Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

Συστήνεται ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-Δήμητρα» με συγχώνευση και του ΕΘΙΑΓΕ


Σύμφωνα με την εισήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη στο Υπουργικό Συμβούλιο, το ΕΘΙΑΓΕ δεν καταργείται. Συγχωνεύεται με άλλους τρεις Οργανισμούς εποπτευόμενους από το ΥΠΑΑΤ σε ενιαίο Οργανισμό υποστήριξης του αγρότη.

Ενοποιούνται έτσι οι διαδικασίες εφαρμοσμένης έρευνας, επαγγελματικής κατάρτισης, γεωργικής εκπαίδευσης, πιστοποίησης και ελέγχου των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, συστήνεται ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα» με συνένωση των νομικών προσώπων:

1. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)
2. Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α - «ΔΗΜΗΤΡΑ»)
3. Οργανισμός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT)
4. Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ)

ΠΗΓΗ:
diorismos.gr

Σάββατο 30 Ιουλίου 2011

Έγκριση προγράμματος ενεργητικής προστασίας έτους 2011. Έως 15 – 9 – 2011 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων


Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Διοίκηση του ΕΛΓΑ αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στα προγράμματα προληπτικής προστασίας της παραγωγής, ειδικά στις περιοχές και στις καλλιέργειες όπου έχει τεκμηριωθεί από επιστημονικές μελέτες η αποτελεσματικότητα των μέσων ενεργητικής προστασίας.


Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. με γνώμονα την αρχή ότι «η πρόληψη αποτελεί επένδυση» και στην προσπάθειά του να συμβάλει σοβαρά στην βιωσιμότητα, στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα, σ’ αυτήν την κρίσιμη για την χώρα χρονική περίοδο, ενέκρινε το πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας για το έτος 2011 συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ.

Για το 2011 τα μέσα Ενεργητικής Προστασίας που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. είναι :


α) O αντιπαγετικός ανεμιστήρας, καθώς και η μετατροπή των πετρελαιοκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων σε ηλεκτροκίνητους, για την προστασία των εσπεριδοειδών από τον παγετό στις Περιφερειακές Ενότητες : Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Άρτας, Αττικής (Περιοχή Δήμου Τροιζηνίας), Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας.


β) Το αντιχαλαζικό δίχτυ, για την προστασία των μηλοειδών, των πυρηνοκάρπων, της ακτινιδιάς και των αμπελοειδών στις Περιφερειακές Ενότητες: Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Εύβοιας, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσ/νίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λαρίσης, Λασιθίου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλωρίνης, Χαλκιδικής και Χανίων.


Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 15 – 9 – 2011 στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ.


Μετά την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή από τον ΕΛΓΑ για το 2011.

Πατήστε
εδώ για να διαβάσετε όλα τα Δελτία Τύπου του ΕΛ.Γ.Α.

ΠΗΓΗ: ΕΛΓΑ

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο


Καθορίσθηκαν για το 2011, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, η διαδικασία επιστροφής και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, με κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Π. Οικονόμου, και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Σκανδαλίδη.

Πρόκειται για την με αριθμό ΔΕΦΚ Α 5031950 ΕΞ 2011 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1644/Β/22- 7 – 2011, και σύμφωνα με την οποία:
Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων με συντελεστή εικοσιένα ευρώ ανά χιλιόλιτρο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για την εκτέλεση εργασιών με μηχανοκίνητα μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, του άρθρου 78 του Ν.2960/01 όπως ισχύει, είναι τα πρόσωπα που προσδιορίζονται ως γεωργοί, με βάση τις αιτήσεις − δηλώσεις τους για την ενιαία ενίσχυση, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (ενεργοί – συνταξιούχοι) και τα στοιχεία των οποίων είναι καταχωρημένα στη κεντρική βάση δεδομένων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα I της παρούσης απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. είναι και τα νομικά πρόσωπα, που προσδιορίζονται με βάση τα άρθρα 4 και 7 της με αριθ. 233746/3996/24−04−2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/538/05−05−2003) και τα στοιχεία των αιτήσεων − δηλώσεων τους για την ενιαία ενίσχυση, όπως είναι καταχωρημένα στη κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στον όρο γεωργία συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές δραστηριότητες, οι κατηγορίες των οποίων αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Δικαιούχοι για την επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου κινητήρων, είναι επίσης πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που χρησιμοποίησαν εντός της χρονικής περιόδου 01−01−2010 έως και 31−12−2010 το ως άνω πετρέλαιο για τη λειτουργία αντιπαγετικών ανεμιστήρων.

Όροι, προϋποθέσεις, ποσότητες

Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. ορίζεται σε εικοσιένα ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ανωτέρω προϊόντος εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, ο οποίος για το έτος 2011 ορίζεται σε 412 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, και του ως άνω συντελεστή των εικοσιένα ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

Το ως άνω διαμορφούμενο ως διαφορά ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο, υπολογίζεται με βάση τη ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση όλων των επεμβάσεων για κάθε καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών (ως Παράρτημα ΙΙ) καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου (ως Παράρτημα ΙΙΙ), λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της επιτροπής η οποία συστάθηκε για το σκοπό αυτό, με την αρ. Δ61065289/0006Α/14.05.2010 Α.Υ.Ο. και τροποποιήθηκε με τις Δ6Α1119615ΕΞ2010/ 13.9.2010 και Δ6Α1060776ΕΞ2011/21−04−2011 Α.Υ.Ο.

Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων, χρησιμοποιήθηκαν δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) και καθορίστηκε το

είδος και ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιέργεια ή ομάδα καλλιέργειας, καθώς και κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, με βάση τα γενικά και γεωργοτεχνικά δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή για την ίδια καλλιέργεια καθώς και τα δεδομένα που προβάλει η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για τη καλύτερη προσέγγιση των αναγκών.

Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, ανά στρέμμα, ανά είδος ή ομάδα καλλιέργειας που προσδιορίζονται με βάση τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης, καθώς και οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, ανά ζώο, ανά κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, καθορίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσης.

Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, που έχουν καταναλωθεί από κάθε αντιπαγετικό ανεμιστήρα για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε δικαιούχου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσης, (προσώπου ή συνεταιρισμού), υπολογίζονται από τις ώρες λειτουργίας και την ισχύ του κινητήρα και διασταυρώνονται από το τιμολόγιο αγοράς αυτού, θεωρημένο από τις περιφερειακές μονάδες του ΕΛΓΑ και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Για περισσότερα δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή, πιέζοντας εδώ:


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για τα Προγράμματα της «Αγροτικής Εστίας» για 510.800 δικαιούχους του ΟΓΑ


Δελτίο Τύπου 
Τετάρτη, 27.07.2011

Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση και την ενίσχυση των ψυχαγωγικών και κοινωνικών παροχών προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ, η Διοίκηση του Οργανισμού ανακοινώνει ότι:


Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τα Προγράμματα της «Αγροτικής Εστίας» ξεκινά την Δευτέρα 01-08-2011 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 19-08-2011. 510.800 ασφαλισμένοι (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης) και συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, μπορούν να επωφεληθούν από τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών της Αγροτικής Εστίας για να κάνουν διακοπές σε όλη την Ελλάδα καθώς και την δωρεάν παροχή βιβλίων.

Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος του Κοινωνικού Τουρισμού είναι μέχρι 31-03-2012, ενώ για τα προγράμματα εκδρομών και δωρεάν παροχής βιβλίων είναι έως 31-12-2011.

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας.

Από το ίδιο Κ.Ε.Π. ο δικαιούχος θα μπορέσει σε εύλογο χρόνο, να πληροφορηθεί τα αποτελέσματα της κλήρωσης (σε ποιο πρόγραμμα θα συμμετάσχει) και να παραλάβει τα σχετικά Δελτία συμμετοχής του. (Εκτός από τα Δελτία του 5νθήμερου εκδρομικού-επιμορφωτικού προγράμματος νέων αγροτών, τα οποία θα αποσταλούν απευθείας από τον ΟΓΑ).

Δικαιούχοι των προγραμμάτων:

 Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ

 Οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερήλικων

 Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης)

 Τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, παιδιά)

 Χήρες και ορφανά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ΟΓΑ.

Δικαιολογητικά:

Για τη συμμετοχή στα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ,

- Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ θεωρημένα - σε ισχύ για το έτος 2011 , (ατομικό και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας.

- Ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή Απόκομμα καταβολής εισφορών ασφαλισμένου

- Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.

Παραλαβή Δελτίων:

 Τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, 3ήμερων Εκδρομών και δωρεάν αγοράς βιβλίων θα διανεμηθούν μέσω των ΚΕΠ προσκομίζοντας αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής και αστυνομική ταυτότητα.

 Τα Δελτία του εκδρομικού-επιμορφωτικού προγράμματος νέων αγροτών θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή από τον ΟΓΑ.

Τα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας για το 2011 στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι δικαιούχοι είνα ι:

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού περιλαμβάνει 8ήμερες διακοπές σε επιλεγμένα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, επιπλωμένες κατοικίες και camping) και απευθύνεται σε 180.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι και παιδιά), που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για περίθαλψη (χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου ή με μικρή συμμετοχή ανάλογα της κατηγορίας του καταλύματος που θα επιλέξει ο δικαιούχος). (Διάρκεια ισχύος έως 31-03-2012)

2. ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

To εκδρομικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 3ήμερες εκδρομές, οι οποίες διοργανώνονται από τουριστικά γραφεία συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ και απευθύνεται σε 30.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι και παιδιά), που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για περίθαλψη. Το ποσό της οικονομικής συνεισφοράς του δικαιούχου ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο στο ποσό των 20€ ανά άτομο και ανά εκδρομή. (Διάρκεια ισχύος έως 31-12-2011)

3. ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ:

Το πρόγραμμα είναι εκδρομικό –επιμορφωτικό 5νθήμερης διάρκειας και θα εφαρμοστεί σε περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα επιμόρφωσης, τυποποίησης και ανάπτυξης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για πρώτη φορά εφέτος και απευθύνεται σε 800 αυτοτελώς απασχολούμενους αγρότες, ηλικίας 21-55 ετών, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής των προστατευομένων μελών τους.

Για εφέτος το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής

Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου ενώ υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα (Διάρκεια ισχύος έως 16-12-2011)

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων απευθύνεται σε 300.000 δικαιούχους (ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ), η δε αξία των Δελτίων ανέρχεται στα 20 ευρώ. (Διάρκεια ισχύος έως 31-12-2011)

Από Γραφείο Διοίκησης ΟΓΑ

Δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε χοιροτρόφους


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δάνεια από τράπεζες για το 2011 με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μπορούν να πάρουν οι χοιροτρόφοι προκειμένου να ενισχυθεί ο κλάδος τους εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονομία λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.


Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση που υπεγράφη από τους υπουργούς Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλο και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κ. Σκανδαλίδη, μετά από συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής, η δανειοδότηση του κλάδου της χοιροτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εγγύηση δεν μπορεί να χορηγηθεί σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες και χαρακτηρίζονται προβληματικές επιχειρήσεις.

Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ:
ΥΠΑΑ&Τ

Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Παραίτηση Καραμίχα από το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, λόγω του νομοσχεδίου για τους Συνεταιρισμούς


Την παραίτησή του από μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος, κ. Γιώργο Παπανδρέου, ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Τζανέτος Καραμίχας. Αιτία της παραίτησης αναφέρεται το Σχέδιο Νόμου για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που ως γνωστόν έχει απορριφθεί από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, ενώ κρίνεται αντισυνταγματικό με γνωμοδότηση του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ν. Αλιβιζάτου.

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο κ. Καραμίχας «Με την θεσμική μου ιδιότητα ως προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ αλλά κυρίως ως συνεταιριστή αδυνατώ να συναινέσω σ΄ ένα νομοσχέδιο, το οποίο καταργεί τον πλέον δημοκρατικό, κοινωνικοοικονομικό θεσμό, που είναι ο Συνεταιρισμός.

Για τον λόγο αυτό, παραιτούμαι από την θέση μου, ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και δηλώνω ότι θα αγωνιστώ μαζί με τους Συνεταιριστές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να αποτρέψω την θεσμική αυτή εκτροπή.

Η δημοκρατική μου ευαισθησία και η συνεταιριστική μου ιδεολογία που συνιστούν την ταυτότητά μου, επιβάλλουν να το πράξω».

Σημειώνεται πως το εν λόγω νομοσχέδιο από σήμερα, Τετάρτη 26 Ιουλίου, το απόγευμα θα ξεκινήσει να συζητείται στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου αναμένεται να ζητηθεί η γνώμη των κοινωνικών φορέων και θα υπάρξει η σχετική παρέμβαση του προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ.

ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Νέα δικαιώματα ενίσχυσης κατανέμονται στους γεωργούς για το έτος 2010


Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη οριστικοποιείται η κατανομή νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2010, από το εθνικό απόθεμα αφενός και με βάση το Άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 73/09 αφετέρου. Βάσει της απόφασης αυτής, η αξία κάθε δικαιώματος καθορίζεται σε 300 €/εκτάριο ενώ κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει μέχρι 4 δικαιώματα, ανάλογα με τις διαθέσιμες εκτάσεις του.

Από την κατανομή των νέων δικαιωμάτων επωφελούνται περί τους 48.000 δικαιούχοι, η πλειοψηφία των οποίων είναι νέοι γεωργοί και γεωργοί που δραστηριοποιούνται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Οι πληρωμές των γεωργών θα γίνουν τις αμέσως επόμενες μέρες ενώ κάθε δικαιούχος μπορεί να πληροφορηθεί από τη δικτυακή πύλη του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα δικαιώματα που του κατανεμήθηκαν αλλά και τα διαφανή κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό.

ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Οι Νέοι Αγρότες συζητούν στην Μυτιλήνη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-7-2011

Με πρωτοβουλία πολιτών-αγροτών της Μυτιλήνης και την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ ετοιμάζεται συνάντηση-συζήτηση Νέων Αγροτών την Παρασκευή, 5 Αυγ 2011. στις 10.30, στο Επιμελητήριο Λέσβου στην Μυτιλήνη, με θέμα «Η Κοινή Γεωργική Πολιτική και το μέλλον του αγροτικού κόσμου».


Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης (6998282382, Τεχνικός Συνεργάτης της ΠΕΝΑ), ο οποίος θα μεταφέρει πληροφορίες, εμπειρίες και θέσεις από τις συναντήσεις των νέων αγροτών από όλη την Ελλάδα, ενώ την συνάντηση στην Μυτιλήνη προετοιμάζει ο κ. Αθανάσιος Κόμλος (6976297321).

Πριν μερικές ημέρες ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και την Τράπεζα της Ελλάδος παρουσίασαν στην πολιτική ηγεσία τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά» με κεντρικό συμπέρασμα ότι «Ο εκσυγχρονισμός & εξορθολογισμός των παραδοσιακών ατμομηχανών της ελληνικής οικονομίας, όπως ο Τουρισμός, η Γεωργία, η βιομηχανία Τροφίμων, το λιανεμπόριο αλλά και η ενέργεια, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3% έως το 2020, αυξάνοντας το ΑΕΠ κατά 50 δισ. €, δημιουργώντας 500.000 νέες θέσεις εργασίας και μειώνοντας το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 15 δισ. € και το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 7 δισ. €».

Η σημερινή κατάσταση, τόσο η οικονομική όσο και η παγκόσμια πολιτική δείχνει ότι το συγκεντρωτικό μοντέλο απέτυχε να δώσει λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων και των πολιτών. Οι Νέοι Αγρότες πιστεύουν ότι μόνο οι αυτάρκεις τοπικές οικονομίες με τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας είναι το μέλλον για τους Νέους Αγρότες. Β. Γιαννόπουλος, 13/5/2011.

Η κα Γ. Δρόσου-Παγίδα, απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό στο Ναύπλιο, είπε: «Καθορίστε το αντικείμενο των αγροτικών επαγγελμάτων, Δώστε μας αγροτικά σχολεία για τα παιδιά μας, Βοηθήστε να αποκτήσουν οι επαγγελματίες αγρότες ενιαία φωνή, Καταξιώστε επιτέλους τα αγροτικά επαγγέλματα … » 20/5/2011.

Στις 23/6/2011 η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε το αντικείμενο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και τώρα συζητιέται το δημοσιονομικό πλαίσιο που πρότεινε στις 29/6/2011 η Ευρ. Επιτροπή για την ΚΓΠ μέχρι το2020.

Οι Νέοι Αγρότες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το μέλλον, διότι προσδοκούν να έχουν προσδόκιμη αγροτική επαγγελματική ζωή για άλλα 20-30 ή/& 40 χρόνια. Οι σημερινές αποφάσεις επηρεάζουν αποφασιστικά τις συνθήκες ζωής τους. Έτσι αξιοποιώντας τις πρόνοιες του νόμου 3147/2003 (άρθρο 20) συστήνουν συνεχώς Ενώσεις Νέων Αγροτών, για να προτείνουν λύσεις στα θέματα που τους απασχολούν και να είναι σωστοί ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να τακτοποιήσουν την οικογενειακή τους κατάσταση, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να είναι επαγγελματίες αγρότες.

Την Παρασκευή, 5/8/2011, στις 10.30, στο Επιμελητήριο Λέσβου (Μυτηλήνη) θα έχουν την ευκαιρία οι Νέες & Νέοι Αγρότες να ανταλλάξουν εμπειρίες και σκέψεις.

Το Σάββατο, 6/8/2011, στις 20.30 στον Δημοτικό Κήπο, μέσα στην 7η Γιορτή Αγροτουρισμού, οργανώνεται συνάντηση, στα πλαίσια της προετοιμασίας του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών (Χίος, 9-11/9/2011), ενώ στις 29/11/2011 στην Θέρμη Θεσσαλονίκης θα συζητηθούν οι προτάσεις προγραμματισμού για το 2012, που είναι το Διεθνές Έτος ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, για όλο τον πλανήτη.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011

Νέοι Αγρότες & Επιστημονικές λύσεις στον Λαγκαδά


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-7-2011

Την Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, στις 20.30, η Ένωση Νέων Αγροτιών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών και το ΤΕΙ Λάρισας, με την υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Λαγκαδά, οργανώνουν την παρουσίαση στα Λουτρά Λαγκαδά.


Το αντικείμενο της παρουσίασης είναι η ενημέρωση των Νέων Αγροτών και όσων ενδιαφέρονται για την πρόοδο των εργασιών-μελετών του ΤΕΙ Λάρισας στα θέματα:

1. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ και

3. στοιχεία από την προώθηση ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

τις οποίες εκπονούν στα πλαίσια του έργου «Επιστημονική Στήριξη Νέων Αγροτών» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Από τα σχόλια των συμμετεχόντων οι μελετητές θα διαμορφώσουν τις τελικές τους προτάσεις τις οποίες θα παραδώσουν στις 24-25 Σεπ 2011 σε εκδήλωση.

Η αξιοποίηση των ξυλωδών υπολειμμάτων μπορεί να καταστήσει τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις αυτάρκεις σε ενέργεια και να εξοικονομήσει πολλά χρήματα (αν ληφθεί υπόψη ότι ένας τόνος πετρελαίου εκτιμάται ότι θα κοστίζει περίπου 1300€, και δύο τόνοι ισοδυνάμου θερμογόνου δύναμης βιομάζας θα κοστίζουν περίπου 250-400€), αλλά ακόμα και η Ελλάδα θα μπορούσε να υποκαταστήσει σχεδόν το μέγιστο των ενεργειακών της αναγκών.

Το ξύλο ως δομικό υλικό με αξιοπιστία, δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Η δυνατότητα κατασκευής αποθηκών ή/& στάβλων εξ ολοκλήρου από ξύλα, διαστάσεων 5x10 (με 3μ ύψος) και κάλυψη με λαμαρίνες ή «σάντουιτς». Οι Νέοι Αγρότες ενδιαφέρονται για τέτοιας μορφής φιλικές στο περιβάλλον ξύλινες κατασκευές, με στατική επάρκεια, και πιθανόν «έγκριση τύπου» από το ΥπΑΑΤ.

Άλλωστε η Ένωση Νέων Αγροτών Θεσσαλονίκης και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ προετοιμάζονται για το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών (Χίος, 9-11/9/2011) με θέμα «ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & Νέοι Αγρότες», ενώ θα συμμετέχουν στο Συνέδριο για «Το κοινό μέλλον της υπαίθρου & πόλης» (Αθήνα, Ζάππειο, 27/9/2011) σε μια προσπάθεια προσέγγισης της αγροτικής κοινωνίας με τον αστικό χώρο.

Την Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, στις 20.30, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν προτάσεις και ιδέες και για γενικότερα θέματα του μέλλοντος του αγροτικού κόσμου, απολαμβάνοντας την προσφορά του Δήμου Λαγκαδά (Δημοτική Επιχείρηση Λουτρών Λαγκαδά) και το έμπρακτο ενδιαφέρον του για τον αγροτικό κόσμο. Πληροφορίες: Ό. Παναγιωτίδου (Στίβος-6948949805), Α. Καμάρης (Λητή-6981490877), Ά. Γιάτσογλου (Θεσσαλονίκη-6943834921)

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Αύξηση επιτοκίων από την ΑΤΕbank

Η ΑΤΕbank ανακοίνωσε στις 22 Ιουλίου ότι συνεπεία της αύξησης του επιτοκίου αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 0,25%, αναπροσαρμόζει, ως προβλέπεται, αυτόματα τα επιτόκια των καταθετικών λογαριασμών και των δανείων που συνδέονται άμεσα με αυτό.
 

Τα νέα επιτόκια είναι σε ισχύ από 13-7-2011.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Κυριακή 24 Ιουλίου 2011

Ν.Δ.: Όχι άλλοι φόροι στους αγρότες


«Η κυβέρνηση αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι πορεύεται χωρίς πυξίδα, χωρίς σαφές και ολοκληρωμένο πρόγραμμα» ανέφεραν στις 21 Ιουλίουο υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κοζάνης κ. Γιώργος Κασαπίδης και ο Αναπληρωτής Γραμματέας Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Βοιωτίας κ. Μιχάλης Γιαννάκης, με αφορμή τις προωθούμενες αλλαγές που έφερε η κυβέρνηση στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον αγροτικό τομέα.

Συνεχίζοντας τα στελέχη της Ν.Δ. δήλωσαν τα εξής: «Μόλις λίγες μέρες μετά την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου, φέρνει νέες αλλαγές επί τα χείρω, επιβαρύνοντας επιπλέον τον Έλληνα αγρότη με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας για την άρδευση και τις ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλονται από Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Οργανισμός Κωπαΐδας ΑΕ, Ειδικοί Οργανισμοί, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ), που μέχρι σήμερα απαλλασσόταν από τον ΦΠΑ.

Είναι προφανές ότι η φορολόγηση των εισροών για τους αγρότες μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, την ώρα που πρέπει να ανοιχτούν στις ξένες αγορές.


Αλλά πολύ περισσότερο αυξάνουν τα βάρη για τους αγρότες και τους τελικούς καταναλωτές, που ήδη πλήττονται από τη μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης.


Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει τις αλλαγές που επιβάλλουν νέους Φόρους στην αγροτική οικονομία και εξουθενώνουν ακόμα περισσότερο τον Έλληνα παραγωγό».


ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

Η Πολυαπασχόληση από τους Νέους Αγρότες


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23-7-2011

Μετά την Σύσκεψη της Λαμίας (Ιουν 2008), όπου η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ προσδιόρισε μονομερώς το αντικείμενο των αγροτικών επαγγελμάτων, τονίζοντας ότι ο Αγρότης είναι κύρια ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ του περιβάλλοντος, με επιμέρους αγροτικές επαγγελματικές δραστηριότητες στην Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Δασοκομία, και συμπληρωματικά προσδιόρισε ότι είναι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, η μεταποίηση & εμπορία της αγροτικής του παραγωγής, οι απολαβές από την εμπορία των ρύπων (CO2) καθώς και ο αγροτουρισμός, η ΠΕΝΑ επανέρχεται με το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, στην Χίο, 9-11 Σεπ 2011, να διερευνήσει τις εξελίξεις στα αγροτικά επαγγέλματα δίνοντας σημασία την «ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στον αγροτικό τομέα».


Η ΠΕΝΑ προσπαθεί σε θολό χώρο, με ασαφή όρια καθόσον το αγροτικό επάγγελμα νοθεύεται συνεχώς με πολιτικές αποφάσεις που είχαν σαν στόχο, την εξασφάλιση μεγαλύτερων εσόδων από ευρωπαϊκά κονδύλια, για την ωφέλεια του κράτους, εις βάρος των επαγγελματιών αγροτών. Ο χώρος περιγράφει (νομοθετημένα) ότι αυτός που ενδιαφέρεται και θα ασχοληθεί ενεργά για την αγροτική υπόθεση, είναι κάποιος που έχει το 65% των εισοδημάτων του από αλλού, αφού όμως έχουν τεχνητά καταστήσει «ανάπηρα» τα αγροτικά επαγγέλματα, καθιστώντας αδύνατη την άσκηση όλων των δυνατοτήτων των αγροτικών επαγγελμάτων.

Έτσι το εισόδημα από την παροχή τουριστικών υπηρεσιών από αγρότες, μέχρι σήμερα, με διαδικασίες που εξισώνονται με αποκλεισμό των αγροτών, ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, ως ξενοδοχειακά επαγγέλματα (αφήνοντας ανοικτό το παράθυρο σε επιχειρηματίες ξενοδόχους να διεκδικούν τις πρόνοιες για τους αγρότες). Έτσι ένας αγρότης δεν μπορεί να αλέσει το στάρι του, ούτε βέβαια να προσφέρει ψωμί στο αγρόκτημά του, εκτός αν γίνει βιοτέχνης στο ΤΕΒΕ ή εγγράψει την αντίστοιχη δραστηριότητα στο όνομα κάποιου συγγενούς. Έτσι ένα αγρόκτημα για να εισπράττει ως «επισκέψιμο αγρόκτημα», για το οποίο ίσως και να εντάχθηκε σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδοτικό από την πολιτεία, πρέπει τελικά να εξασφαλίσει ένα σύνολο αδειών και ξεχωριστών φορολογικών βιβλίων, ακόμα και ασφαλιστικών εισφορών, που λειτουργούν ως αποτρεπτικό της αγροτικής επιχειρηματικότητας ανάχωμα, αφήνοντας τον χώρο ελεύθερο μόνο για «επιχειρηματίες» άλλους, πάντως όχι αγρότες.

Ο Ευρωπαίος αγρότης φροντίζει κατά μέσο όρο 2.000 στρέμματα. Ο Έλληνας αγρότης έχει στην διάθεσή του κατά μέσο όρο 47 στρέμματα. Η δυνατότητα εξασφάλισης ενός ανεκτού συγκριτικά επιπέδου ζωής επιβάλλει ως σχεδόν μονόδρομο, την πολυαπασχόληση. Για την ακρίβεια, την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων που θα έπρεπε να του δίνει η άσκηση των αγροτικών επαγγελμάτων. Στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών οι Νέοι Αγρότες, για πρώτη φορά τα τελευταία 18 χρόνια, θα συνεδριάσουν σε νησί, και θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν τόσο το εύρος των δυνατοτήτων των αγροτικών επαγγελμάτων, όσο και το πλαίσιο εξασφάλισης αυτών.

Έχουν γίνει ήδη προσπάθειες ενημέρωσης Νέων Αγροτών το 2011 για το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών (Χίος, 9-11/9/2011) με εκδηλώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, όπως μεταξύ άλλων στις: Νίκαια, Αριδαία, Απολλωνία, Κομοτηνή, Μεσωκόμη, Λάρισα , Βόλο), Ν. Σκοπό, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Ράχη, Δήμαινα, Χίος (13/4/11), Βροντού, Χίος (4/5/11), Κατερίνη, Σπάρτη, Μέγαρα, Ναύπλιο, Πλατανόδασος, Αμύνταιο, Πολυκάρπη, Πλατύκαμπος, Κολινδρός, Σαντορίνη, Κομοτηνή, Λιβάδι, Νέα Ζίχνη, Σιδηρόκαστρο, Νιγρίτα και Κατερίνη.

Ιδιαιτέρως πρέπει να τονιστεί η ενημέρωση όλων για το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών (Χίος, 9-11/9/11) από τον πρόεδρο της Ένωσης Νέων Αγροτών Χίου κ. Νίκο Ρικανιάδη, στην εκδήλωση με τον Κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Τεχνόπολη (13/5/2011). Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ προγραμματίζει με βάση τα συμπεράσματα από το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών να ολοκληρώσει τις προσπάθειές της με το θέμα ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και στο Συνέδριο για «Το κοινό μέλλον υπαίθρου & πόλης» (Αθήνα, 27/9/11), αλλά και με εκδηλώσεις στις 24-25/9/2011 (Σέρρες), στην Πάτρα (1-2/10/2011) και Ορχομενό Βοιωτίας (9-10/10/2011), ενώ αποτελεί ήδη κεντρικό θέμα μαζί με τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ στην Θεσσαλονίκη, στις 4/2/2012 (στις 12.00).

Για την καταγραφή Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Στην 7η Γιορτή Αγροτουρισμού Χίου οι Νέοι Αγρότες


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-7-2011

Η Ένωση Νέων Αγροτών Χίου με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ εξασφάλισε έναν χώρο στην 7η ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΙΟΥ (Δημοτικός Κήπος, 4-7 Αυγ 2011) για να ενημερώσει μεταξύ άλλων και για το 18ο πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, που εφέτος, για πρώτη φορά, θα φιλοξενηθεί σε νησί, στην Μυροβόλο Χίο, από 9 έως 11 Σεπ 2011.

Η τελική απόφαση λήφθηκε στις 13/5/2011, στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, αμέσως μετά την εμψυχωτική για τους Νέους Αγρότες ομιλία του Κυρίου Προέδρου της Δημοκρατίας, με την συμμετοχή του προέδρου της Ένωσης Nέων Αγροτών Χίου (ΕΝΑ Χίου) κ. Ν. Ρικανιάδη.

Είχαν προηγηθεί συναντήσεις στην Χίο στις 13/4/11 και στις 4/5/11 εξετάζοντας δυνατότητες και χώρους επιτόπου, διαμορφώθηκε η Οργανωτική Επιτροπή με τον κ. Σ. Βαρβάκη (από την ΕΝΑ Χίου-6945661680) και αφού εξασφαλίσθηκε η συνδιοργάνωση με τον Δήμο Χίου, που για την ΠΕΝΑ, η στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτέλεσε πάντα πρώτιστη φροντίδα. Η πρόταση ξεκίνησε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΝΑ (κ. Π. Γκιοργκίνης) και μετά από διαδοχικά στάδια έλαβε την τελική έγκριση στις 13/5/2011.

Μέχρι σήμερα τα ετήσια Πανελλήνια Συνέδρια Νέων Αγροτών έγιναν στις: Άργος, Τυχερό Έβρου, Πάτρα, Αμπελάκια Λάρισας, Θεσσαλονίκη, Μαρώνεια Ροδόπης, Αγρίνιο, Ξάνθης, Καλαμάτα, Νέο Σκοπό Σερρών, Κόνιτσα Ιωαννίνων, Σπάρτη, Κοζάνη, Δράμα, Αθήνα-2008, Αρχ.Ολυμπία-2009 και Καρδίτσα-2010.

Με την ευκαιρία της 7ης Γιορτής Αγροτουρισμού η ΠΕΝΑ διοργανώνει συναντήσεις με Νέους Αγρότες και άλλους την Παρασκευή 5/8/2011 (12.00) στην Βόρεια Χίο, το Σάββατο 6/8/2011 (12.00) στην Μυτιλήνη και την Κυριακή 7/8/2011 (12.00) στην Νότια Χίο, ενώ προσκαλεί όλους σε εκδήλωση στον Δημοτικό Κήπο Χίου το Σάββατο 6/8/2011 στις 20.30 με κύριο θέμα την ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

Σε ένα απροσδιόριστο οικονομικό περιβάλλον, με ασαφή ορισμό του αντικειμένου των αγροτικών επαγγελμάτων, με ακόμα ποιο ακατάλληλο ορισμό του επαγγελματία αγρότη και με την εγκεκριμένη από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 23/6/2011 ως κεντρικής ρύθμισης της μελλοντικής ΚΓΠ (CAP) της έννοιας του ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΗ (χωρίς όμως να προσδιορίζεται πουθενά το περιεχόμενο του), οι Νέοι Αγρότες αισθάνονται την έντονη ανάγκη να ξεκινήσουν από τον προσδιορισμό των διαφόρων όρων.

Σε πανελλήνιες διοργανώσεις τους οι Νέοι Αγρότες έχουν ήδη καθορίσει τις έννοιες «αντικείμενο αγροτικού επαγγέλματος» και «ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ» και στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, 9-11/9/2011, θα επιδιώξουν να προσδιορίσουν την έννοια «ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στον αγροτικό τομέα».

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

7η Η Γιορτή Αγροτουρισμού Χίου


4 – 7 Αυγούστου 2011

Η Γιορτή Αγροτουρισμού Χίου είναι μια μεγάλη πολύχρωμη γιορτή μέσω της οποίας το κοινό μπορεί να γνωρίσει από κοντά τον τόπο, τα προϊόντα, την παράδοση και τον πολιτισμό του. Με περισσότερες από 70 συμμετοχές και προσέλευση κοινού που ξεπερνά τους 20.000 επισκέπτες, έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός.

Πρόκειται για μια υπαίθρια έκθεση, ένα θεματικό πάρκο, όπου ο επισκέπτης μπορεί να δοκιμάσει και να αγοράσει τα τοπικά προϊόντα, τις τοπικές γεύσεις και να θαυμάσει τις δημιουργίες των χιωτών καλλιτεχνών. Η Έκθεση πλαισιώνεται από πλήθος εκδηλώσεων με μουσική, χορό, θεατρικές παραστάσεις, προβολές ταινιών, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, καραγκιόζη, γαστρονομίας και βραδιές αφιερωμένες στη ναυτοσύνη του νησιού.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Χίος έχει αναγνωριστεί ως «η Αρχόντισσα του Αιγαίου».

Είναι ένας τόπος που σαγηνεύει με τις εικόνες του, τις μυρωδιές και τις γεύσεις του. Σας προσκαλούμε λοιπόν στην 7η Γιορτή Αγρουτουρισμού, που θα διοργανωθεί κατά τις 4 - 7 Αυγούστου 2011, για να συνεχίσει την επιτυχία των έξι προηγούμενων όπου πλήθος κοινού επισκέφθηκε το Δημοτικό κήπο της Χίου και συμμετέχοντας ενεργά γιόρτασε μαζί μας σε ένα πανόραμα γεύσεων και πολιτισμού. Θα είναι τιμή και χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας!

Πληροφορίες: Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Χίου 

Πολυτεχνείου 1, 82100, Χίος 
Τηλ: 22710 40534 & 43254, Fax: 22710 43254 
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr

O Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Δριβελέγκας, παρέστη σήμερα στην έναρξη λειτουργίας του Πρατηρίου Τοπικών Προϊόντων του Συνεταιρισμού Παραγωγών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Δριβελέγκας, παρέστη σήμερα στην έναρξη λειτουργίας του Πρατηρίου Τοπικών Προϊόντων του Συνεταιρισμού Παραγωγών του Δήμου Πολυγύρου που βρίσκεται στις Καλύβες του Νομού Χαλκιδικής.

Κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, ο Υφυπουργός τόνισε ότι η λειτουργία του Πρατηρίου Τοπικών Προϊόντων στο Νομό, αποτελεί το πρώτο βήμα προβολής και ανάδειξης των αγροτικών προϊόντων της περιοχής, εκ των οποίων τα περισσότερα έχουν μοναδική διατροφική αξία.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω νέους ανθρώπους, με όρεξη και ιδέες, να είναι μπροστάρηδες σ’ αυτήν την προσπάθεια.

Το πρώτο βήμα έγινε. Με συνδυασμένες και συντονισμένες προσπάθειες, αξιοποιώντας και την τουριστική κίνηση του νομού μας, μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα.

Η μεσογειακή διατροφή, τα ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και πρέπει να το αξιοποιήσουμε.

Βασική πολιτική του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι να καταστήσουμε την αγροτική μας παραγωγή βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Ενισχύουμε και στηρίζουμε, μέσα από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και από εθνικούς πόρους, παρόμοιες πρωτοβουλίες, νέων αγροτών ή ομάδων παραγωγών, με στόχο τα αγροτικά μας προϊόντα να καταστούν γνωστά και ανταγωνιστικά, στην παγκοσμιοποιημένη πλέον αγορά, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών αλλά και της εθνικής μας οικονομίας» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Γιάννης Δριβελέγκας.

ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑ&Τ

Έρχεται ΦΠΑ για το αγροτικό νερό


Επεκτείνεται η επιβολή ΦΠΑ σε όλες τις παροχές νερού και αποχέτευσης από τους δήμους, καθώς και στο αγροτικό νερό. Με τις 38 αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο, που κατέθεσε το βράδυ της 20ης Ιουλίου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου, σε ΦΠΑ θα εντάσσονται πλέον κάθε τύπου υδρεύσεις και αποχετεύσεις σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται ΦΠΑ 13% στην παροχή νερού μη εμφιαλωμένου και αποχέτευση από τους δήμους ή συνδέσμους αυτών, χωρίς να μεσολαβούν δημοτικές επιχειρήσεις, καθώς και στις ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων -ΟΕΒ, Ειδικοί Οργανισμοί ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ- στα μέλη τους για την παροχή αρδευτικού ύδατος και τις λοιπές παροχές που συνδέονται με αυτή.

Επίσης, με άλλη διάταξη καθορίζεται η 30ή Σεπτεμβρίου ως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παλαιών δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, μεταβιβάσεων και άλλων φόρων, με τη νέα ευκαιρία που δίνεται στους φορολογούμενους για να τις υποβάλουν χωρίς πρόσθετους φόρους ή πρόστιμα. Η ρύθμιση επεκτείνεται και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών που δεν υποβλήθηκαν μέχρι και το 2010.

ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

14 Τον Οκτώβριο το 26ο Ετήσιο Επιστημονικό της Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας


Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.) διοργανώνει το 26ο Ετήσιο Επιστημονικό της Συνέδριο στη Χαλκίδα από 5 - 7 Οκτωβρίου 2011, στο Συνεδριακό Κέντρο της Νομαρχίας, κατά το οποίο ενημερώνονται τα μέλη της και κάθε ενδιαφερόμενος επί των εξελίξεων της Ζωικής Παραγωγής και της διεξαγόμενης στην Ελλάδα έρευνας σε θέματα Διατροφής, Γενετικής Βελτίωσης, Εκτροφής Παραγωγικών Ζώων και Υδρόβιων Οργανισμών, Αναπαραγωγής, Φυσιολογίας και Υγιεινής των Παραγωγικών Ζώων.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνεται και “στρογγυλό τραπέζι” με θέμα «Η διατροφή ως προϋπόθεση για την παραγωγή ζωικών προϊόντων ποιότητας», στο οποίο θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη διατροφή των μηρυκαστικών και μονογαστρικών ζώων, τη βιομηχανική παραγωγή και διακίνηση συμβατικών και βιολογικών ζωοτροφών και ιχθυοτροφών, τις υδατοκαλλιέργειες και τις βιολογικές εκτροφές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (Ε.Ζ.Ε.) www.eze.gr


ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Κτηνοτροφικοί Συν/μοί Ηπείρου–Σωματείο Εργαζομένων ΔΩΔΩΝΗΣ: «Δεν χρωστάμε – δεν πουλάμε»


Ανακοίνωση εξέδωσαν οι Κτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί Ηπείρου – Σωματείο Εργαζομένων ΔΩΔΩΝΗΣ με την οποία χαιρετίζουν «το μαζικό ενιαίο μέτωπο εργαζόμενων- μέσα και έξω από την ΔΩΔΩΝΗ- κτηνοτρόφων, αγελαδοτρόφων και αιγοπροβατοτρόφων και μαζικών φορέων της Ηπείρου που απέτρεψαν μέχρι τα σήμερα να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΔΩΔΩΝΗ μας. Που έστειλε στον αγύριστο την προηγούμενη διοίκηση της εταιρίας που είχε στόχο να την απαξιώσει και να στρώσει το έδαφος για το ξεπούλημα της», όπως χαρακτηριστικά τονίζουν. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι χαιρετίζουν «όλους αυτούς που συμμετείχαν σε όλες τις κινητοποιήσεις, καταλήψεις σε Γιάννενα, Αθήνα, Πρέβεζα Ηγουμενίτσα. Όλους αυτούς που συμμετείχαν και συνεχίζουν να συμμετέχουν στις πανεργατικές κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις σε χωριά, Δήμους και σε όλη την χώρα».

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Το ενιαίο αγωνιστικό μέτωπο μπορεί να αποτρέψει την απαξίωση και την ιδιωτικοποίηση της ΔΩΔΩΝΗΣ, μπορεί και θα νικήσει.

Η μάχη μέχρι τα τώρα κερδήθηκε αλλά ο πόλεμος που κήρυξε η κυβέρνηση της τρόικας, των μνημονίων, των μεσοπρόθεσμων, της ΕΕ και του ΔΝΤ συνεχίζεται. Και δια μέσου της διοίκησης της τοκογλυφικής ΑΤΕ προχωρά στις 3 Αυγούστου σε Γενική συνέλευση με στόχο να αλλάξει το καταστατικό της εταιρίας. Το υπάρχον καταστατικό δίνει το πρώτο λόγο στην μεταβίβαση των μετοχών στις ενώσεις και στους συνεταιρισμούς. Ενώ αν αλλαχτεί οι μετοχές θα μπορούν να πουληθούν σε ιδιώτες και όχι να μεταβιβαστούν σε ενώσεις και συνεταιρισμούς. Φέρνοντας τους τους ιδιώτες και τα λαμόγια στην πόρτα της εταιρίας. Για αυτο το λόγο η αλλαγή του καταστατικού δεν πρέπει και δεν θα γίνει.

Και είναι στο χέρι του εργαζόμενου λαού, είναι στο χέρι των κτηνοτρόφων, των μαζικών φορέων, των πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, κινήσεων και κομμάτων να μην αλλάξει. Όποιος θα απουσιάσει από αυτή την μάχη των μαχών τότε μάλλον συνειδητά ή ασυνείδητα εξυπηρετεί την αντιλαϊκή και αντεργατική λαίλαπα κυβέρνησης -ΕΕ-ΔΝΤ. Τις επιλογές των τοκογλύφων, των καρτέλ και των πολυεθνικών.

Την ίδια στιγμή προετοιμάζοντας την τελική έφοδο η συμμαχία των καρτέλ, πολυεθνικών, μεγαλοκαταστημάτων, λαμόγιων, κυβέρνησης, ΑΤΕ, ΔΝΤ επιχειρούν να απαξιώσουν ξανά την ΔΩΔΩΝΗ παίζοντας ένα βρώμικο παιχνίδι με τις τιμές και τον αποκλεισμό επί της ουσίας των προϊόντων της από τα ράφια των μεγαλοκαταστημάτων. Καταγγέλλουμε στον Ηπειρώτικο λαό αυτό το γεγονός ζητώντας του να στηρίξει τα προϊόντα της ΔΩΔΩΝΗΣ.

Παράλληλα επιχειρούν με απροκάλυπτο τρόπο να σπείρουν την διχόνοια μεταξύ των αγελαδοτρόφων και αιγοπροβατοτρόφων, μεταξύ μικρών και μεγάλων παραγωγών, λες και δεν είναι κατανοητό πως η ιδιωτικοποίηση της ΔΩΔΩΝΗΣ τους πρώτους που θα θίξει θα είναι τους μικρούς και τους μεσαίους παραγωγούς. Όχι οι κτηνοτρόφοι αιγοπροβατοτρόφοι και αγελαδοτρόφοι όπως έγινε μέχρι τα σήμερα θα πορευτούν το δρόμο του αγώνα ΕΝΩΜΕΝΟΙ.

Ενώ σαν άθλιοι προβοκάτορες μιλάνε για τους άχρηστους τεμπέληδες εργαζόμενους της εταιρίας ΔΩΔΩΝΗΣ που είναι παραπάνω από ότι χρειάζεται η εταιρία. Ας τους θυμίσουμε πως για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας σύμφωνα και με επιστημονικές τεχνοκρατικές μελέτες χρειάζονται 100 επιπλέον μόνιμοι εργαζόμενοι. Αλήθεια πως γίνεται από τεμπέληδες εργαζόμενους να παράγεται ένα προϊόν που έχει γίνει το μήλο της έριδος μεταξύ των καρτέλ και των πολυεθνικών; Μάλλον αυτό που τους ενοχλεί είναι πως οι εργαζόμενοι που παράγουν αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα πληρώνονται κανονικά την ίδια στιγμή που η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει κηρύξει στάση πληρωμών στους εργαζόμενους.

Το ξανατονίζουμε η μάχη μέχρι τα τώρα κερδήθηκε μα ο πόλεμος, η επίθεση ενάντια στην ΔΩΔΩΝΗ και την κτηνοτροφία συνεχίζεται. Για αυτό το λόγο καλούμε σε συγκεντρώσεις σε Δήμους και χωριά για την οργάνωση του αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΩΔΩΝΗΣ και την καταστροφή της κτηνοτροφίας. Ένας αγώνας σε τελευταία ανάλυση για να μην πεινάσει ο λαός μπροστά στα σχέδια μιας ελεγχόμενης ή μη χρεοκοπίας, όπως αυτά υφαίνονται στα γραφεία των τραπεζών, των κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Με στόχο την αποτροπή της αλλαγής του καταστατικού της εταιρίας κατά την διάρκεια της Γενικής συνέλευσης στις 3 Αυγούστου.

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ. Η καταστροφή της κτηνοτροφίας δεν θα περάσει. Η ιδιωτικοποίηση της ΔΩΔΩΝΗΣ δεν θα περάσει… Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙΝΑΣΕΙ…».

ΠΗΓΗ: ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Τη δική της φάρμα αποκτά η 76η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης


Τη δική της ...φάρμα, με φυτά και ζώα, αποκτά το φετινό Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται «από πρώτο χέρι» για τη διαδικασία παραγωγής και τις νέες τεχνολογίες του κλάδου, σε έναν χώρο 1.800 τετραγωνικών, στο περίπτερο 1 του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου της Helexpo-ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, στην 76η διοργάνωση της ΔΕΘ, στις 10-18 Σεπτεμβρίου, ενσωματώνεται το νέο εκθεσιακό κι ενημερωτικό αφιέρωμα "FARMA FAIR", με αντικείμενο ακριβώς τη σύγχρονη παραγωγή ζωοκομικών και φυτικών προϊόντων.

Στη FARMA FAIR θα παρουσιάζονται προϊόντα και εξοπλισμός για: κτηνοτροφία, φυτική καλλιέργεια, μελισσοκομία, γαλακτοκομία, ελαιοκομία, εκτροφή σαλιγκαριών και καλλιέργεια μανιταριών.


Παράλληλα, στο χώρο θα φιλοξενούνται ζώα αντιπροσωπευτικών φυλών της ελληνικής κτηνοτροφίας, ενώ θα οργανώνονται διαδραστικά εργαστήρια, με προπλάσματα ζώων, δείγματα τροφών και τελικών προϊόντων. Θα υπάρχει, τέλος, έκθεση με προϊόντα εταιριών για τη σύγχρονη φάρμα, ενώ θα διοργανωθούν ημερίδες σχετικής θεματολογίας.


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Οι αγροφύλακες μετατάσσονται στις Δασικές Υπηρεσίες

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Χάρη Καστανίδη, και Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή, οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αγροφυλακής μετατάσσονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για τη στελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών τους.
 

Η ΚΥΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 για την «Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία» του ν.3938/2011, προβλέπει ότι οι μετατασσόμενοι θα στελεχώσουν τις Δασικές Υπηρεσίες «σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας κλάδου ή ειδικότητας των υπηρεσιών αυτών».

ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

Τον Οκτώβριο προκαταβολές ενιαίας ενίσχυσης 2011


Για δεύτερη συνεχή χρονιά θα πληρωθούν προκαταβολές της ενιαίας ενίσχυσης στους παραγωγούς μέσα στον Οκτώβριο, μετά από αίτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο και έγινε δεκτό. Όπως ανακοινώθηκε, από την πλευρά του υπουργείου, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι ενισχύσεις προς τον αγροτικό κόσμο να δίνονται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις.

Σημειώνεται πως το 2010 η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης δόθηκε στις 27 Οκτωβρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, ενώ το συνολικό ποσό είχε εξοφληθεί μέσα στο Δεκέμβριο του 2010. Το ίδιο επιδιώκεται για το 2011.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης «η έγκαιρη πληρωμή των ενισχύσεων βοηθά αποτελεσματικά στην τόνωση της αγροτικής παραγωγής και της οικονομίας της υπαίθρου, παρέχοντας ρευστότητα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Για το Υπουργείο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η πληρωμή των δικαιούχων να γίνεται το ταχύτερο δυνατόν αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας και τις εθνικές διατάξεις».

ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011

Τριήμερο επιστημονικής προσέγγισης από τους Νέους Αγρότες Σερρών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15-7-2011

Η Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών σε συνεργασία με το ΤΕΙ Λάρισας οργανώνει ένα τριήμερο επιστημονικής προσέγγισης για να γίνει η ενδιάμεση παρουσίαση της προόδου των εργασιών-μελετών του ΤΕΙ Λάρισας στους τομείς προώθησης αγροτικών προϊόντων-αγροτουρισμός, στις εφαρμογές ξυλοκατασκευών στον αγροτικό τομέα και στην παραγωγή ενέργειας από αγροτικά υπολείμματα, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει μια γενικότερη προσέγγιση του πλαισίου των αγροτικών επαγγελμάτων όπως τα καταγράφει η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών.


Ο επιστημονικός υπεύθυνος από το ΤΕΙ Λάρισας καθ Μιχάλης Σκαρβέλης έδωσε ένα γενικό περίγραμμα των τριών θεμάτων που θα είναι έτοιμοι οι συνεργάτες του ΤΕΙ Λάρισας να παρουσιάσουν στην Ν. Ζίχνη (18/7/2011, 20.30, Πνευματικό Κέντρο, 6934412322), στο Σιδηρόκαστρο (19/7/2011, 20.30, Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ, 2323023597) και Νιγρίτα (20/7/2011, 20.30, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 6975222643) στο τριήμερο επιστημονικής υποστήριξης των Νέων Αγροτών.

1. Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, θα εστιαστεί σε αρκετά σημεία μεταξύ των οποίων: Τρόποι προώθησης αγροτικών προϊόντων με βάση τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού τομέα, παρουσιάζοντας και σχετική μελέτη περίπτωσης, Στρατηγικές μάρκετινγκ στον αγροδιατροφικό τομέα, προσδιορίζοντας την αγορά – στόχο, την τιμολόγηση, τη διαφήμιση και την προώθηση πωλήσεων, Αποτελεσματικές & εφαρμοσμένες μέθοδοι δημιουργίας επιτυχημένων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, Επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματική ιδέα και την παρουσίαση των κυριότερων εμποδίων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και Δημιουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων με βάση την ελληνική προδιαγραφή του ΕΛΟΤ 1417.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το ΤΕΙ Καρδίτσας θα παρουσιάσει μια σχετικά απλή κατασκευή που προσφέρεται για χρήσεις στο γεωργικό-κτηνοτροφικό τομέα π.χ. στάβλος ή αποθήκη), η οποία συνδυάζει την απλότητα στην κατασκευή με την οικονομία των υλικών αλλά και τη στατική επάρκεια, παίρνοντας έτοιμα τα σχέδια, τα «πατρόν», τις οδηγίες κατασκευής και τους στατικούς υπολογισμούς. Η κατασκευή θα μπορεί να λάβει άδεια από την Πολεοδομία καθώς πληρεί όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις και προδιαγραφές.

3. Τα ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ για ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σε όλες σχεδόν τις γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις υπάρχουν υπολείμματα, τα οποία συνήθως πρέπει να απομακρυνθούν και είναι πολλά. Τα προϊόντα αυτά συνήθως έχουν μικρή αξία μεταποίησης και αποξυλώνονται κατά την τελευταία περίοδο της ζωής τους, γεγονός που δίνει μικρότερη υγρασία και μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη και κυρίως προέρχονται από καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, ηλίανθου αλλά και από κλαδέματα δέντρων και αμπελιών, καθώς και από πριστήρια. Τα ξυλώδη υπολείμματα σε αμιγή μορφή ή σε ανάμιξη με ξύλο μπορούν να αξιοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας σε βιοτεχνικές, βιομηχανικές, γεωργικές ή οικιακές χρήσεις.

Ο πρόεδρος της ΕΝΑ Σερρών κ. Παναγιώτης Γκιοργκίνης (6944229816), κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΑ Σερρών, στις 14/7/2011, δήλωσε ότι εκτιμά ότι η συμμετοχή των Νέων Αγροτών, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου, εν μέσω έντασης των θερινών αγροτικών εργασιών, θα επιτρέψει την αναλυτικότερη επισήμανση των ισχυρών σημείων των μελετών και την καλύτερη δυνατή προσαρμογή τους στις σημερινές πραγματικές ανάγκες των Νέων Αγροτών. Εκτιμάται ότι οι τελικές μελέτες θα είναι έτοιμες στις 24-25 Σεπ 2011, στο ΚΕΓΕ Σερρών.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Συνάντηση Υφυπουργού με παραγωγικούς φορείς του κλάδου αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Δριβελέγκας πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση εργασίας με τους παραγωγικούς φορείς του κλάδου των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πρώτης μεγάλης εθνικής συνάντησης εργασίας του κλάδου των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, που σχεδιάζει να διοργανώσει το ΥΠΑΑΤ, σε ημερίδα, τον Οκτώβριο, με στόχο τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αναβάθμιση του τομέα.

«Στόχος του ΥΠΑΑΤ είναι η χάραξη μίας εθνικής στρατηγικής για την αναβάθμιση του τομέα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η ενίσχυση της θέσης της εγχώριας παραγωγής και η ενδυνάμωση της εξωστρέφειάς της. Στις αρχές Οκτωβρίου, σχεδιάζουμε μία συνάντηση όλων των εμπλεκομένων, ώστε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε στην αποτύπωση αυτής της στρατηγικής» τόνισε ο Υφυπουργός Γιάννης Δριβελέγκας.

Κατά τη σημερινή συνάντηση, ο Υφυπουργός πρότεινε στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων του κλάδου να διαμορφωθούν, από κοινού, ομάδες εργασίας για τις εξής θεματικές ενότητες:
 

1. Υφιστάμενη κατάσταση της διεθνούς αγοράς, αποτίμηση ελληνικού δυναμικού, προοπτικές, νέα προϊόντα, ελληνοποιήσεις κλπ.
2. Νομοθετικά και θεσμικά κενά και πιθανές πρωτοβουλίες.
3. Πιθανές αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο χρηματοδοτικής στήριξης του τομέα.
4. Ενδυνάμωση συμβολαιακής σχέσης αγρότη και επεξεργαστή.
5. Προωθητικές ενέργειες.
6. Σύνδεση επιστημονικών ιδρυμάτων, οργανισμών και δημοσίων υπηρεσιών με τις ανάγκες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων εκπαίδευσης και του πολλαπλασιαστικού υλικού.

ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ

Κονδύλια από ΥΠΕΚΑ για περιφράξεις σε καλλιέργειες και μελίσσια λόγω αρκούδων


Με πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Πράσινη ανάπτυξη» του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το μέτρο της χρήσης ηλεκτροφόρων περιφράξεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των επιθέσεων από αρκούδες σε καλλιέργειες και μελίσσια.

Αυτό αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Πασχάλης Χαρούμενος, σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις συναντήσεις που είχε στην Αθήνα με τον υπουργό ΠΕΚΑ, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, και τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Δριβελέγκα.

Εξάλλου ο κ. Χαρούμενος αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της περιοχής και δήλωσε ότι, σύμφωνα με δέσμευση του υφυπουργού, μέχρι τα μέσα Αυγούστου θα κατατεθεί σχέδιο νόμου για τις άδειες λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων, το οποίο θα επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησής τους. Από την πλευρά του ο κ. Παπακωνσταντίνου δεσμεύτηκε για τροποποιήσεις της νομοθεσίας σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα δασών.


ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates