Τρίτη 9 Αυγούστου 2011

Νέα στρατηγική από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προώθηση αγροτικών προϊόντων


Μια νέα στρατηγική, που θα βοηθήσει σημαντικά την προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ήδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε το θέμα σε δημόσια διαβούλευση με το Πράσινο Βιβλίο, «σχετικά με την ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και την προώθησή τους: μια στρατηγική υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης», ενώ η συμμετοχή στη διαβούλευση ελληνικών φορέων θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της παρουσίας ελληνικών προϊόντων στις αγορές του κόσμου. Για παράδειγμα, μια από τις ερωτήσεις στις οποίες καλούνται να απαντήσουν όσοι πάρουν μέρος στη διαβούλευση, και η οποία αφορά την επιλογή των προϊόντων που θα προβληθούν, είναι και η εξής: «Ποια πρέπει να είναι τα επιλέξιμα γεωργικά προϊόντα και γεωργικά είδη διατροφής και σύμφωνα με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέγονται;».

Με τη συγκεκριμένη διαβούλευση η Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των οργανώσεων και των πολιτών που ενδιαφέρονται για την ενημέρωση σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και την προώθησή τους.
 

Οι γεωργοί, οι παραγωγοί γεωργικών ειδών διατροφής, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι μεταποιητές, οι έμποροι λιανικής πώλησης, οι διανομείς, οι έμποροι, οι εισαγωγείς, οι εξαγωγείς, οι καταναλωτές, οι δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος καλούνται από την Επιτροπή να συμβάλουν μέσω του ιστοτόπου http://ec.europa.eu/yourvoice, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 που λήγει η σχετική προθεσμία.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, η ευρωπαϊκή πολιτική ενημέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και προώθησής τους χαράχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Εξαπλώθηκε σταδιακά στα περισσότερα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής της πρώτης μεταποίησης. Στο κατώφλι του 2000, συμπληρωματικά ως προς τα μέτρα για την υγιεινή και την υγειονομική ασφάλεια που τέθηκαν σε εφαρμογή, η πολιτική αυτή απέδειξε την ικανότητά της να υποστηρίζει τις προσπάθειες των παραγωγών της Ε.Ε. για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, που κλονίστηκε από τις κρίσεις διοξίνης και ΣΕΒ (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών).

 

Έγινε ορατή με τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για το άνοιγμα νέων αγορών για τα προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, του οποίου η διανομή κατά το παρελθόν γινόταν μόνο εμπιστευτικά στη Βόρεια ή την Κεντρική Ευρώπη.

Τέλος, συνέβαλε στην ανάπτυξη των σημάτων ποιότητας που επιτρέπουν στους καταναλωτές να γνωρίζουν καλύτερα την προσφορά ειδών διατροφής στην Ε.Ε.

Η Ε.Ε. κατέχει παγκοσμίως ηγετική θέση στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και γεωργικών ειδών διατροφής, αλλά το μερίδιό της στην αγορά υποχωρεί προς όφελος άλλων, πιο επιθετικών φορέων. Οι δράσεις προώθησης εκτός Ε.Ε. είναι επί του παρόντος περιορισμένες (λιγότερο από το ήμισυ των δράσεων στην εγχώρια αγορά).
Είναι σημαντικό, προσθέτει η Επιτροπή, να καθοριστεί κατά πόσο η Ε.Ε. πρέπει να εντατικοποιήσει τις δράσεις της σε αυτό το επίπεδο.

ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates