Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Πολυτεκνικά επιδόματα ΟΓΑ από 6 ως 15 Απριλίου.

Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι:

Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες Ν.3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000€ Ν.3454/2006) του Β΄ Διμήνου 2010, Θα καταβληθούν σε 430.151 οικογένειες το χρονικό διάστημα από 6 έως 15 Απριλίου 2010.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 131. 837.458,81€.


Από Γραφείο Διοίκησης Ο.Γ.Α.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ


Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α´/15-3-2010) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους οφειλέτες του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με το νέο πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών.
Με τις νέες διατάξεις μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλόμενες εισφορές τους τόσο οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ όσο και οι εργοδότες-επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπήρχε, μέχρι την ισχύ των ως άνω διατάξεων, ρυθμιστικό πλαίσιο τμηματικής καταβολής των οφειλόμενων εισφορών.
Οι οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα καταβάλλουν τμηματικά τις οφειλές τους, σε εξαμηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις έξι (6). Το ποσό κάθε εξαμηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1200€ (6 μήνες x 200€). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.
Προκειμένου οι οφειλέτες να τύχουν της ρύθμισης, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στον ΟΓΑ.


                                                                 
                                                                              ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
                                                                                            ΤΟΥ ΟΓΑ 

Κυριακή 28 Μαρτίου 2010

Με τιμές 2009 στο... τσιγκέλι τα αμνοερίφια.

Κινητικότητα παρατηρείται στις δύο βασικές αγορές τροφίμων, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης - Μοδιάνο και Καπάνι - όπου οι καταναλωτές, παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδας, σπεύδουν να διερευνήσουν, κατά κύριο λόγο, τις τιμές των αμνοεριφίων και των άλλων αγαθών για το πασχαλινό τραπέζι.
Οι τιμές στα εγχώρια κρέατα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα, η τιμή για τα ντόπια αρνιά διαμορφώνεται από 8,30 έως 8,99 ευρώ το κιλό, ενώ για τα εγχώρια κατσίκια από 8,49 ευρώ έως 10,50 ευρώ το κιλό. Στα εισαγόμενα αμνοερίφια (από Βουλγαρία, Ρουμανία και Π.Γ.Δ.Μ), οι τιμές κυμαίνονται από 7,30 έως 8 ευρώ το κιλό.
Οι κρεοπώλες επισημαίνουν ότι η αγοραστική κίνηση μέχρι στιγμής είναι σε επίπεδα αντίστοιχα με τα περσινά, όμως, διαπιστώνουν διαφοροποίηση προς τα κάτω ως προς τις ποσότητες κρέατος που αγοράζουν οι καταναλωτές.
Σύμφωνα, εξάλλου, με το σημερινό δελτίο τιμών χονδρικής πώλησης κρέατος εντός της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, η επικρατέστερη τιμή για τα εγχώρια αρνιά είναι 7,30 ευρώ το κιλό, για τα εγχώρια κατσίκια 8,30 ευρώ το κιλό και τα αρνιά εισαγωγής 6,20 ευρώ το κιλό.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2010

Δελτίο Τύπου
Τετάρτη , 24.3.2010Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στα Προγράμματα
της «Αγροτικής Εστίας» για 200.000δικαιούχους του ΟΓΑ

Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση και την ενίσχυση των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ, και σε υλοποίηση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέα Λοβέρδου αρ. 22596/445(ΦΕΚ 2385/27-11-2009) που ενέκρινε τα Προγράμματα της «Αγροτικής Εστίας» του ΟΓΑ για το έτος 2010, η Διοίκηση του Οργανισμού ανακοινώνει:

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών από την Δευτέρα 12-04-2010 μέχρι και την Παρασκευή 14-05-2010.

200.000 ασφαλισμένοι (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης) και συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, μπορούν να επωφεληθούν από τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών της Αγροτικής Εστίας για να κάνουν διακοπές σε όλη την Ελλάδα.

Η διάρκεια ισχύος των προγραμμάτων του ΟΓΑ/ΛΑΕ είναι μέχρι 31-12-2010.
Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, στους οποίους έχουν ήδη αποσταλεί ενημερωτικά φυλλάδια, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας.
Από το ίδιο Κ.Ε.Π. ο δικαιούχος θα μπορέσει σε εύλογο χρόνο, να πληροφορηθεί σε ποιο πρόγραμμα θα συμμετάσχει και να παραλάβει τα σχετικά Δελτία συμμετοχής του. (Εκτός από τα Δελτία για το εκδρομικό-επιμορφωτικό ταξίδι στην Κύπρο και τα Δελτία 4ήμερων κρουαζιέρων, τα οποία θα αποσταλούν απευθείας από τον ΟΓΑ).

Δικαιούχοι των προγραμμάτων:

 Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ
 Οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερήλικων
 Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης)
 Τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, παιδιά)
 Χήρες και ορφανά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ΟΓΑ.

Δικαιολογητικά:
Για τη συμμετοχή στα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,
- Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ θεωρημένα - σε ισχύ για το έτος 2010, (ατομικό και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας.
- Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή Απόκομμα καταβολής εισφορών ασφαλισμένου
- Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.
Παραλαβή Δελτίων:
 Τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομικού Προγράμματος θα διανεμηθούν μέσω των ΚΕΠ προσκομίζοντας αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής και την αστυνομική τους ταυτότητα
 Τα Δελτία της Κύπρου και των Κρουαζιέρων θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή.

Τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών της Αγροτικής Εστίας για το 2010 στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι δικαιούχοι είναι:
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού περιλαμβάνει 8ήμερες διακοπές σε επιλεγμένα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, επιπλωμένες κατοικίες και camping) και απευθύνεται σε 160.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι και παιδιά), που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για περίθαλψη. (χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου ή με μικρή συμμετοχή ανάλογα της κατηγορίας του καταλύματος που θα επιλέξει ο δικαιούχους)

2. ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
To εκδρομικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 3ήμερες εκδρομές, οι οποίες διοργανώνονται από τουριστικά γραφεία συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ και απευθύνεται σε 30.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι και παιδιά), που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για περίθαλψη. Επιδοτείται από τον ΟΓΑ με το ποσό των 130 € ανά άτομο. Το ποσό δε της οικονομικής συνεισφοράς του δικαιούχου ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο στο ποσό των 20€ ανά άτομο και ανά εκδρομή.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΗΜΕΡΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ:
Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει 4ήμερες κρουαζιέρες, με προορισμό νησιά και λιμάνια του Αιγαίου με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με πλήρη διατροφή εντός του πλοίου. Απευθύνεται σε 5.000 συνταξιούχους και ασφαλισμένους του ΟΓΑ, καθώς και στα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των οικογενειών τους. (χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των δικαιούχων).

4. ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5νθήμερο ταξίδι στην Κύπρο σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, πρωινό και ημιδιατροφή, μεταφορά από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο προς Κύπρο και επιμορφωτικές επισκέψεις και περιηγήσεις στα ομορφότερα αξιοθέατα του νησιού. (χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων). Απευθύνεται σε 5.000 αυτοτελώς απασχολούμενους αγρότες, ηλικίας 21-64 ετών, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής των προστατευομένων μελών τους.

Από Γραφείο Διοίκησης ΟΓΑ

Τρίτη 23 Μαρτίου 2010

«ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ και ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ»

Δελτίο Τύπου
Τρίτη, 23.03.2010
Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι:

Το Δώρο Πάσχα μαζί με τη σύνταξη μηνός Απριλίου 2010 θα αρχίσει να καταβάλλεται σε 824.180 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. από τη Μ.Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή της σύνταξης Απριλίου και του Δώρου Πάσχα 2010 ανέρχεται σε 527.908.000 €.


Από Γραφείο Διοίκησης Ο.Γ.Α.

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010

Παρέμβαση Δανέλλη για τους παραγωγούς εσπεριδοειδών.


«Στο πλήγμα που καταφέρει η πρόσφατη Συμφωνία Μαρόκου-ΕΕ στους ευρωπαίους παραγωγούς εσπεριδοειδών και άλλων οπωροκηπευτικών, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης», αναφέρεται με ερώτηση που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Σ. Δανέλλης.
"Αν και κατανοούμε τη σημασία του ρόλου της ΕΕ, ως μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής δύναμης, στην επικουρία της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται με αίσθηση του μέτρου, των αναλογιών και κατόπιν συνετής και σε βάθος αξιολόγησης των εκάστοτε συνθηκών και εκτίμησης των συνεπειών". Ζητά δε από την Επιτροπή να διευκρινίσει 
1. αν και με ποια μορφή προτίθεται να χρηματοδοτήσει την επέκταση της καλλιέργειας και την αναδιάρθρωση παραγωγής των εσπεριδοειδών και άλλων οπωροκηπευτικών προϊόντων στο Μαρόκο, 
2. αν προβλέπονται ανάλογες χρηματοδοτήσεις και για άλλες τρίτες χώρες με χαμηλό κόστος παραγωγής, και 
3. αν είναι στις προθέσεις της να εξαλείψει τη μέχρι σήμερα αρχή της στήριξης και προστασίας της κοινοτικής παραγωγής οπωροκηπευτικών και τη βασική αρχή της κοινοτικής προτίμησης.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΟΦΘΟΡΑΣΣάββατο 20 Μαρτίου 2010

ΕΑΣ ΑΡΤΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας προσκαλούμε στην ημεριδα που θα γινει τη Δευτέρα 22/3/2010 στις 18:30 στην αιθουσα ΔΙΩΝΗ με θεμα την καλλιεργεια των ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ. ΕΑΣ ΑΡΤΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ.

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΓΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΓΑ
 
Πρόεδρος :    Θεόδωρος Σαρρής του Ιωάννη,  Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές  στη Δημόσια Οικονομία.
 

Αντιπρόεδρος  : Χρήστος Χατζηαντωνίου του Κων/νου , Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  ΤΕΙ Θεσ/νίκης .
 

ΜΕΛΗ 
  1. Βασίλειος Μπέσης του Αηδώνη, Πτυχιούχος ΤΕΙ Πειραιά με αναπληρωτή την Πολυξένη Πολύζου του Νικολάου, Οικονομολόγο, υπάλληλο του ΥΠΑΑΤ.
  2. Αικατερίνη Μπελίτσου του Γρηγορίου, Οικονομολόγος, υπάλληλος του ΥΠΑΑΤ με αναπληρωτή την Χρυσούλα Παπαδημητρίου του Γεωργίου, Γεωπόνο, υπάλληλο του ΥΠΑΑΤ.
  3. Βασίλειος Μαγουλάς του Νικολάου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών με αναπληρωτή τον Μίνωα Κωσταντίνη του Αλβέρτου.
  4. Παναγιώτης Πεβερέτος του Θεόδωρου, εκπρόσωπος των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων,  που όρισε η ΠΑΣΕΓΕΣ, με αναπληρωτή τον Μιχάλη Βουμβουλάκη του Εμμανουήλ.
  5. Ιορδάνης Καρυώτης του Γεωργίου, εκπρόσωπος των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, που όρισε η ΠΑΣΕΓΕΣ, με αναπληρωτή τον Διονύση Φόλιο του Γεωργίου.
  6. Παναγιώτης Καλφούντζος του Γεωργίου, εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ με αναπληρωτή τον Αχιλλέα Αδαμαντιάδη του Γεωργίου.
  7. Κωνσταντίνος Ψυχίδης του Παύλου, εκπρόσωπος εργαζομένων ΕΛΓΑ με αναπληρωτή την Καλομοίρα Σουλίου του Χρήστου.

Τρίτη 16 Μαρτίου 2010

SOS για τα ελληνικά εσπεριδοειδή εν όψει Ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Μαροκινή παραγωγή.

Σε εγρήγορση για την προστασία της ελληνικής παραγωγής εσπεριδοειδών καλεί την κυβέρνηση ο Συνδέσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS, εν όψει πληροφοριών για χρηματοδότηση Μαροκινού σχεδίου επέκτασης των αντίστοιχων καλλιεργειών, με ευρωπαϊκά κονδύλια.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου κ Γ Πολυχρονάκης «Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι οι μαροκινές αρχές προτίθενται να ζητήσουν από την ΕΕ, μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας Μαρόκου - Ε.Ε, να χρηματοδοτήσει, προφανώς εξ ολοκλήρου, το μαροκινό Σχέδιο Vert για την επέκταση της καλλιέργειας εσπεριδοειδών, που προβλέπει επιχορηγήσεις για τον τομέα, με στόχο το διπλασιασμό της παραγωγής εσπεριδοειδών μέχρι το 2020, με αύξηση καλλιεργουμένων εκτάσεων σε 109.000 εκτάρια και τον όγκο σε 3,19 εκατομμύρια τόνους»

Πλήθος είναι τα ερωτήματα που γεννούνται, συνεχίζει ο κ Πολυχρονάκης, απ' αυτήν την είδηση ήτοι:
• είναι σε γνώση της Κυβέρνησης οι όροι της Συμφωνίας και προβλέπεται χρηματοδότηση;
• προβλέπονται χρηματοδοτήσεις αναδιάρθρωσης παραγωγής και για άλλα οπωροκηπευτικά προϊόντα;
• προβλέπονται ανάλογες χρηματοδοτήσεις και για άλλες τρίτες χώρες χαμηλού κόστους;
• είναι στα πλαίσια της χάραξης αγροτικής πολιτικής της Ε.Ε. η εξάλειψη της μέχρι σήμερα αρχής της στήριξης και προστασίας της Κοινοτικής παραγωγής οπωροκηπευτικών, αλλά και της βασικής αρχής της κοινοτικής προτίμησης και η «αντικατάστασή» της με χαλαρή εφαρμογή του συστήματος των τιμών εισόδου και των διαφανών νομοθεσιών περί εμπορικών προτύπων, αλλά και με την χρηματοδότηση-επιχορήγηση για την αύξηση της παραγωγής μεσογειακών και τρίτων χωρών για την τροφοδότηση της κοινοτικής κατανάλωσης;

Καταλήγοντας ο κ. Πολυχρονάκης αναφέρει «Απευθύνουμε έκκληση σ' όλα τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες όπως:
• βρίσκονται σε εγρήγορση για αντιμετώπιση παρόμοιων πολιτικών-πρακτικών πολύ περισσότερο που η αντίστοιχη κοινοτική παραγωγή βρίσκεται σε κρίση με συνέπεια ακόμη και την εγκατάλειψη καλλιεργειών και
• αντικρούσουν με όλα τα μέσα, μαζί με άλλες θιγόμενες παραγωγικές χώρες της Ε.Ε., την υλοποίηση του Σχεδίου (ακόμη και αν δεν χρηματοδοτηθεί) και να μη επικυρωθεί η Συμφωνία ΕΕ - Μαρόκου, που με πρωτοβουλία της Ισπανικής Προεδρίας βρίσκεται υπό αναστολή, γιατί εκτός των άλλων προβλέπει και προνομιακή μεταχείριση των μαροκινών οπωροκηπευτικών αλλά και άλλων τρίτων χωρών με μειωμένους δασμούς και ποιοτικά πρότυπα σε βάρος των Κοινοτικών»

Επιχορηγήσεις του σχεδίου Vert που προβλέπονται για τα εσπεριδοειδή:
• 1.070 ευρώ ανά εκτάριο (Ντίραμ 12.000) για τις νέες φυτείες (η προηγούμενη ενίσχυση των νέων φυτειών ήταν 695 ευρώ ανά εκτάριο)
• 10% έως 15% του προϋπολογισμού για την κατασκευή νέων ψυκτικών αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και των νέων συσκευαστηρίων
• Μέχρι 60% του προϋπολογισμού για γεωτρήσεις και εξοπλισμό προς άρδευση για τη βελτίωση των καλλιεργηθησομένων περιοχών.»
Υφιστάμενη μέχρι σήμερα κατάσταση
Συνεχής αύξηση καλλιεργούμενων εκτάσεων για τα εσπεριδοειδή που για το 2009 αυξήθηκαν κατά σχεδόν 4000 εκτάρια (η προηγούμενη ετήσια αύξηση ήταν 2000 εκτάρια το χρόνο)
Οι αμοιβές των εργαζομένων είναι 10 φορές χαμηλότερες από εκείνες στις παραγωγικές χώρες της ΕΕ

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010

57, 7 δις ευρώ για τη γεωργία το 2010.

Στα 57.780.438.369 ευρώ ανέρχονται οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενισχύσεις, επιδοτήσεις, διοικητικές δαπάνες και χρηματοδότηση ανάπτυξης της υπαίθρου) για το τρέχον έτος που θα «κατευθυνθούν» στον τομέα της γεωργίας, έπειτα από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του τελικού κοινοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2010.
Το 40,84% των συνολικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατίθενται στη γεωργία. Σε σχέση με πέρυσι η ποσοστιαία αύξηση των προϋπολογισθεισών γεωργικών δαπανών της Κοινότητας είναι της τάξης του 5,25%.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Στους λογαριασμούς των αγροτών 1,09 δις ευρώ από την ενιαία ενίσχυση.

Στους λογαριασμούς των παραγωγών άρχισαν να πιστώνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο τα χρήματα από την δεύτερη δόση της ενιαίας ενίσχυσης. Ήδη, αγρότες που έλεγξαν τον λογαριασμό τους μέσω των ΑΤΜ διαπίστωσαν ότι τους έχουν πιστωθεί τα χρήματα. Βεβαίως, ο μεγάλος όγκος των αγροτών αναμένεται να προσέλθει από σήμερα το πρωί στις τράπεζες για να εισπράξει τα χρήματα.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ποσό της δεύτερης δόσης της ενιαίας ενίσχυσης ανέρχεται σε 1 δις 90 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010

Ενιαίες Αιτήσεις των γεωργών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ


Στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Άρτας με καταληκτική ημερομηνία την 9η Μαΐου.

«Οι γεωργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους αποτελούνται αποκλειστικά από φυτικό κεφάλαιο και των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν καμία μεταβολή ή τροποποίηση με αυτά της Ενιαίας Αίτησης του έτους 2009 έχουν από την 1η Μαρτίου 2010 δυνατότητα να προσέλθουν στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να υποβάλουν την Ενιαία Αίτηση του έτους 2010», γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Άρτας.
(10/3/2010)
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση, που υπογράφεται από τον Δ/ντή Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Άρτας Κων/νο Γιαννούλα αναφέρονται τα εξής: «Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας, στα πλαίσια εφαρμογής του ολοκληρωμένου Συστήματος 2010 και εν όψει της έναρξης συμπλήρωσης και υποβολής από τους γεωργούς της ενιαίας αίτησης για τις άμεσες ενισχύσεις βάσει της έκτασης και του ζωικού κεφαλαίου του Καν.(ΕΚ) 73/1405/2006 κάνει γνωστά τα παρακάτω:
Οι γεωργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους αποτελούνται αποκλειστικά από φυτικό κεφάλαιο και των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν καμία μεταβολή ή τροποποίηση με αυτά της Ενιαίας Αίτησης του έτους 2009 έχουν από την 1η Μαρτίου 2010 δυνατότητα να προσέλθουν στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να υποβάλουν την Ενιαία Αίτηση του έτους 2010.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, ο γεωργός ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του υποχρεούται να επιδείξει την αστυνομική ταυτότητα και οποιοδήποτε έγγραφο που θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου γεωργού.
Σε περίπτωση καλλιεργειών σκληρού σίτου ή βαμβακιού υποβάλλονται αποδεικτικά  χρήσης πιστοποιημένου σπόρου (καρτέλες και σχετικά τιμολόγια).
Εφόσον επιβεβαιωθεί σύμφωνα με την λίστα ελέγχου ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή των σταθερών στοιχείων του γεωργού καθώς και των στοιχείων της εκμετάλλευσης του, οριστικοποιείται η αίτηση λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό πρωτοκόλλου μοναδικό σε επίπεδο επικράτειας, εκτυπώνεται σε 2 αντίγραφα και υπογράφεται από τον γεωργό ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
Το ένα αντίγραφο τηρείται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνοδευόμενο από τα πρωτότυπα παραστατικά που τυχόν υπέβαλε ο γεωργός, ενώ το δεύτερο παραδίδεται στον γεωργό.
Επισημαίνεται ότι αν κατά τη διαδικασία διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων προκύψει η ανάγκη υποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών αυτά θα προσκομιστούν σε επόμενη φάση.
Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και την παραλαβή της από τον παραγωγό, οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της αίτησης θα γίνεται αποδεκτή μόνο μετά από την κατάθεση εκ νέου αίτησης στους κατά τόπους αρμόδιους φορείς υποδοχής εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Μαΐου 2010, ενώ η τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων με ποινή καθυστέρησης ορίζεται η 9η Μαΐου 2010»

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010

Σε απεργία οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΑ την Τρίτη 9 Μαρτίου.

Με σημείο αιχμής τις πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε βάρος τους, σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία προχωρούν την Τρίτη, 9 Μαρτίου , οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΑ. Καταγγέλλοντας εκστρατεία κατασυκοφάντησης του έργου τους καλούν την αρμόδια υπουργό ν' αντιληφθεί τα καθήκοντα και τις ευθύνες της και ν' ασχοληθεί, για την αναμόρφωση του γεωργοασφαλιστικού συστήματος της χώρας, σύμφωνα και με τις προτάσεις τους.
Αναλυτικότερα, σε νεότερη ανακοίνωσή του σωματείου τους οι εργαζόμενοι αναφέρουν τα εξής: «Οι εργαζόμενοι στον ΕΛΓΑ έχουμε, επανειλημμένα, δηλώσει αποφασισμένοι να προστατεύσουμε την αξιοπιστία του Οργανισμού και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Χαιρετίζουμε την απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κας Μπατζελή για τη συγκρότηση ομάδας για τη διερεύνηση των όσων καταγγέλλονται.
Κρίνουμε ως θετική εξέλιξη τη δέσμευση της υπουργού κας Μπατζελή για τη διατήρηση της υποχρεωτικής ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής μέσω του ΕΛΓΑ και δηλώνουμε ότι θα διασφαλίσουμε το θετικό κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με την κυρία Υπουργό και θα παρέχουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας ώστε να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει για την εξυγίανση του ΕΛΓΑ.
ΔΕΝ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• τη διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα του ΕΛΓΑ
• την παραμονή του έργου των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) στον ΕΛΓΑ, υπενθυμίζοντας ότι η μέχρι σήμερα εκτέλεση του έργου αυτού από τον ΕΛΓΑ είχε άριστα αποτελέσματα με απόλυτη διαφάνεια στη διαχείρισή του, με άμεση στήριξη του εισοδήματος των αγροτών και με ίσους όρους για όλους τους αγρότες της χώρας
• τη θεσμική και οικονομική εξυγίανση του Οργανισμού
Με την 24ωρη προειδοποιητική απεργία την Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 οι εργαζόμενοι στον ΕΛΓΑ δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα πέσει στο κενό η προσπάθεια συκοφάντησης του έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού και θα αγωνιστούμε για να περιφρουρήσουμε όχι μόνο τα εργασιακά μας δικαιώματα αλλά την ίδια την συνέχιση ύπαρξης του γεωργοασφαλιστικού συστήματος της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής, στη βάση της υποχρεωτικότητας και του κοινωνικού του χαρακτήρα.
Καλούμε τους αγρότες όλης της χώρας να συμπαραταχθούν στο δίκαιο αγώνα μας που πρέπει να γίνει και αγώνας δικός τους.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Κ. Τσιτουρίδης Κ. Σούλιου»

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Η ΣΒΕΚΗ διαλύθηκε!


Σήμερα, εάν δεν πληρωθεί το χρέος της ΣΒΕΚΗ στη ΔΕΗ, τότε συμβολικά, αλλά και ουσιαστικά η βιομηχανία θα «κατεβάσει διακόπτες». Θα σταματήσει δηλαδή τη λειτουργία της επ’ αόριστο με πιο πιθανό σενάριο να μη ξαναλειτουργήσει ποτέ, καταλήγοντας έτσι το «δράμα» των τελευταίων μηνών. Χθες, χοιροτρόφοι στους οποίους χρωστάει χρήματα η βιομηχανία, προχώρησαν σε κατάσχεση όλων των αυτοκινήτων της εταιρίας.Από προχθές έχει αποχωρήσει η εταιρία Vantage Point, η οποία διαχειριζόταν τα οικονομικά και ουσιαστικά διοικούσε τη βιομηχανία από το περασμένο καλοκαίρι.Επίσης, από προχθές η βιομηχανία δεν μπορεί να προμηθευτεί «πρώτη ύλη» για τη γραμμή παραγωγής, σφάγια δηλαδή και έτσι δεν έχει καν αντικείμενο παραγωγής, ενώ τελειώνει το καύσιμο για τις μηχανές και δεν υπάρχουν χρήματα να ανανεωθεί το απόθεμα. Με λίγα λόγια, η ΣΒΕΚΗ σήμερα κλείνει.Οι εργαζόμενοί της όπως είναι λογικό, είναι σε απόγνωση. Η εταιρία εγκαταλείφθηκε από όλους τους φορείς, με τελευταία παταγώδη αποτυχία το σχέδιο για είσοδο της «Δωδώνης» στα οικονομικά της με την αύξηση του κεφαλαίου. Αυτή την πιθανότητα όμως την «ξέκοψε» η Αγροτική Τράπεζα στη διοίκηση της «Δωδώνης» και το θέμα δεν έφτασε καν μέχρι την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της γαλακτοβιομηχανίας. Πρακτικά και εάν δεν συμβεί κάτι «κοσμοϊστορικό» σήμερα, τη δουλειά ενόψει του Πάσχα θα απορροφήσουν ολοκληρωτικά τα ιδιωτικά σφαγεία, καθώς η ΣΒΕΚΗ δεν θα έχει καν λειτουργικές εγκαταστάσεις.

Επίσχεση εργασίας
Οι 40 εργαζόμενοι είχαν ήδη προειδοποιήσει εδώ και τρεις βδομάδες για τις τραγικές συνέπειες που θα είχε πριν καν έρθει το Πάσχα, η σωρεία λανθασμένων κινήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Έλεγε συγκεκριμένα ο πρόεδρος του σωματείου Θόδωρος Γεωργακόπουλος, ότι εάν δεν μπουν άμεσα κάποια χρήματα στην εταιρία, αυτή θα κλείσει πριν τις γιορτές. Οι ίδιοι, παραμένουν απλήρωτοι και όπως τονίζει ο κ. Γεωργακόπουλος «μόνο ο κ. Νικόλαος Μαμακής έχει κάνει κάποιες αόριστες ενημερώσεις ότι θα μπουν 100.000 ευρώ αύριο (σ.σ. σήμερα, Παρασκευή) και θα γίνει προσπάθεια να πάρουμε το μισθό Νοεμβρίου μέσα στον Μάρτιο». Σε εξίσου δύσκολη θέση βρίσκονται όμως και οι προμηθευτές της βιομηχανίας, καθώς αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο πότε και πώς θα εξοφληθούν. Από σήμερα, οι εργαζόμενοι προχωρούν σε επίσχεση εργασίας, σε ένα εργοστάσιο που δεν έχει καν διοίκηση. Κάνουν τέλος μια ύστατη έκκληση σε όλους τους τοπικούς φορείς να πάρουν θέση για το θέμα.

ΠΗΓΗ: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

«Κιτρίνισαν» τα κτήματα στην Άρτα,από τα πορτοκάλια που σαπίζουν!!!

Σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς για το περιβαλλοντικό πρόβλημα αλλά και πρόβλημα υγιεινής που δημιουργείται από τα πορτοκάλια που σαπίζουν στο έδαφος, προτίθεται να συγκαλέσει την ερχόμενη Δευτέρα ο Νομάρχης Άρτας Γ. Παπαβασιλείου όπως ανακοίνωσε μετά από ερώτηση του αντινομάρχη Ν. Καλαμπόκη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο την Τετάρτη 3 Μαρτίου. Η σύσκεψη θα γίνει στη Νομαρχία με τους Δημάρχους των Δήμων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, τη Δ/νση Υγιεινής και Περιβάλλοντος και άλλους φορείς, προκειμένου να εξεταστούν μέτρα αντιμετώπισης. Όπως ανέφερε ο Νομάρχης, αυτή τη στιγμή περίπου 45.000 τόνοι πορτοκάλια παραμένουν αδιάθετοι μετά και την αλλαγή του καθεστώτος της πλήρους αποδέσμευσης. «Το πρόβλημα πλέον ξεφεύγει απ’ τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτής της παραγωγής διότι και οι βροχές αλλά και η χαλαζόπτωση κατέστησαν το προϊόν ποιοτικά ανεκμετάλλευτο. Άρα εμείς πρέπει να δούμε – και χωρίς αυτό να είναι αποκλειστική μας ευθύνη – τι θα γίνει με την παραγωγή η οποία σέπεται και η οποία με την αύξηση των θερμοκρασιών θα δημιουργήσει προβλήματα υγιεινής κατάστασης. Πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα, που δεν είναι στα όρια ευθύνης και αρμοδιότητας της Ν.Α. είναι όμως στα πλαίσια της ευαισθησίας για το τι θα προκύψει το Πάσχα και παραπέρα όταν θα έρθουν οι ζέστες». Επιπλέον δήλωσε ότι θα απαιτηθεί ενδεχόμενα έγκριση κονδυλίου για εξειδικευμένους ψεκασμούς για το οποίο η Νομαρχία θα κάνει και σχετικό έγγραφο προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, για να τονίσει ότι «υπάρχει σκεπτικό, πόροι χρειάζονται και μεθοδολογία αντιμετώπισης του προβλήματος». Ο νομαρχιακός σύμβουλος Κ. Βούλγαρης μετέφερε την εικόνα που υπάρχει ήδη σε περιοχές του κάμπου, τονίζοντας πως ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα έντομα και όσο θ’ ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες το πρόβλημα θα γίνεται πιο έντονο.

Κοιμάται η συνείδηση του ΠΑΣΟΚ


Η Κατερίνα Μπατζελή και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου έπαιξαν το ρόλο της “αριστερής συνείδησης” στη χθεσινή δραματική συνεδρίαση του υπουργικού συβουλίου του ΠΑΣΟΚ, στη διάρκεια της οποίας επισημοποιήθηκαν οι αποφάσεις για τα μέτρα-σοκ. Η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης φέρεται να είπε ότι “δεν πρέπει να έχουμε κατά νου μόνο πώς θα ικανοποιήσουμε τους leaders της Ευρώπης, αλλά και τα κοινωνικά κινήματα”. Η Υπουργός Υγείας επεσήμανε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι αυτά τα μέτρα “κινούνται στα όρια της ιδεολογίας μας”, για να εισπράξει από τον Γ. Παπανδρέου την παρατήρηση ότι “είναι έξω από τα όρια της ιδεολογίας μας, αλλά είναι αναγκαία”. Κατά τα άλλα, έγιναν επισημάνσεις που δεν συνιστούν διαφωνία ή ισχυρή αντίθεση. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Παπουτσής φέρεται να είναι πολύ θυμωμένος με τη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων και πολύ αποφασισμένος να εκδηλώσει την οργή του στο όνομα του κοινωνικού ΠΑΣΟΚ. Ακόμη και αν αυτό συμβεί, είναι εντυπωσιακή η ομοθυμία του ΠΑΣΟΚ στα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία αν τα έπαιρνε άλλη κυβέρνηση, στελέχη της ελληνικής κεντροαριστεράς θα κήρυτταν τώρα την επανάσταση, χωρίς καθυστέρηση.

ΠΗΓΗ: www.zoomnews.gr

Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την συμπλήρωση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), συνεταιρισμούς ή ενώσεις νομικών προσώπων που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, προκειμένου να πιστοποιηθούν για την υποβοήθηση των δικαιούχων στη συμπλήρωση των ενιαίων αιτήσεων για το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης, καθώς και την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στο χαρτογραφικό υπόβαθρο αναγνώρισης αγροτεμαχίων σε όλη την επικράτεια της χώρας.
Προθεσμία κατάθεσης της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010, ώρα 14.00, στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, οδός Αχαρνών 241, 11 146 Αθήνα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), εφόσον η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής της αίτησης από τον ωρομετρητή της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η παραπάνω.

ΠΗΓΗ: ΟΠΕΚΕΠΕ

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010

Ανακοινώθηκαν αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ για την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων από το 2010 έως το 2013.

Εκδόθηκαν άμεσα, για πρώτη φορά, οι αποφάσεις που καθορίζουν τους κανόνες για τη διαχείριση της Ενιαίας Ενίσχυσης, τις νέες πρόσθετες ενισχύσεις καθώς και τις διαδικασίες πληρωμής των γεωργών. «Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση των αγροτών αλλά και η προετοιμασία των φορέων για την ενεργοποίηση των Δικαιωμάτων που αποτελεί βασική επιλογή για την υλοποίηση της ΚΑΠ και την στήριξη του αγροτικού εισοδήματος» τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος που καταδίκασαν τον αγροτικό κόσμο σε στέρηση των δικαιωμάτων, δεν θα πρέπει να επαναληφθούν» τόνισε η υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή.
Με την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων στο πλαίσιο του «Διαγνωστικού Ελέγχου» της ΚΑΠ έγιναν από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ οι βασικές επιλογές της χώρας μας που τίθενται σε ισχύ από το 2010.
«Οι επιλογές αυτές είναι σημαντικές για τον Έλληνα γεωργό καθώς έχουν κεντρικό άξονα τη μεγιστοποίηση των ωφελειών του και την περαιτέρω βελτίωση του εισοδήματος του» δήλωσε ο Υφυπουργός, Μιχάλης Καρχιμάκης.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκαν τα εξής:
Ειδικά μέτρα Στήριξης: Οι ενισχύσεις του άρθρου 69 (ποιοτικό παρακράτημα) καταργούνται από το 2010 και αντικαθίστανται από ειδικές ενισχύσεις ύψους 78 εκατομμυρίων Ευρώ για το σκληρό στάρι, το ελαιόλαδο και τις βρώσιμες ελιές, το βόειο και αιγοπρόβειο κρέας.
Χορηγούνται επίσης νέα δικαιώματα ενίσχυσης σε γεωργούς και κυρίως κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ύψους 30 εκατομ. Ευρώ.
Ένταξη συνδεδεμένων ενισχύσεων στην ενιαία ενίσχυση: Από το 2010, εντάσσονται στην ενιαία ενίσχυση και αυξάνουν ανάλογα την αξία των δικαιωμάτων των γεωργών, οι παρακάτω ενισχύσεις:
• για το σκληρό σιτάρι
• για το ρύζι
• για τους καρπούς με κέλυφος
• για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες
• για τους σπόρους σποράς
• για τα μεταποιημένα εσπεριδοειδή
Μέχρι 15 Απριλίου 2010 ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα στείλει στους γεωργούς ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την ένταξη των συνδεδεμένων ενισχύσεων.
Κατανομή δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα: Καθορίζονται με διαφάνεια τα κριτήρια κατανομής δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα σύμφωνα με τα οποία δίνεται προτεραιότητα στους νέους γεωργούς και κτηνοτρόφους.
Ελάχιστο όριο για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς: Από το 2010 και μετά δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς οι οποίοι δικαιούνται συνολικό ετήσιο ποσό μικρότερο από 200€.
Όσοι γεωργοί κατέχουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης χαμηλής αξίας και εμπίπτουν σ' αυτήν την κατηγορία έχουν τις παρακάτω επιλογές :
• Να τα μισθώσουν μέχρι το 2013 μαζί με την αντίστοιχη έκταση σε άλλο γεωργό που δικαιούται άμεσες ενισχύσεις άνω των 200€
• Να προχωρήσουν σε αγοραπωλησίες δικαιωμάτων, με ή χωρίς γη, ώστε οι άμεσες ενισχύσεις τους να υπερβαίνουν τα 200€.
Οι μεταβιβάσεις (μισθώσεις ή αγοραπωλησίες) καλό θα είναι να γίνουν το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2010 ώστε να μην χαθούν οι ενισχύσεις για το έτος 2010. Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί θα πρέπει να απευθύνονται στα Περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιοχής τους.
Οι γεωργοί, που ανήκουν στην κατηγορία κάτω των 200€ εάν δεν επιλέξουν μία από τις παραπάνω δυνατότητες για το 2010 ή 2011 το δικαίωμα που τους αναλογεί θα διατεθεί υπέρ του εθνικού αποθέματος προς κατανομή σε νέους γεωργούς.
Το μέτρο αφορά κυρίως άτομα που το εισόδημα από τη γεωργία αποτελεί πολύ μικρό μέρος του συνολικού τους εισοδήματος.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης δεν επηρεάζεται καθόλου από τη ρύθμιση αυτή.
Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα: Καθιερώνεται η δημοσιοποίηση των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι γεωργοί όλης της χώρας, τόσο στο διαδίκτυο, όσο και με τοιχοκόλληση στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα σημεία υποδοχής των αιτήσεων των γεωργών.
Καθιερώνεται επίσης η πλήρης και αναλυτική ενημέρωση των γεωργών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με το ύψος των πληρωμών τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
Τέλος, αναφορικά με τις αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης του 2011 προκηρύσσεται, με απόφαση της Υπουργού, διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την εμπρόθεσμη συλλογή και την καταχώρηση των αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για το 2010 θα υπάρξει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους φορείς, που έχουν τις προϋποθέσεις υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, προκειμένου να πιστοποιηθούν ώστε να αναλάβουν την υποβοήθηση των δικαιούχων στην υποβολή των αιτήσεων.
Η διαδικασία της υποβολής για πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί μέχρι 12 Μαρτίου 2010.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates