Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

Αναπροσαρμόστηκαν τα ετήσια ανώτατα όρια της ενιαίας ενίσχυσης.

Αναπροσαρμόστηκαν με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 28 Απριλίου, τα ανώτατα ετήσια εθνικά όρια των ενιαίων ενισχύσεων, για την Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω εθνικών αποφάσεων στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ελέγχου υγείας για χορήγηση περαιτέρω δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνων, πλήρη αποσύνδεση από την παραγωγή των σπόρων σποράς – με εξαίρεση την πριμοδότηση για το σκληρό σιτάρι - και άλλες ρυθμίσεις.
Για τη χώρα μας το ανώτατο ποσό ενιαίας ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί φέτος ορίζεται στα 2.228.588 ευρώ, για το 2011 στα 2.231.588 ευρώ, το 2012 στα 2.232.826 ευρώ, και από το 2013 έως 2015 στα 2.216.826 ευρώ.
Ο κανονισμός έχει τον αριθμό 360/2010 και δημοσιεύεται στο φύλλο L 106/1 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 2010-2011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 2010-2011
- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ


Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων στα πλαίσια Προγράμματος ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ, του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε): α) ανακοινώνει ότι θα διανείμει συνολικά 100.000 Δελτία Θεάματος Ελεύθερης Επιλογής για παραστάσεις- συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών- της θερινής θεατρικής περιόδου 2010 και της χειμερινής περιόδου 2010- 2011, οι οποίες θα δοθούν σε πόλεις όλων των νομών της χώρας. β) Καλεί όσους θεατρικούς επιχειρηματίες ενδιαφέρονται να συνάψουν σχετική σύμβαση με τον ΟΓΑ, να στείλουν το αργότερο μέχρι 21-5-2010 Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρουν:

1.      Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης.
2.      Την κανονική τιμή του εισιτηρίου πλατείας.
3.      Την χρονική διάρκεια των παραστάσεων (ημερολογιακώς).
4.      Αν ανήκουν στην Π.Ε.Ε.Θ.

Οι ως άνω Αιτήσεις- Δηλώσεις, μπορούν να υποβληθούν είτε απευθείας στα γραφεία του Οργανισμού, είτε μέσω Fax, ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην κατωτέρω διεύθυνση:

ΠΡΟΣ:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΛΑΔΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30- 101 70 ΑΘΗΝΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά 08:00 έως 14:00 στα τηλέφωνα:

·         210- 33.22.214 κα Γαλάτη
·         210- 33.22.303 κα Φώτη
·         210- 33.22.233 κα Κόνιαρη
·         και FAX: 210- 38.41.602

ΠΗΓΗ: ΟΓΑ

Τρίτη 27 Απριλίου 2010

ΠΑΣΕΓΕΣ: Περιορίζει τις δυνατότητες συμπληρωματικού εισοδήματος για τους αγρότες το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ.

Την έντονη αντίδραση της στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξέφρασε η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., γιατί με τις διατάξεις του περιορίζεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του εισοδήματος των αγροτών από τις επενδύσεις τους στην πράσινη ενέργεια. Είναι χαρακτηριστικό, επισημαίνει η Συνομοσπονδία, ότι στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου, δεν προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης ΑΠΕ από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε γίνεται καμία αναφορά σε αυτούς.

Αντίθετα, χορηγείται άδεια εγκατάστασης φωτοβολταικών σταθμών σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται σαν αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με Κ.Υ.Α. που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα η άδεια χορηγείται μόνο για φωτοβολταικούς σταθμούς, για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή σε περίπτωση απαλλαγής, δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή.
Είναι προφανές ότι με την αναφερόμενη ρύθμιση, από τη στιγμή που δεν υφίσταται όριο μέχρι ισχύος 100 KW που απαιτεί έκταση 2,5 στρεμμάτων περίπου, όπως έχει προτείνει η ΠΑΣΕΓΕΣ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δεν προστατεύεται η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Συνεπώς, η κατά προτεραιότητα εξέταση νέων αιτήσεων κατ' επάγγελμα αγροτών για μονάδες εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 100 KW σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, που αναφέρει η μεταβατική διάταξη παρ. 6. του άρθρου 15, παραμένει ανενεργός για τους αγρότες σε σχέση με τη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.
Με δεδομένο ότι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδώσει άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ούτε διαθέτουν δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, αποκλείονται από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτεμάχια γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, σε αντίθεση με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Πρόκειται συνεπώς για ρύθμιση η οποία αναστέλλει κάθε δραστηριότητα των αγροτών στον χώρο των ΑΠΕ. Είναι σαφές ότι η διάταξη αυτή εξυπηρετεί σκοπιμότητες μια και αποκλείει τους αγρότες από την εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων σε αγροτική γη, έστω και υψηλής παραγωγικότητας.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας "Η τράπουλα είναι δυστυχώς σημαδεμένη".
Η πρόταση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. που είχε έγκαιρα υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της διαβούλευσης ήταν σαφής: Κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας κατ' αποκλειστικότητα από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια ή σε γη μισθωμένη με μακροχρόνια μίσθωση για μονάδες μέχρι 100 ΚW χωρίς μάλιστα η έγκριση των μονάδων αυτών να απαιτεί καμία υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, ή άλλης απόφασης.
«Ζητάμε να τροποποιηθεί άμεσα η δυσμενής αυτή ρύθμιση και επιπλέον να προσδιορισθούν σαφή κριτήρια για τον καθορισμό της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας» κατέληξε ο κ. Καραμίχας.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Κυριακή 25 Απριλίου 2010

Παράνομες επιδοτήσεις σε 600 θεσσαλούς αγρότες.


Στους 600 ανέρχονται οι παραγωγοί του θεσσαλικού κάμπου οι οποίοι εισέπρατταν παράνομα επιδοτήσεις και εντοπίστηκαν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Όπως αποκάλυψε η υπουργός Κατερίνα Μπατζελή στη βουλή, οι αγρότες εισέπρατταν ταυτόχρονα κοινοτικές ενισχύσεις από προγράμματα ασυμβίβαστα μεταξύ τους, όπως η απονιτροποίηση και η βιολογική γεωργία.

Παράλληλα, εισέπρατταν και εξισωτική αποζημίωση, η οποία δίνεται μόνο σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.


ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Παρασκευή 16 Απριλίου 2010

Συναντήθηκε με την Κ. Μπατζελή ο Νομάρχης Άρτας Γιώργος Παπαβασιλείου.

Κοινή βούληση να δρομολογηθεί ο διάλογος για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14-4-2010, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η προγραμματισμένη συνάντηση της Υπουργού κ. Κατερίνας Μπατζελή και του Νομάρχη Άρτας κ. Γιώργου Παπαβασιλείου.
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Ν.Α. Άρτας «Στην συνάντηση – συνεργασία, διάρκειας μιας ώρας περίπου, οι δύο θεσμικοί παράγοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον νομό Άρτας και σχετίζονται τόσο με την παραγωγική διαδικασία και τα προβλήματα του αγροτικού μας κόσμου όσο και με τα έργα και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ΝΑ Άρτας και αφορούν τον πρωτογενή τομέα καθώς και τις προτάσεις της για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την στροφή σε νέες και δυναμικές καλλιέργειες, την τυποποίηση και διάθεση της παραγωγής, την ενίσχυση και αξιοποίηση των ομάδων παραγωγών καθώς και την ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της περιοχής μέσα από την ολοκλήρωση των εγγειοβελτιωτικών έργων.
Κοινό συμπέρασμα της συνάντησης και μάλιστα με δέσμευση της κας Υπουργού ήταν:
-Στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας Άρτας προχωρούμε άμεσα όλα τα ώριμα αρδευτικά έργα.
Ειδικότερα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων και προσφυγών στο δημοπρατηθέν έργο για την Κατασκευή της Διώρυγας ΔΟ Ζώνης Λούρου προϋπ. 18.000.000 ευρώ και οδεύει πλέον στο Ελεγκτικό συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο με ταυτόχρονη παράταση του χρόνου υλοποίησής του.
-Επιπλέον εγκρίθηκε από την κα Υπουργό και προχωρά η δημοπράτηση των έργων Επένδυσης των Αρδευτικών Διωρύγων Δ1 και Δ06 Ζώνης Λούρου με προϋπ. 2.600.000 και 1.260.000 ευρώ αντίστοιχα με ταυτόχρονη δέσμευσή της για ένταξη και άλλων ώριμων αρδευτικών έργων.
Αναφορικά δε με τα γενικότερα προβλήματα του αγροτικού μας κόσμου συμφωνήθηκε:
-Η ενίσχυση και διευκόλυνση της εμπορίας των προϊόντων φυτικής παραγωγής, όπως πορτοκάλια, ακτινίδια κ.α., υποχρεωτικά μέσω της ομάδας παραγωγών.
-Η αποδέσμευση από χρονικούς περιορισμούς της συγκομιδής της ακτινιδιάς.
-Η ένταξη των αδιάθετων πορτοκαλιών στο τριετές επισιτιστικό πρόγραμμα του Υπουργείου για σχολεία, ιδρύματα κ.α.
-Η επιτάχυνση των διαδικασιών καταβολής των δικαιούμενων ενισχύσεων για νέους αγρότες, σχέδια βελτίωσης, αγροπεριβαλλοντικά κ.λ.π.
-Ακόμη συζητήθηκε και συμφωνήθηκε η κοινή βούληση να δρομολογηθεί ο διάλογος, με τη συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων, για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, την στροφή σε νέες και δυναμικές καλλιέργειες σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τo Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που συνέταξε η ΝΑ Άρτας και παρουσίασε ο Νομάρχης Άρτας.
Τέλος αναλυτική ενημέρωση και κωδικοποίηση των συμπερασμάτων της συνάντησης θα γίνει από τον Νομάρχη Άρτας στα μέσα ενημέρωσης».

ΠΗΓΗ: ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Τετάρτη 14 Απριλίου 2010

Σοβαρός ανταγωνιστής για τα εσπεριδοειδή του ευρωπαϊκού Νότου το Μαρόκο.Πρόσφατα η κυβέρνηση του Μαρόκου εξήγγειλε «πράσινο σχέδιο» με το οποίο στοχεύει στη συγκροτημένη ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής και εξαγωγής πορτοκαλιών και μανταρινιών. Τα εν λόγω εσπεριδοειδή θα είναι τα νέα αγροτικά προϊόντα που μαζί με τις ελιές, το Μαρόκο σκοπεύει να επενδύσει μαζικά βάσει του νέου σχεδίου.
Έτσι το Μαρόκο στρέφει την προσοχή του από τη παραγωγή σίτου (δεν είναι συμφέρουσα ) και από την κτηνοτροφία προς την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, πολιτική που ευνοείται ιδιαίτερα  από την νέα  συνθήκη σύνδεσης της χώρας με την Ε.Ε.
Στόχος της Μαροκινής Κυβέρνησης είναι ο διπλασιασμός της παραγωγής εσπεριδοειδών μέχρι το 2020.
Οι επιδοτήσεις που θα δοθούν θα κυμανθούν στα 1.070 ευρώ ανά στρέμμα. Ήδη αρκετοί αγροτικοί σύνδεσμοι της Ισπανίας, θορυβημένοι από τις εξελίξεις αυτές, έθεσαν αίτημα στην Κυβέρνηση τους να εναντιωθεί σθεναρά και να καταπολεμήσει τη συνθήκη αυτή.
Το γεγονός που ανησυχεί τους ισπανούς αγρότες είναι ότι ενώ στην Ισπανία εγκαταλείπονται εκτάσεις λόγω χαμηλών τιμών, στο Μαρόκο αντίστοιχα οι εκτάσεις εσπεριδοειδών αυξάνονταν μαζικά κατά περίπου 2000 στρέμματα το χρόνο.
Η έκταση καλλιέργειας εσπεριδοειδών του Μαρόκου προβλέπεται να αγγίξει εντός της επόμενης δεκαετίας τα 109.000 στρέμματα, με όγκο παραγωγής 3,20 εκατ. τόνους.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Τρίτη 13 Απριλίου 2010

Κόλλιας: Το ΠΑΣΟΚ καταργεί την απόφαση για δωρεάν ενεργοποίηση των δικαιωμάτων.

«Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καταργεί την απόφαση που είχε υλοποιήσει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για απαλλαγή όλων των κατά κύριο επάγγελμα και συνταξιούχων αγροτών από το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων τους», δήλωσε ο γραμματέας Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας, σχετικά με τη χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου:

1. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με δικαιώματα άνω των 10.000 ευρώ και οι συνταξιούχοι αγρότες με δικαιώματα άνω των 5.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν εξ' ολοκλήρου με το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης.

2. Για όλους τους υπόλοιπους, με δικαιώματα χαμηλότερα από τα προαναφερθέντα, το Υπουργείο δεν διευκρινίζει εάν τα 70 ευρώ που θα τους προκαταβάλει αρκούν για να καλύψουν το κόστος ενεργοποίησης.

3. Δεν υπάρχει καμία λογική στη διαφοροποίηση των δικαιωμάτων ανάμεσα σε κατά κύριο επάγγελμα και συνταξιούχους αγρότες. Εκτός εάν θεωρεί η Κυβέρνηση ότι τα, κατά μέσο όρο, 413 ευρώ που παίρνουν 860.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ είναι πλουσιοπάροχα.

4. Δεν γίνεται καμία μνεία στην από 2/3/2010 ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την οποία αιτήσεις που αφορούν φυτικό κεφάλαιο χωρίς μεταβολές ή τροποποιήσεις, μπορούν να υποβάλλονται, χωρίς αναφορά στο κόστος ενεργοποίησης, απ' ευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντίθετα, στην απόφαση του Υπουργείου αναφέρεται ότι "εφόσον απαιτείται, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με μεταβολή στην ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων", υπονοώντας ότι όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στις ΕΑΣ.

5. Το Υπουργείο δεν προσδιορίζει ούτε ποιος θα καθορίσει το κόστος ενεργοποίησης, ούτε βεβαίως και το ύψος του. Όσον δε αφορά στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δεν γίνεται καμία μνεία σε ενιαίο ανώτατο όριο κόστους ενεργοποίησης.

6. Η απόφαση του Υπουργείου να καταθέσει το ποσό των 70 ευρώ απευθείας στους δικαιούχους και όχι στον φορέα πιστοποίησης ή στις πύλες εισαγωγής, γεννά εύλογα ερωτηματικά, τόσο ως προς το κόστος, όσο και ως προς τον φορέα. Οι δηλώσεις παραγόντων των ΕΑΣ ότι τα 70 ευρώ δεν αρκούν για να καλύψουν τα έξοδα εργασίας προεξοφλούν ότι οι αγρότες μας θα κληθούν να καταβάλουν επιπρόσθετο κόστος.


Καλούμε το Υπουργείο να αναθεωρήσει την απόφασή του και να απαλλάξει όλους τους κατά κύριο επάγγελμα και τους συνταξιούχους αγρότες από το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης".

ΠΗΓΗ: ΠΣΕΓΕΣ

«ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«Καταγραφή Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων-Ορισμός Επαγγελματία Αγρότη», ένα νομοσχέδιο-τομή για την ελληνική γεωργία.

Με το νέο πλαίσιο που προωθούμε, αναδιοργανώνουμε τον αγροτικό χώρο με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Ταυτόχρονα, με την ειδική κάρτα-ταυτότητα αγροτών καταστούμε δυνατή την παρακολούθηση της αγροτικής δραστηριότητας και την ουσιαστική στήριξη της με σεβασμό στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και του περιβάλλοντος.
Μέσα από τις νέες δομές που προωθούμε ενισχύουμε τους επαγγελματίες αγρότες.

Βάσει στοιχείων του 2009 και των ισχυόντων κριτηρίων, μόνο το 33% των 871.377 δικαιούχων ενισχύσεων είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Προτεραιότητα μας είναι η αύξηση του ποσοστού όσων επιλέγουν την αγροτική ως κύρια δραστηριότητα και η παράλληλη στήριξη τους ώστε να εισέλθουν δυναμικά στην αγορά με ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα.

Η χαρτογράφηση της αγροτικής δραστηριότητας είναι ένα σημαντικό βήμα, μεταξύ άλλων, για την δικαιότερη κατανομή των επιδοτήσεων, την σωστότερη διαχείριση του κόστους παραγωγής αλλά και την ανάπτυξη της περιφέρειας μέσα από ουσιαστικές και αποτελεσματικές πολιτικές με σεβασμό στο περιβάλλον.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αποτελεί επί της ουσίας τη βάση πάνω στη οποία θα στηριχθεί η αγροτική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση στην κατεύθυνση ενός νέου μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης που θα συνάδει με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για μια ποιοτική και ανταγωνιστική ελληνική γεωργία.

Το νομοσχέδιο είναι προϊόν ενός εξαντλητικού διαλόγου μηνών στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των αγροτών και γενικότερα της κοινωνίας και επιδιώκει να αποσαφηνίσουν βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την έννοια του «επαγγελματία αγρότη».

Ειδικότερα:

Με το Σχέδιο Νόμου για την «Καταγραφή των Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων-Ορισμός επαγγελματία Αγρότη»

- δημιουργείται Ενιαία Βάση Δεδομένων που στο εξής θα ονομάζεται «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (ΜΑΑΕ)

- στο ΜΑΑΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα (φυτική, ζωική και αλιευτική) που αποσκοπεί στη παραγωγή αγροτικών προϊόντων, επαγγελματική δραστηριότητα που αφορά διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και λειτουργία Αγροτοτουριστικών Μονάδων

- ορίζονται ως επαγγελματίες αγρότες που μπορούν εγγραφούν στον ΜΑΑΕ, φυσικά πρόσωπα, ενήλικοι άνδρες και γυναίκες που είναι α) κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, β) ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ή συνταξιοδοτούνται απ’ αυτόν, γ) ασχολούνται επαγγελματικά με την αγροτική δραστηριότητα κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας τους και λαμβάνουν από την αγροτική δραστηριότητα το 35% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός τους και δ) οι απασχολούμενοι στη αλιευτική παραγωγή οι οποίοι κάτοχοι επαγγελματική άδειας ατομικής αλιείας και άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.

- εγγράφονται στο ΜΑΑΕ επίσης τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επαγγελματίες αγρότες, αλλά είναι αποδεδειγμένα κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, δηλαδή α) οι κύριοι, συγκύριοι ή νομείς αγροτικής εκμετάλλευσης και β) οι μισθωτές ή αγρολήπτες αγροτικής εκμετάλλευσης εφόσον η μίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως.

ΠΗΓΗ: www.minagric.gr

Δευτέρα 12 Απριλίου 2010

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2010


Με στόχο την εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης 2010, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  ανακοινώνει:

Προκειμένου οι δικαιούχοι κοινοτικής ενίσχυσης να λάβουν ενίσχυση για το 2010 οφείλουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εμπρόθεσμα μέχρι 15.5.2010. Εφόσον απαιτείται η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με μεταβολή στην ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων. Υπενθυμίζεται ότι ελάχιστο ύψος δικαιωμάτων για την καταβολή ενιαίας ενίσχυσης για το 2010 για την χώρα μας αποτελούν τα 200 € και άνω.

Για τη διευκόλυνση της έγκαιρης καταβολής των ενισχύσεων προχωρήσαμε στην:
● Βελτίωση του συστήματος υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης
● Ανάληψη, σύμφωνα με την πολιτική μας δέσμευση, του κόστους ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για τους δικαιούχους που :
1.     η γεωργία αποτελεί κύρια δραστηριότητα τους για δικαιώματα μέχρι 10.000 €
2.     για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ  για δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μέχρι 5.000 €.

Τα ποσά του κόστους ενεργοποίησης θα κατατεθούν προκαταβολικά στους λογαριασμούς των δικαιούχων και θα αποδεσμεύονται αμέσως μετά  την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης.
Το ποσό του κόστους ενεργοποίησης που θα κατατεθεί στους λογαριασμούς των παραπάνω δικαιούχων ανέρχεται συνολικά σε 70 € ανά αίτηση (57€+ΦΠΑ). Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, με τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας, το κόστος ενεργοποίησης θα βαρύνει τους ίδιους.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 22112/26-3-2010 Υπουργική Απόφαση, όλοι οι δικαιούχοι Ενιαίας Ενίσχυσης, για την υποβοήθησή τους στη συμπλήρωση και καταχώριση των στοιχείων των αιτήσεών τους θα απευθύνονται στις πύλες εισαγωγής (ΕΑΣ) του φορέα που πιστοποιήθηκε (ΠΑΣΕΓΕΣ), καλύπτοντας εξ’ιδίων το κόστος παροχής των σχετικών υπηρεσιών (λαμβανομένου υπόψη ότι στις προαναφερόμενες κατηγορίες 1. και 2. το κόστος θα έχει προκαταβληθεί από το κράτος).

ΠΗΓΗ: www.minagric.gr

Τροπολογίες για τους παραγωγούς – πωλητές αγροτικών προϊόντων.

Τροπολογίες, με τις οποίες προτείνει την εξαίρεση των παραγωγών - πωλητών αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές από την υπαγωγή σε καθεστώς ΦΠΑ και τήρησης βιβλίων β’ κατηγορίας κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία.
Ο Γραμματέας Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις ρυθμίσεις που προωθούνται από την Κυβέρνηση, μέσω του φορολογικού νομοσχεδίου, «κατά τη συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, οι εισηγητές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκαν στην ανάγκη να εξαιρεθούν οι αγρότες που πωλούν προϊόντα στις λαϊκές αγορές από τις εξοντωτικές για αυτούς διατάξεις που αφορούν την επιβολή ΦΠΑ 10% στις πωλήσεις τους, καθώς και την υποχρέωση να τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων β' κατηγορίας.

Κάνουμε μία έσχατη προσπάθεια για τη διάσωση των αγροτών, καταθέτοντας δύο τροπολογίες, στις οποίες προτείνουμε την εξαίρεση από τις εν λόγω διατάξεις για τους κατά κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές του Νομού τους, όμορων Νομών, καθώς και των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε όλους τους μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι εξ ορισμού δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να πουλήσουν σε λαϊκές.

Στις αιτιολογικές εκθέσεις εκθέτουμε τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω ρυθμίσεις είναι άδικες και εξοντωτικές για τους μικρούς, και συχνά εποχιακούς παραγωγούς, με μικρούς κλήρους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη λαϊκή προκειμένου να συμπληρώσουν το πενιχρό εισόδημά τους. Τόσο η επιβολή ΦΠΑ, όσο και η τήρηση βιβλίων β' κατηγορίας συνεπάγονται κατ' ουσίαν την εξαίρεσή τους από το ειδικό καθεστώς επιστροφής ΦΠΑ 11%, το οποίο ισχύει για όλους τους υπόλοιπους αγρότες.

Σε ό,τι αφορά τώρα το λογιστικό προσδιορισμό τους εισοδήματός τους, υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα με τα παραστατικά εξόδων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά αγροτικά έξοδα. Κατ' αρχήν, στο χωράφι απασχολούνται, κατά κύριο λόγο, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αντλούν από κοινό εισόδημα και για τα οποία βεβαίως δεν υπάρχουν παραστατικά αμοιβής. Επιπλέον, οι εποχικοί αγρεργάτες δεν διαθέτουν δελτίο παροχής υπηρεσιών. Για να αιτιολογηθεί η δαπάνη θα πρέπει, είτε ο παραγωγός, είτε ο αγρεργάτης να επιβαρυνθεί με επιπλέον παρακράτηση φόρου 20%. Ακόμη, οι αγροί συχνά ενοικιάζονται χωρίς συμβόλαια, άρα και χωρίς αποδείξεις ενοικίου. Τέλος, οι δαπάνες για απόκτηση μηχανημάτων που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν δεν συμπεριλαμβάνονται στα τρέχοντα έξοδα, ώστε η απόσβεση πάγιου κεφαλαίου δεν εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία.

Θέλω να επισημάνω και να τονίσω ότι οι παραγωγοί - πωλητές αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές δεν ζητούν να εξαιρεθούν από το μέτρο της ταμειακής μηχανής. Αντιθέτως, επειδή το αγροτικό εισόδημα ήδη προσδιορίζεται τεκμαρτά, προτείνουν να προσδιορίζεται, μέσω των ταμειακών, ο τζίρος της δραστηριότητας στη λαϊκή αγορά και να υπολογίζεται ο φόρος που αντιστοιχεί σε αυτήν βάσει του συντελεστή κέρδους. Αυτό διασφαλίζει και την ορθή, αλλά και τη δίκαιη φορολόγησή τους.

Επαναλαμβάνω ότι η φοροδοτική ικανότητα των αγροτών μας είναι δεδομένη και περιορισμένη. Δεν είναι αυτοί οι μεγάλοι φοροφυγάδες που κοστίζουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Είναι άνθρωποι που κερδίζουν με δυσκολία τα προς το ζην, προσφέροντας παράλληλα στους καταναλωτές φρέσκα, φθηνά προϊόντα, χωρίς μεσάζοντες και κερδοσκόπους να «φουσκώνουν» τις τιμές. Εάν η Κυβέρνηση επιμείνει να φορολογήσει επιπλέον το αγροτικό εισόδημα, θα πλήξει και τους αγρότες, και τους πολίτες και το θεσμό των λαϊκών αγορών, οι οποίες αποτελούν τη βασική πηγή τροφοδότησης κυρίως χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων. Και βεβαίως αυτό θα δημιουργήσει υπόνοιες ότι στόχος της Κυβέρνησης δεν είναι, ούτε η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, ούτε η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, όπως διατείνεται στο εν λόγω νομοσχέδιο. Είναι η ευθεία επίθεση στα χαμηλά εισοδήματα και μάλιστα σε μία περίοδο που οι πολίτες θα περιορίσουν τα έξοδά τους στα απολύτως βασικά είδη, όπως τα τρόφιμα».

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Σάββατο 10 Απριλίου 2010

328.705 ευρώ στην ΕΑΣΑ-Φ

Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της Υπουργού κ. Κατερίνας Μπατζελή και του Υφυπουργού κ. Μιχάλη Καρχιμάκη, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών, έχουν υπογραφεί οι παρακάτω αποφάσεις:
10-4-2010
Έγκρισης τροποποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων των παρακάτω Οργανώσεων Παραγωγών με τα αντίστοιχα ποσά ενίσχυσης

-«ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Η ΕΝΩΣΗ» του Νομού Κοζάνης, 261.800 ευρώ
-«ΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ» του Νομού Τρικάλων, 61.495 ευρώ
-«ΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ» του Νομού Φθιώτιδας, 73.000 ευρώ
-«ΑΣΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» του Νομού Ημαθίας, 117.504 ευρώ
-«ΕΑΣ ΑΡΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ» του Νομού Άρτας, 328.705 ευρώ
-«ΚΑΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» του Νομού Ημαθίας, 233.784 ευρώ
-«ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ» του Νομού Πιερίας, 140.923 ευρώ
-«ΑΣΚΓΕ Ν. ΒΥΣΣΑΣ» του Νομού Έβρου, 120.189 ευρώ
-«ΓΕΟΚ ΑΕ» του Νομού Καστοριάς, 66.450 ευρώ
-«ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ» του Νομού Λάρισας, 45.651 ευρώ
-«ΚΑΣΟ ΚΟΜΕΞ» του Νομού Ημαθίας, 346.777 ευρώ


ΠΗΓΗ: ΗΧΩ ΑΡΤΑΣ

Τρίτη 6 Απριλίου 2010

Καθηγητής διαμελίστηκε από γεωργικό μηχάνημα στην Καλαμπάκα.


Τραγικό τέλος είχε ένας 53χρονος γεωπόνος και καθηγητής στο 2ο ΕΠΑΛ Καλαμπάκας, καθώς διαμελίστηκε από γεωργικό μηχάνημα.
Ο καθηγητής βοηθούσε τον ηλικιωμένο πατέρα του σε γεωργικές εργασίες σε χωράφι τους. Το τρακτέρ που οδηγούσε παρουσίασε μηχανική βλάβη και ο 53χρονος προσπάθησε να την επιλύσει. Ωστόσο το τρακτέρ τέθηκε σε κίνηση, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα και εν συνεχεία να τον διαμελίσει η φρέζα του.
Προανάκριση για το θλιβερό συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας.

ΠΗΓΗ: ksipnistere.blogspot.com

Δευτέρα 5 Απριλίου 2010

Πρωταπριλιάτικη η... έναρξη για τα Σχέδια Βελτίωσης.

Δυστυχώς δεν ήταν αλήθεια, αλλά απλά ένα πρωταπριλιάτικο ψέμα, κατά το έθιμο, η είδηση ότι "από 26 Απριλίου έως τις 30 Ιουλίου του τρέχοντος έτους θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να υποβάλλουν φακέλους υποψηφιότητας, προκειμένου να ενταχθούν στο καθεστώς του Μέτρου 1.2.1. «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013, για το έτος 2010», στα Σχέδια Βελτίωσης, δηλαδή".

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates