Τρίτη 31 Μαρτίου 2009

<<ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ>>

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση και την ενίσχυση των ψυχαγωγικών και κοινωνικών παροχών προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ, και σε υλοποίηση της απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κας. Φάνης Πάλλη-Πετραλιά αρ. 26583/533(ΦΕΚ 2302/11-11-2008) που ενέκρινε τα Προγράμματα της «Αγροτικής Εστίας» του ΟΓΑ για το έτος 2009, η Διοίκηση του Οργανισμού ανακοινώνει:

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών για 170.000 δικαιούχους από την Δευτέρα 6-04-2009 μέχρι και την Παρασκευή 8-05-2009.

170.000 ασφαλισμένοι (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης) και συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, μπορούν να επωφεληθούν από τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών της Αγροτικής Εστίας για να κάνουν διακοπές σε όλη την Ελλάδα.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 25.250.000 €.

Η διάρκεια ισχύος των προγραμμάτων του ΟΓΑ/ΛΑΕ είναι μέχρι 31-12-2009.

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, στους οποίους έχουν ήδη αποσταλεί ενημερωτικά φυλλάδια, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας.
Από το ίδιο Κ.Ε.Π. ο δικαιούχος θα μπορέσει σε εύλογο χρόνο, να πληροφορηθεί σε ποιο πρόγραμμα θα συμμετάσχει και να παραλάβει τα σχετικά Δελτία συμμετοχής του. (Εκτός από τα Δελτία για το εκδρομικό-επιμορφωτικό ταξίδι στην Κύπρο και τα Δελτία 4ήμερων κρουαζιέρων, τα οποία θα αποσταλούν απευθείας από τον ΟΓΑ).


Δικαιούχοι των προγραμμάτων:
 Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ
 Οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερήλικων
 Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης)
 Τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, παιδιά)
 Χήρες και ορφανά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ΟΓΑ.
Για πρώτη φορά εφέτος, μπορούν να συμμετάσχουν στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών οι χήρες και τα ορφανά.

Δικαιολογητικά:
Για τη συμμετοχή στα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητα,
- Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ θεωρημένα - σε ισχύ για το έτος 2009, (ατομικό και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας.
- Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή Απόκομμα καταβολής εισφορών ασφαλισμένου
- Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.
Παραλαβή Δελτίων:
Τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομικού Προγράμματος θα διανεμηθούν μέσω των ΚΕΠ προσκομίζοντας αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής και την αστυνομική τους ταυτότητα
Τα Δελτία της Κύπρου και των Κρουαζιέρων θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή.Τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών της Αγροτικής Εστίας για το 2009 στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι δικαιούχοι είναι:

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού περιλαμβάνει 8ήμερες διακοπές σε επιλεγμένα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, επιπλωμένες κατοικίες και camping) και απευθύνεται σε 140.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι και παιδιά), που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για περίθαλψη. (χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου ή με μικρή συμμετοχή ανάλογα της κατηγορίας του καταλύματος που θα επιλέξει ο δικαιούχους) (Προϋπολογισμός δαπάνης 19.050.000 €)

2. ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
To εκδρομικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 3ήμερες εκδρομές, οι οποίες διοργανώνονται από τουριστικά γραφεία συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ και απευθύνεται σε 22.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι και παιδιά), που έχουν ασφαλίσει στον ΟΓΑ για περίθαλψη. Επιδοτείται από τον ΟΓΑ με το ποσό των 120 € ανά άτομο. Το ποσό δε της οικονομικής συνεισφοράς του δικαιούχου ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο στο ποσό των 20€ ανά άτομο και ανά εκδρομή. (Προϋπολογισμός δαπάνης 2.640.000 €)

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΗΜΕΡΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ:
Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει 4ήμερες κρουαζιέρες, με προορισμό νησιά και λιμάνια του Αιγαίου με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με πλήρη διατροφή εντός του πλοίου. Απευθύνεται σε 4.000 συνταξιούχους και ασφαλισμένους του ΟΓΑ, καθώς και στα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των οικογενειών τους. (χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των δικαιούχων). (Προϋπολογισμός δαπάνης 1.760.000 €)

4. ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5θήμερο ταξίδι στην Κύπρο σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, πρωινό και ημιδιατροφή, μεταφορά από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο προς Κύπρο και επιμορφωτικές επισκέψεις και περιηγήσεις στα ομορφότερα αξιοθέατα του νησιού. (χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων). Απευθύνεται σε 4.000 αυτοτελώς απασχολούμενους αγρότες, ηλικίας 21-64 ετών, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής των προστατευομένων μελών τους. (Προϋπολογισμός δαπάνης 1.800.000 €)

<<ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ>>

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι:

Για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, αρχίζει η καταβολή του Δώρου Πάσχα για το 2009 μαζί με την καταβολή του ποσού συντάξεως μηνός Απριλίου 2009.

Το Δώρο Πάσχα μαζί με τις συντάξεις μηνός Απριλίου καταβάλλονται από Τετάρτη 1η Απριλίου μέχρι Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 σε 810.306 συνταξιούχους του ΟΓΑ.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή της σύνταξης Απριλίου και του Δώρου Πάσχα για το 2009 ανέρχεται σε 508.962.611 €.

<<Πρωταπριλιάτικες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ>>

Αποζημιώσεις ύψους 3.230.136 ευρώ καταβάλλει από αύριο 1η Απριλίου στους δικαιούχους παραγωγούς, ο ΕΛΓΑ. Ειδικότερα, εκκαθαρίσθηκαν από τον οργανισμό και στάλθηκαν στην ΑΤΕ οι καταστάσεις 3.459 παραγωγών 39 Νομών της χώρας, για εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις, ζημιών στη φυτική παραγωγή, που συνέβησαν από τον Αύγουστο του 2008 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2009 από βροχοπτώσεις, πλημμύρα, χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, καύσωνα και αγριογούρουνο σε διάφορες καλλιέργειες.
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν αγρότες των Νομών: Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Εύβοιας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Λευκάδος, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πειραιώς, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας και Χαλκιδικής.
Κρατικές Ενισχύσεις ΠΣΕΑ
Παράλληλα, αύριο, 1η Απριλίου 2009 καταβάλλονται στους δικαιούχους παραγωγούς κρατικές ενισχύσεις ΠΣΕΑ για τις πυρκαγιές του 2006 και του 2007 συνολικού ύψους 4.938.158 ευρώ.
Οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται για τις εργασίες και τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι πυρόπληκτοι αγρότες, όπως αυτές διαπιστώθηκαν από τους ελέγχους που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. και αφορούν 2.976 παραγωγούς.
Αναλυτικότερα αφορούν ζημιές σε 28 Νομούς της χώρας, και που προκλήθηκαν στο ζωικό κεφάλαιο, στο φυτικό κεφάλαιο (έξοδα ανασύστασης και συμπληρωματικής ενίσχυσης), σε απώλεια φυτικής παραγωγής και σε αποθηκευμένα προϊόντα.
Όλες οι ενισχύσεις αυτές αφορούν παραγωγούς των Νομών: Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Άρτας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Πειραιώς, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Σάμου, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής και Χανίων.
Όλες οι παραπάνω ενισχύσεις θα καταβληθούν αύριο στους δικαιούχους παραγωγούς μέσω λογαριασμών της Α.Τ.Ε.
Αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε παραγωγό καθώς επίσης και για το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.elga.gr

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009

"Παιδιά ενός κατώτερου Θεού" οι κτηνοτρόφοι στη χώρα μας, σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

«Η απόφαση της Vivartia να σταματήσει να παραλαμβάνει γάλα από αρκετούς παραγωγούς στη Βόρεια Ελλάδα αφήνοντας τους στην τύχη τους ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε αδιέξοδο, η κρίση της κτηνοτροφίας καθημερινά διογκώνεται, αφού οι τιμές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής», επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Παράλληλα, ζητά από την κυβέρνηση τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, ενώ απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα στις 6/4/2009.
«Το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ τιμών παραγωγού και καταναλωτή συνεχώς διευρύνεται. Από τις αυξήσεις των τιμών ούτε ένα λεπτό δεν καταλήγει στον παραγωγό, αντίθετα οι τιμές του παραγωγού είναι καθηλωμένες στα επίπεδα του 2005.
Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί αρνούνται να συζητήσουν τα προβλήματα παραπέμποντας τους κτηνοτρόφους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, πολύ δεν περισσότερο να προχωρήσουν σε μέτρα και λύσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Κτηνοτροφίας και συνεχίζει: Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι στη χώρα μας οι κτηνοτρόφοι είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού.
Στο πακέτο των 450 εκατ. που εξήγγειλε η Κυβέρνηση δεν περιλαμβάνεται ούτε ένα μέτρο για τους κτηνοτρόφους. Σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα η απάντηση των κτηνοτρόφων είναι η αγωνιστική διάθεση για την διεκδίκηση της επιβίωσης τους".
Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας εκφράζοντας του κτηνοτρόφους όλης της χώρας δηλώνει ότι "δεν θα εγκαταλείψουμε τόσο εύκολα τα ζώα μας, τα σπίτια μας και ότι οικοδομήσαμε όλα αυτά τα χρόνια με πολύ κόπο και μεράκι. Θα αγωνιστούμε για τη δικαίωση μας, για την επιβίωση τη δική μας και των παιδιών μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε κτηνοτρόφος που αποχωρεί από το επάγγελμα, αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα για την αγροτική μας παραγωγή, για την μεταποιητική βιομηχανία, για την ύπαιθρο για την επιβίωση όλων μας τελικά.
Απαιτούμε την άμεση λήψη μέτρων για τους κτηνοτρόφους".
Ειδικότερα ο ΣΕΚ ζητά:
• Να καλυφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο τα άτοκα δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύησή του. Τα υπόλοιπα δάνεια των κτηνοτρόφων να παγώσουν για 3 χρόνια άτοκα με ανάληψη του κόστους από το κράτος. Η ρύθμιση να αφορά τα πρώτα 500.000€ με την προϋπόθεση ότι οι εκμεταλλεύσεις λειτουργούν τα τρία τελευταία χρόνια. Η αποπληρωμή τους να γίνει σε διάστημα δέκα ετών με ευνοϊκούς όρους.
• Να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση 50€/προβατίνα και αίγα και 250€/αγελάδα και χοιρομητέρα.
• Ριζική αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων με τη χρήση νέου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου στα σφαγεία, συνδεδεμένο με τα κατά τόπους κτηνιατρεία.
• Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε όλο το φάσμα της παραγωγής- μεταποίησης και κατανάλωσης κρέατος και γάλακτος. Να αυξηθούν οι ποινές και τα πρόστιμα για τους παραβάτες και να γίνει υποχρεωτική η δημοσιοποίηση τους.

Ιδιαίτερα για τους αγελαδοτρόφους γαλακτοπαραγωγής:
• Να ακυρωθεί άμεσα η απαράδεκτη απόφαση της Vivartia, για το σταμάτημα παραλαβής γάλακτος από παραγωγούς της Βόρειας Ελλάδας.
• Να υπάρξει σαφής διαχωρισμός στα ράφια των S-M του φρέσκου γάλακτος με τα γάλατα υψηλής παστερίωσης και μακράς διάρκειας.
• Αναγραφή σε όλα τα γάλατα του τόπου παραγωγής και εμφιάλωσης.
• Γιαούρτι να ονομάζεται το προϊόν που παρασκευάζεται αποκλειστικά από φρέσκο γάλα.
• Καμία αύξηση στις μέρες κατανάλωσης του φρέσκου γάλακτος πέραν των 5 ημερών.
• Να χρηματοδοτήσει καμπάνια προβολής των φρέσκου γάλακτος ο ΕΛΟΓΑΚ και να προωθηθεί πρόγραμμα δωρεάν διανομής γάλακτος στα σχολεία.
• Να αναβληθεί η απόφαση για αύξηση των ποσοστώσεων.
• Να μην τιμωρηθούν οι παραγωγοί που δεν καλύπτουν την ατομική τους ποσόστωση.
• Να αξιοποιηθεί το άρθρο 68 για την ενίσχυση του γαλακτοκομικού τομέα.
• Να αξιοποιηθούν οι πόροι της ΕΕ για την ενίσχυση του τομέα.
• Να μην διατεθούν στην αγορά το 2009 τα αποθέματα της παρέμβασης στο βούτυρο και το γάλα σκόνη.
• Να ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι Συνεταιρισμοί για την δημιουργία μεταποιητικών μονάδων με αυξημένο ποσοστό επιδότησης.
• Να δημιουργηθεί ειδικό ΤΕΜΠΜΕ για τις κτηνοτροφικές και αγροτικές επιχειρήσεις.
• Να καταργηθεί το ΕΤΑΚ στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
• Να επιστραφεί ο φόρος πετρελαίου στο 4% επί των τιμολογίων.
Στη σημερινή συγκυρία και ενόψει του ΠΑΣΧΑ τα μηνύματα που έχουμε για τις τιμές των αμνοεριφίων επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την ανασφάλεια των κτηνοτρόφων.
Θέλουμε να δηλώσουμε ότι δεν πρόκειται να διαθέσουμε τα προϊόντα μας σε τιμές κάτω του κόστους δεν θα ανεχθούμε για μια ακόμη φορά να γίνουμε τα εξιλαστήρια θύματα για την δήθεν συγκράτηση των τιμών από την κυβέρνηση.
Καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Χατζηγάκη για μια ακόμη φορά να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας και τουλάχιστον να προχωρήσει σε συζήτηση με τους κτηνοτρόφους γεγονός που αρνείται παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας. Δεν είναι δικαίωμα του είναι υποχρέωσή του.
Καλούμε τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα με προοπτική την συγκέντρωσή μας στην Αθήνα στις 6/4/2009. Είμαστε βέβαιοι ότι τίποτα δεν θα μας χαριστεί αλλά όλα μπορούμε να τα κατακτήσουμε με την αγωνιστική μας παρουσία σε όλα τα επίπεδα.

Τρίτη 17 Μαρτίου 2009

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

Αθήνα,16/3/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: «Πληρωμή πρόωρης συνταξιοδότησης μηνός Φεβρουαρίου»

Στις 17 Μαρτίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή της πρόωρης συνταξιοδότησης για το μήνα Φεβρουάριο σε 61.561 δικαιούχους αγρότες όλης της χώρας ύψους 12.660.699,73 €.

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009

<<Με ελιές – «νάνους»… μειώνουν το κόστος παραγωγής στην Αιτωλοακαρνανία>>


Μεγάλο ενδιαφέρον επιδεικνύουν οι παραγωγοί του νομού Αιτωλοακαρνανίας για την καλλιέργεια της ελιάς - "νάνου" που προωθεί στην περιοχή η ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ Α.Ε., η οποία αναλαμβάνει τόσο να συγκομίσει τη σοδειά όσο να προσφέρει συμβόλαια με εγγυημένη τιμή απορρόφησης της παραγωγής. Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και αρχικά αφορά 300 στρέμματα.
Προκειμένου να αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή το συγκεκριμένο είδος καλλιέργειας που σύμφωνα με τους ειδικούς προσφέρει στον παραγωγό τη δυνατότητα συλλογής ελαιοκάρπου από 80 - 100 στρέμματα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο και ελάχιστο κόστος (ακόμη και 1/10 του κόστους της κοινής ελιάς), έχει συσταθεί η εταιρεία ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ Α.Ε. Στην εταιρεία αυτή μετέχουν Έλληνες ιδιώτες αλλά και μια ισπανική πολυεθνική εταιρεία του κλάδου. Η ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ Α.Ε., κάνει πράξη τη συμβολαιακή γεωργία στη χώρα μας, προσφέροντας στους καλλιεργητές συμβόλαια με εγγυημένες τιμές. Ήδη, στο νομό έχουν αρχίσει οι πρώτες φυτεύσεις και συνολικά 300 στρέμματα που παλαιότερα καλλιεργούνταν με καπνό, εσπάρησαν σε πρώτη φάση. Με τον ερχομό της Άνοιξης, προγραμματίζεται να φυτευτούν ακόμη 1.500 στρέμματα στην περιοχή, γεγονός που αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου για μια «νέα διέξοδο», όπως χαρακτηριστικά λένε, προκειμένου να αναπληρώσουν το εισόδημα που έχασαν από την άλλοτε «κραταιά» καλλιέργεια του καπνού. Το νέο όσο και πολλά υποσχόμενο αυτό είδος καλλιέργειας εφαρμόζεται στην Ισπανία και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής, καθώς απαιτεί, πολύ λιγότερα έξοδα για τη συλλογή του καρπού από τα δεντράκια, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Η συλλογή του ελαιοκάρπου από τα δέντρα περιορισμένης ανάπτυξης και πυκνής φύτευσης (160 ανά στρέμμα) γίνεται με μηχανήματα, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται για το μάζεμα του σταφυλιού, ενώ στα συν της καλλιέργειας προστίθεται και το γεγονός ότι η πρώτη παραγωγή ελαιολάδου έρχεται από την τρίτη κιόλας χρονιά, από τη φύτευση των δέντρων. Όσον αφορά τις τιμές απορρόφησης του προϊόντος, αυτές θα καθορίζονται από τη μέση τιμή του προϊόντος, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στη χώρα γενικότερα.

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009

<<Μείωση τιμών στους βασικούς τύπους λιπασμάτων λόγω δραστικής κάμψης στη ζήτηση>>


Σταμάτησαν ν’ αγοράζουν λίπασμα οι αγρότες βλέποντας τις τιμές των προϊόντων τους να πέφτουν κατά την περσινή χρονιά, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα οι τιμές λιανικής στους βασικούς τύπους λιπασμάτων να κατρακυλήσουν κι αυτές με τη σειρά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποθέματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ και η διεθνής συγκυρία φαίνεται ότι ευνοεί τους έλληνες αγρότες, οι οποίοι θ’ αγοράσουν εφέτος λιπάσματα για τα προϊόντα τους σε σαφώς χαμηλότερες τιμές, απ’ ότι μέχρι και το Φθινόπωρο του 2008.
Υπό κανονικές συνθήκες κι όχι όπως σήμερα, με την οικονομική κρίση να υπονομεύει κάθε δραστηριότητα στην οικονομική ζωή του τόπου μας κι όχι μόνο, οι τιμές των λιπασμάτων που σημειωτέον επηρεάζονται πιο πολύ από τη διεθνή συγκυρία, την περίοδο του καλοκαιριού σημειώνουν σημαντική πτώση, εξηγούν στο paseges.gr παράγοντες της αγοράς. Το καλοκαίρι του 2008, ωστόσο, οι τιμές χονδρικής στα λιπάσματα χτύπησαν «ταβάνι» διεθνώς, με τις αυξήσεις αυτές να φτάνουν στο ελληνικό... ράφι το επόμενο διάστημα και τους έλληνες αγρότες να πληρώνουν ακόμη και πενταπλάσια ποσά, σε σύγκριση με τα περασμένα χρόνια, για να λιπάσουν τα χωράφια τους. Βεβαίως, οι έμποροι δεν υπολόγισαν στις πολύ χαμηλές τιμές των προϊόντων, τις οποίες απήλαυσαν το 2008 οι αγρότες για τα βασικά αγροτικά προϊόντα. Και λέμε δεν υπολόγισαν, γιατί ο παραγωγός -και φυσιολογικά- βλέποντας τις εκροές της εκμετάλλευσής του να πέφτουν στα τάρταρα (π.χ. καλαμπόκι, βαμβάκι, σιτηρά), αυτόματα προσπάθησε να μειώσει το κόστος παραγωγής, χρησιμοποιώντας λιγότερα λιπάσματα,, ρισκάροντας την ποιότητα αλλά προπαντός την ποσότητα του τελικού προϊόντος, κοινώς την απόδοση.
Η συμπεριφορά αυτή των αγροτών, που περιόρισαν την κατανάλωση -κατά πολλούς ακόμη και 60% σε σχέση με άλλες καλλιεργητικές σαιζόν- σε συνδυασμό με τα τεράστια αποθέματα στις αποθήκες των εταιρειών, οι οποίες προσπαθούν να ρευστοποιήσουν, την οικονομική κρίση προ των πυλών, τη "στρόφιγγα" των τραπεζών κλειστή, αλλά και το χρόνο να πιέζει, αφού τα λιπάσματα έχουν ημερομηνία λήξης και δεν μπορούν να παραμείνουν επ' άπειρον στην αποθήκη, οδηγούν σε αξιοσημείωτη πτώση τιμών λιανικής για τα βασικά είδη λιπασμάτων. Κάτι που παραδέχεται κα η κα Εύα Κοντεζάκη, γεωπόνος της εταιρείας εφοδίων AGRΩ, η οποία παρακολουθεί καθημερινά τις χονδρικές τιμές των λιπασμάτων διεθνώς, να συρρικνώνονται το τελευταίο τρίμηνο.
Οι τιμές
Ευχάριστη έκπληξη, κατά πολλούς αναμενόμενη, αποτελούν για τους αγρότες, που προετοιμάζονται για τη νέα καλλιεργητική σαιζόν, οι τιμές των βασικών τύπων λιπασμάτων.
Έτσι, ενώ πέρσι για παραπλήσιους τύπους, που χρησιμοποιούν ευρέως στις καλλιέργειές τους, όπως το 11-15-15 και το 15-15-15 αναγκάζονταν να δαπανήσουν ως και 45 ευρώ, εφέτος οι τιμές μόλις που ξεπερνούν τα 30 ευρώ. Για τη νιτρική αμμωνία από τα 35 ευρώ το σακί το 2008, η τιμή δεν ξεπερνά τα 25 ευρώ/σακί εντός του 2009, ενώ για το 0-20 που χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια τριφυλλιού, ο αγρότης από τα 30 - 32 ευρώ πέρσι, δεν δαπανά εφέτος πάνω από 21 ευρώ, στις περισσότερες των περιπτώσεων.
Εν τω μεταξύ, σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να παραμένει το θέμα της κερδοσκοπίας που παρατηρήθηκε το περασμένο έτος, καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεν έχει ακόμη αποφανθεί, έπειτα και από την παρέμβαση του ΥΠΑΑΤ.

<<Διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί χρεοκοπίας ο ΟΓΑ>>

«Ο ΟΓΑ δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα χρηματοπιστωτικής ικανότητας και οι ασφαλισμένοι του είναι απόλυτα εξασφαλισμένοι όσον αφορά στις συντάξεις και στις παροχές τους» αναφέρει σήμερα η Διοίκηση του οργανισμού με αφορμή δημοσιεύματα που κινδυνολογούν για χρεοκοπία των ασφαλιστικών ταμείων.
Πιο αναλυτικά όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα δημοσιεύματα αυτά δεν αποδίδουν την αληθή οικονομική κατάσταση του Οργανισμού και ειδικότερα:
• Το έτος 2009, ο ΟΓΑ για όλες τις δράσεις του (Βασική Σύνταξη 330€, Κύρια και Πρόσθετη Σύνταξη, με τις αυξήσεις τους, Περίθαλψη, Παροχές Αγροτικής Εστίας και Επιδόματα Δημογραφικής Πολιτικής) θα διανείμει συνολικά 8 δις ευρώ από τα οποία 6,4 δις ευρώ προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα από εισφορές των ασφαλισμένων του και διάφορα έσοδα.
• Η καταβολή των συντάξεων και των λοιπόν παροχών προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα, είναι απόλυτα εξασφαλισμένη καθώς ο ΟΓΑ έχει θεσμοθετημένους κρατικούς πόρους οι οποίοι καταβάλλονται κανονικά.
• Η περιουσία του Οργανισμού, παρά τη λογιστική μείωση της αξίας του μετοχικού του χαρτοφυλακίου, έχει αυξηθεί και ανέρχεται σήμερα στα 2.284.239.797,58 ευρώ.

Τρίτη 10 Μαρτίου 2009

<<ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ>>

Αθήνα 09.03.2009
Οικονομικές ενισχύσεις ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ για την τόνωση του αγροτικού εισοδήματος και της πραγματικής οικονομίας
Δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη και του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Ξενοφώντα Βεργίνη

Ακολουθώντας την πολιτική ενίσχυσης των αγροτών και αναθέρμανσης της οικονομίας στις συνθήκες της διεθνούς κρίσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης ανακοινώνει ότι ξεκινά από τις 17 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 10 Απριλίου η καταβολή επιδοτήσεων συνολικού ύψους 350 εκ. ευρώ σε 200.000 και πλέον δικαιούχους αγρότες.
Με τις επιδοτήσεις αυτές ενιαίας ενίσχυσης και ειδικού χαρακτήρα ενισχύεται το αγροτικό εισόδημα, η αγορά και η πραγματική οικονομία, σε μια ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία όπως η σημερινή.
Οι καταβολές των επιδοτήσεων αφορούν το βαμβάκι, τον αραβόσιτο, το σκληρό και μαλακό σιτάρι, το ρύζι, τη βιομηχανική τομάτα, τους καρπούς με κέλυφος και τους πρωτεϊνούχους σπόρους και γίνονται μετά από πλήρη προγραμματισμό, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, της διοίκησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και σε ταχύτερους ρυθμούς από οποιαδήποτε άλλη φορά.
Έτσι, εξασφαλίζεται ότι στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται θα υπάρχουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών.
Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση των 350 εκ. ευρώ είναι ανεξάρτητη από το πακέτο των 500 εκ. ευρώ για τις αποζημιώσεις σε βασικά αγροτικά προϊόντα, του οποίου η εκταμίευση θα αρχίσει από το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου.
Για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και τις περαιτέρω λεπτομέρειες του προγράμματος, ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Ξενοφών Βεργίνης δήλωσε τα εξής:
Οι προβλεπόμενες κοινοτικές επιδοτήσεις στους δικαιούχους αγρότες, αφορούν: α) στις υπολειπόμενες ενισχύσεις στο πλαίσιο της Ενιαίας Ενίσχυσης, β) στις ειδικές ενισχύσεις συγκεκριμένων καλλιεργειών και γ) στις ενισχύσεις ποιοτικών παρακρατημάτων.
Συγκεκριμένα:
1. Στις 17 Μαρτίου 2009 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική πληρωμή ενιαίας ενίσχυσης, ύψους 90 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, για αριθμό 30.000 δικαιούχων αγροτών, οι οποίοι δεν πληρώθηκαν κατά τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το Δεκέμβριο 2008, λόγω λαθών και ελλείψεων στις αιτήσεις τους.
2. Μέχρι τις 10 Απριλίου 2009 (πριν το Πάσχα) θα πραγματοποιηθούν πληρωμές, στους δικαιούχους αγρότες, για τα ειδικά καθεστώτα.
Συγκεκριμένα, μέσα στο διάστημα:
• 18 – 20 Μαρτίου 2009 θα πληρωθούν οι ειδικές ενισχύσεις για το βαμβάκι (συνδεδεμένο 35%), τους πρωτεϊνούχους σπόρους και την πρόσθετη ενίσχυση αραβοσίτου. Σε 63.000 δικαιούχους με σύνολο κοινοτικού πλαφόν 192.289.525
• 26 – 27 Μαρτίου 2009, θα πληρωθούν οι πρόσθετες ενισχύσεις ποιοτικού παρακρατήματος (άρθρου 69) για το σκληρό σιτάρι, το μαλακό σιτάρι και η ειδική ενίσχυση σκληρού σιταριού. Σε 85.000 δικαιούχους με σύνολο κοινοτικού πλαφόν 44.956.850
• 1 – 3 Απριλίου 2009, θα πληρωθούν η ειδική ενίσχυση ρυζιού και η στρεμματική ενίσχυση για καρπούς με κέλυφος. Σε 21.000 δικαιούχους με σύνολο κοινοτικού πλαφόν 15.551.155 .
• 7 – 9 Απριλίου 2009, θα πληρωθούν οι ενισχύσεις στο ειδικό καθεστώς για τη βιομηχανική τομάτα. Σε 2500 δικαιούχους με σύνολο κοινοτικού πλαφόν 10.184.000.

Κυριακή 8 Μαρτίου 2009

<<Πέφτει χρήμα από τον ΕΛΓΑ>>

Κρατικές ενισχύσεις ΠΣΕΑ συνολικού ύψους 1.430.182 ευρώ σε 1.090 παραγωγούς 36 Νομών της χώρας, οι οποίες αφορούν ζημιές που προκλήθηκαν στο φυτικό κεφάλαιο (έξοδα ανασύστασης και συμπληρωματικής ενίσχυσης) και σε απώλεια φυτικής παραγωγής θα χορηγηθούν αύριο Πέμπτη 5 Μαρτίου, από τον ΕΛΓΑ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, στις 9 Μαρτίου του 2009 θα χορηγηθούν από τον ΕΛ.ΓΑ. και κρατικές ενισχύσεις ΠΣΕΑ για πυρκαγιές συνολικού ύψους 5.144.800 ευρώ σε 3.813 παραγωγούς 42 Νομών της χώρας, οι οποίες αφορούν ζημιές που προκλήθηκαν στο φυτικό κεφάλαιο (έξοδα ανασύστασης και συμπληρωματικής ενίσχυσης), στο ζωικό κεφάλαιο, σε απώλεια φυτικής παραγωγής, σε αποθηκευμένα προϊόντα, στο πάγιο κεφάλαιο και σε βοσκοτόπους.
Οι ενισχύσεις αυτές συνολικά αφορούν παραγωγούς των Νομών: Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Άρτας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πειραιώς, Πρεβέζης, Πρεβέζης, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Σάμου, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.
Όλες οι παραπάνω ενισχύσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς μέσω λογαριασμών της Α.Τ.Ε.
Αναλυτικότερα στοιχεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.elga.gr.

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ <<ΕΛΙΑ>>

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ
Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές καστανοκίτρινες κηλίδες στην άνω επιφάνεια. Τα κηλιδωμένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν πρόωρα. Σε περιοχές με υγρό κλίμα συχνά η προσβολή μπορεί να επιφέρει μέχρι και καθολική φυλλόπτωση, και αν αυτό συμβεί σε διαδοχικά έτη μπορεί να οδηγήσει το ελαιόδεντρο σε ολική ακαρπία.
Για το ξεκίνημα των μολύνσεων απαιτούνται σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (10-20 °C) και βροχή ή εξαιρετικά υψηλή υγρασία ώστε τα φύλλα να παραμένουν βρεγμένα για τουλάχιστον 24 ώρες. Ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος μόλυνσης είναι η άνοιξη.
Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητος ένας ψεκασμός όταν η νέα βλάστηση έχει μήκος 5 εκατοστά ή τα νεαρά φύλλα έχουν μήκος 2 εκατοστά. Σε περίπτωση που ακολουθήσει περίοδος έντονων βροχοπτώσεων απαιτείται και δεύτερος ψεκασμός.
Συνιστώμενα μυκητοκτόνα:
Βορδιγάλειος πολτός 1% ή 1,5% (διάφορα σκευάσματα)
Οξυχλωριούχος χαλκός (διάφορα σκευάσματα)
Υδροξείδιο του χαλκού (διάφορα σκευάσματα).
ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ: Η ασθένεια οφείλεται σε βακτήριο που προσβάλει τα πληγωμένα δέντρα ξεκινώντας από πληγές που προκαλούνται από το ράβδισμα, κλάδεμα, παγετό και ευνοείται ιδιαίτερα από βροχερό καιρό. Το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα είναι η δημιουργία όγκων στους βλαστούς και τους βραχίονες.
Συνίσταται το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό και να αφαιρούνται οι προσβεβλημένοι βλαστοί. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται τακτικά με διάλυμα φορμόλης 5%, οι μεγάλοι όγκοι να αφαιρούνται με μαχαιρίδιο και η πληγή να επαλείφεται με βορδιγάλειο πάστα. Μετά το κλάδεμα να γίνεται ψεκασμός με ένα χαλκούχο μυκητοκτόνο
ΚΑΠΝΙΑ: Σε δενδροκομεία που είχαν προσβληθεί την περασμένη χρονιά από κοκκοειδή και έχει αναπτυχθεί καπνιά (μαυρίλα), να γίνει κατάλληλο κλάδεμα αραίωσης της κόμης και ψεκασμός με τα φάρμακα που αναφέρθηκαν παραπάνω για το κυκλοκόνιο.
ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ: Οι προνύμφες τις φυλλόβιας γενιάς του εντόμου μπορούν να προκαλέσουν μικρές ζημιές στην τρυφερή βλάστηση των ελαιόδεντρων που δεν επιφέρουν όμως μείωση της αναμενόμενης παραγωγής. Γι’ αυτό δεν συνιστάται καμία επέμβαση με εντομοκτόνα την εποχή αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα της συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν.

Τρίτη 3 Μαρτίου 2009

<<Μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα>>

Τη μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα αποφάσισε χθες το Ευρωκοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, το «πράσινο φως» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πήρε η Έκθεση της κ. Van Den Burg για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.
Τώρα το «ok» από την Κομισιόν αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την μείωση της φορολογίας στα γεωργικά μηχανήματα που, όπως είναι γνωστό, αποτελεί πάγιο αίτημα της ελληνικής πλευράς.
Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας, ωστόσο τα μέχρι τώρα δεδομένα και οι πληροφορίες για την σχετική πρόταση της - προεδρεύουσας - τσεχικής πλευράς, αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
Με αφορμή την εξέλιξη αυτή η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κ. Μπατζελή δήλωσε ότι «To Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του για την λήψη άμεσων ουσιαστικών μέτρων τόνωσης των τοπικών αγορών και κυρίως της υπαίθρου οι οποίες πλέον πλήττονται σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο».
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates