Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

Στο σκοτάδι μοιράστηκε άλλη μια φορά το Εθνικό Απόθεμα, μυστήριο παραμένει ο τρόπος επιλογής των δικαιούχων

Η χορήγηση των δικαιωμάτων της Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα ύψους 22 εκατ. ευρώ σε 19.500 δικαιούχους περιλαμβανόταν στην πληρωμή της περασμένη εβδομάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠ, δικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί:

(α) Νεαρής ηλικίας που είναι έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης 2019 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2019 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών 2014-2018.

(β) Οι νεοισερχόμενοι που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα από το έτος 2017 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομα τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι επιλέξιμες εκτάσεις τους να είναι από 0,4 εκτάρια και άνω.

Ο Περιφερειακός Μέσος Όρος τόσο του έτους 2019 για τους βοσκότοπους είναι 21,5 ευρώ ανά στρέμμα, για τις αρόσιμες καλλιέργειες στα 27,9 ευρώ ανά στρέμμα και για τις μόνιμες καλλιέργειες στα 34,5 ευρώ ανά στρέμμα.

ΠΗΓΗ: agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates