Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

1η ιδρυτική συνάντηση της Πανηπειρώτικης Ένωσης Αγροτών (Π.ΕΝ.Α.) την Κυριακή 9 / 11 / 2014 στην Πρέβεζα

Δελτίο τύπου
Πρέβεζα 27 / 10 / 2014

Ύστερα από τα τελευταία γεγονότα στον αγροτοσυνδικαλισμό και την δραματική κατάσταση που βιώνει ο πρωτογενής τομέας ιδιαίτερα στη Ήπειρο αλλά και την παρότρυνση πολλών αγροτών για την δημιουργία μιας ανεξάρτητης αγροτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Σ.Ο) χωρίς κομματικές κατευθύνσεις ήρθε η ώρα να γίνει η 1η ιδρυτική συνάντηση της Πανηπειρώτικης Ένωσης Αγροτών (Π.ΕΝ.Α.) . Καλούμε όλους τους αγρότες ,κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους ,δασοκόμους κτλ την Κυριακή 9 / 11 / 2014 στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου του δήμου Πρέβεζας (Λαϊκή Αγορά ) και ώρα 11:00 σε συζήτηση για την ίδρυση της Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης (Α.Σ.Ο.) Πανηπειρώτικης Ένωσης Αγροτών (Π.ΕΝ.Α.).

Στόχος μας είναι η διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και των εν γένει συμφερόντων των αγροτών - μελών .

Ειδικότερα η Π.ΕΝ.Α. θα στοχεύει :

α) Στην ενίσχυση και ενδυνάμωση της ενότητας και των δεσμών αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη της.
β) Στην οργάνωση και καθοδήγηση των αγροτών της περιφέρειάς Ηπείρου προς την επίτευξη βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης, την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσής τους και την εξασφάλιση δίκαιης ανταμοιβής της εργασίας τους.
γ) Στην ανάπτυξη της συνεργασίας και αλληλεγγύης των μελών της με τους άλλους αγρότες της περιφέρειάς της.
δ) Στην συνεργασία με τις άλλες αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.
ε) Στην προστασία του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος, στην διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών της και των αγροτών γενικότερα, στην διαρκή φροντίδα για συνέχιση και διατήρηση των παραδόσεων και των εθίμων της περιοχής και την καλλιέργεια της αγάπης προς αυτά, καθώς και στην μέριμνα για την περισυλλογή, φύλαξη και μετάδοση στις νεότερες γενιές κάθε γλωσσικού, ιστορικού και λαογραφικού στοιχείου.
στ) Στην καλλιέργεια της συνεταιριστικής ιδέας και γενικά του πνεύματος ανάπτυξης ομαδικών δραστηριοτήτων των αγροτών (ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, διεπαγγελματικές οργανώσεις).
ζ) Στην ενημέρωση των αγροτών, σχετικά με την εξέλιξη και τα δεδομένα νέων και πρωτότυπων αγροτικών καλλιεργειών και την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων, με την δυνατότητα συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά ή εθνικά αγροτικά προγράμματα, καθώς και με τα προβλήματά τους και του συσχετισμού τους με τα γενικότερα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στην Π.ΕΝ.Α είναι :

Ο ενδιαφερόμενος να είναι κατά πλήρη επάγγελμα Αγρότης, κτηνοτρόφος, αλιείς, μελισσοκόμος ,δασοκόμος κτλ. και ασφαλισμένος στο Ο.Γ.Α.

Η ιδρυτική ομάδα θα συνεχίσει τις συναντήσεις και στις άλλες περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου και θα σας ενημερώσει σχετικά με δελτία τύπου.

Για την ιδρυτική ομάδα
Λεωνίδας Ραβανός .

Στις 7 Νοέμβρη μπαίνει το τσεκ, ακολουθούν βιολογικά, πετρέλαιο

Το αργότερο µέχρι τις 10 Νοεµβρίου θα έχει γίνει η πίστωση των λογαριασµών των δικαιούχων της ενιαίας ενίσχυσης που ανέρχεται περίπου στα 1,5 δις ευρώ, δεσµεύτηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πάρις Κουκουλόπουλος, στους κτηνοτρόφους µε τους οποίους συναντήθηκε την περασµένη Πέµπτη.

Επειδή 10 Νοέµβρη είναι ∆ευτέρα, πιθανότατα τα χρήµατα θα µπουν στους λογαριασµούς από το απόγευµα της Παρασκευής 7 του µήνα, µε τους αγρότες να µπορούν να τα εκταµιεύσουν από την επόµενη ηµέρα από τα ΑΤΜ ή από ∆ευτέρα από τα ταµεία της τράπεζας.

Ωστόσο, επειδή δεν έχουν αντιµετωπιστεί επί της ουσίας τα θέµατα του Η∆ΙΚΑ κι ενώ θεωρείται βέβαιο ότι επιστροφές ΦΠΑ και αγροτικού πετρελαίου θα συµψηφιστούν µε τυχόν οφειλές των αγροτών, δεν έχουν ακόµα ξεκαθαρίσει οι αρµόδιοι πώς θα χειριστούν το θέµα των κοινοτικών ενισχύσεων.

Εν τω µεταξύ, θεωρείται απίθανο να µπουν χρήµατα σε δικαιούχους της εξισωτικής πριν την πληρωµή του τσεκ, για υποθέσεις που δεν έχουν ελεγχθεί µετά τις ενστάσεις, ενώ για το τέλος Νοεµβρίου τοποθετείται τώρα η πληρωµή της βιολογικής γεωργίας, µε τη βιολογική κτηνοτροφία να πηγαίνει ακόµα παραπίσω δεδοµένου ότι συνδέεται άµεσα και µε τα προβλήµατα που έχουν ανακύψει από τα βοσκοτόπια.

Θέµα του Οικονοµικών το αγροτικό πετρέλαιο
Στο υπουργείο Οικονοµικών βρίσκονται οι φάκελοι πληρωµής των δικαιούχων της β’ δόσης του αγροτικού πετρελαίου, λένε αρµοδίως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, πρόκειται για µια πληρωµή που συνδέεται απευθείας µε το θέµα του συµψηφισµού των επιδοτήσεων µε τα χρέη των αγροτών. Το αυτό επιβεβαίωσε µέσα στην εβδοµάδα από το βήµα της Βουλής και ο αναπληρωτής υπουργός Πάρις Κουκουλόπουλος, λέγοντας ότι «η καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται στους συµψηφισµούς για τυχόν οφειλές στον ΟΓΑ, ενώ στις επόµενες ηµέρες αναµένεται να καταβληθεί η β’ δόση της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου».

Η εγκύκλιος για την ενιαία ενίσχυση
Τον δρόµο για την πληρωµή της πρώτης δόσης του τσεκ ανοίγει η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία καθορίζει τη διαδικασία της έγκρισης των φακέλων. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο που υπογράφει ο πρόεδρος του Οργανισµού Γρηγόρης Αποστολάκος, ο φάκελος πληρωµής ανά Νοµό ή ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και παρτίδα πρέπει να περιλαµβάνει εννέα δικαιολογητικά, ενώ οι ελεγκτές θα προχωρήσουν σε δειγµατοληπτικό διοικητικό και υπολογιστικό έλεγχο, ώστε να εγκριθούν τα ποσά και να προχωρήσει η πληρωµή της πρώτης δόσης της ενίσχυσης για το 2014, που τοποθετείται το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου.

Πιο αναλυτικά, ο φάκελος πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:
1. τη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωµής
2. την πρώτη και την τελευταία σελίδα της αναλυτικής κατάστασης πληρωµής
3. αναλυτική λίστα των επιλεγέντων παραγωγών για κάθε ∆ΑΟΚ
4. τη λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου, υπογεγραµµένη από τους ελεγκτές
5. την έκθεση ελέγχου µε τα αποτελέσµατα του µηχανογραφικού διασταυρούµενου ελέγχου
6. την έκθεση ελέγχου από τον µηχανογραφικό διασταυρούµενο έλεγχο των χαρτογραφικών στοιχείων
7. την έκθεση ελέγχου µε τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα διοικητικών και επιτοπίων ελέγχων
8. την έκθεση ελέγχου ορθού υπολογισµού των ∆ικαιωµάτων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2014
9. τη λίστα ελέγχου πληρότητας του φακέλου πληρωµής µε τα στοιχεία που ελέγχθηκαν υπογεγραµµένη τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς.

ΠΗΓΗ: agronews.gr

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

Ξεκίνησε η συγκομιδή ακτινιδιών στην Άρτα

Νικ. Γκίζας: «Οι τιμές φέτος βρίσκονται σε εξευτελιστικά επίπεδα»

Ξεκίνησε η συγκομιδή της κύριας ποικιλίας ακτινιδιών (Hayward) μετά από τις σχετικές αποφάσεις των κατά τόπους ΔΑΟΚ. Η χώρα μας με βάση τον Κανονισμό της ΕΕ (1031/2014), σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών που επλήγησαν από το ρωσικό εμπάργκο, έχει τη δυνατότητα να αποσύρει, με «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα», συνολικά 28.475 τόνων φρούτων (ακτινίδια, δαμάσκηνα και επιτραπέζια σταφύλια).

Το ερώτημα είναι ποιες Ομάδες Παραγωγών ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν στη χώρα μας τη διαδικασία της απόσυρσης. Το ανώτατο ποσό στήριξης για δωρεάν διανομή ακτινιδίων είναι στα 29 λεπτά/κιλό. Η πλειοψηφία των παραγωγών στη χώρα μας δεν διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους και αναγκάζεται να πουλάει το προϊόν όταν ολοκληρώσει τη συγκομιδή.

Η τιμή παραγωγού έχει πέσει στα 30 λεπτά το κιλό, ενώ ακούγονται τιμές ακόμη και για 28 λεπτά.

Πέρσι οι τιμές έφταναν στα 40 ακόμη και στα 50 λεπτά για τα πρώτης ποιότητας. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άρτας - Φιλιππιάδας, κ. Νικόλαος Γκίζας, δήλωσε ότι «φέτος η παραγωγή ακτινιδίων στην περιοχή μας εκτιμώ ότι θα κυμανθεί στους 25 - 30 χιλιάδες τόνους. Ένα ποσοστό περίπου 40% αυτής της παραγωγής εξαγόταν στη Ρωσία και το υπόλοιπο κυρίως προς την Κεντρική Ευρώπη. Οι τιμές φέτος βρίσκονται σε εξευτελιστικά επίπεδα.

Οι παραγωγοί έχουν μεγάλη «πίεση», αφού θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη συγκομιδή μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Αποθηκευτικούς χώρους δεν έχουν και αναγκάζονται να πουλάνε σε χαμηλές τιμές και κάποιοι αυτό το εκμεταλλεύονται.

Έχουμε ξεκινήσει να αναζητάμε ιδρύματα για να προχωρήσουμε σε απόσυρση αλλά περιμένουμε ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την όλη διαδικασία της δωρεάν διανομής.

Ελπίζω η απόσυρση να εκτονώσει κάπως την αρνητική εικόνα της αγοράς»

ΠΗΓΗ: maxitisartas.gr

Σε πρώτη προτεραιότητα για το δήμο Ηγουμενίτσας η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014 – 2020

Ο εθνικός φάκελος για τη νέα ΚΑΠ του 2014-2020 έχει κατατεθεί στην Ε.Ε, είναι σε εφαρμογή και αναμένονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι οριστικές αποφάσεις για τα οικονομικά μεγέθη που θα ισχύσουν στις τρείς Περιφέρειες της χώρας που επιλέχτηκαν για Αγρότες-Κτηνοτρόφους-Δικαιούχους (αροτραίες καλλιέργειες, δενδρώδεις καλλιέργειες, βοσκοτόπους). 

Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Ηγουμενίτσας αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης των φορέων της περιοχής που εμπλέκονται στον πρωτογενή τομέα και σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μαργαριτίου και το Σύλλογο Γεωπόνων Θεσπρωτίας, σας προσκαλεί στην ενημερωτική συνάντηση που διοργανώνει για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014 – 2020, με θέμα: «Οι αλλαγές στις άμεσες ενισχύσεις – Πυλώνας Ι της ΚΑΠ» &«Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Πυλώνας ΙΙ της ΚΑΠ». η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Λυκείου Μαργαριτίου.

ΠΗΓΗ: epirusgate.blogspot.gr

Ιταλός Θησαυρίζει με τα αρωματικά φυτά της Ηπείρου...

Το θέμα της παράνομης συγκομιδής αρωματικών φυτών και βοτάνων, από τα βουνά της Ηπείρου, αναδεικνύει με εκτενές ρεπορτάζ η βελγική εφημερίδα L' Echo.

Η Βελγική εφημερίδα επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι τα φυτά καταλήγουν σε ένα Ιταλό, ο οποίος αγοράζει πολύ φτηνά και πουλάει ακριβά, με αποτέλεσμα να αποκομίζει σημαντικά κέρδη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συγκομιδή μεγάλων ποσοτήτων βοτάνων, όπως το φασκόμηλο, η άγρια ρίγανη και το τσάι του βουνού, λαμβάνει χώρα σε κατασκηνώσεις που έχουν στηθεί σε ελληνικά χωριά στα ελληνοαλαβανικά σύνορα με σκοπό τη χωρίς πιστοποίηση πώλησή τους στο εξωτερικό.

«Τα φυτά που μαζεύτηκαν το καλοκαίρι από τους παράνομους κόπτες στα ελληνοαλβανικά σύνορα, πουλήθηκαν 20 σεντς το κιλό και μεταπουλήθηκαν 4 ευρώ από έναν Ιταλό ενδιάμεσο» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Σημειώνεται πως παρότι στην Ελλάδα υπάρχουν 7.500 είδη φυτών και το 20% εξ αυτών είναι φαρμακευτικά και αρωματικά βότανα, η καλλιέργεια και η εξαγωγή τους υστερεί κατά πολύ άλλων Ευρωπαίων ανταγωνιστών, όπως η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Πολωνία, που θεωρούνται πρωταθλητές του κλάδου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, το 2013 φαίνεται να αλλάζει το σκηνικό, με «την κυβέρνηση να δημιουργεί "εθνικό κατάλογο" επιστημονικής αναφοράς των ειδών και πολλούς επιχειρηματίες να στρέφονται προς την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών».

ΠΗΓΗ: epiruspost.gr

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Εντός των ημερών η β' δόση στο αγροτικό πετρέλαιο, λέει ο Κουκουλόπουλος


Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταβληθεί η β’ δόση της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πάρι Κουκουλόπουλο.

Όπως ανέφερε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στη Βουλή ο υπουργός, η καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται στους συμψηφισμούς για τυχόν οφειλές στον ΟΓΑ.

Κάτι που, βέβαια, σημαίνει ότι αρκετοί παραγωγοί ενδέχεται να λάβουν τις επιστροφές τους «κουρεμένες» κατά ένα σημαντικό ποσοστό…

ΠΗΓΗ: agronews.gr

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Ετοιμάζεται συμψηφισμός επιστροφής ΦΠΑ με οφειλές σε ΟΓΑ και ΟΑΕΕ

Μετά τις αγροτικές ενισχύσεις, για τις οποίες υπάρχει απαγορευτικό από την Ε.Ε. αλά και η δηλωμένη άρνηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, στο στόχαστρο του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπαίνει η επιστροφή του ΦΠΑ προκειμένου να βελτιωθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ΟΓΑ και ΟΑΕΕ.

Όπως τονίζεται στην σελίδα 40 του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού, που δόθηκε την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στην δημοσιότητα, το εν λόγω υπουργείο σχεδιάζει την προώθηση των απαραίτητων δράσεων και νέου νομοθετικού πλαισίου, καθώς επίσης και την υλοποίηση της εφαρμογής του αυτόματου συμψηφισμού της επιστροφής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ με ασφαλιστικές εισφορές, προκειμένου να εισπραχθούν οι καθυστερημένες εισφορές και να βελτιωθεί η εισπραξιμότητα των εισφορών των ασφαλιστικών ταμείων και ιδιαίτερα του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ.

Για περισσότερα δείτε εδώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής:


Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014

Κατά 29 τόνους την ημέρα μειώθηκε η παραγωγή γάλακτος στα Ιωάννινα!!!

ΕΝΦΙΑ και μείωση τιμών παραγωγού πλήττουν τους αγελαδοτρόφους

Τεράστια προβλήματα έχει δημιουργήσει στον κτηνοτροφικό τομέα και ιδιαίτερα στους αγελαδοτρόφους, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), σύμφωνα με αναφέρει στον ΑγροΤύπο, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), κ.Παναγιώτης Πεβερέτος. Ενώ σύμφωνα με τον Νόμο 4223/2013, τα κτηνοτροφικά και αγροτικά κτήρια απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, αφού ο συντελεστής φορολόγησης ορίζεται στο μηδέν, (άρθρο 4 παρ. 3θ) χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι είδαν με έκπληξη να τους έχει επιβληθεί δυσβάσταχτος φόρος. «Ενώ ο νόμος αναφέρει ότι είναι μηδενικός ο συντελεστής για τα ειδικά κτήρια (στα οποία εντάσσονται τα αγροτικά και κτηνοτροφικά κτήρια) ο νόμος στη συνέχεια τα εκτιμά με πολύ υψηλή αντικειμενική αξία», μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πεβερέτος. 
Και προσθέτει: «Χαρακτηριστικά σας αναφέρω τη δική μου περίπτωση. Ο στάβλος μου είναι 2.500 τετραγωνικά μέτρα και τον εκτιμούν σε αξία περίπου 500.000 ευρώ. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών και μου επιβάλει μετά με τον… συμπληρωματικό φόρο, χαράτσι ύψους 1.800 ευρώ (για τον ΕΝΦΙΑ). 

Οι αγελαδοτρόφοι λοιπόν που κατέχουν μεγαλύτερες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί πολύ περισσότερο».Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, αν συνυπολογιστούν και κάποιες άλλες παράμετροι, όπως τη μείωση της τιμής παραγωγού στο αγελαδινό γάλα καθώς και η σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής «γίνεται αντιληπτό σε πόσο άσχημη θέση βρίσκονται σήμερα οι αγελαδοτρόφοι». Μάλιστα ο κ. Πεβερέτος αναφέρει το παράδειγμα των Ιωαννίνων: «στα Ιωάννινα που η ημερήσια παραγωγή αγελαδινού γάλακτος ήταν στους 37 τόνους έχει πέσει σήμερα στους 8 τόνους. Με απλά λόγια ο κόσμος εγκαταλείπει το επάγγελμα».

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

Καταγγελίες ότι δεν καταβλήθηκαν συντάξεις ΟΓΑ

Καταγγελίες ότι δεν έχει καταβληθεί μεγάλος αριθμός των συντάξεων των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ και κάποιες του ΟΓΑ στις τράπεζες, σημειώθηκαν από πολίτες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο πρωινό του ΑΝΤ1, είναι πολλοί οι συνταξιούχοι που είδαν σήμερα το πρωί άδειους τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπομπή, οι καταγγελίες προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Εκπρόσωπος του ΟΑΕΕ που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί εντός της ημέρας. Πιθανότατα, υπήρξε ένα είδος εμπλοκής στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates