού στο νησί.

Πιο συγκεκριμένα οι κοινοτικές επιδοτήσεις που θα καταβληθούν σε όλους όσοι έκαναν δήλωση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) θα καταβληθούν ως προκαταβολή από τις κοινοτικές ενισχύσεις και θα έχουν συνολικό ποσό 2.2 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου στις 15 Οκτωβρίου θα δοθούν 1.1 δισεκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου στις 15 Δεκεμβρίου. Μέσα σε αυτές τις επιδοτήσεις συνολικού ύψους 2,2 δις € είναι και οι κανονικές ενισχύσεις των μαστιχοπαραγωγών. Επίσης θα δοθούν και 1.150.000 ευρώ που είναι η ειδική ενίσχυση για το προϊόν της μαστίχας και θα καταβληθεί σε όλους τους παραγωγούς μαστίχας και όχι μόνο σε όσους δηλώνουν επαγγελματίες αγρότες.

Ακόμη κατά τη διάρκεια του Αυγούστου δόθηκαν τα χρήματα της εξισωτικής αποζημίωσης, συνολικού ποσού 160 εκατομμυρίων ευρώ σε 70.000 ανθρώπους, σε ορεινές, ημιορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας. Τις πρώτες μέρες του Ιουλίου δόθηκαν 25 εκατομμύρια ευρώ ως ενίσχυση σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές. Ο λόγος που δόθηκε μεγάλη προτεραιότητα να πληρωθεί το συγκεκριμένο μέτρο, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, είναι να βοηθηθούν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών και να αγοράσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τις ζωοτροφές για το χειμώνα. Ανάμεσα στους 70.000 ανθρώπους που δικαιούνται την εξισωτική αποζημίωση, 400 οικογένειες είναι από τη Χίο.


ΠΗΓΗ:
ecotimes.gr

Εκτός οι Ενώσεις και ο "ΒΙΚΟΣ" από το διαγωνισμό πώλησης της ΔΩΔΩΝΗΣ!!!

Μιχάλης Κασσής: Μήπως η πρόταση "χάλασε τη σούπα";
 

Τρεις είναι οι εταιρείες που συνεχίζουν στην τελική και πλέον κρίσιμη φάση του διαγωνισμού για την πώληση της Δωδώνης και, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σε αθηναϊκά και όχι μόνο μέσα ενημέρωσης, η κοινοπραξία των ΕΑΣ της Ηπείρου με τη Βίκος Α.Ε. δεν είναι ανάμεσα σε αυτές.

Κι ενώ σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η τελική φάση και η μεταβίβαση της εταιρείας θα έχουν ολοκληρωθεί εντός 20 ημερών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Παρασκευής 31 Αυγούστου, το υπουργείο κάνει λόγο για ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών σημειώνοντας πως τρεις εξ αυτών περνούν στο δεύτερο και τελευταίο στάδιο.

ΠΗΓΗ: ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Παρότι τα ονόματα των εταιρειών που παίρνουν την «πρόκριση» δεν δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την κοινοπραξία της Simos Foods με ρωσικό επενδυτικό γκρουπ – η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ο προτιμητέος υποψήφιος-, την Όλυμπος και τη γαλλική Lactalis οι οποίοι φέρονται να είναι ο πρώτος και ο δεύτερος επιλαχών αντίστοιχα.

Εκτός από τις Ενώσεις και τη Βίκος, έξω από την τελική φάση μένει -όπως όλα δείχνουν- και η τουρκική AgroFarma.

Οι πληροφορίες αυτές που διαδόθηκαν το Σαββατοκύριακο μεταξύ των κτηνοτρόφων, προκάλεσαν προβληματισμό και απογοήτευση, με τα πυρά να στρέφονται κυρίως προς τον χώρο της Ν.Δ., που έχει το πάνω χέρι στην συγκυβέρνηση. Βολές επίσης εκτοξεύονται σε συγκεκριμένους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες, καθώς οι κτηνοτρόφοι θεωρούν ότι υπονόμευσαν μια Ηπειρωτική λύση.

Ερωτηματικό όμως, αποτελεί η στάση του ομίλου ΤΥΡΑΣ (Όλυμπος) ο οποίος είχε προαναγγείλει προσφυγή στη δικαιοσύνη μετά την αλλαγή των όρων του διαγωνισμού. Κάτι που, αν συμβεί, θα μπορούσε να ανατρέψει τη διαδικασία....Ο θεσσαλικός όμιλος φέρεται να έχει προσφέρει περί τα 27-28 εκατ. ευρώ, ενώ αποδέχεται την «προτεραιότητα» των ΕΑΣ στο διαγωνισμό.

Ζήτημα υπάρχει, και με την πρόταση της Simos Foods η οποία φέρεται να οφείλει δεκάδες εκατομμύρια στη Δωδώνη από την εμπορική τους συνεργασία. Το τίμημα που προσφέρουν ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ σε μετρητά -σημείο που φαίνεται να είναι η υπεροχή της προσφοράς του ομίλου.

Ο τρίτος "μνηστήρας", η γαλλική Lactalis φέρεται να έχει προσφέρει περί τα 20 εκατ. ευρώ και ενδιαφέρεται για τη Δωδώνη με βασικότερο κίνητρο τη φέτα.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών έχει ως εξής:

"Το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και τον προγραμματισμό της, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.

Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν από ελληνικές και ξένες εταιρίες για τη ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ και ξεκινά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των τριών εταιριών που πέρασαν στην επόμενη φάση.

Η σχετική διαδικασία και η μεταβίβαση της εταιρίας, που θα ολοκληρωθεί με την τελική υπογραφή, αναμένεται εντός των επόμενων 20 ημερών."

Ανακοίνωση Κασσή

Ανακοίνωση εξέδωσε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων Μιχάλης Κασσής για τις εξελίξεις στη ΔΩΔΩΝΗ, στην οποία αναφέρει τα εξής: «Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την απόφαση αποκλεισμού των ΕΑΣ της Ηπείρου και του στρατηγικού επενδυτή από τη διαδικασία πώλησης του ποσοστού της ΑΤΕ στη ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

Μια απόφαση ανεξήγητη και προκλητική. Τη στιγμή που όλοι οι τοπικοί φορείς και όχι μόνο, χαιρέτησαν και ανακουφίστηκαν από την πρόταση αυτή, κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να συνεχίσουν τις προκλητικές διαδικασίες ενός "προμελετημένου εγκλήματος". Ποιος μπορεί να αποκλείει τους ιδρυτές της ΔΩΔΩΝΗΣ χωρίς να εξετάζει την ουσία της πρότασής τους και ταυτόχρονα να εγκρίνει υποψηφιότητες οφειλετών της; Ποιος μπορεί έτσι απλά να αγνοεί την Ηπειρώτικη Κοινωνία και τις παραγωγικές τάξεις; Μήπως η πρόταση των ΕΑΣ και του ιδιώτη επενδυτή "χάλασε τη σούπα" και πρέπει να "φύγει από τη μέση";

Κάποιοι, μέσα στη σημερινή πρωτόγνωρη κρίση, νομίζουν πως μπορούν να κινούνται με λογικές του χτες που μας έφεραν εδώ. H υπόθεση αυτή δεν τελειώνει εδώ. Τα σχέδια όσων, εδώ και καιρό θέλουν να βγάλουν από τη μέση τη ΔΩΔΩΝΗ, δε θα περάσουν. Η Ήπειρος θα αντιδράσει ενιαία και συλλογικά γιατί η ΔΩΔΩΝΗ είναι σημαντικό τμήμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής.

Είναι ώρα ευθύνης για όλους. Στην κρίση πρέπει να απαντήσουμε με ενίσχυση και όχι αποδυνάμωση του παραγωγικού ιστού».

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

Εκτός διεκδίκησης της ΔΩΔΩΝΗ το σχήμα ΕΑΣ – ΒΙΚΟΣ

Αποκλείστηκαν οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της Ηπείρου και του στρατηγικού επενδυτή από τη διαδικασία πώλησης του ποσοστού της ΑΤΕ στη ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

Εν τω μεταξύ ο διαγωνισμός έχει εισέλθει στη β’ φάση με τρεις υποψήφιους αγοραστές.


Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών δόθηκε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Παρασκευής 31 Αυγούστου και κάνει λόγο για ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών σημειώνοντας πως τρεις εξ αυτών περνούν στο δεύτερο και τελευταίο στάδιο.


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου των ΓΕΩΤ.Ε.Ε.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)/Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της υπαίθρου και προσπαθεί πάντα να λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα "περιβάλλον", το σεβασμό και την προστασία του. Ειδικότερα, μελετά κάθε θέμα που αφορά τους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, των δασικών πόρων, των ορυκτών και υδατικών πόρων, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας, την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την μεταποίηση, τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων των τομέων αυτών με την καλύτερη χρησιμοποίηση των διατιθέμενων φυσικών πόρων και μέσων.

Επιπλέον, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, συνεργάζεται και με άλλα Επιμελητήρια, Συλλόγους, Ενώσεις ή Φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ανάγκη για διαμόρφωση κοινών θέσεων μέσα από συλλογική προσπάθεια είναι ιδιαίτερα επιτακτική υπό την παρούσα συγκυρία καθώς οι τομείς της πρωτογενούς παραγωγής εμφανίζονται ως ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης και εξόδου της χώρας από την κρίση που διέρχεται.

Μέσα στα παραπάνω πλαίσια, το Παράρτημά μας σε συνεργασία με τον Γεωπονικό Σύλλογο Μακεδονίας Θράκης (Γ.Σ.Μ.Θ.) και την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.), και μετά από σειρά κοινών συσκέψεων, επεξεργάστηκε και διαμόρφωσε ένα σύνολο προτάσεων με την ονομασία «ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020» σε θέματα που αφορούν την αγροτική πολιτική και το οποίο περιέχει κατευθύνσεις προσανατολισμού της αναπτυξιακής προσπάθειας στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

Ως εκ τούτου, σας γνωρίζουμε ότι θα είναι τιμή για μας να συμμετέχετε στην κοινή Συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 04-09-2012 και ώρα 11:00 π.μ., στη Θεσσαλονίκη, στα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., (Βενιζέλου 64, 6ος όρ.), κατά την οποία θα γίνει εκτενής ανάπτυξη και ανάλυση των παραπάνω κοινών θέσεων -προτάσεων καθώς και θα απαντηθούν σχετικές ερωτήσεις, συμβάλλοντας από κοινού ως αρωγοί στο έργο της πολιτείας στους ευαίσθητους και κρίσιμους για το μέλλον της χώρας τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της διαχείρισης των φυσικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος
 
Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,

           Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας


Δρ Αθανάσιος Σαρόπουλος          Μάξιμος Πετρακάκης
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates