Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

«Παράταση της Προθεσμίας Απογραφής των Δικαιούχων Πολυτεκνικών Επιδομάτων του ΟΓΑ»


Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Η διενεργούμενη Απογραφή (άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμό των
ΕΛ.ΤΑ.) των επιδοματούχων του ΟΓΑ (πολυτεκνικού επιδόματος, επιδόματος
τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες,
εφάπαξ παροχής και ισόβια σύνταξης) προκειμένου η καταβολή των
επιδομάτων να γίνεται με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που θα
τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ., η οποία λήγει σήμερα 28-2-2011, παρατείνεται μέχρι και 11
Μαρτίου 2011.
Επειδή μέχρι σήμερα μεγάλος αριθμός επιδοματούχων δεν έχει προλάβει να
απογραφεί, θα πρέπει να καταθέσουν το «Απογραφικό Δελτίο» που τους
έχει σταλεί από τον ΟΓΑ στο Κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που επιθυμούν
να καταβάλλεται το επίδομά τους έως την ανωτέρω ημερομηνία.
Διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού δικαιούχων πολυτεκνικών
επιδομάτων (απογραφή):
Σχετικά με τη διαδικασία απογραφής και τον νέο τρόπου είσπραξης των
επιδομάτων μέσω Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ, ο
επιδοματούχος του ΟΓΑ πρέπει να δηλώσει το λογαριασμό που επιθυμεί να
πιστώνεται το πολυτεκνικό επίδομα του ως εξής:
1. Προκειμένου να απογραφεί και να ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα ή
στα ΕΛΤΑ ή να δηλώσει αυτόν που ήδη έχει, πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα
στοιχεία που έχουν εκτυπωθεί στο «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» και να το
καταθέσει έως 11/03/2011 στο Κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που
θα επιλέξετε.
1
Αν κάποιο από τα στοιχεία που ήδη αναγράφονται στο απογραφικό δελτίο δεν
συμφωνεί με τα πραγματικά του ή έχει αλλάξει, αφού το διαγράψει, πρέπει να
συμπληρώσει το σωστό δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο.
2. Κατά την κατάθεση του Απογραφικού σας Δελτίου, θα πρέπει
οπωσδήποτε να έχει μαζί του :
α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας
ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα, ή ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής
αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, κατά περίπτωση.
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση
απόδοσης Α.Φ.Μ.
Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να
λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα
πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των
Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.
δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει).
Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, η κατάθεση του
απογραφικού δελτίου θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε
να έχει μαζί του, εκτός των ανωτέρω, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Ο λογαριασμός, στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό της παροχής μπορεί να είναι:
- Καταθετικός Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.
- Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.
Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της παροχής.
Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση
του λογαριασμού της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.
Μετά την έναρξη της καταβολής της παροχής, μπορεί αν θέλει ο δικαιούχος, να
αλλάξει το λογαριασμό πίστωσης και να επιλέξει κάποια άλλη Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ.
Με την ευκαιρία ενημερώνουμε ότι, όσοι δεν έχουν απογραφεί πρέπει να
φροντίσουν άμεσα να απογραφούν, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις από
το μήνα Απρίλιο 2011 στην καταβολή των επιδομάτων τους, με πίστωση του
λογαριασμού τους.
Η ημερομηνία παράτασης απογραφής λήγει 11 Μαρτίου 2011.

Δεν θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια.


«Δεν είναι πρόθεση της Πολιτείας να φορολογηθούν τα αγροτεμάχια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα», είναι η απάντηση που δίνει ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Κουσελάς, σε ερώτηση που του είχε απευθύνει ο βουλευτής της ΝΔ, Μανώλης Κεφαλογιάννης, για τη φορολόγηση σε μικρούς οικισμούς της υπαίθρου.
Ο βουλευτής, με την ερώτησή του, επισήμαινε ότι «με την ψήφιση του νόμου 3842/2010 και την επαναφορά του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, σε συνδυασμό με την ένταξη των μικρών οικισμών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των αγροτεμαχίων, επέρχεται φορολόγηση ακίνητης περιουσίας, η οποία προέρχεται κυρίως από εγκαταλελειμμένα ακίνητα».

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Κουσελάς, με έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, διευκρινίζει ότι «από την καθολική υποχρέωσης του φόρου ακίνητης περιουσίας, προβλέπονται ελάχιστες εξαιρέσεις για ακίνητα που φέρουν ειδική κατηγορία βάρους, καθώς και για ακίνητα εκτός συναλλαγής».

Ο κ. Κουσελάς αναφέρεται ειδικότερα στο άρθρο 20 του νόμου 3842/2010 σύμφωνα με το οποίο, όπως δηλώνει, «απαλλάσσονται του φόρου ακίνητης περιουσίας τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Η απαλλαγή αυτή σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τα κτίσματα που υπάρχουν πάνω σε αυτά τα οποία φορολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η αξία τους προκύπτει με αντικειμενικό τρόπο. Επιπλέον, δεν φορολογείται η συνολική ατομική αξία περιουσίας μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ που ανήκει σε φυσικά πρόσωπα». Η συγκεκριμένη αυτή εξαίρεση δεν ισχύει για τα νομικά πρόσωπα τα οποία φορολογούνται για τη συνολική αξία της περιουσίας τους.


ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

«Πληρωμή συντάξεων μηνός Μαρτίου για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ που δεν απογράφηκαν»


Δελτίο Τύπου

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που δεν πρόλαβαν να απογραφούν και να ενταχθούν
στο νέο σύστημα πληρωμής των συντάξεων μέσω Λογαριασμού μέχρι 11-02-
2011, θα πληρωθούν τη σύνταξη του μηνός Μαρτίου 2011 με εντολές
πληρωμής, δίμηνης ισχύος, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδας.
Για την πληρωμή τους στην Τράπεζα, θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
α)την αστυνομική τους ταυτότητα και
β) απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής της σύνταξής τους προηγούμενου
μήνα ή το βιβλιάριο υγείας, στα οποία αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου
Συνταξιούχου.
Για την πληρωμή των συντάξεων επιζώντων μελών (χηρείας-ορφανικές),
υποχρεωτικά θα προσκομισθεί από τους δικαιούχους και πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης.
Με την ευκαιρία ενημερώνουμε ότι, όσοι δεν έχουν απογραφεί πρέπει να
φροντίσουν άμεσα να απογραφούν, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και
να ομαλοποιηθεί από το μήνα Απρίλιο 2011 η καταβολή των συντάξεών τους,
με πίστωση του λογαριασμού τους.
Η ημερομηνία παράτασης απογραφής λήγει 11 Μαρτίου 2011.
Για την απογραφή απαιτούνται το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ και ο
ΑΦΜ.

Παρασκευή 25.02.2011

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΗΓΗ: ΟΓΑ

Στον Παπακωνσταντίνου για την απόσυρση των αγροτικών ο Σκανδαλίδης.


Το θέμα, που πρώτο το paseges.gr έθιξε, την εξαίρεση των αγροτικών αυτοκινήτων από το μέτρο της απόσυρσης, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την περασμένη Δευτέρα, έθεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, σε συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
Όπως έγραψε το paseges.gr, έκπληξη προκαλεί σε παράγοντες της αγοράς αλλά και στους ίδιους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, η εξαίρεσή τους από την δυνατότητα –σε εποχές δύσκολες όπως οι σημερινές – να επωφεληθούν από το μέτρο ώστε να εκσυγχρονίσουν ένα βασικό εργαλείο της εκμετάλλευσής τους, όπως είναι το αγροτικό αυτοκίνητο.
Με έκπληξη οι αγρότες πληροφορούνται ότι δεν μπορούν να αποσύρουν το παλαιό τους αγροτικό αυτοκίνητο, ενώ την έκπληξή του επίσης δηλώνει μιλώντας στο paseges.gr, μεγάλος εγχώριος «παίκτης» της αγοράς αυτοκινήτου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε στο αμέσως επόμενο διάστημα, να συμπεριληφθούν και οι αγρότες στους εν δυνάμει δικαιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα της απόσυρσης. Παρέμβαση για το θέμα έκανε με σχετική ερώτηση στη βουλή και η βουλευτής του Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.
Θυμίζουμε ότι το όφελος για τον καταναλωτή είναι από 300 έως 2.800 ευρώ, ενώ παράλληλα οι εταιρείες προσπαθούν να δελεάσουν τους υποψήφιους αγοραστές με επιπλέον προσφορές.
Η διαδικασία της απόσυρσης θα διαρκέσει έως τις 20 Δεκεμβρίου 2011, ενώ προϋπόθεση είναι να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας για το 2011 καθώς και τυχόν οφειλές προηγούμενων ετών.
Το όφελος για τον καταναλωτή αυξάνεται ανάλογα με τον κυβισµό του νέου µοντέλου που θα επιλέξει να αγοράσει.
Στα ΙΧ έως 900 κυβικά εκατοστά θα γλιτώσει μέχρι 300 ευρώ, στην κατηγορία από 901 έως 1.400 κ.εκ. το µέγιστο όφελος φτάνει τα 960 ευρώ, στα 1.401 έως 1.600 κ.εκ. η τιµή του καινούργιου αυτοκινήτου µειώνεται έως 1.430 ευρώ, µεταξύ 1.601 και 1.800 κ.εκ. η μείωση ανέρχεται  έως 2.100 ευρώ και από 1.801 έως 2.000 κ.εκ. ο αγοραστής γλιτώνει έως 2.800 ευρώ.
Για παράδειγμα, για απόσυρση και αγορά ΙΧ 1.200 κυβικών, χονδρικής αξίας 9.000 ευρώ και λιανικής γύρω στα 12.000 ευρώ, το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται ως 12% Χ 9.000 ευρώ = 1.080 ευρώ.
Άρα, το όφελος είναι 6.000 Χ 12% =720 ευρώ και θα πληρωθεί τέλος 360 ευρώ (3.000 Χ 12%).
Σε απόσυρση και αγορά ΙΧ 1.600 κ.εκ. χονδρικής αξίας 15.000 ευρώ και λιανικής γύρω στα 22.000 ευρώ, το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται ως 15.000 Χ 30%=4.500 ευρώ.
Έτσι, το όφελος είναι το 65% του τέλους μέχρι 11.000 ευρώ, δηλαδή όφελος = 65% (11.000 Χ 30%) =65% 3.300 = 2.145 ευρώ, δηλαδή θα πληρώσει τέλος 2.355 ευρώ.
Η εργοστασιακή αξία των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων υπολογίζεται ανάλογα με την «ηλικία» τους, συγκριτικά με την αρχική τιμή.
1) Για τον πρώτο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 1,30% για κάθε μήνα κυκλοφορίας, για τον δεύτερο σε 0,70% και για τον τρίτο χρόνο σε 0,50%
Για τα πέντε επόμενα χρόνια, η μείωση είναι 0,40% για κάθε μήνα κυκλοφορίας., για τα τρία επόμενα χρόνια 0,30%, για τα δύο επόμενα χρόνια 0,20% και για τα επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,10% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι εκτός από την απόσυρση, εισαγωγείς και έμποροι αυτοκινήτων προχωρούν σε επιπλέον προσφορές, προκειμένου να δελεάσουν τους αγοραστές.

Αλέξανδρος Μπίκας
mpikas@paseges.gr

Δήλωση του βουλευτή Πέλλας κ. Γιώργου Καρασμάνη για την αποτυχία των σχεδίων βελτίωσης.               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αναφορικά με τις σημερινές ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γραμματέας Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Πέλλας, κ. Γιώργος Καρασμάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
  
      «Σαφής ομολογία της κυβερνητικής αποτυχίας στα προωθούμενα σχέδια βελτίωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αποτελούν οι σημερινές δηλώσεις του κ. Σκανδαλίδη, καθώς ένα μήνα μετά την προκήρυξη του προγράμματος, αναγκάζεται να το “πάρει πίσω”, να προχωρήσει σε έκδοση νέας, ριζικά τροποποιημένης, κοινής υπουργικής απόφασης και σε επαναπροκήρυξή του.
        Δυστυχώς, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η απίστευτη προχειρότητα, με την οποία αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση κρίσιμα και ζωτικά θέματα, όπως οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, δικαιώνοντας την έντονη και τεκμηριωμένη κριτική που άσκησε και ασκεί η Νέα Δημοκρατία εντός και εκτός Κοινοβουλίου».

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

Χωρίς κόστος μελέτης τα «μικρά» σχέδια βελτίωσης.


Από μια σημαντική επιβάρυνση απαλλάσσονται γεωργοί και κτηνοτρόφοι, έπειτα από σχετική παρέμβαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με τα σχέδια βελτίωσης.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, στα πλαίσια άτυπης συνέντευξης Τύπου, γεωργοί και κτηνοτρόφοι δεν θα επωμιστούν το κόστος για τη μελέτη, προκειμένου για εντάξεις στα «μικρά» σχέδια βελτίωσης.
Οι συγκεκριμένες επενδύσεις αφορούν έργα προϋπολογισμού κάτω από 50.000 ευρώ.
Αλέξανδρος Μπίκας
mpikas@paseges.gr

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011


Ασφαλιστική              Ποσά
Κατηγοριών               κατηγορία

1η                                                               450,09             
2η                                                               557,90           
3η                                              671,33             
4η                                                               828,41            
5η                                                               985,47            
6η                                                           1.141,43           
7η                                                           1.296,22             

Μηνιαία εισφορά σε € Σύνολο εισφορών σε €

        Σύνταξη                Ασθένεια             ΛΑΕ
(7% x ασφ.κατ.)   (2,5% x ασφ.κατ.)

31,51                     11,25                           1,92             
39,05                     13,95                           1,92            
46,99                     16,78                           1,92            
57,99                     20,71                           1,92           
68,98                     24,64                           2,88          
79,90                     28,54                           2,88          
90,74                     32,41                           2,88           

Μηνιαία                 Εξαμηνιαία              Ετήσια

 44,68                    268,08                      536,16                                     
 54,92                    329,52                      659,04
 65,69                    394,14                      788,28
 80,62                    483,72                      967,44
 96,50                    579,00                    1.158,00
111,32                  667,92                     1.335,84
126,03                  756,18                     1.512,36


ΠΗΓΗ: ΟΓΑ

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

Απάντηση Ι. Κουτσούκου σε αναφορά του Δ. Τσιρώνη για τα εσπεριδοειδή


Στήριξη της καλλιέργειας μέσω της Οργάνωσης Παραγωγών

«Η πολιτική στον τομέα φρούτων και λαχανικών (συμπεριλαμβάνονται και τα εσπεριδοειδή), ασκείται μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), οι οποίες δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και ασχολούνται, με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία των οπωροκηπευτικών των μελών τους. Είναι γι' αυτό σκόπιμη η δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών, μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών, που βασικός στόχος τους είναι η επίτευξη καλύτερων τιμών του προϊόντος μείωση   του   κόστους  παραγωγής,  προώθηση  ποιοτικού  προϊόντος,   διατήρηση  των παραδοσιακών αγορών, άνοιγμα νέων αγορών κλπ..» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ι. Κουτσούκος σε αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Τσιρώνης για την «στήριξη της καλλιέργειας εσπεριδοειδών» της περιοχής μας.
Όπως σημειώνεται στην απάντηση, «στο πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)73/2009 και του «health check» της αναθεωρημένης ΚΑΠ και ειδικότερα σύμφωνα με την αριθμ, 262346/19-03-2010 ΚΥΑ, η χώρα μας αποφάσισε την αποδέσμευση της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα εσπεριδοειδή από 01/01/2010 και την ένταξη της στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης, καθορίζοντας ως περίοδο αναφοράς για την εν λόγω ένταξη, τις εμπορικές περιόδους 2000/01 έως 2006/07. Έτσι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι γεωργοί που είχαν αποκτήσει δικαιώματα βάσει των παραπάνω ιστορικών στοιχείων, εισέπραξαν και το υπόλοιπο 60% της συνολικής ενίσχυσης, για τα εσπεριδοειδή που οδηγούνταν στη μεταποίηση (έγινε δηλαδή αύξηση της αξίας των υφισταμένων δικαιωμάτων ενίσχυσης)».
Εξ αυτού του γεγονότος, δηλαδή, με την πλήρη αποδέσμευση της ενίσχυσης και την ένταξή της στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης, «ο γεωργός εισπράττει πλέον το σύνολο της Κοινοτικής ενίσχυσης χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παραδώσει εσπεριδοειδή για μεταποίηση, ενδυναμώνοντας έτσι τη διαπραγματευτική του ικανότητα απέναντι στις μεταποιητικές βιομηχανίες, ενώ παράλληλα αποφασίζει ελεύθερα για την ορθολογική διαχείριση της παραγωγής του βασισμένος στα δεδομένα της αγοράς».
Στο Νομό Άρτας –σημειώνει ο κ. Κουτσούκος- λειτουργεί η αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών ΕΑΣ Αρτας Φιλιππιάδας η οποία διαχειρίζεται εσπεριδοειδή και υλοποιεί 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (2007-2011).
Όπως δε επισημαίνει στην απάντησή του ο υφυπουργός, «οι Οργανώσεις Παραγωγών μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, μπορούν να υλοποιήσουν δράσεις, όπως:
-αναδιάρθρωση  των  καλλιεργειών  των  μελών  τους,  με στόχο την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων τους,
-τη μείωση του κόστους παραγωγής,
-την προώθηση των προϊόντων τους,
-την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων στην αγορά,
-την προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.,
για τις οποίες ενισχύονται σε ποσοστό μέχρι και 60% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, όσον αφορά το μέτρο «πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων», στην αγορά οι Οργανώσεις Παραγωγών δύναται να υλοποιήσουν δράσεις που αφορούν:
α. Απόσυρση από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης και της δωρεάν διανομής.
β. Πρώιμη συγκομιδή.
γ. Ασφάλιση της παραγωγής».

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

Συνάντηση του Βουλευτή Πέλλας κ. Γιώργου Καρασμάνη με τη διοίκηση της πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών


                                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Γραμματέας Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Πέλλας, κ. Γιώργος Καρασμάνης, μετά την συνάντηση που είχε με τη διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, έκανε  την ακόλουθη δήλωση:      

«Συναντηθήκαμε και συζητήσαμε διεξοδικά με τα μέλη της διοίκησης της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ), τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους, για το μέλλον του αγροτικού κόσμου και το ρόλο των νέων αγροτών.
Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από το ιδιαίτερα εποικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης για τα προβλήματα που απασχολούν τον αγροτικό τομέα.
Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί βασική συνιστώσα της ανάπτυξης του τόπου μας, τον πρωτογενή τομέα και στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις τον Έλληνα αγρότη και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέοι αγρότες, που αποτελούν το πιο ελπιδοφόρο κομμάτι για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, πρέπει να στηριχθούν και ενισχυθούν με όλα τα δυνατά μέσα σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Από την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης εξακολουθεί να απουσιάζει η ιδιαίτερη μέριμνα για τα θέματα που άπτονται των νέων αγροτών και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, αντί της στήριξης και ενίσχυσης, οι νέοι αγρότες έχουν να αντιμετωπίσουν την αδιαφορία, την ασυνέπεια λόγων και έργων και την προχειρότητα, με την οποία χειρίζεται η κυβέρνηση κρίσιμα ζητήματα που τους απασχολούν.
Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να έχει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τους νέους αγρότες, γιατί πιστεύει σε αυτούς και γιατί τους θεωρεί πρωτεργάτες, της μεγάλης προσπάθειας που πρέπει να γίνει για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της πατρίδας μας».

Ξεκίνησε η απόσυρση, εκτός νυμφώνος τα παλαιά αγροτικά αυτοκίνητα.


Από σήμερα Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων, η άδεια κυκλοφορίας των οποίων έχει εκδοθεί έως τις 31/12/1998. Ωστόσο, έκπληξη προκαλεί σε παράγοντες της αγοράς αλλά και στους ίδιους τους αγρότες, η εξαίρεσή τους από την δυνατότητα –σε εποχές δύσκολες όπως οι σημερινές – να επωφεληθούν από το μέτρο ώστε να εκσυγχρονίσουν ένα βασικό εργαλείο της εκμετάλλευσής τους, όπως είναι το αγροτικό αυτοκίνητο.
Με έκπληξη οι αγρότες πληροφορούνται ότι δεν μπορούν να αποσύρουν το παλαιό τους αγροτικό αυτοκίνητο, ενώ την έκπληξή του επίσης δηλώνει μιλώντας στο paseges.gr, μεγάλος εγχώριος «παίκτης» της αγοράς αυτοκινήτου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε στο αμέσως επόμενο διάστημα, να συμπεριληφθούν και οι αγρότες στους εν δυνάμει δικαιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα της απόσυρσης.
Θυμίζουμε ότι το όφελος για τον καταναλωτή είναι από 300 έως 2.800 ευρώ, ενώ παράλληλα οι εταιρείες προσπαθούν να δελεάσουν τους υποψήφιους αγοραστές με επιπλέον προσφορές.
Η διαδικασία της απόσυρσης θα διαρκέσει έως τις 20 Δεκεμβρίου 2011, ενώ προϋπόθεση είναι να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας για το 2011 καθώς και τυχόν οφειλές προηγούμενων ετών.
Το όφελος για τον καταναλωτή αυξάνεται ανάλογα με τον κυβισµό του νέου µοντέλου που θα επιλέξει να αγοράσει.
Στα ΙΧ έως 900 κυβικά εκατοστά θα γλιτώσει μέχρι 300 ευρώ, στην κατηγορία από 901 έως 1.400 κ.εκ. το µέγιστο όφελος φτάνει τα 960 ευρώ, στα 1.401 έως 1.600 κ.εκ. η τιµή του καινούργιου αυτοκινήτου µειώνεται έως 1.430 ευρώ, µεταξύ 1.601 και 1.800 κ.εκ. η μείωση ανέρχεται  έως 2.100 ευρώ και από 1.801 έως 2.000 κ.εκ. ο αγοραστής γλιτώνει έως 2.800 ευρώ.
Για παράδειγμα, για απόσυρση και αγορά ΙΧ 1.200 κυβικών, χονδρικής αξίας 9.000 ευρώ και λιανικής γύρω στα 12.000 ευρώ, το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται ως 12% Χ 9.000 ευρώ = 1.080 ευρώ.
Άρα, το όφελος είναι 6.000 Χ 12% =720 ευρώ και θα πληρωθεί τέλος 360 ευρώ (3.000 Χ 12%).
Σε απόσυρση και αγορά ΙΧ 1.600 κ.εκ. χονδρικής αξίας 15.000 ευρώ και λιανικής γύρω στα 22.000 ευρώ, το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται ως 15.000 Χ 30%=4.500 ευρώ.
Έτσι, το όφελος είναι το 65% του τέλους μέχρι 11.000 ευρώ, δηλαδή όφελος = 65% (11.000 Χ 30%) =65% 3.300 = 2.145 ευρώ, δηλαδή θα πληρώσει τέλος 2.355 ευρώ.
Η εργοστασιακή αξία των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων υπολογίζεται ανάλογα με την «ηλικία» τους, συγκριτικά με την αρχική τιμή.
1) Για τον πρώτο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 1,30% για κάθε μήνα κυκλοφορίας, για τον δεύτερο σε 0,70% και για τον τρίτο χρόνο σε 0,50%
Για τα πέντε επόμενα χρόνια, η μείωση είναι 0,40% για κάθε μήνα κυκλοφορίας., για τα τρία επόμενα χρόνια 0,30%, για τα δύο επόμενα χρόνια 0,20% και για τα επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,10% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι εκτός από την απόσυρση, εισαγωγείς και έμποροι αυτοκινήτων προχωρούν σε επιπλέον προσφορές, προκειμένου να δελεάσουν τους αγοραστές.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011

Στο Άκτιο οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας


Διαμαρτυρία για το μέλλον της αγροτοκτηνοτροφίας από την αύξηση των τιμών

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τον παγετό του Φεβρουαρίου του 2008 χωρίς  αποζημιώσεις από τα ΠΣΕΑ

Στην υπόγεια σήραγγα του Ακτίου συναντώνται σήμερα οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι εργαζόμενοι των νομών Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, στα πλαίσια την κινητοποίηση που έχουν αποφασίσει για τα οξυμένα αγροτοκτηνοτροφικά προβλήματα οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων των περιοχών αυτών και την οποία αναμένεται να ενισχύσουν με την παρουσία τους τα Εργατικά Κέντρα Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση κάλεσμα του προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Άρτας Ευάγγελου Μπέτσα, στα πλαίσια της κινητοποίησης οι αγροτοκτηνότρόφοι θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων της υπόγειας σήραγγας παροτρύνοντας την ελεύθερη διέλευση όλων, διότι «δεν θα πρέπει να πληρώνουμε άλλα χαράτσια και οι δρόμοι που έχουν γίνει από χρήματα των φορολογουμένων πολιτών και αγροτών θα πρέπει να είναι ελεύθεροι για όλους», όπως δήλωσε ο κ. Μπέτσας χαρακτηριστικά.
Σκοπός την κινητοποίησης είναι να στραφούν τα βλέμματα όλων στα σοβαρά αγροτοκτηνοτροφικά προβλήματα για τα οποία ο κ. Μπέτσας είπε: «Σε λίγο καιρό θα αφήνουν οι κτηνοτρόφοι ολόκληρα κοπάδια να ψοφήσουν στα μαντριά, γιατί εκεί που έφτασε η τιμή των σιτηρών είναι αδύνατη η συντήρηση του ζωικού τους κεφαλαίου. Ήδη πληροφορήθηκα χθες ότι στην Λαμία οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση γιατί τους δίνανε 95 λεπτά το γάλα , φυσικά εκεί δεν υπάρχει ΔΩΔΩΝΗ και είναι κι αυτό ένα από τα βασικά και σοβαρά ζητήματα της κινητοποίησής μας, και τώρα τους μειώνουν κι άλλο την τιμή, ανακοινώνοντάς τους ότι θα δώσουν 90 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι εκεί θα αφήσει κόσμος τα ζώα να ψοφήσουν, αφού η τροφή έχει φτάσει στα 35 με 40 λεπτά το κιλό. Και δεν θα αργήσει το ίδιο να συμβεί και στην περιοχή μας και θα γράφεται έπειτα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες της περιοχής».
Ο κ. Μπέτσας αναφερόμενος στις χαμηλές τιμές που απολαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι παραγωγοί, είπε: «Πριν 10 χρόνια πουλάγαμε ένα αρνί για να πληρώσουμε το τιμολόγιο της ΔΕΗ και τώρα με τις τιμές που δίνονται στα κτηνοτροφικά προϊόντα και τις αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ πρέπει να πουλήσουμε 10 αρνιά για πληρώσουμε τη ΔΕΗ».
Αναφορικά με την αντίθετη άποψη που κατατίθεται για την μη πληρωμή διοδίων, και η οποία συνδυάζεται με την απουσία χρημάτων για την κατασκευή των νέων δρόμων και την συντήρηση των υφιστάμενων, ο κ. Μπέτσας δήλωσε ότι «Είναι παγίδα αυτή η άποψη για τους πολίτες, διότι το κράτος έχει την υποχρέωση από τα χρήματα των φορολογουμένων να προβεί στην συντήρηση και επιπλέον όταν πληρώνουμε 1,5 ευρώ το πετρέλαιο, το 1 ευρώ πηγαίνει στο κράτος για τον λόγο αυτό, για να κάνει έργα και να συντηρήσει τα ήδη υπάρχοντα».
Τρία χρόνια από τον παγετό
Στο μεταξύ σήμερα κλείνουν τρία χρόνια από τον παγετό του Φεβρουαρίου του 2008, που είχε προκαλέσει καταστροφές και είχε επιφέρει σοβαρή ακαρπία στα εσπεριδοειδή της Άρτας. Τότε δηλαδή που οι απόψεις ήταν διαφορετικές ως προς την καταβολή αποζημιώσεων μέσω ΠΣΕΑ ή ΕΛΓΑ και πολλά έγγραφα είχαν διαβιβαστεί στην τότε ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ. Τελικά είχε αποφασιστεί η αποζημίωση των παραγωγών μέσω ΠΣΕΑ, και τρία χρόνια μετά ο κ. Μπέτσας δήλωσε επ΄ αυτού: «Ο παγετός είχε σημειωθεί 17 μέχρι 19 Φλεβάρη με το θερμόμετρο τότε να φτάνει στους -14 βαθμούς Κελσίου. Η ακαρπία από αυτή την καταστροφή έφτασε την επόμενη παραγωγική χρονιά στο 80% κι ενώ όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς το σημείωναν επίσημα στα έγγραφά τους, ο ΕΛΓΑ έστελνε τότε γεωπόνους στην Άρτα για να εξακριβώσει τους λόγους της ακαρπίας. Δεν τους ήξερε δηλαδή, αλλά ήθελε ελέγχους για να τους εντοπίσει. Τελικά εφάρμοσαν διαδικασία ΠΣΕΑ από την οποία χρήματα δεν έχουν πάρει ακόμα σήμερα οι αγρότες της περιοχής και φυσικά αυτή η διαδικασία είχε εξαιρέσει όλους τους εταίρο- απασχολούμενους αγρότες παραγωγούς, δηλαδή τους περισσότερους. Είναι δυνατόν στην Άρτα όπου ο κλήρος είναι μικρός να μπορέσει κανείς να ζήσει μόνο από πέντε στρέμματα μπαξέ χωρίς να κάνει μεροκάματο και κάπου αλλού, είτε στην οικοδομή, είτε ως οδηγός κάπου, είτε έχοντας μια άλλη δουλειά δική του για να ενισχύει το μεροκάματο; Κι όμως αυτό δεν το έλαβε υπόψη καθόλου ο ΕΛΓΑ και τα ΠΣΕΑ. Και έχουν επίσης καταντήσει τώρα τους αγρότες να πληρώνουν για να ασφαλίσουν την παραγωγή τους γιατί τον ΕΛΓΑ τον έχουν υπερχρεώσει με 2,5 και 3 δις ευρώ και αυτή τη στιγμή δεν έχουν καν γεωπόνους στις περιφερειακές υπηρεσίες για αν κάνουν έλεγχο σε πιθανή ζημιά».
Μάλιστα ο ίδιος τόνισε ότι με δεδομένη την διαδικασία που είχαν επιβάλει τα ΠΣΕΑ, ώστε να είναι δηλαδή κανείς κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και να μην εμφανίζει καθόλου χρήματα από άλλη απασχόληση για να αποζημιωθεί για την καταστροφή από τον παγετό, «οδήγησαν τους αγρότες σε κάποιες περιπτώσεις να προχωρήσουν μέχρι και σε εικονικά διαζύγια, μεταξύ των συζύγων αγροτικών οικογενειών για να πάρουν αυτά τα χρήματα της αποζημίωσης».
Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην τελευταία εξέλιξη με τα φωτοβολταϊκά και την δαπάνη χρημάτων των αγροτών, είτε για την εκπόνηση μελετών και την κατάθεση φακέλων, είτε, σε κάποιες περιπτώσεις και όχι λίγες, για την αγορά και εκτάσεων από αγρότες της περιοχής, χωρίς τελικά να υπάρχει αντίκρισμα και με τη ΔΕΗ «να μαρτυράει το μυστικό ότι δηλαδή τα δίκτυά της είναι υπερφορτωμένα και δεν σηκώνουν την παραγόμενη ενέργεια στην Άρτα, κατόπιν εορτής», όπως είπε και πρόσθεσε ότι «για όλους αυτούς τους λόγους οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι εργαζόμενοι θα πρέπει αν βρεθούν στην υπόγεια σήραγγα του Ακτίου σήμερα στις 11 το πρωί και ακολούθως στην απεργιακή κινητοποίηση της ερχόμενης Τετάρτης, στην οποία θα συμμετέχει και η Ομοσπονδία των Αγροτικών Συλλόγων της Άρτας».

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Τηλεφωνική Υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης & Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 Χωρίς Μεταβολές Στοιχείων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ ανακοινώνουν από σήμερα 18.02.2011 την επέκταση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 χωρίς μεταβολές στοιχείων σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έτους 2010, με την για πρώτη φορά διαθέσιμη δυνατότητα της τηλεφωνικής υποβολής

Για την τηλεφωνική υποβολή της αίτησης:

- Καλείτε απευθείας από σταθερό τηλέφωνο το τετραψήφιο 1540.

- Ακολουθώντας τις οδηγίες, η υποβολή της αίτησης δεν διαρκεί περισσότερο από 4 λεπτά. Η χρέωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι μιας αστικής κλήσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλώντας το 1540 απαιτείται για την τηλεφωνική υποβολή ο ΑΦΜ και ο μοναδικός αριθμός ειδοποίησης του εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2009.

- Εντός 15 ημερών επισκεφτείτε οποιοδήποτε γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του ΕΛΓΑ για να υπογράψετε και να λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της δήλωσης καλλιέργειας ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής για το 2011.

- Η μη υπογραφή και παραλαβή του επικυρωμένου αντιγράφου εντός 15 ημερών έχει ως συνέπεια την απαίτηση της εκ νέου υποβολή της αίτησης.

Καλούμε τους δικαιούχους που δεν έχουν μεταβολές να στηρίξουν έμπρακτα την αλλαγή που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες και η απλοποίηση των διαδικασιών που έχει εγκαινιάσει ο Οργανισμός, με στόχο την έγκαιρη συλλογή των αιτήσεων μέχρι 15.5.2011. Είναι κατανοητό από όλους ότι η έγκαιρη και εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων είναι βασική προϋπόθεση της χωρίς καθυστέρηση καταβολής των ενισχύσεων.

ΠΗΓΗ: ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν τους ξέφυγαν ούτε οι αγρότες


Διπλή έμμεση αύξηση της τάξης των 5,61 ευρώ έως 16,17 ευρώ το μήνα επιβάλλεται, αναδρομικά από την 1/1/2011, στις εισφορές που καταβάλλουν στον ΟΓΑ οι 730.000 ασφαλισμένοι.
Η πρώτη αύξηση, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη που εκδόθηκε σε συμφωνία με τη διοίκηση του ΟΓΑ, είναι 3% και επιβάλλεται στις ασφαλιστικές κατηγορίες πάνω στις οποίες υπολογίζονται οι εισφορές τόσο για τη σύνταξη (7%) όσο και για την ασθένεια.
Η δεύτερη αύξηση αφορά την εισφορά υπέρ του κλάδου ασθενείας που από την 1/1/2011 αυξάνεται σε 2,5% (από 1,5%) με αποτέλεσμα η συνολική επιβάρυνση για τον ασφαλισμένο να κυμαίνεται, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί, από 5,61 ευρώ έως 16,17 ευρώ.

Οι εισφορές

Μετά τη διπλή αυτή αύξηση, οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ στο τέλος κάθε εξαμήνου διαμορφώνονται ως εξής:
  • Για την 1η ασφαλιστική κατηγορία στα 268,02 ευρώ, από 234,36 ευρώ που ήταν το 2010.
  • Για τη 2η ασφαλιστική κατηγορία στα 329,52 ευρώ (από 287,76 ευρώ).
  • Για την 3η ασφαλιστική κατηγορία στα 394,14 ευρώ (από 343,92 ευρώ).
  • Για την 4η κατηγορία στα 483,66 ευρώ (από 421,68 ευρώ).
  • Για την 5η κατηγορία στα 579 ευρώ (από 505,20 ευρώ).
  • Για την 6η κατηγορία στα 667,92 ευρώ (από 582,42 ευρώ) και
  • Για την 7η κατηγορία στα 756,12 ευρώ (από 659,10 ευρώ).

ΠΗΓΗ: fpress.gr

ΔΗΜ. ΑΡ.: Μονομερείς οι υποθήκες σε βάρος των αγροτών από την ΑΤΕ


Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η εγγραφή υποθήκης από τις τράπεζες σε βάρος των δανειοληπτών μπορεί να γίνει μετά από συναίνεση του οφειλέτη με συμβολαιογραφική πράξη ή μετά από δικαστική απόφαση για οφειλές, στην οποία ορίζεται το ποσό και το ακίνητο, επισημαίνεται σε ερώτηση των βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτη Κουβέλη, Θανάση Λεβέντη, Νίκου Τσούκαλη και Γρηγόρη Ψαριανού προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Όμως, η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕΒΑΝΚ) επισημαίνεται ότι δεν εφαρμόζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στις συναλλαγές της με τους αγρότες και προβαίνει στην εγγραφή υποθήκης των ακινήτων των αγροτών (αγροί, βοσκότοποι, οικόπεδα, οικήματα, σπίτια κλπ) χωρίς να προειδοποιεί και ενημερώνει τους αγρότες ότι θα εγγράψει υποθήκη στα ακίνητά τους. Την εγγραφή της υποθήκης στο οικείο υποθηκοφυλακείο φέρεται να διενεργεί ο διευθυντής του κατά τόπον καταστήματος της Α.Τ.Ε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι αγρότες να αγνοούν την πράξη και να πληροφορούνται την υποθήκευση των ακινήτων τους όταν προσφύγουν για να δανειοδοτηθούν από άλλη Τράπεζα.

Σε δικαστικές προσφυγές των αγροτών εναντίον των προαναφερόμενων ενεργειών της Α.Τ.Ε. εκδόθηκε πρόσφατα, η με αριθμό 419/2010 απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου Ναυπλίου, στην οποία αναφέρεται ότι έχει καταργηθεί η δυνατότητα στην ΑΤΕ της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ( άρθρο 26και 29 Ν.2076/1992 με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Εθνική Τραπεζική Νομοθεσία η Δεύτερη Κοινοτική Οδηγία 89/646/Ε.Ο.Κ./15-12-1989 ), η πράξη αυτή αντιβαίνει στα άρθρα 4,17,και 20 του Συντάγματος, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) και το Κοινοτικό Δίκαιο για τον Ελεύθερο Ανταγωνισμό, καθώς και οι με αριθμό 24/2006 και 25/2006 σχετικές αποφάσεις της Ολομελείας του Αρείου Πάγου έχουν κρίνει και ρυθμίσει όμοιες πράξεις.

Με βάση τα ανωτέρω , οι βουλευτές ρωτούν τους υπουργούς:

  • Ποια είναι η θέση τους για την εφαρμοζόμενη πρακτική της μη σύννομης υποθήκευσης των ακινήτων σε βάρος των αγροτών από την ΑΤΕΒΑΝΚ , με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και μετά την έκδοση των προαναφερόμενων δικαστικών αποφάσεων ;
  • Προτίθενται να προβούν στην άμεση λήψη μέτρων ( νομοθετική ρύθμιση ) προκειμένου να αρθούν οι υποθήκες των αγροτών που έγιναν καθ υπέρβαση της κείμενης νομοθεσίας αλλά και να σταματήσει η συνέχιση της αυθαίρετης υποθήκευσης των περιουσιών των αγροτών από την ΑΤΕΒΑΝΚ;

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Να γίνουν έγκαιρα οι μετακλήσεις αλλοδαπών εργατών γης


   Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011
 
ΘΕΜΑ: « Να γίνουν έγκαιρα οι μετακλήσεις αλλοδαπών εργατών γης ».

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έγινα αποδέκτης έντονων διαμαρτυριών πολλών αγροτών του Νομού μου και αυτό διότι, ενώ έχουν προβεί στις αρχικές απαιτούμενες ενέργειες από το Σεπτέμβριο του 2010 για τη μετάκληση αλλοδαπών αγροτών γης προκειμένου να βοηθηθούν στις καλλιέργειές τους, πέντε μήνες μετά δεν έχουν την παραμικρή ενημέρωση για το πώς και πότε αυτή θα πραγματοποιηθεί. Με αφορμή  μάλιστα το γεγονός πως πέρυσι τέτοιο καιρό Κυβερνητικοί παράγοντες με δελτία τύπου ανακοίνωναν την άρση των εγγυητικών και την απλούστευση των διαδικασιών της μετάκλησης, ένα χρόνο μετά και λίγες μέρες πριν την έναρξη της συγκομιδής του σπαραγγιού, παρουσιάζεται το φαινόμενο οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να μην γνωρίζουν πότε και με ποιον τρόπο θα γίνει η διαδικασία της μετάκλησης.
Επειδή κάθε χρόνο τέτοια εποχή παρατηρούνται διάφορα προβλήματα που αφορούν την έγκαιρη έλευση των αλλοδαπών εργατών γης, αλλά φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις αφού κανείς υπηρεσιακός παράγοντας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τη διαδικασία μετάκλησης λόγω της παρατηρούμενης Κυβερνητικής ολιγωρίας.
Επειδή είναι επιτακτική  ανάγκη η έγκαιρη προσέλευση των αλλοδαπών εργατών γης, διότι σε διαφορετική περίπτωση οι παραγωγές θα μείνουν στα χωράφια με ότι αυτό συνεπάγεται για την αγροτική οικονομία του τόπου.
          ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κύριοι Υπουργοί,
Εάν θα ληφθούν και πότε οι αναγκαίες αποφάσεις, ώστε να έρθουν έγκαιρα οι μετακλητοί αλλοδαποί εργάτες γης;

                                                          ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ τους κ. κ. 1.  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
                            2.   Υπουργό Εξωτερικών
                            3.   Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
                            4.    Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
                            5.    Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
                                   Διακυβέρνησης
   

Ο Ερωτών:

Γιώργος Καρασμάνης

ΠΗΓΗ: Μου εστάλει με e-mail από τον Γιώργο Καρασμάνη 

Ξανά στο 50% η προκαταβολή για τα Σχέδια Βελτίωσης;


Στο 50% και όχι στο 20%, που ισχύει τώρα, ετοιμάζεται να αυξήσει την προκαταβολή για τα Σχέδια Βελτίωσης το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού ενημερώσει σχετικά και την Κομισιόν. Προϋπόθεση, όμως, για την προκαταβολή θα είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής από την πλευρά του δικαιούχου, μέσω τράπεζας, ενώ το ποσό θα πληρωθεί αμέσως μετά την έγκριση του επενδυτικού φακέλου του υποψηφίου. Νέες λεπτομέρειες και διορθώσεις για την προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκανδαλίδης, όπως αναφέρθηκε και σε ημερίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ σε αθηναϊκό ξενοδοχείο. Ο κ. Σκανδαλίδης αναμένεται να απαντήσει στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η προκήρυξη του προγράμματος με λύσεις που προτίθεται να δώσει για τα εξής θέματα:
- Το ύψος της προκαταβολής, αμέσως μετά την έγκριση, εξετάζεται να φτάνει το 50% για όσους καταθέτουν εγγυητική επιστολή, από το 20% που ισχύει τώρα.
- Ενδεχόμενη αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, μέχρι και τα 400 εκατ. ευρώ.
- Μείωση της ελάχιστης βαθμολογίας («βάσης») που απαιτείται και των σχετικών ελαχίστων προϋποθέσεων.
- Κατάθεση της άδειας λειτουργίας της εκμετάλλευσης, όχι με τον φάκελο της υποψηφιότητας, αλλά με την τελευταία αίτηση πληρωμής. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια ήδη προβλέπεται στις αποφάσεις του υπουργείου.
Στην ημερίδα που διοργάνωσε η ΠΑΣΕΓΕΣ, οι εκπρόσωποι του ΥΠΑΑΤ έδωσαν απαντήσεις σε ζητήματα τεχνικής φύσης, κυρίως, ενώ τα στελέχη της οργάνωσης ζήτησαν παράταση του χρόνου υποβολής φακέλου από τους αγρότες, έγκαιρη συγκρότηση των αρμόδιων επιτροπών παρακολούθησης, σαφή αναφορά ότι στους διικαιούχους περιλαμβάνονται και οι ΑΣΟ – κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αναφορά σε δημιουργία κέντρων αποθήκευσης και αξιοποίησης βιομάζας.
Σε τεχνικά ζητήματα έκανε αναφορά ο Γιώργος Πούμπουρας, στέλεχος της Ειδικής Γραμματείας του υπουργείου, τονίζοντας ότι για να ενταχτεί κάποιος στα σχέδια πρέπει να είναι γεωργός, αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, ασφαλισμένος στον ΟΓΑ. Δεν χρειάζεται πλέον το ενοικιαστήριο στο φάκελο, καθώς η νόμιμη κατοχή κατοχυρώνεται κατά περίπτωση είτε από τη δήλωση ΟΣΔΕ είτε από το έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

ΠΗΓΗ: agronews.gr

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Περιφερειακή σύσκεψη συνεταιριστικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ με την Υφυπ. Αγρ. Ανάπτυξης Μ. Αποστολάκη


Στη Γέφυρα Καλογήρου την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου
Διαβούλευση για το νομοσχέδιο περί συνεταιρισμών
Στην Άρτα θα βρίσκεται την επόμενη Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιλένα Αποστολάκη, προκειμένου να συζητήσει με τα κομματικά συνεταιριστικά στελέχη της Ηπείρου, σε περιφερειακή συνάντηση που θα γίνει στην γέφυρα Καλογήρου. Σύμφωνα με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Τάτση,  οι περιφερειακές αυτές συναντήσεις αποφασίστηκαν στην σύσκεψη του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ που έγινε πριν δυο εβδομάδες στην Αθήνα και στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος.
 «Εκεί με την παρουσία του υπουργού και των δυο υφυπουργών συζητήθηκε το θέμα των συνεταιριστικών οργανώσεων, με στελέχη συνεταιριστικά απ’ όλη την Ελλάδα που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ και αποφασίστηκε μια αντίστοιχη συνάντηση να γίνει κατά Περιφέρεια. Έτσι λοιπόν στις 25 του μήνα, ημέρα Παρασκευή θα είναι κοντά μας η υφυπουργός Μιλένα Αποστολάκη η οποία θα αναπτύξει στα συνδικαλιστικά – συνεταιριστικά στελέχη του κόμματός μας της περιοχής της Ηπείρου, τις προθέσεις του υπουργείου σχετικά με το νομοσχέδιο περί Συνεταιρισμών», δήλωσε ο κ. Τάτσης.
Αναφορικά με την πληροφορία της επίσκεψης του υπουργού Κώστα Σκανδαλίδη η οποία και σε ό,τι αφορά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Άρτα με την παρουσία του παραμένει σε εκκρεμότητα ο κ. Τάτσης μετά από σχετική ερώτηση δήλωσε: «Αυτή είναι μια κομματική διαδικασία και φυσικά θα υπάρξει επόμενη με την παρουσία του υπουργού, που όπως καλά γνωρίζεται θα έρθει στην Άρτα όμως ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος, γιατί είναι πολύ φορτωμένη η ατζέντα του με τις υποχρεώσεις στο υπουργείο. Εκτιμώ όμως ότι αν όχι μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, δηλαδή στις επόμενες ημέρες, στις αρχές του επόμενου μήνα θα έρθει».
Αναφορικά με το τι αναμένεται να θέσει η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ στην κ. Αποστολάκη σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν το νομό της Άρτας ο κ. Τάτσης είπε: «Εμείς είχαμε συνεδριάσει ως τομέας Αγροτικού Νομαρχιακής Επιτροπής πριν γίνει η σύσκεψη κεντρικά στην Αθήνα. Εκεί είχαν αναφερθεί όλα τα προβλήματα τα οποία αφορούν στα εσπεριδοειδή, το ακτινίδιο την ελιά, ενώ είχαν παραβρεθεί και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων που μας κατέθεσαν όλα τα ζητήματα που αφορούν και τον κλάδο της κτηνοτροφίας. Αυτά καταγράφηκαν και όλα κατατέθηκαν κεντρικά στην σύσκεψη που έγινε με την παρουσία και του υπουργού κ. Σκανδαλίδη. Οπότε σίγουρα τα γνωρίζει τα θέματα το υπουργείο όμως εκτιμούμε ότι είναι καλύτερα να τεθούν και στην περιφερειακή αυτή συνάντηση από πρώτο χέρι και να είναι πιο ζωντανός ο διάλογος αλλά και να καταγραφούν σε μια απευθείας επικοινωνία των συνεταιριστικών στελεχών. Αλλά και εμείς έχουμε μεταφέρει την έντονη ανησυχία για την αδιάθετη παραγωγή, για τα προβλήματα που υπάρχουν στα ακτινίδια, για την ελιά και φυσικά για την ΔΩΔΩΝΗ και το μέλλον του αγροτικού τομέα στην περιοχή μας γενικά».
Η συνάντηση θα γίνει στην Γέφυρα Καλογήρου στο καφενείο «Γκίζα», ώστε να μοιραστούν οι αποστάσεις μεταξύ των Περιφερικών Ενοτήτων της Ηπείρου, και τον συντονισμό της διαδικασίας έχουν αναλάβει από κοινού οι γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΠΑΣΟΚ Άρτας και Πρέβεζας, αφού είναι στο κομβικό σημείο μεταξύ των δυο νομών.
Σχετικά με το αν και κατά πόσο το υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης έχει καθυστερήσει στην προώθηση και του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αλλά και γενικότερα στην προώθηση λύσεων εν συγκρίσει με τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής στην χώρα και ειδικά στην Ήπειρο, ο κ. Τάτσης δήλωσε: «Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει καταθέσει και άλλα νομοσχέδια, δεν ξέρω βέβαια τι προτεραιότητες έχει θέσει ο υπουργός, πάντως νομίζω ότι μετά από έναν χρόνο που κατατίθεται το νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς δεν είναι και τόσο αργά. Οι συνεταιρισμοί χωλαίνουν εδώ και πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι σε λίγο διάστημα θα γίνει νόμος το νομοσχέδιο, έτσι ώστε κυρίως ι ελεγκτικοί μηχανισμοί του να μπορέσουν να ενισχύσουν τη συνεταιριστική διαδικασία και το συνεταιριστικό κίνημα».
(17/2/2011)

ΠΗΓΗ: ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates