Κυριακή 24 Μαΐου 2009

<<Στις Ενώσεις οι αιτήσεις για την εξισωτική αποζημίωση>>

Στις οικείες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, μαζί με τις ενιαίες δηλώσεις εκμετάλλευσης, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα υποβάλλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της εξισωτικής αποζημίωσης που αφορά τα Μέτρα 211 και 212 του άξονα 2 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το έτος 2008, σύμφωνα με έγγραφο που κοινοποιήθηκε στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών.
Τα έντυπα των αιτήσεων στα οποία αναφέρονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από τις Ε.Α.Σ. καθώς και από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και τα Νομαρχιακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το έντυπο της αίτησης είναι επίσης διαθέσιμο και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .
Στόχος
Τα Μέτρα, μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους, απόρροια των φυσικών μειονεκτημάτων, αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές με στόχους:
Την προστασία του περιβάλλοντος μέσω:
• της διατήρησης του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του
• της διατήρησης και παραγωγής αειφορικών συστημάτων
• Τη διατήρηση, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις περιοχές αυτές για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
Για το Μέτρο 211 οι πιστώσεις ανέρχονται σε 120 εκατ. Ευρώ και για το Μέτρο 212 οι πιστώσεις ανέρχονται σε 50 εκατ. Ευρώ, θα γίνουν σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αφορούν κρατικές ενισχύσεις.
Τα Μέτρα εφαρμόζονται στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές της Ελλάδας όπως ορίζονται στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των Μέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Νέοι Δικαιούχοι
• Είναι γεωργοί μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού των περιοχών παρέμβασης. Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι λοιπών περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές αυτές.
• Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
• Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των ορεινών ή μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2 Ha, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις ορεινές αντίστοιχα.

Παλαιοί Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι της ΚΥΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
Οι δικαιούχοι για χρονικό διάστημα πέντε ετών από το έτος της πρώτης ένταξής τους αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της 5ετούς δέσμευσης, οι δικαιούχοι δύνανται να συνεχίσουν στο μέτρο με μονοετείς ανανεωμένες κατ' έτος δεσμεύσεις, τηρώντας τις υποχρεώσεις

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

<<ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) >>

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Πληρωμή πρόωρης συνταξιοδότησης μηνός Απριλίου»

Στις 15 Μαΐου 2009 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή της πρόωρης συνταξιοδότησης για το μήνα Απρίλιο σε 61.523 δικαιούχους αγρότες όλης της χώρας ύψους 12.524.169,84€.

ΠΗΓΗ:Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

<<ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΓΑ>>

Με αφορμή επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο αναφορικά με το «έλλειμμα του Κλάδου Υγείας του ΟΓΑ», από την Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνονται τα ακόλουθα για την αποκατάσταση της αλήθειας:

Οι δαπάνες για Ιατρική και Φαρμακευτική περίθαλψη καταβάλλονται στους ασφαλισμένους και στους υπόλοιπους δικαιούχους του ΟΓΑ κάθε μήνα ανελλιπώς.

Οι δαπάνες στα Κρατικά Νοσοκομεία εξυπηρετούνται με βραδείς ρυθμούς και έτσι το προϋπολογισμένο έλλειμμα του Κλάδο Υγείας του ΟΓΑ στις 31-12-2009 θα ανέλθει συνολικά σε 465 εκατομμύρια ευρώ (240 εκ. ευρώ από το προηγούμενο έτος και 225 εκ. ευρώ το τρέχον έτος).

Σημειώνεται ότι οι λοιποί λογαριασμοί του ΟΓΑ (Υποχρεωτικής Ασφάλισης, Κύριας Ασφάλισης, Αγροτικής Εστίας, Οικογενειακών Επιδομάτων) δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα και εξυπηρετούνται ανελλειπώς.


Από Γραφείο Διοίκηση ΟΓΑ

Πέμπτη 14 Μαΐου 2009

<<ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ>>

Επειδή επιχειρείται, παρανόμως και αυθαιρέτως, από ορισμένους παράγοντες του αγροτικού χώρου η διαστρέβλωση της αλήθειας ως προς την είσπραξη αμοιβής από τις Ενώσεις για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων από τους αγρότες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογραμμίζει, για μια ακόμη φορά, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι:
Οφείλεται απόλυτη συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών ως προς την συμφωνηθείσα διαδικασία ενεργοποίησης των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, που δεν προβλέπει την καταβολή οιουδήποτε ποσού από τους αγρότες

Ειδικότερα, σχετικά με το θέμα της πληρωμής προκαταβολών με ταμειακή διευκόλυνση στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και σε συνέχεια της χθεσινής σχετικής δήλωσης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισημαίνονται τα ακόλουθα, στα οποία πρέπει να υπάρξει απόλυτη συμμόρφωση όλων των πλευρών
1. Με το άρθρο 4 του Ν. 3759/5-5-2009 (ΦΕΚ 69Α) έχει προβλεφθεί ότι για το 2009 παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης του έργου της ενεργοποίησης των ατομικών δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης για επιτάχυνση των διαδικασιών ενώ για το 2010 και 2011 θα διεξαχθεί διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου.
2. Στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2009 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει προβλεφθεί πίστωση 25 εκ. € για την πληρωμή των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών για την παραπάνω εργασία.
3. Προκειμένου να ξεπερασθούν προβλεπόμενες γραφειοκρατικές δυσκολίες και να πληρωθούν άμεσα οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών με το αναλογούν ποσό σε καθεμία, τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απεφάσισαν την χορήγηση προκαταβολών, μέσω ΑΤΕ στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας ύψους 25 εκ. €.
4. Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών δεν επιβαρύνονται καθόλου (με τόκους) από την χορηγηθείσα ταμειακή διευκόλυνση και η μόνη υποχρέωση που αναλαμβάνουν είναι ότι όταν πραγματοποιηθεί η κανονική πληρωμή θα συμψηφισθούν οι προκαταβολές που έχουν λάβει.
5. Από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα σταλεί αύριο 14/5/09 ονομαστικός κατάλογος-αρχείο δικαιούχων αγροτών (κατά κύριο επάγγελμα και συνταξιούχων ΟΓΑ), που το εισόδημά τους προέρχεται από αγροτικές ασχολίες τουλάχιστον κατά 50%. Οι αγρότες αυτών των δύο περιπτώσεων δεν πρέπει να πληρώνουν αμοιβή στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και ευνόητο τυγχάνει ότι όσοι κατέβαλαν την σχετική δαπάνη πρέπει να τους επιστραφεί αφού μέχρι 15/5/2009 θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών μέσω Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος.
Άλλωστε τούτο προβλέπεται σαφώς από την Σύμβαση που έχει
ήδη υπογραφεί από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι όσα ισχυρίζονται κάποιοι κύκλοι ότι
αυτά που ανακοινώθηκαν δεν θα τηρηθούν και ότι υπάρχει επισφάλεια για τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών σε σχέση με την επιλεγείσα διαδικασία, αποτελούν σκόπιμη διαστρέβλωση της αλήθειας και εντάσσονται σε πολιτικά παιχνίδια με κομματικές σκοπιμότητες ενόψει των Ευρωεκλογών. Αυτοί που νοιάζονται για τους αγρότες το αποδεικνύουν εμπράκτως με συγκεκριμένες αποφάσεις και ενέργειες και το σύνολο του αγροτικού κόσμου της χώρας μας το γνωρίζει.

ΠΗΓΗ: www.minagric.gr

Τρίτη 12 Μαΐου 2009

<<Προβληματική η λειτουργία της μηχανής του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα δικαιώματα στο διαδίκτυο>>

Σημαντικές δυσλειτουργίες παρουσιάζει η μηχανή αναζήτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που υποτίθεται ότι καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στα ονόματα και τις επωνυμίες, φυσικών και νομικών προσώπων, που έχουν λάβει κοινοτικές ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα, για τα οικονομικά έτη 2007 και 2008.
Στην ενέργεια αυτή προέβη ο ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις 30 Απριλίου στα πλαίσια της εφαρμογής της πολιτικής της διαφάνειας στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων στην γεωργία, ωστόσο όποιος χρήστης του διαδικτύου προσπαθήσει να κάνει αναζήτηση με τα διάφορα κριτήρια που θέτει το σύστημα, δεν καταφέρνει να πάρει τις πληροφορίες που θα ήθελε, καθώς υπάρχει σύγχυση όσον αφορά στα ποσά αλλά και τα ονόματα.

ΠΗΓΗ: www.paseges.gr

<<ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗΜΩΝ>>

Οι κατ’ επάγγελμα αγρότες δεν υποχρεώνονται να καταβάλλουν αμοιβή στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών που είναι μέλη για την ενεργοποίηση των ατομικών τους δικαιωμάτων, ούτε οι Ενώσεις πρέπει να εισπράττουν καμία αμοιβή.


Σε δηλώσεις του ο Υπουργός κ. Σωτ. Χατζηγάκης σχετικά με το θέμα της καταβολής αμοιβής από επαγγελματίες αγρότες στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών που είναι μέλη για την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης των ατομικών τους δικαιωμάτων έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Πριν από μερικούς μήνες ο Πρωθυπουργός της χώρας μας ο Κώστας Καραμανλής είχε δηλώσει ότι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα του ΟΣΔΕ. Επειδή τον τελευταίο καιρό δημιουργείται μια εντύπωση θα έλεγα και μια εκμετάλλευση από ορισμένους επιτηδείους που ζητούν από τους αγρότες μας να καταβληθούν αυτά τα δικαιώματα, θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχοντας αποδεδειγμένη την αξιοπιστία και ακολουθώντας μια πολιτική εντιμότητας και καθαρότητας απέναντι στους Έλληνες αγρότες, αλλά και σε αυτά που υποσχέθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση, δηλώνει ότι δεν υποχρεούνται να πληρώσουν τα δικαιώματα αυτά στις Ενώσεις. Οι Ενώσεις από την πλευρά τους στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μας είναι υποχρεωμένες να μην εισπράξουν οτιδήποτε εφόσον αυτή τη δαπάνη την αναλαμβάνει το κράτος. Το κράτος, η πολιτεία, η Κυβέρνηση με μια σειρά ρυθμίσεων έχει τακτοποιήσει απόλυτα αυτό το ζήτημα και μπορώ να σας πω σήμερα, ευχάριστα, ότι έκανε ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή θα καλύψει και τους συνταξιούχους αγρότες, οι οποίοι διαθέτουν το 50% και πλέον των εσόδων τους από αγροτική εκμετάλλευση. Έτσι νομίζω ότι ικανοποιείται όχι μόνον η δέσμευση την οποία η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας είχε κάνει, αλλά ετούτη η Κυβέρνηση κάνει ένα βήμα αγάπης περισσότερο πιο κοντά στον Έλληνα αγρότη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πόσοι είναι οι κατ’ επάγγελμα αγρότες και οι συνταξιούχοι;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ήδη ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει μια ανασκόπηση των στοιχείων του και τα συγκεκριμένα στοιχεία θα ανακοινωθούν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ξέρετε το ποσόν που θα απαιτηθεί;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το ποσόν δεν το ξέρουμε, ξέρουμε όμως ότι υπολογίζεται ότι θα είναι 25 εκατ. το χρόνο για τρία χρόνια. Θα δοθεί η προκαταβολή τώρα και μετά βάση του νόμου θα συμπληρωθεί το ποσό αυτό.

Ερωτηθείς για τις Ευρωεκλογές και του επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ, ο κ. Σωτήρης Χατζηγάκης, δήλωσε:

«Για μένα το πρόβλημα είναι εκ του μη όντος. Για μένα το πρόβλημα σε αυτές τις Ευρωεκλογές είναι τελείως διαφορετικό. Τίθενται στον Ελληνικό λαό διάφορα ερωτήματα και νομίζω ότι στα καίρια ερωτήματα δεν το ποιος θα είναι πρώτος και ποιος δεύτερος στο Ευρωψηφοδέλτιο. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι καταρχήν πολιτικά ζητήματα, εάν θα πρέπει και ποιο κόμμα θα πάρει την πλειοψηφία στις Ευρωεκλογές. Εμείς πιστεύουμε ότι η ΝΔ με το πρόγραμμά της και με όσα μέχρι σήμερα ακολούθησε θα είναι εκείνη που θα κερδίσει και το δεύτερο είναι το ερώτημα αυτών τούτων των εκλογών. Πιστεύω ότι θα τεθούν Ευρωπαϊκά ζητήματα, ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη σε σχέση με τη χώρα μας και τη χώρα μας σε σχέση με την Ευρώπη και αυτό είναι το διακύβευμα το οποίο θα πρέπει να τεθεί στις εκλογές. Το ποιος θα μπει πρώτος και ποιος δεύτερος για μένα είναι ήσσονος σημασίας».

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού για τους Δικαιούχους (χήρες και ορφανά)

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων λόγω καθυστέρησης αποστολής ενημερωτικών επιστολών στην κατηγορία δικαιούχων, που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου του ΟΓΑ- χήρες και ορφανά-, προκειμένου να συμμετάσχουν στα Προγράμματα του Κοινωνικού Τουρισμού της «Αγροτικής Εστίας» για το έτος 2009, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο για τους δικαιούχους της εν λόγω κατηγορίας μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2009.

Υπενθυμίζουμε ότι οι 7.500 εν λόγω δικαιούχοι των προγραμμάτων (χήρες και ορφανά, που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου του ΟΓΑ) για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους την επιστολή του ΟΓΑ, την Αστυνομική Ταυτότητα, καθώς και τα Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ θεωρημένα για το έτος 2009. Από το ίδιο Κ.Ε.Π. ο δικαιούχος θα πληροφορηθεί σε ποιο πρόγραμμα θα συμμετάσχει και θα παραλάβει τα σχετικά Δελτία συμμετοχής του.
1. Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού: 8ήμερες δωρεάν διακοπές (7 διανυκτερεύσεις) σε επιλεγμένα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας, που έχουν συμβληθεί με τον ΟΓΑ.
2. Πρόγραμμα Εκδρομών: 4ήμερες οργανωμένες εκδρομές (3 διανυκτερεύσεις) σε διάφορους προορισμούς της Ελλάδας, που θα διοργανώνονται από συμβεβλημένα από τον ΟΓΑ Τουριστικά Γραφεία.
3. Κρουαζιέρες: 4/ήμερων κρουαζιέρων, με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου. Περιλαμβάνει τρεις (3) διανυκτερεύσεις και πλήρη διατροφή (εντός του πλοίου).

Από Γραφείο Διοίκησης ΟΓΑ

Κυριακή 10 Μαΐου 2009

<<Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.>>

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Αθήνα, 28/04/2009
Σας ενημερώνουμε ότι από 30.04.2009 θα είναι διαθέσιμα τα ονόματα των δικαιούχων κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και τα αντίστοιχα ποσά που έλαβε κάθε δικαιούχος για το οικονομικό έτος 2008.
Η παραπάνω δημοσιοποίηση πραγματοποιείται σε εφαρμογή του αρθ. 44α του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Καν.(ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 περ. β και δ του Ν.2472/1997.
Σκοπός της δημοσιοποίησης αυτής, είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων και να βελτιωθεί η χρηστή δημοσιονομική τους διαχείριση.


ΠΗΓΗ: http://asp.dikaiomata.gr

Τετάρτη 6 Μαΐου 2009

«Πράσινο φως» από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για εξισωτικές αποζημιώσεις του 2009

Έως τις 15 Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την εξισωτική αποζημίωση έτους 2009, στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, ταυτόχρονα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με το υπουργείο, τα Μέτρα 211 και 212 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές, σύμφωνα με το Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Για το Μέτρο 211 οι πιστώσεις ανέρχονται σε 120 εκατ. Ευρώ και για το Μέτρο 212 οι πιστώσεις ανέρχονται σε 50 εκατ. Ευρώ. Δικαιούχοι των Μέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Νέοι Δικαιούχοι
Είναι γεωργοί μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού των Ορεινών, Μειονεκτικών και με Ειδικά Προβλήματα περιοχών.
Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι λοιπών περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές αυτές.
Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των ορεινών ή μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 20 στρέμματα, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις ορεινές αντίστοιχα.
Παλαιοί Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι της με αριθμ. 679/08-03-2007 ΚΥΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Τρίτη 5 Μαΐου 2009

<<Το κράτος να καλύψει άμεσα το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΓΕΣΑΣΕ>>

«Για το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως σαφές ότι το κόστος της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων δεν πρέπει να το πληρώσουν οι αγρότες αλλά να καλυφθεί άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό», επισημαίνει ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης Έξαρχος, σχετικά με τα προβλήματα στη διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων των αγροτών, αναφορικά με τα οποία τοποθετήθηκε και η ΓΕΣΑΣΕ, κάνοντας λόγο για κυβερνητική ασυνέπεια.
«Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση χειρίζεται με μεγάλη προχειρότητα και αδιαφάνεια τα θέματα της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης και της διαχείρισης των δικαιωμάτων των αγροτών όπως είναι επίσης γνωστό ότι καρκινοβατεί η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης που υπέγραψε το 2006 η ελληνική κυβέρνηση με την Ε.Ε. για τη βελτίωση του ΟΣΔΕ και τη δημιουργία αξιόπιστου εθνικού συστήματος ελέγχων», ανέφερε ο κ. Έξαρχος, για να συνεχίσει: «Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αφού κήρυξε άγονο το σχετικό διαγωνισμό και κάτω από την ασφυκτική πίεση των προβλεπόμενων από τον Κοινοτικό Κανονισμό ημερομηνιών η κυβέρνηση εισηγήθηκε στη Βουλή με σχετική τροπολογία την ανάθεση της ευθύνης ενεργοποίησης των δικαιωμάτων των αγροτών στην ΠΑΣΕΓΕΣ και τις Ενώσεις Συνεταιρισμών και την κάλυψη του κόστους για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η σχετική διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή, με ευθύνη της κυβέρνησης παραμένει ανενεργή και για άλλη μία φορά οι αγρότες καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων σε μία περίοδο που είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Οι διαμαρτυρίες των αγροτών όλης της χώρας είναι απολύτως δικαιολογημένες. Επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά η αφερεγγυότητα, η αναξιοπιστία και η διαχειριστική ανικανότητα της κυβέρνησης.
Για το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως σαφές ότι το κόστος της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων δεν πρέπει να το πληρώσουν οι αγρότες αλλά να καλυφθεί άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό».
ΓΕΣΑΣΕ: Κυβερνητική ασυνέπεια
«Στην ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που περνάν οι αγρότες της χώρας , ήρθε να προστεθεί μια ακόμη οικονομική επιβάρυνση ως αποτέλεσμα μιας ακόμα κυβερνητικής ασυνέπειας», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ΓΕΣΑΣΕ για να συνεχίσει: «Παρά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και των αρμοδίων Υπουργών στην περσινή Agrotica και κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων ό,τι το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων των κατ' επάγγελμα αγροτών θα καλυφθεί κατά το τρέχον έτος από το κράτος , οι αγρότες καλούνται να πληρώσουν τη δαπάνη αυτή για μια ακόμη φορά και μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένα τιμολόγια που στην περίπτωση των μικρομεσαίων αγροτών είναι υπερδιπλάσια των περσινών.
Καλούμε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να τηρήσουν τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις τους , έτσι ώστε ο αγρότης να μην πληρώσει ούτε ένα Ευρω, κατανοώντας, έστω και την ύστατη αυτή στιγμή, την δεινή θέση στην οποία βρίσκονται οι αγρότες».

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

<<Κρατική κάλυψη στο κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ζητούν και οι βουλευτές της ΝΔ>>

Την απαλλαγή των επαγγελματιών αγροτών από την καταβολή χρημάτων για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους ζητούν 43 βουλευτές της ΝΔ. Παράλληλα, ζητούν να εφαρμοσθεί άμεσα η Πρωθυπουργική εξαγγελία και η αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση.
Συγκεκριμένα, με ερώτηση τους προς τους υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι βουλευτές της συμπολίτευσης, με πρώτο υπογράφοντα το βουλευτή Μεσσηνίας Δ. Σαμπαζιώτη ζητούν να εφαρμοσθεί άμεσα η Πρωθυπουργική εξαγγελία και η αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση, ώστε να μην υποχρεωθούν υπό τις δύσκολες σημερινές οικονομικές συνθήκες, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να καταβάλλουν τα χρήματα για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων.
Ζητούν επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα να υπαχθούν στις ανωτέρω ευνοϊκές ρυθμίσεις και οι συνταξιούχοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates