Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Σημαντικές ενισχύσεις για τους νέους αγρότες το 2015

Τι προβλέπει η νέα ΚΑΠ, τι θα ισχύσει για το νέο πρόγραμμα εγκατάστασης.
Το «πρασίνισμα» των καλλιεργειών, με αγρανάπαυση και αμειψισπορά, ως προϋπόθεση για την είσπραξη του συνόλου της άμεσης ενίσχυσης, η στήριξη νέων αγροτών για επιστροφή στα χωράφια, η ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών- μελών, αλλά και η επιβολή ανώτατου στρεμματικού ορίου για τις επιδοτήσεις αποτελούν τις βασικές αρχές της νέας ΚΑΠ. 
Ένα από τα πιο σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα στην Ευρώπη είναι το δημογραφικό των αγροτών καθώς μόνον το 6% των ευρωπαίων γεωργών είναι κάτω των 35 ετών. Γι΄ αυτό ακριβώς το 2% των άμεσων ενισχύσεων θα δίδεται σε νέους αγρότες (κάτω των 40 ετών). Για τη χώρα μας το ποσοστό αυτό υπολογίζεται σε περίπου 43-45 εκατ. ευρώ τον χρόνο για την επταετία της νέας ΚΑΠ. 
Συνολικά, η Ελλάδα θα έχει χρηματοδότηση 18,7 δις ευρώ για την περίοδο 2015 – 2020. Από αυτά οι Έλληνες αγρότες θα επωφελούνται με άμεσες ενισχύσεις 15 δις ευρώ, δηλαδή 2,145 δις ευρώ τον χρόνο (Πυλώνας Ι) και 3,7 δις ευρώ για διαρθρωτικές και αναπτυξιακές δράσεις (Πυλώνας ΙΙ). Τα χρήματα αυτά αυξάνονται με πρόσθετους πόρους, για ενίσχυση καινοτόμων δράσεων κ.λπ. 
Ειδικά για τους νέους αγρότες έχει προβλεφθεί σειρά δράσεων. Η ενίσχυση ύψους 240 εκατ. ευρώ, σε 16.000 νέους αγρότες, από το 2015, είναι ίσως το εργαλείο εκείνο που στη σωστή αξιοποίησή του μπορεί να ανατρέψει την εικόνα του γερασμένου αγροτικού πληθυσμού, συμβάλλοντας στην ουσιαστική ανανέωση του ηλικιακού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα. 
Με το νέο πρόγραμμα εγκρίθηκε η είσοδος 11.116 παραγωγών μέχρι 40 ετών στο αγροτικό επάγγελμα, οι οποίοι θα λάβουν ενισχύσεις ύψους 194 εκατ. ευρώ. Για πρώτη φορά εντάχθηκαν ως δικαιούχοι 3.224 επιλαχόντες. Στην Αιτωλοακαρνανία οι νέοι αγρότες, αυτοί που εντάχθηκαν κατά την τελευταία προκήρυξη του προγράμματος, είναι περισσότεροι από πεντακόσιοι. 
Στόχος είναι μέσα στο 2015, παράλληλα με την υλοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης νέων αγροτών, με το καινούργιο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης να τονωθεί η επιχειρηματικότητα των νέων αγροτών με μια σειρά δράσεων, επενδυτικών κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων. 
Στην Ένωση Αγρινίου, γνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα με ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως με νέους ανθρώπους, παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στους ενδιαφερομένους, έχοντας έτσι οργανώσει τις υπηρεσίες μας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν όλη την απαραίτητη υποστήριξη κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών φακέλων.

ΠΗΓΗ: www.e-ea.gr

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων από τον ΟΓΑ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 καταβάλλεται η 4 η δόση των Οικογενειακών Επιδομάτων του 2014 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) και οικογενειακά επιδόματα που αφορούν αναδρομικά το έτος 2013.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 184.907.889.66€.

Ειδικότερα η πληρωμή αυτή αφορά σε 727.788 δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων:

α) 722.788 δικαιούχους που θα λάβουν την 4 η δόση για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2014. Η δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 181.603.481,59 €.

β) 5.000 δικαιούχους που είχαν υποβάλει τροποποιητική αίτηση για το έτος 2013 και η αίτησή τους έχει εκκαθαριστεί. Η δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 3.304.408,07 €.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης υπενθυμίζει και διευκρινίζει ότι:

α) Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 για το έτος 2014 λήγει την 15η Ιανουαρίου 2015. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό.

β) Οι δικαιούχοι Οικογενειακών Επιδομάτων που έλαβαν προκαταβολή για το Α΄ τρίμηνο 2014 υποχρεούνται να υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21 για το έτος 2014, δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ( www . oga . gr ) .

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Ενημέρωση για την υποβολή αιτήσεων για σύνταξη γήρατος των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που γεννήθηκαν το έτος 1948

Ο Διοικητής του Οργανισμού κ. Ξενοφών Βεργίνης καλεί με επιστολή του, τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που γεννήθηκαν το έτος 1948 να υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη γήρατος.

Οι ασφαλισμένοι, που έχουν χρόνο ασφάλισης μόνο στον ΟΓΑ, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, εφόσον έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους και έχουν λάβει την προαναφερόμενη επιστολή, την οποία και θα επισυνάψουν.

Οι ασφαλισμένοι, που έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και επιθυμούν να συνυπολογισθεί ο χρόνος αυτός για τη συνταξιοδότησή τους με διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους το μήνα που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Η αίτηση υποβάλλεται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται από τους Ανταποκριτές του ΟΓΑ και από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ
(www.oga.gr).

Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

5 ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών σεμιναρίων νέων αγροτών που διοργανώνει ο ΟΓΑ, θα πραγματοποιηθεί το 5ο Eπιμορφωτικό σεμινάριο νέων αγροτών, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, (10.00’ – 17.30’), στην πόλη της Νίκαιας του Ν. Λάρισας , στην αίθουσα του «Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Κιλελέρ»

Την εισαγωγική ομιλία στο 5ο Επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιήσει ο Διοικητής του ΟΓΑ Δρ. Ξενοφών Βεργίνης.

Με εισηγήσεις τους, διακεκριμένοι επιστήμονες (καθηγητές Πανεπιστημίων, κλπ), θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες αγροτικού ενδιαφέροντος που αφορούν: Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας(Σιτάρι-Κριθάρι-Καλαμπόκι-Βαμβάκι κ.ά.), Δενδρώδεις Καλλιέργειες(Αμυγδαλιά-Μηλιά-Αχλαδιά κ.ά.), Δυναμικές-Υποσχόμενες Καλλιέργειες (Αρωματικά-Ενεργειακά Φυτά), Αμπελουργία-Οινοποίηση, Οργάνωση Αγροτικής Επιχείρησης-Αγροτική Επιχειρηματικότητα, Ζωική Παραγωγή (Κρέας-Γάλα), με στόχο την περαιτέρω επιμόρφωση και κατάρτιση των νεοεισερχόμενων στον κλάδο επαγγελματιών αγροτών.

Με το πέρας του Σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες και δωρεάν διανομή βιβλίων αγροτικού ενδιαφέροντος.


Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, έχουν οι άμεσα ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ηλικίας 22 έως 40 ετών που έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους.

Το Πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για Επιμορφωτικά Σεμινάρια νέων αγροτών για το 2014 έχει διάρκεια από 1/9/2014 έως και 30/4/2015, διοργανώνεται από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ και απευθύνεται σε 10.000 νέους αγρότες. Το Πρόγραμμα συνεχίζεται και σε άλλους νομούς της χώρας.

Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: 22-23 Δεκεμβρίου μπαίνει το τσεκ της ενιαίας ενίσχυσης

Το διήμερο 22-23 Δεκεμβρίου φαίνεται ως η πιθανότερη ημερομηνία καταβολής της β’ δόσης της ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο paseges.gr από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα γίνεται προσπάθεια ολοκλήρωσης των πληρωμών της εξισωτικής και του 2014, ενώ θα προχωρήσουν και οι πληρωμές βιολογικών.

Πριμ 15 χιλιάδες ευρώ για δημιουργία μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Πριμ 15.000 ευρώ προβλέπει για φυσικά πρόσωπα ηλικίας 40 – 50 χρόνων που θέλουν να ασχοληθούν με μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του αρμόδιου υπουργείου.

Το μέτρο αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο 2015 και βοηθά ανέργους που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν νέοι αγρότες να ασχοληθούν με την αγροτική καλλιέργεια και να δημιουργήσουν εισόδημα.
Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης είναι συνολικού προυπολογισμού για τη χώρα 5,2 δις και χρηματοδοτεί επενδύσεις, έργα υποδομής και νέους αγρότες.
Δείτε το σχετικό βίντεο ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Υπέρ του συμψηφισμού ο Βρούτσης γιατί 4 στους 10 ασφαλισμένους ΟΓΑ χρωστούν

Υπεραμύνθηκε του συμψηφισμού αγροτικών ενισχύσεων με τα χρέη προς τον ΟΓΑ ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Ασφαλιστικό, δίνοντας τα εξής στοιχεία:

- Τα ετήσια έσοδα του Οργανισμού φθάνουν τα 300 εκατ. ευρώ και η ετήσια δαπάνη τα 4 δισ. ευρώ.

- Τέσσερις στους 10 ασφαλισμένους του ΟΓΑ οφείλουν στο Ταμείο τους.

Μάλιστα, ο κ. Βρούτσης προέβει και στην επιβεβαίωση του κυβερνητικού σχεδιασμού για επανεξέταση των οικογενειακών επιδομάτων που ενσωματώνονται στις συντάξεις και για επανέλεγχο των συντάξεων χηρείας.

Ακόμη, ο υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε «λήξαν» το θέμα των δηλώσεων του διοικητική του ΙΚΑ, Ροβέρτου Σπυρόπουλου για αντιστοίχηση των παροχών υγείας και των συντάξεων με τις εισφορές που καταβάλλει κάθε ασφαλισμένος, όταν το ζήτημα τέθηκε στην Επιτροπή από τον πρόεδρό της, Δ. Κρεμαστινό, ο οποίος ανέγνωσε επιστολή του κ. Σπυρόπουλου.

«Ο κ. Σπυρόπουλος τοποθετήθηκε σε επιστημονικό συνέδριο και χαίρομαι που επιβεβαιώνει με την επιστολή του ότι οι απόψεις αυτές είναι καθαρά προσωπικές. Αυτό δεν είναι πολιτική που προετοιμάζουμε στο υπουργείο ή κάτι που ενστερνιζόμαστε. Μετά και την επιστολή του κ. Σπυρόπουλου νομίζω ότι το θέμα θεωρείται λήξαν» ξεκαθάρισε ο κ. Σπυρόπουλος.

ΠΗΓΗ: agronews.gr

Παράταση Προθεσμίας Πληρωμής των Ασφαλιστικών Εισφορών ΟΓΑ μέχρι και τις 29/12/2014

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ κ. Ξενοφώντα Βεργίνη παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς καμία επιβάρυνση, μέχρι και τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου όλοι οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη πληρωμή των οφειλών τους.

Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

9 προϊόντα δίνουν συμβόλαιο σε αγρότες


Εννέα καινούργια προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας θα ανακοινώσει σύντομα η Τράπεζα Πειραιώς για: γάλα, κριθάρι, φρούτα, σταφίδα, λάδι, βρώσιμες ελιές, φέτα, ρετσίνα και καπνό.

Ηδη έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες με τις εταιρείες: Αμστελ, Κρόνος, ΕΒΟΛ, Μαλαματίνα, Ενωση Συνεταιρισμών Παναιγιάλειος, Terra - Creta, ΣΕΚΕ, Intercom και Συνεταιρισμός Καλαβρύτων (φέτα).

Περισσότεροι από 3.000 παραγωγοί έχουν ενταχθεί στα 13 προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος είναι η συμβολαιακή γεωργία να καλύψει όλα τα προϊόντα σε όλη την επικράτεια, εντάσσοντας κάτω από την ομπρέλα της το σύνολο -ει δυνατόν- των Ελλήνων παραγωγών-αγροτών, ενώ η κάλυψη θα επεκταθεί και στη συμβολαιακή κτηνοτροφία.

«Η συμβολαιακή γεωργία εξορθολογίζει τα κόστη, δίνει ρευστότητα στον παραγωγό όταν τη χρειάζεται και, χωρίς να υποθηκεύσει τη γη του, πληρώνει τον παραγωγό με την παράδοση του προϊόντος, ενώ ακόμα και αν η παραγωγή υποστεί ζημιές ο αγρότης είναι ασφαλισμένος ότι θα πληρωθεί το δάνειο και θα αποζημιωθεί», αναφέρει στις «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, που «τρέχει» τη συγκεκριμένη δράση. Η χρηματοδότηση είναι απόλυτα εστιασμένη και παρακολουθεί τον σκοπό για τον οποίο δίνεται. Ετσι αποκλείεται ο παραγωγός να χρησιμοποιήσει την πίστωση για να αγοράσει π.χ. αυτοκίνητο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα όρια χρηματοδότησης για τα 13 προγράμματα που «τρέχουν» έχει ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ (πιστώσεις προς ενώσεις - συνεταιρισμούς - επιχειρήσεις και παραγωγούς).

Κεφάλαια κίνησης
Η συμβολαιακή γεωργία καλύπτει τον παραγωγό, καθώς έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης την ώρα που τα χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του. Δηλαδή από το να αγοράσει τους σπόρους, τα λιπάσματα, να πληρώσει τα εργατικά, μέχρι το καύσιμο για τα αγροτικά μηχανήματα. Βάζει τέλος στην αβεβαιότητα της πώλησης της παραγωγής, αφού ο παραγωγός ξέρει, βάσει της συμφωνίας με την επιχείρηση, ότι η παραγωγή του θα διατεθεί χωρίς προβλήματα.

Παράλληλα η τράπεζα έχει επιλέξει την επιχείρηση ή τον συνεταιρισμό, που θα αναλάβει την απορρόφηση της παραγωγής. Το βασικό κριτήριο επιλογής είναι ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να είναι φερέγγυες, με παρουσία ει δυνατόν και στο εξωτερικό. Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει τον παραγωγό με πρόσθετες (πέραν του ΕΛΓΑ) εγγυήσεις για την πιθανή απώλεια παραγωγής λόγω καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνάπτει δανειακή σχέση σε δύο επίπεδα:

α) Με τον αγοραστή του προϊόντος φυτικής ή ζωικής παραγωγής. Εγκρίνεται κεφάλαιο κίνησης για την εξόφληση της παραχθείσας ύλης από τους παραγωγούς.

β) Στη συνέχεια, χορηγείται πίστωση στους παραγωγούς που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν συμβόλαιο με τον παραπάνω αγοραστή, με χρήση κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας/Κτηνοτροφίας.

γ) Υπογράφονται συμβάσεις με επιχειρήσεις αγροεφοδίων - γεωπόνων και πρατήριων καυσίμων για να καλύπτουν αγορές με χρήση της κάρτας Συμβολαιακής γεωργίας/κτηνοτροφίας.

Ο παραγωγός χρησιμοποιεί αυτήν την κάρτα: Για την αγορά γεωργικών εφοδίων (σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.λπ.). Για την αγορά καυσίμων (χρησιμοποιεί την κάρτα σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα πρατήρια καυσίμων. Για την ανάληψη μετρητών: από οποιοδήποτε ΑΤΜ ή κατάστημα της Τράπεζας. Για την αγορά ζωοτροφών: με την προσκόμιση σε κατάστημα της Τράπεζας νομίμως εκδοθέντων παραστατικών (Δελτία Αποστολής/Τιμολόγια).

ΕΦΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Σήμερα η καταβολή Συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2014 για τους Συνταξιούχους του ΟΓΑ

Η σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2014 θα καταβληθεί σε 692.260 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρ ίου 2014.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται στο ποσό των 311.353.814,99 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

Με μεγάλη επιτυχία στέφτηκε η 1η Γιορτή Πορτοκαλιού, Ακτινιδίου και Ελιάς στην Άρτα.

Μεγάλο το ενδιαφέρον για την 1η Γιορτή Πορτοκαλιού, Ακτινιδίου και Ελιάς από τον Αρτινό κόσμο και όχι μονό. Η γιορτή συμπεριελάμβανε ομιλίες, έκθεση αγροτικών προϊόντων, συναυλία, συζητήσεις & ποδηλατικό γύρο.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων άρχισε με τoν χαιρετισμό του Δήμαρχου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη, που ανέφερε περιγραμματικά τα προβλήματα του αγροτικού τομέα στην περιοχή δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα μέτρων στήριξης από τους εμπλεκόμενους φορείς και παράλληλα την οργάνωση των παραγωγών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Πρώτος ομιλητής ο κ. Νικόλαος Κουτλιάμπας για το Συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, που στην ομιλία του χαρακτήρισε μονόδρομο την οργάνωση των παραγώγων σε ομάδες παραγωγών για την αντιμετώπιση των χαμηλών τιμών και διάθεση των προϊόντων τους.

Δεύτερος ομιλητής ο καθ. Νικόλαος Πετρόπουλος για την Κοινή Γεωργική Πολιτική ως εργαλείο ανάπτυξης. Ανέλυσε λεπτομερώς όρους και προϋποθέσεις της νέας ΚΑΠ που προκύπτουν από την εφαρμογή της μετά το 2015 και πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί δικαιούχοι για την διεκδίκηση των νέων επιδοτήσεων.

Τρίτος ομιλητής ο κ. Ιωάννης Σκούφος για την κτηνοτροφία της Άρτας, από την παράδοση και την βιομηχανοποίηση στην μοναδικότητα, επισημαίνοντας την χρησιμότητα και διατήρηση των εγχώριων φυλών αιγοπροβάτων. Επιτακτική ανάγκη η δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού αυτών των φυλών και διαφύλαξη πλέον ποιοτικών χαρακτηριστικών που απορρέουν από την μοναδικότητα αυτών των ζώων στο μικροκλίμα της Ηπείρου.

Τέταρτος ομιλητής ο κ. Δημήτριος Μιχαηλίδης για το μέλλον του αγροτικού κόσμου και τα περιθώρια αυτοοργάνωσης. Πρέπει να βάλουμε έναν στόχο είπε που δεν θα παρεκκλίνουμε από αυτόν για κανέναν λόγο. Τα εμπόδια θα είναι πολλά αλλά το αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι θετικό.

Πέμπτος ο κ. Ντίνος Μπλιάτσιος για τους τρόπους προώθησης των αγροτικών προϊόντων και την συγκρότηση ομάδων παραγωγών. Πλήρως διαφωτιστικός περιγράφοντας με γλαφυρό τρόπο την αναγκαιότητα δημιουργίας ομάδων παραγωγών τονίζοντας παράλληλα τα εμπόδια που θα συναντήσουν οι παραγωγοί στην ίδρυση ομάδας. Μην περιμένετε βοήθεια από κανέναν είπε, πρέπει να πάρετε την τύχη στα χέρια σας, φέρνοντας τους παραγωγούς προ των ευθυνών τους. Τελειώνοντας έκανε παρέμβαση ο κ. Λεωνίδας Ραβανός και κ. Τσίρκας για την ίδρυση της Πανηπειρωτικής Ένωσης Αγροτών που θα αντιμετωπίζει πανηπειρωτικά πλέον τα κοινά προβλήματα των αγροτών της Ηπείρου.

Καθ’όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων λειτουργούσαν στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου περίπτερα όπου βρισκόταν στην διάθεση των επισκεπτών τοπικά προϊόντα με βάση το πορτοκάλι, το ακτινίδιο και την ελιά.

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

Στις 19 και 22 Δεκεμβρίου οι συντάξεις για τον μήνα Ιανουάριο

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του μηνός Ιανουαρίου, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων μετά από απόφαση του υπουργού Εργασίας Γ.Βρούτση.Oι συντάξεις του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θα καταβληθούν στις 19 Δεκεμβρίου και όλων των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων στις 22 Δεκεμβρίου.

Σε δήλωσή του ο κ. Βρούτσης επισημαίνει ακόμη ότι «για δεύτερη χρονιά οι συντάξεις του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, δηλαδή του Ιανουαρίου 2015, προκαταβάλλονται από τον Δεκέμβριο και μάλιστα χρηματοδοτούνται από τις πιστώσεις του τρέχοντος έτους 2014 χωρίς να χρησιμοποιηθούν οι προκαταβολές της επόμενης χρονιάς, όπως γινόταν για δεκαετίες. Αυτό καταδεικνύει, ότι οι οργανωτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δύο ετών, έχουν διασφαλίσει την ταμειακή ισορροπία του ασφαλιστικού»

ΠΗΓΗ: epirusgate.blogspot.gr

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Καλή χρονιά για το ακτινίδιο στην Άρτα

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι τιμές που πωλούνται τα ακτινίδια όλης της περιοχής είναι όχι μόνο πολύ καλές για τους παραγωγούς, αλλά ενθαρρυντικές για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με την παραγωγή του. Και ο λόγος είναι ότι στους αγοραστές συγκαταλέγονται και Ιταλοί έμποροι, οι οποίοι πληρώνουν τα ακτινίδια με 55 λεπτά το κιλό και το σημαντικότερο, πληρώνουν ντούκου και όχι με επιταγές, οι οποίες από πολλούς ντόπιους εμπόρους ήταν «πέτσινες».

Όπως γράφει η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ : Ως αιτία για τον ερχομό των Ιταλών εμπόρων στην περιοχή, είναι ότι η σύγκριση του προϊόντος της περιοχής με άλλες παραγωγές χώρες, είναι πολύ καλύτερη, με τα ακτινίδια της περιοχής να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση από όλες τις χώρες που παράγουν.

Θα λέγαμε ότι αυτό είναι πολύ καλό, αφού το προϊόν της περιοχής διαφημίζεται αναλόγως και είναι στο χέρι των παραγωγών να κρατήσουν αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα και για τα επόμενα –πολλά – χρόνια, ούτως ώστε να μη έχουμε του χρόνου ας πούμε κάθετη πτώση των τιμών με ευθύνη των παραγωγών. Και ο τρόπος να κρατήσουν αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων παραγωγών χωρών είναι πολύ απλός. Αρκεί να μη προτρέξουν στην πώλησή του, κάτι που θα σημάνει την πτώση της ποιότητας των ακτινιδίων. Γιατί και στο πρόσφατο παρελθόν έγινε κάτι παρόμοιο, που είχε σαν αποτέλεσμα την κάθετη πτώση των τιμών. Τα ακτινίδια της περιοχής είναι από τα καλύτερα. Στο χέρι των παραγωγών είναι να συνεχίσουν να είναι τα καλύτερα και τα πλέον ποιοτικά.

Γιορτή Πορτοκαλιού, Ακτινιδίου & Ελιάς στην Άρτα

Την Κυριακή, 30 Νοε 2014, στις 10.30, γίνεται στην αίθουσα Διώνη, με πρόσκληση του Δήμου Αρταίων, η 1η Γιορτή Πορτοκαλιού, Ακτινιδίου & Ελιάς.

Στον γενικό σχεδιασμό προβλέπονται: Ομιλίες, έκθεση αγροτικών προϊόντων, συναυλία, συζητήσεις & ποδηλατικός γύρος.

Ομιλίες προσκλήθηκαν να κάνουν, από τον Δήμαρχο Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη, οι: κ Νικόλαος Κουτλιάμπας για το Συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, ο κ. Αναστάσιος Αντωνίου για το Συνεταιρισμό ΒΟΣΚΟΣ Λιβαδίου Ολύμπου, ο καθ. Νικόλαος Πετρόπουλος για την Κοινή Γεωργική Πολιτική ως εργαλείο ανάπτυξης, ο κ. Ιωάννης Σκούφος για την κτηνοτροφία της Άρτας, από την παράδοση και την βιομηχανοποίηση, στην μοναδικότητα, ο κ. Δημήτριος Μιχαηλίδης για το μέλλον του αγροτικού κόσμου και τα περιθώρια αυτοοργάνωσης και ο κ. Ντίνος Μπλιάτσιος για τους τρόπους προώθησης των αγροτικών προϊόντων και την συγκρότηση ομάδων παραγωγών, ενώ θα γίνει και συζήτηση στις 12.30, στον ίδιο χώρο (ΔΙΩΝΗ) για την ίδρυση της Πανηπειρωτικής Ένωσης Αγροτών.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 17.00, στον ίδιο χώρο, θα γίνουν συζητήσεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις μορφές της, μεταξύ των οποίων και για τα χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων-ΚοινΣΕπ.

Αν η βάση της ανάπτυξης είναι η κατανάλωση, τόποι-περιοχές που μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση, είτε προέρχεται από ιδιοκατανάλωση είτε προσελκύοντας επισκέπτες, αυξάνουν τις δυνατότητες ανάπτυξης. Η οργάνωση Τοπικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τους τοπικούς παραγωγούς αγροτικών προϊόντων (τρόφιμα & τεχνήματα), την τοπική μεταποίηση με συνταγές τοπικής γαστρονομίας και την τοπική κατανάλωση (καταστήματα, εστιατόρια & ξενοδοχεία) είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση. Στόχος όλων μπορεί να είναι η συμφωνημένη στόχευση της Τοπικής Ανάπτυξης με τοπική αυτάρκεια και βιωσιμότητα.

Η οποιαδήποτε δράση προϋποθέτει συμφωνία που θα αναδειχθεί από την τοπική κοινωνία, και άρα προαπαιτεί κοινωνική ζύμωση, ίσως και στοιχεία κοινωνικής οικονομίας. Άλλωστε τόσο η Δημόσια Οικονομική όσο και η Ιδιωτική Οικονομική φαίνεται ότι δείχνουν ισχυρές αδυναμίες, ίσως και ανικανότητα να ηγηθούν της τοπικής ανάπτυξης.

Η 1η Γιορτή Πορτοκαλιού, Ακτινιδίου & Ελιάς από τον Δήμο Αρταίων είναι μια μορφή κοινωνικής ζύμωσης, όταν γίνεται στοχευόμενα και συγκροτημένα για να επιτύχει προσχεδιασμένα αποτελέσματα και έχει συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων.

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται συντονισμένες προσπάθειες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει πολλούς πόρους, για να αναπτυχθεί ο τρίτος τομέας της οικονομίας και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Οι καινοφανείς δομές που υφίστανται βασανιστική κριτική, είναι στην ουσία οι προπομποί της νέας προοπτικής, του τρίτου τομέα της οικονομίας, της ωρίμανσης των συνθηκών για την εφαρμογή της κοινωνικής οικονομίας και της ενημέρωσης του οικοσυστήματος που θα τις φιλοξενείκαι θα υποστηρίζουν. Και όπως κάθε νέα διαδικασία απαιτεί πολλαπλάσια μέσα και πόρους και προσπάθεια για να αποδώσει λίγο. Οι άλλοι τομείς της οικονομίας βρίσκονται στην φάση λίγο πριν τον κορεσμό, και σε όσους μπορούν να δουν την συνολική εικόνα, μοιάζει σαν σπατάλη πόρων για λίγο αποτέλεσμα. Είναι όμως το απαραίτητο στάδιο ωρίμανσης στην νέα προοπτική της κοινωνικής οικονομίας, όπως οι συνεταιρισμοί, οι ΚοινΣΕπ κλπ.

Τάσεις και εξελίξεις, εργαλεία, καλές πρακτικές, πετυχημένα παραδείγματα και απόφαση για δράση θα εξελιχθούν στην αίθουσα Διώνη, στην Άρτα, την Κυριακή, 30 Νοε 2014, με σημαία αιχμής στις 10.30 (χαιρετισμός Δημάρχου), στις 12.00 (ομιλία Δ. Μιχαηλίδη), 12.30 (Συζήτηση για την Πανηπειρωτική Ένωση Αγροτών-epirusunionfarmers@yahoo.gr & 6974111252, ώρες γραφείου) και 17.00 (ενημέρωση για τις ΚοινΣΕπ).

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014

Σοβαρά προβλήματα για τους ορεινούς κτηνοτρόφους στην Άρτα!


Δείτε τι αναφέρει,ένας κτηνοτρόφος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και... υποψήφιος άνεργος!

Αναστατωμένοι είμαστε όλοι οι κτηνοτρόφοι καθώς φαίνεται να μένουμε απλήρωτοι μετά τις αλλαγές που προέκυψαν με τα βοσκοτόπια. Έτσι αντί να εισπράξουμε το 50% των επιδοτήσεων για να προμηθευτούμε ζωοτροφές για τα ζώα μας, ενόψει του χειμώνα, βρήκαμε τους λογαριασμούς μας άδειους!!! Κάποιοι ήταν τυχεροί και βρήκαν το 1/10 αυτών που δικαιούνται….Οι χάρτες που φτιάχτηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω αεροφωτογραφιών βγάζουν τα βοσκοτόπια ή να είναι δάση ή να μην είναι σύμφωνα με τον κανονισμό της επιτροπής και να θεωρούνται βραχώδης περιοχές. 

Έτσι πριν από ένα μήνα περίπου ενημερωθήκαμε οι αγρότες να κάνουμε ενστάσεις καθώς το σύστημα είχε όλες τις περιοχές που βόσκουν τα ζώα μας ως μη επιλέξιμες και δεν δικαιούμαστε επιδοτήσεις. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν κάποια στιγμή…. Τώρα πως γίνεται εκεί που βόσκουν τα ζώα να μην θεωρούνται βοσκοτόπια, ή πως γίνεται πέρυσι ο ΟΠΕΚΕΠΕ να τα χαρακτήριζε βοσκοτόπια καθώς και τα δημοτικά συμβούλια έβγαζαν αποφάσεις για βοσκοτόπια και σήμερα να μην είναι, δεν ξέρουμε. Έτσι οι κτηνοτρόφοι των ορεινών περιοχών έκτος του ότι έχουμε υψηλό κόστος παραγωγής, το γάλα και το κρέας να είναι στην τιμή που ήταν πριν δεκαπέντε χρόνια, οι ζωοτροφές και το πετρέλαιο βρίσκονται στα ύψη, οι επιδοτήσεις μειώνονται και ως φαίνεται η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει και τον αριθμό των παραγωγών!!!Στις 8/8/2014 που μπήκε η πρώτη δόση για την εξισωτική του 2013 αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μας πληροφόρησαν από την Ένωση Γεωργικών συνεταιρισμών που κληθήκαμε για την ψηφιοποίηση η μη επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων. 

Σημειωτέων οι επιδοτήσεις αφορούν το έτος που λήγει, δηλαδή το 2014 και έχουμε ήδη χρεωθεί όλοι στα ορεινά για να κρατήσουμε την παραγωγή μας.Την ίδια στιγμή που τα βοσκοτόπια δεν επαρκούν για την χώρα,(σύμφωνα με τους χάρτες) ότι υπάρχει παραχωρείται στους ιδιώτες για ανεμογεννήτριες.Το μήνυμα είναι σαφές (και θα μπορούσαν να μας πουν):Άντε να αραιώνουμε σιγά- σιγά σε αυτή τη χώρα γιατί δεν πρέπει κανείς να παράγει τίποτε!!Τα βουνά και τα βοσκοτόπια πρέπει να τα δώσουμε για ανεμογεννήτριες στους ιδιώτες και οι βοσκοί πρέπει απλώς να παίζουν την φλογέρα τους….

Υ.Γ. Από έναν κτηνοτρόφο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη – υποψήφιο άνεργο

ΠΗΓΗ: epirusgate.blogspot.gr

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

Παράταση για τις εισφορές τριμηνιαίων δόσεων του ΟΓΑ

Την παράταση της προθεσμίας για την πληρωμή των τριμηνιαίων δόσεων για τις ασφαλιστικές εισφορές ανακοίνωσε ο ΟΓΑ σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διοίκηση του Οργανισμού.

Ειδικότερα η Διοίκηση του ΟΓΑ, λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση στην αποστολή των ειδοποιήσεων για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και προκειμένου να διευκολύνει τους ασφαλισμένους, παρατείνει μέχρι την Παρασκευή 28-11-2014 την προθεσμία πληρωμής των εισφορών των τριμηνιαίων δόσεων παλαιότερων ρυθμίσεων που έληγε στις 14-11-2014.

Με απόφαση της Διοίκησης, ο ΟΓΑ θα δέχεται πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών των τριμηνιαίων δόσεων, μέχρι 28-11-2014, χωρίς να χάσουν οι ασφαλισμένοι το δικαίωμα της ρύθμισης ή να έχουν κάποια άλλη επιβάρυνση.

Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους μέσω ΕΛ.ΤΑ., με τις ειδικές ειδοποιήσεις που τους έχουν ήδη αποσταλεί.

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Μέχρι τις 31 Μαρτίου οι αιτήσεις για άδεια εγκατάστασης σταύλου

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης υποχρεούνται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 να λάβουν την απαραίτητη άδεια, με υποβολή σχετικής αίτησης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να αποφύγουν το πρόστιμο.

Να σημειωθεί ότι η αδειοδότηση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων διέπεται πλέον από τις διατάξεις του ν. 4056/2012 και στο πλαίσιο αυτό λήγει η προθεσμία για την άδεια εγκατάστασης χωρίς πρόστιμο σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο προϋποθέτει τον έλεγχο και την τήρηση των γενικών και ειδικών όρων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:

1. την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
2. την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
3. την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
4. την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις γης
5. την προστασία των δασών.

Ανάλογα με το είδος κατασκευής και τη μορφή τους, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες:

I. Κατηγορία πρώτη: Πρόχειρα καταλύματα Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4067/2012).

II. Κατηγορία δεύτερη: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου βάσει εγκεκριμένων τύπων κατασκευής ή κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένων προτύπων κατασκευής μέχρι 300 τ.μ.

ΙΙΙ. Κατηγορία τρίτη: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής.

Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4067/2012) ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή δήλωση αυθαιρέτου.

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης υποχρεούνται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 να λάβουν άδεια εγκατάστασης με υποβολή σχετικής αίτησης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν αδειοδοτηθεί κινδυνεύουν με επιβολή Διοικητικών και Οικονομικών Κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΗΓΗ: agronews.gr

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

Επιπλέον μπόνους για τους νέους αγρότες, με την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων τους

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αξιοποιώντας τα διαρθρωτικά εργαλεία της Νέας ΚΑΠ για την ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας την περίοδο 2014-2020, δίνει προτεραιότητα στις διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η στήριξη των νέων αγροτών για να υπάρχει συνέχεια μέσα από την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της γεωργίας. 

Για τον λόγο αυτό άμεσα από 1.1.2015, δηλαδή από τον πρώτο κιόλας χρόνο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, ενεργοποιούμε την προαιρετική δυνατότητα των κοινοτικών διατάξεων, για τους νέους αγρότες, ηλικίας μέχρι 40 ετών, για αύξηση, της αξίας των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης των νέων αγροτών, μέχρι το ανώτατο ύψος του δικαιώματος κάθε Περιφέρειας. 
Την Απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Καρασμάνης, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο με τη διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ), στην οποία συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πάρις Κουκουλόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου, Μόσχος Κορασίδης και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτική Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Δημήτρης Μελάς. 

Η απόφαση αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων των νέων αγροτών μέχρι το ανώτατο ύψος του δικαιώματος της Περιφέρειας, επεσήμανε ο κ. Καρασμάνης αποτελεί τμήμα της ολοκληρωμένης πολιτικής του ΥπΑΑΤ που εφαρμόζουμε για τους νέους αγρότες και αποτελεί συνέχεια των αποφάσεων για: χρήση επίσης της δυνατότητας με την αύξηση κατά 25% των δικαιωμάτων για τους νέους αγρότες που προβλέπεται στον Εθνικό Φάκελο για την εφαρμογή της καινούργιας ΚΑΠ, ένταξη για πρώτη φορά και των 3.224 επιλαχόντων από την τρέχουσα προκήρυξη για τους νέους αγρότες ανεβάζοντας τελικά των αριθμό των ενταγμένων σε 11.116 και οι οποίοι θα λάβουν συνολικά 194 εκ € και για τις πληρωμές οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει και μέχρι το τέλος του έτους το σύνολο των 11.116 δικαιούχων νέων αγροτών θα έχει λάβει την πρώτη δόση, ύψους 136 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: epirublogspot.gr

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Πληρωμές πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών μηνός Οκτωβρίου

Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το Εθνικό πλαίσιο ελέγχων, στάλθηκαν προς πληρωμή στην αρμόδια τράπεζα Πειραιώς, συνολικά 35.842 δικαιούχοι Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών με το συνολικό ποσό των 6.548.747,18 Ευρώ, που αφορούν υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2014.

Αυτό ανακοίνωσε ο αρμόδιος οργανισμός του ΥΠΑΑΤ για τις πληρωμές.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Καλύτερη τιμή στο καλό πορτοκάλι


Αν οι παραγωγοί προσέξουν το προϊόν τους, τότε το πορτοκάλι θα πιάσει εφέτος καλή τιμή. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η τιμή που θα εισπράξει ο παραγωγός για τις Ναβαλίνες παίζει από 27-28 λεπτά το κιλό στην Αργολίδα και στα 20-25 λεπτά στην Λακωνία.

Εντωμεταξύ, με ανακοίνωσή της η ΔΑΟΚ Π.Ε. Αργολίδας ενημερώνει ότι πριν την έναρξη της εξαγωγικής περιόδου για τα εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, μανταρίνια, κ.λ.π) επισημαίνεται για μία ακόμα φορά η αναγκαιότητα τήρησης των απαραίτητων προδιαγραφών εμπορίας που προβλέπονται από τον Καν.(ΕΕ) 543/2011 κατά τη διακίνηση φορτίων πορτοκαλιών ή μανταρινιών στο εξωτερικό.

Η κατάσταση ωριμότητας των καρπών αναφορικά με την περιεκτικότητα σε χυμό, το χρωματισμό, και τα σάκχαρα, θα πρέπει να πληρεί ορισμένες προδιαγραφές ώστε τα φορτία να αντέξουν στις συνθήκες μεταχείρισης και μεταφοράς και να φθάσουν στον τόπο προορισμού τους σε καλή κατάσταση. Αναφορικά με την περιεκτικότητα σε χυμό, αυτή πρέπει για τα πορτοκάλια να είναι μεγαλύτερη από 33%, για τις κλημεντίνες πάνω από 33% και για τα λεμόνια μεγαλύτερη από 25%. Επιπλέον για τα πορτοκάλια ο δείκτης ωριμότητας σάκχαρα/οξέα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 6,5.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τα πρώτα φορτία της εμπορικής περιόδου, που θα φθάσουν στις αγορές του εξωτερικού να έχουν τον απαιτούμενο χυμό, το κατάλληλο χρώμα και τα σάκχαρα, ώστε να διαφημίσουν τα ελληνικά εσπεριδοειδή και ιδιαίτερα της Αργολίδας, με τελικό αποτέλεσμα τις καλές τιμές και τη συνέχιση της εμπορίας με ευοίωνες προοπτικές.

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Για τις 11 Νοέµβρη µετατίθεται η πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης

Άλλες 3-4 μέρες πίσω πάει η προκαταβολή του τσεκ που οι «ιθύνοντες» την υπολογίζουν για την Τρίτη 11 Νοεμβρίου. Στις αιτίες της καθυστέρησης, εκτός από την προφανή έλλειψη ρευστότητας είναι και το μπλέξιμο με τους συμψηφισμούς οφειλών προς τον ΟΓΑ, σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda.

Ούτε µε θαύµα δεν πληρώνεται η προκαταβολή του τσεκ µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου, όπως έχουν δεσµευτεί οι αρµόδιοι του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κι ενώ δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις από τους επικεφαλής, φαίνεται ότι τα τεχνικά προβλήµατα για την έγκαιρη πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης πάνε ακόµα παραπίσω τη διαδικασία, µε πρωτεύον το θέµα που έχει ανακύψει µε τις παρακρατήσεις των επιδοτήσεων για χρέη των αγροτών στον ΟΓΑ, ενώ εκκρεµούν και οι τροπολογίες που προανήγγειλε ότι θα ξαναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Για την ώρα, πάντως, χωρίς ακόµα να έχει διευκρινιστεί πότε θα πληρωθεί η πρώτη δόση, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πάρις Κουκουλόπουλος, από το βήµα της Βουλής εξηγεί ότι η καθυστέρηση που παρουσιάστηκε στη διαδικασία της πληρωµής των περίπου 650.000 δικαιούχων οφείλεται σε τεχνικά προβλήµατα, και σπεύδει να ανακοινώσει ότι η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης του 2014 θα δοθεί όπως είθισται µέσα στην εβδοµάδα των Χριστουγέννων.

ΠΗΓΗ: agronews.gr

Καταβάλλονται συντάξεις ΟΓΑ σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, θα καταβληθεί η σύνταξη μηνός Νοεμβρίου σε 694.528 συνταξιούχους του ΟΓΑ, με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Νοεμβρίου διαμορφώνεται στο ποσό των 310.878.911,14 ευρώ.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

1η ιδρυτική συνάντηση της Πανηπειρώτικης Ένωσης Αγροτών (Π.ΕΝ.Α.) την Κυριακή 9 / 11 / 2014 στην Πρέβεζα

Δελτίο τύπου
Πρέβεζα 27 / 10 / 2014

Ύστερα από τα τελευταία γεγονότα στον αγροτοσυνδικαλισμό και την δραματική κατάσταση που βιώνει ο πρωτογενής τομέας ιδιαίτερα στη Ήπειρο αλλά και την παρότρυνση πολλών αγροτών για την δημιουργία μιας ανεξάρτητης αγροτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Σ.Ο) χωρίς κομματικές κατευθύνσεις ήρθε η ώρα να γίνει η 1η ιδρυτική συνάντηση της Πανηπειρώτικης Ένωσης Αγροτών (Π.ΕΝ.Α.) . Καλούμε όλους τους αγρότες ,κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους ,δασοκόμους κτλ την Κυριακή 9 / 11 / 2014 στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου του δήμου Πρέβεζας (Λαϊκή Αγορά ) και ώρα 11:00 σε συζήτηση για την ίδρυση της Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης (Α.Σ.Ο.) Πανηπειρώτικης Ένωσης Αγροτών (Π.ΕΝ.Α.).

Στόχος μας είναι η διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και των εν γένει συμφερόντων των αγροτών - μελών .

Ειδικότερα η Π.ΕΝ.Α. θα στοχεύει :

α) Στην ενίσχυση και ενδυνάμωση της ενότητας και των δεσμών αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη της.
β) Στην οργάνωση και καθοδήγηση των αγροτών της περιφέρειάς Ηπείρου προς την επίτευξη βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης, την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσής τους και την εξασφάλιση δίκαιης ανταμοιβής της εργασίας τους.
γ) Στην ανάπτυξη της συνεργασίας και αλληλεγγύης των μελών της με τους άλλους αγρότες της περιφέρειάς της.
δ) Στην συνεργασία με τις άλλες αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.
ε) Στην προστασία του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος, στην διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών της και των αγροτών γενικότερα, στην διαρκή φροντίδα για συνέχιση και διατήρηση των παραδόσεων και των εθίμων της περιοχής και την καλλιέργεια της αγάπης προς αυτά, καθώς και στην μέριμνα για την περισυλλογή, φύλαξη και μετάδοση στις νεότερες γενιές κάθε γλωσσικού, ιστορικού και λαογραφικού στοιχείου.
στ) Στην καλλιέργεια της συνεταιριστικής ιδέας και γενικά του πνεύματος ανάπτυξης ομαδικών δραστηριοτήτων των αγροτών (ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, διεπαγγελματικές οργανώσεις).
ζ) Στην ενημέρωση των αγροτών, σχετικά με την εξέλιξη και τα δεδομένα νέων και πρωτότυπων αγροτικών καλλιεργειών και την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων, με την δυνατότητα συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά ή εθνικά αγροτικά προγράμματα, καθώς και με τα προβλήματά τους και του συσχετισμού τους με τα γενικότερα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στην Π.ΕΝ.Α είναι :

Ο ενδιαφερόμενος να είναι κατά πλήρη επάγγελμα Αγρότης, κτηνοτρόφος, αλιείς, μελισσοκόμος ,δασοκόμος κτλ. και ασφαλισμένος στο Ο.Γ.Α.

Η ιδρυτική ομάδα θα συνεχίσει τις συναντήσεις και στις άλλες περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου και θα σας ενημερώσει σχετικά με δελτία τύπου.

Για την ιδρυτική ομάδα
Λεωνίδας Ραβανός .

Στις 7 Νοέμβρη μπαίνει το τσεκ, ακολουθούν βιολογικά, πετρέλαιο

Το αργότερο µέχρι τις 10 Νοεµβρίου θα έχει γίνει η πίστωση των λογαριασµών των δικαιούχων της ενιαίας ενίσχυσης που ανέρχεται περίπου στα 1,5 δις ευρώ, δεσµεύτηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πάρις Κουκουλόπουλος, στους κτηνοτρόφους µε τους οποίους συναντήθηκε την περασµένη Πέµπτη.

Επειδή 10 Νοέµβρη είναι ∆ευτέρα, πιθανότατα τα χρήµατα θα µπουν στους λογαριασµούς από το απόγευµα της Παρασκευής 7 του µήνα, µε τους αγρότες να µπορούν να τα εκταµιεύσουν από την επόµενη ηµέρα από τα ΑΤΜ ή από ∆ευτέρα από τα ταµεία της τράπεζας.

Ωστόσο, επειδή δεν έχουν αντιµετωπιστεί επί της ουσίας τα θέµατα του Η∆ΙΚΑ κι ενώ θεωρείται βέβαιο ότι επιστροφές ΦΠΑ και αγροτικού πετρελαίου θα συµψηφιστούν µε τυχόν οφειλές των αγροτών, δεν έχουν ακόµα ξεκαθαρίσει οι αρµόδιοι πώς θα χειριστούν το θέµα των κοινοτικών ενισχύσεων.

Εν τω µεταξύ, θεωρείται απίθανο να µπουν χρήµατα σε δικαιούχους της εξισωτικής πριν την πληρωµή του τσεκ, για υποθέσεις που δεν έχουν ελεγχθεί µετά τις ενστάσεις, ενώ για το τέλος Νοεµβρίου τοποθετείται τώρα η πληρωµή της βιολογικής γεωργίας, µε τη βιολογική κτηνοτροφία να πηγαίνει ακόµα παραπίσω δεδοµένου ότι συνδέεται άµεσα και µε τα προβλήµατα που έχουν ανακύψει από τα βοσκοτόπια.

Θέµα του Οικονοµικών το αγροτικό πετρέλαιο
Στο υπουργείο Οικονοµικών βρίσκονται οι φάκελοι πληρωµής των δικαιούχων της β’ δόσης του αγροτικού πετρελαίου, λένε αρµοδίως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, πρόκειται για µια πληρωµή που συνδέεται απευθείας µε το θέµα του συµψηφισµού των επιδοτήσεων µε τα χρέη των αγροτών. Το αυτό επιβεβαίωσε µέσα στην εβδοµάδα από το βήµα της Βουλής και ο αναπληρωτής υπουργός Πάρις Κουκουλόπουλος, λέγοντας ότι «η καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται στους συµψηφισµούς για τυχόν οφειλές στον ΟΓΑ, ενώ στις επόµενες ηµέρες αναµένεται να καταβληθεί η β’ δόση της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου».

Η εγκύκλιος για την ενιαία ενίσχυση
Τον δρόµο για την πληρωµή της πρώτης δόσης του τσεκ ανοίγει η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία καθορίζει τη διαδικασία της έγκρισης των φακέλων. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο που υπογράφει ο πρόεδρος του Οργανισµού Γρηγόρης Αποστολάκος, ο φάκελος πληρωµής ανά Νοµό ή ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και παρτίδα πρέπει να περιλαµβάνει εννέα δικαιολογητικά, ενώ οι ελεγκτές θα προχωρήσουν σε δειγµατοληπτικό διοικητικό και υπολογιστικό έλεγχο, ώστε να εγκριθούν τα ποσά και να προχωρήσει η πληρωµή της πρώτης δόσης της ενίσχυσης για το 2014, που τοποθετείται το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου.

Πιο αναλυτικά, ο φάκελος πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:
1. τη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωµής
2. την πρώτη και την τελευταία σελίδα της αναλυτικής κατάστασης πληρωµής
3. αναλυτική λίστα των επιλεγέντων παραγωγών για κάθε ∆ΑΟΚ
4. τη λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου, υπογεγραµµένη από τους ελεγκτές
5. την έκθεση ελέγχου µε τα αποτελέσµατα του µηχανογραφικού διασταυρούµενου ελέγχου
6. την έκθεση ελέγχου από τον µηχανογραφικό διασταυρούµενο έλεγχο των χαρτογραφικών στοιχείων
7. την έκθεση ελέγχου µε τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα διοικητικών και επιτοπίων ελέγχων
8. την έκθεση ελέγχου ορθού υπολογισµού των ∆ικαιωµάτων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2014
9. τη λίστα ελέγχου πληρότητας του φακέλου πληρωµής µε τα στοιχεία που ελέγχθηκαν υπογεγραµµένη τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς.

ΠΗΓΗ: agronews.gr

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

Ξεκίνησε η συγκομιδή ακτινιδιών στην Άρτα

Νικ. Γκίζας: «Οι τιμές φέτος βρίσκονται σε εξευτελιστικά επίπεδα»

Ξεκίνησε η συγκομιδή της κύριας ποικιλίας ακτινιδιών (Hayward) μετά από τις σχετικές αποφάσεις των κατά τόπους ΔΑΟΚ. Η χώρα μας με βάση τον Κανονισμό της ΕΕ (1031/2014), σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών που επλήγησαν από το ρωσικό εμπάργκο, έχει τη δυνατότητα να αποσύρει, με «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα», συνολικά 28.475 τόνων φρούτων (ακτινίδια, δαμάσκηνα και επιτραπέζια σταφύλια).

Το ερώτημα είναι ποιες Ομάδες Παραγωγών ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν στη χώρα μας τη διαδικασία της απόσυρσης. Το ανώτατο ποσό στήριξης για δωρεάν διανομή ακτινιδίων είναι στα 29 λεπτά/κιλό. Η πλειοψηφία των παραγωγών στη χώρα μας δεν διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους και αναγκάζεται να πουλάει το προϊόν όταν ολοκληρώσει τη συγκομιδή.

Η τιμή παραγωγού έχει πέσει στα 30 λεπτά το κιλό, ενώ ακούγονται τιμές ακόμη και για 28 λεπτά.

Πέρσι οι τιμές έφταναν στα 40 ακόμη και στα 50 λεπτά για τα πρώτης ποιότητας. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άρτας - Φιλιππιάδας, κ. Νικόλαος Γκίζας, δήλωσε ότι «φέτος η παραγωγή ακτινιδίων στην περιοχή μας εκτιμώ ότι θα κυμανθεί στους 25 - 30 χιλιάδες τόνους. Ένα ποσοστό περίπου 40% αυτής της παραγωγής εξαγόταν στη Ρωσία και το υπόλοιπο κυρίως προς την Κεντρική Ευρώπη. Οι τιμές φέτος βρίσκονται σε εξευτελιστικά επίπεδα.

Οι παραγωγοί έχουν μεγάλη «πίεση», αφού θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη συγκομιδή μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Αποθηκευτικούς χώρους δεν έχουν και αναγκάζονται να πουλάνε σε χαμηλές τιμές και κάποιοι αυτό το εκμεταλλεύονται.

Έχουμε ξεκινήσει να αναζητάμε ιδρύματα για να προχωρήσουμε σε απόσυρση αλλά περιμένουμε ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την όλη διαδικασία της δωρεάν διανομής.

Ελπίζω η απόσυρση να εκτονώσει κάπως την αρνητική εικόνα της αγοράς»

ΠΗΓΗ: maxitisartas.gr

Σε πρώτη προτεραιότητα για το δήμο Ηγουμενίτσας η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014 – 2020

Ο εθνικός φάκελος για τη νέα ΚΑΠ του 2014-2020 έχει κατατεθεί στην Ε.Ε, είναι σε εφαρμογή και αναμένονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι οριστικές αποφάσεις για τα οικονομικά μεγέθη που θα ισχύσουν στις τρείς Περιφέρειες της χώρας που επιλέχτηκαν για Αγρότες-Κτηνοτρόφους-Δικαιούχους (αροτραίες καλλιέργειες, δενδρώδεις καλλιέργειες, βοσκοτόπους). 

Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Ηγουμενίτσας αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης των φορέων της περιοχής που εμπλέκονται στον πρωτογενή τομέα και σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μαργαριτίου και το Σύλλογο Γεωπόνων Θεσπρωτίας, σας προσκαλεί στην ενημερωτική συνάντηση που διοργανώνει για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014 – 2020, με θέμα: «Οι αλλαγές στις άμεσες ενισχύσεις – Πυλώνας Ι της ΚΑΠ» &«Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Πυλώνας ΙΙ της ΚΑΠ». η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Λυκείου Μαργαριτίου.

ΠΗΓΗ: epirusgate.blogspot.gr

Ιταλός Θησαυρίζει με τα αρωματικά φυτά της Ηπείρου...

Το θέμα της παράνομης συγκομιδής αρωματικών φυτών και βοτάνων, από τα βουνά της Ηπείρου, αναδεικνύει με εκτενές ρεπορτάζ η βελγική εφημερίδα L' Echo.

Η Βελγική εφημερίδα επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι τα φυτά καταλήγουν σε ένα Ιταλό, ο οποίος αγοράζει πολύ φτηνά και πουλάει ακριβά, με αποτέλεσμα να αποκομίζει σημαντικά κέρδη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συγκομιδή μεγάλων ποσοτήτων βοτάνων, όπως το φασκόμηλο, η άγρια ρίγανη και το τσάι του βουνού, λαμβάνει χώρα σε κατασκηνώσεις που έχουν στηθεί σε ελληνικά χωριά στα ελληνοαλαβανικά σύνορα με σκοπό τη χωρίς πιστοποίηση πώλησή τους στο εξωτερικό.

«Τα φυτά που μαζεύτηκαν το καλοκαίρι από τους παράνομους κόπτες στα ελληνοαλβανικά σύνορα, πουλήθηκαν 20 σεντς το κιλό και μεταπουλήθηκαν 4 ευρώ από έναν Ιταλό ενδιάμεσο» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Σημειώνεται πως παρότι στην Ελλάδα υπάρχουν 7.500 είδη φυτών και το 20% εξ αυτών είναι φαρμακευτικά και αρωματικά βότανα, η καλλιέργεια και η εξαγωγή τους υστερεί κατά πολύ άλλων Ευρωπαίων ανταγωνιστών, όπως η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Πολωνία, που θεωρούνται πρωταθλητές του κλάδου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, το 2013 φαίνεται να αλλάζει το σκηνικό, με «την κυβέρνηση να δημιουργεί "εθνικό κατάλογο" επιστημονικής αναφοράς των ειδών και πολλούς επιχειρηματίες να στρέφονται προς την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών».

ΠΗΓΗ: epiruspost.gr

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Εντός των ημερών η β' δόση στο αγροτικό πετρέλαιο, λέει ο Κουκουλόπουλος


Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταβληθεί η β’ δόση της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πάρι Κουκουλόπουλο.

Όπως ανέφερε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στη Βουλή ο υπουργός, η καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται στους συμψηφισμούς για τυχόν οφειλές στον ΟΓΑ.

Κάτι που, βέβαια, σημαίνει ότι αρκετοί παραγωγοί ενδέχεται να λάβουν τις επιστροφές τους «κουρεμένες» κατά ένα σημαντικό ποσοστό…

ΠΗΓΗ: agronews.gr

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Ετοιμάζεται συμψηφισμός επιστροφής ΦΠΑ με οφειλές σε ΟΓΑ και ΟΑΕΕ

Μετά τις αγροτικές ενισχύσεις, για τις οποίες υπάρχει απαγορευτικό από την Ε.Ε. αλά και η δηλωμένη άρνηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, στο στόχαστρο του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπαίνει η επιστροφή του ΦΠΑ προκειμένου να βελτιωθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ΟΓΑ και ΟΑΕΕ.

Όπως τονίζεται στην σελίδα 40 του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού, που δόθηκε την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στην δημοσιότητα, το εν λόγω υπουργείο σχεδιάζει την προώθηση των απαραίτητων δράσεων και νέου νομοθετικού πλαισίου, καθώς επίσης και την υλοποίηση της εφαρμογής του αυτόματου συμψηφισμού της επιστροφής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ με ασφαλιστικές εισφορές, προκειμένου να εισπραχθούν οι καθυστερημένες εισφορές και να βελτιωθεί η εισπραξιμότητα των εισφορών των ασφαλιστικών ταμείων και ιδιαίτερα του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ.

Για περισσότερα δείτε εδώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής:


Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014

Κατά 29 τόνους την ημέρα μειώθηκε η παραγωγή γάλακτος στα Ιωάννινα!!!

ΕΝΦΙΑ και μείωση τιμών παραγωγού πλήττουν τους αγελαδοτρόφους

Τεράστια προβλήματα έχει δημιουργήσει στον κτηνοτροφικό τομέα και ιδιαίτερα στους αγελαδοτρόφους, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), σύμφωνα με αναφέρει στον ΑγροΤύπο, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), κ.Παναγιώτης Πεβερέτος. Ενώ σύμφωνα με τον Νόμο 4223/2013, τα κτηνοτροφικά και αγροτικά κτήρια απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, αφού ο συντελεστής φορολόγησης ορίζεται στο μηδέν, (άρθρο 4 παρ. 3θ) χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι είδαν με έκπληξη να τους έχει επιβληθεί δυσβάσταχτος φόρος. «Ενώ ο νόμος αναφέρει ότι είναι μηδενικός ο συντελεστής για τα ειδικά κτήρια (στα οποία εντάσσονται τα αγροτικά και κτηνοτροφικά κτήρια) ο νόμος στη συνέχεια τα εκτιμά με πολύ υψηλή αντικειμενική αξία», μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πεβερέτος. 
Και προσθέτει: «Χαρακτηριστικά σας αναφέρω τη δική μου περίπτωση. Ο στάβλος μου είναι 2.500 τετραγωνικά μέτρα και τον εκτιμούν σε αξία περίπου 500.000 ευρώ. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών και μου επιβάλει μετά με τον… συμπληρωματικό φόρο, χαράτσι ύψους 1.800 ευρώ (για τον ΕΝΦΙΑ). 

Οι αγελαδοτρόφοι λοιπόν που κατέχουν μεγαλύτερες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί πολύ περισσότερο».Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, αν συνυπολογιστούν και κάποιες άλλες παράμετροι, όπως τη μείωση της τιμής παραγωγού στο αγελαδινό γάλα καθώς και η σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής «γίνεται αντιληπτό σε πόσο άσχημη θέση βρίσκονται σήμερα οι αγελαδοτρόφοι». Μάλιστα ο κ. Πεβερέτος αναφέρει το παράδειγμα των Ιωαννίνων: «στα Ιωάννινα που η ημερήσια παραγωγή αγελαδινού γάλακτος ήταν στους 37 τόνους έχει πέσει σήμερα στους 8 τόνους. Με απλά λόγια ο κόσμος εγκαταλείπει το επάγγελμα».

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

Καταγγελίες ότι δεν καταβλήθηκαν συντάξεις ΟΓΑ

Καταγγελίες ότι δεν έχει καταβληθεί μεγάλος αριθμός των συντάξεων των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ και κάποιες του ΟΓΑ στις τράπεζες, σημειώθηκαν από πολίτες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο πρωινό του ΑΝΤ1, είναι πολλοί οι συνταξιούχοι που είδαν σήμερα το πρωί άδειους τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπομπή, οι καταγγελίες προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Εκπρόσωπος του ΟΑΕΕ που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί εντός της ημέρας. Πιθανότατα, υπήρξε ένα είδος εμπλοκής στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

"Σε λαθρεμπόριο ζώων οφείλεται ο καταρροϊκός"

Σε πιθανή λαθραία εισαγωγή μολυσμένων προβάτων αποδίδει ο δήμος Κέρκυρας την εμφάνιση πολλών κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού σε πρόβατα που εκτρέφουν κτηνοτρόφοι της Κέρκυρας.

Η συγκεκριμένη νόσος που έχει καταγραφεί σε πολλά σημεία του νησιού, πλήττει τον πληθυσμό των προβάτων αλλά δεν έχει καμία επίπτωση στον άνθρωπο ούτε και στα παραγόμενα προϊόντα της εκτροφής (κρέας, γάλα, τυρί κλπ.).

Όπως αναφέρει το corfupress.com, ο δήμος ζητά από την κυβέρνηση αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους. Το πλήγμα στην κτηνοτροφία δεν είναι αμελητέο, καθώς εάν ένα ζώο προσβληθεί, έχει πιθανότητες έως 10% να ψοφήσει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πιθανότητα αυτή φτάνει μέχρι και το 50%, ανάλογα με την κατάσταση του ζώου.

Η εμφάνιση κατορροϊκού πυρετού έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής στην ελληνική κτηνοτροφία αρκετές χιλιάδες ζώα φέτος, ενώ πολλές είναι οι απώλειες και στην Κέρκυρα χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακριβής καταγραφή. Πάντως, οι κτηνίατροι κάνουν λόγο για ηπιότερο στέλεχος του ιού φέτος, σε σχέση με το στέλεχος που είχε εντοπιστεί σε αντίστοιχες επιδημίες τα έτη 2000, 2001 και 2008.

Ωστόσο, το οικονομικό πλήγμα στους κερκυραίους κτηνοτρόφους και παραγωγούς προϊόντων κτηνοτροφίας δεν είναι αμελητέο από την απώλεια στελεχών, ενώ ο Δήμος Κέρκυρας ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα ασκηθούν πιέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να εγκριθούν και δοθούν αποζημιώσεις σε όσους έχουν πληγεί.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

  Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

  Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία σε περιοχή της Αμφιλοχίας

  Νεκρά ζώα σε ποτάμια και ρέματα της περιοχής

  Σοκ προκαλούν οι εικόνες από δεκάδες νεκρά πρόβατα που εντοπίστηκαν σε όλο σχεδόν το μήκος του ποταμού Μποτώκου, Ξηροπόταμου, Μπουκοβίτσα στον Κάμπο Αμπελακίου. Πιθανότατα οι κτηνοτρόφοι να πέταξαν τα νεκρά ζώα στα ποτάμια που ψόφησαν εξαιτίας του καταρροϊκού πυρετού, ο οποίος έκανε την παρουσία εδώ και ένα μήνα στην περιοχή, και πήρε διαστάσεις το τελευταίο δεκαήμερο πλήττοντας κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.
  Οι κτηνοτρόφοι, που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την φροντίδα των νεκρών ζώων, βρίσκουν σαν εύκολη λύση να πετούν τα πτώματα των ζώων σε ποτάμια και ρέματα. Η αποσύνθεση των ζώων αρχίζει σταδιακά, αφού τα πτώματα παραμένουν εκτεθειμένα χωρίς ταφή, ενώ παραπέρα βόσκουν άλλα ζώα. Αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο θα υπάρξουν σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία λόγω της μόλυνσης προκαλώντας ακόμα και διαστάσεις επιδημίας. Οι κτηνοτρόφοι με την πράξη τους αποδεικνύουν τον γενικότερο «σεβασμό» που τρέφουν για το περιβάλλον και για τα πλάσματα από τα οποία βιοπορίζονται.
  Σύμφωνα με το νόμο 1774 στα νεκρά ζώα θα πρέπει να γίνεται ταφή ή καύση. Επίσης είναι σαφές το άρθρο 2 του νόμου 1501/2008 περί της «Ασφάλειας και προστασίας του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της πρόληψης αγροτικών αδικημάτων» το οποίο αναφέρει ότι απαγορεύεται να αφήνονται άταφα πέραν των 48 ωρών ζώα ή πτηνά που έχουν πεθάνει ή φονευθεί σε αγροτική έκταση.
  Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες κατοίκων, η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα υπόλοιπα ποτάμια, ρέματα στην περιοχή του Λουτρού, Ανοιξιάτικου και σε άλλα χωριά. Το φαινόμενο αυτό κατά το οποίο ποτάμια – ρέματα μετατρέπονται σε νεκροταφεία – σκουπιδότοποι αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ενώ αυστηρά πρόστιμα περιμένουν αυτούς που προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες καθώς πρόκειται για παράβαση ποινικού χαρακτήρα.

  ΠΗΓΗ: e-maistros.gr

  Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

  Ενημερωτική Ημερίδα του ΟΓΑ για τους Αγρότες στα Γρεβενά

  Ημερίδα ενημέρωσης και γνωριμίας με τους αγρότες και τους Ανταποκριτές του ΟΓΑ στα Γρεβενά διοργάνωσε ο Οργανισμός, την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014.

  Στην ημερίδα συμμετείχαν ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης, ο Υποδιοικητής κ. Κανέλλος Τούντας και υπηρεσιακοί παράγοντες του Οργανισμού, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, συμμετέχοντας μάλιστα στην ενημέρωση των παρευρισκομένων, ο βουλευτής ΝΔ στα Γρεβενά κ.Τιμολέων Κοψαχείλης, ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Βασταμάνης και ο Δήμαρχος Δεσκάτης κ. Δημήτριος Καραστέργος.

  Στον χαιρετισμό του, ο κ. Κοψαχείλης ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Βεργίνη για την “ιδιαίτερη τιμή που μας κάνει με την παρουσία του στην περιοχή” και χαιρέτησε τα εγκαίνια του υποκαταστήματος του ΟΓΑ στην Κοζάνη, μέσω του οποίου θα εξυπηρετούνται και οι δικαιούχοι του Οργανισμού που διαμένουν στα Γρεβενά.

  Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες των Γρεβενών και στον ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει η κεντρική εξουσία αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Βασταμάνης. Ο Δήμαρχος επισήμανε πως τα Γρεβενά είναι μια ιδιαίτερα φτωχή περιοχή και ζήτησε τη συνδρομή των εργαζομένων και της Διοίκησης του ΟΓΑ, ώστε να ξεπεραστούν τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

  Ως μία γιορτινή ημέρα για τα Γρεβενά και τη Δυτική Μακεδονία, χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Δεσκάτης κ. Δημήτριος Καραστέργος την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014, με αφορμή τα εγκαίνια του υποκαταστήματος του ΟΓΑ στην Κοζάνη και την ενημερωτική ημερίδα στα Γρεβενά.

  Από την πλευρά του, ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης αναφέρθηκε στους στόχους της Διοίκησης, που ήδη έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, όπως: η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και της Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, τονίζοντας ότι “Δεν θέλουμε ο ΟΓΑ να έχει την εικόνα ενός γερασμένου Οργανισμού”, η απονομή άμεσα του Αριθμού Μητρώου στους αγρότες, η ολοκλήρωση της διαδικασία καταγραφής των έμμεσων μελών των ασφαλισμένων στον Οργανισμό. Επίσης, ο Διοικητής του ΟΓΑ υπογράμμισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να μειωθεί ο χρόνος απονομής των συντάξεων και να γίνει το “αυτονόητο”. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βεργίνης, “να μην περιμένουν δηλαδή 3 ή και 4 χρόνια οι αγρότες που από παιδιάσχεδόν εργάζονται στα χωράφια, ώστε να πάρουν από το κράτος τη σύνταξη που τους αναλογεί”.

  Αμέσως μετά από τις ομιλίες, ακολούθησε η ενημέρωση του κοινού για ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά ζητήματα, αλλά και για τα θέματα των επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΓΑ, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού.

  Στο τέλος, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήματα στους ομιλητές και να συνομιλήσουν για όλα τα ζητήματα που αφορούν και απασχολούν τους δικαιούχους του ΟΓΑ.

  Από Γραφείο Διοίκησης ΟΓΑ

  Στις 70.000 οι θανατώσεις από ευλογιά και καταρροϊκό σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη

  Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της βορείου Ελλάδος, λόγω των καταστροφών που υφίστανται σε καθημερινή βάση από τον καταρροϊκό πυρετό και την ευλοιγά και κατηγορούν την πολιτεία για έλλειψη δράσεων, ενώ πολλοί δίνουν για σφαγή τα κοπάδια τους σε εξευτελιστικές τιμές, φοβούμενοι μην τους αρρωστήσουν.

  «Σε 14.000 ανέρχονται τα γιδοπρόβατα που θανατώθηκαν τον τελευταίο μήνα στις Φέρρες από ευλογιά, ενώ λόγω καταρροϊκού πυρετού καθημερινά πεθαίνουν πάνω από 70 ζώα», τόνισε ο δημοτικός σύμβουλος Τοπείρου και πρόεδρος των προβατοτρόφων της Ξάνθης, Σάκης Λουκμακιάς, προσθέτοντας, ότι τον τελευταίο χρόνο συνολικά αποτεφρώθηκαν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 70.000 ζώα (40.000 πρόβατα από ευλογιά και 30.000 λόγω καταρροϊκού).

  «Στις Φέρρες οι κτηνοτρόφοι πλέον διακωμωδούν την τραγωδία που ζουν, λέγοντας ότι θα στήσουν ένα άγαλμα προβάτου στην κεντρική πλατεία», τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι οι κτηνοτρόφοι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης βρίσκονται σε απόγνωση, αφού «ενώ είχε παρατηρηθεί ύφεση, ξαφνικά το τελευταίο διάστημα καταρροϊκός και ευλογιά βρίσκονται σε έξαρση».
  ΠΗΓΗ: agronews.gr

  Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

  Δήλωση του Μιχάλη Κασσή για παρακράτηση κοινοτικών ενισχύσεων των αγροτών

  Με αφορμή το ζήτημα που έχει προκύψει με την απόφαση παρακράτησης των κοινοτικών ενισχύσεων των αγροτών, ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ , κ. Μιχάλης Κασσής, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

  «Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με την οποία παρακρατούνται οι Κοινοτικές Ενισχύσεις και οι επιδοτήσεις των αγροτών για τον συμψηφισμό του συνόλου των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ, είναι προκλητική και είναι απαραίτητο να ανακληθεί. 

  Είναι αδιανόητο να ωθεί τον αγροτικό κόσμο στην πλήρη απαξίωση, το ίδιο το κράτος με τις αποφάσεις του. Οι άνθρωποι αυτοί προφανώς αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές και αντί ο Υπουργός να τους διευκολύνει αυξάνοντας τις δόσεις ,αυτός ενεργεί σαν να θέλει να τους εξοντώσει. Η απόφαση είναι αντικοινωνική, βιαστική και ελήφθη μονομερώς χωρίς την
  απαραίτητη συνεργασία των δύο αρμόδιων Υπουργείων, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων . Έτσι αντιλαμβάνεται ο Υπουργός Εργασίας την ανάγκη ενίσχυσης της ανάπτυξης; Έτσι αντιλαμβάνεται την κοινωνική ευαισθησία; Σε περίπτωση εμμονής του Υπουργείου Εργασίας δεσμεύομαι να καταθέσω σχετική τροπολογία με το άνοιγμα της Ολομέλειας της Βουλής.»

  ΠΗΓΗ: epirusgate.blogspot.gr

  Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014

  Ξεκίνησε την Τετάρτη η συγκομιδή πρώιμων ποικιλιών ακτινιδίων στην Άρτα

  Με την προϋπόθεση ότι έχουν φθάσει στο προβλεπόμενο στάδιο ωρίμανσης
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  «Έναρξη συγκομιδής πρώιμων ποικιλιών ακτινιδίων»

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Άρτας, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 290524/2010 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζει ως ημερομηνία έναρξης συγκομιδής πρώιμων ποικιλιών ακτινιδίων (Summer kiwi και Soreli) την 10/9/2014.
  Σύμφωνα με την με αριθ. 257543/2003 ΚΥΑ καθορίζονται οι υποχρεώσεις των συναλλασσομένων ως εξής: 

  – Οι παραγωγοί με ευθύνη τους μπορούν να προβαίνουν στη συγκομιδή των ακτινιδίων μετά την παραπάνω ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι τα ακτινίδια έχουν φθάσει στο προβλεπόμενο στάδιο ωρίμανσης (τουλάχιστον 6,2 Brix ή 15% μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία).
  Οι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή των ακτινιδίων, ένα εικοσιτετράωρο πριν τη συγκομιδή, συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση στη οποία αναφέρουν την ημερομηνία συγκομιδής τους, την τοποθεσία της καλλιέργειας, καθώς και την ποσότητα που πρόκειται να συγκομίσουν. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας.
  – Οι τυποποιητές-συσκευαστές στην περιοχή παραγωγής προβαίνουν σε τυποποίηση-συσκευασία των ακτινιδίων όταν αυτά έχουν αποκτήσει φυσιολογικά τουλάχιστον 6,2 Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.
  – Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας, της εισαγωγής-εξαγωγής, αφού αυτά έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5 Brix.
  – Όλοι οι συναλλασσόμενοι στον τομέα των ακτινιδίων τηρούν ως προς τις υποχρεώσεις τους και τις λοιπές διατάξεις που προβλέπονται από την με αριθ. 257543/2003 ΚΥΑ.
  Επισημαίνεται ότι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας, θα διενεργεί τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά το στάδιο της τυποποίησης- συσκευασίας των ακτινιδίων στα τυποποιητήρια-συσκευαστήρια της περιοχής ευθύνης της, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το προϊόν έχει αποκτήσει τουλάχιστον 6,2 Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.

  Σε περίπτωση που διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράβαση της ισχύουσας Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, οι αντίστοιχες παρτίδες είτε καταστρέφονται με ευθύνη του κατέχοντος φορέα, είτε εξασφαλίζεται η μη διάθεσή τους για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες Επιτροπές Επιβολής Κυρώσεων, σύμφωνα με την με αριθ. 313312/25-1-1994 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ΠΗΓΗ: tilevoasartas

  Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014

  Επιστολή προς το ΜΜΕ για το συνέδριο της Π.Ε.Ν.Α.

  Πρέβεζα 11 / 9 / 2014
  Ύστερα από δημοσιεύματα στον τύπο για το απολογισμό του συνέδριου της Π.Ε.Ν.Α. αναγκάστηκα γράψω μία επιστολή για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους μίας και ήμουν πρόεδρος της Ε.Ν.Α. Πρέβεζας από την δημιουργία της μέχρι και τώρα .

  Μία παράνομη διοίκηση στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών καταφέρνει να κάνει τρίπλες !!!!!

  Μόλις άλλαξε ο υπουργός όλα μέλι γάλα. Πέρσυ το ΥΠΑΑΤ αποχώρισε από το συνέδριο που δεν είχε την έγκριση κανενός δηλαδή από τις περιφερειακές οργανώσεις (Ενώσεις Νέων Αγροτών) . Φέτος τα ίδια;;;;; Μάλλον πονηρά κάνανε συνδιοργάνωση για να μήν έχουν πρόβλημα Άραγε η περιβόητη Π.Ε.Ν.Α. είναι μόνο για γιορτές μιας παρέα φίλων που έχουν καταλάβει παράνομα τις θέσεις αυτές δηλαδή χωρίς εκλογές. Πώς θα πάμε μπροστά!!!!! Μήπως το κύρος που είχε η Π.ΕΝ.Α. ως ανεξάρτητη Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση χάθηκε . Είμαστε άξιοι της μοίρας μας μίας και οι νέοι αγρότες τις χώρας μας κοιμούντε ...... ΟΙ λεγόμενες Ε.Ν.Α. είναι μόνο σε τοπικό επίπεδο ;;; Μόνο για συνεντεύξεις και κάμερες;;;; Καμία δεν έχει εκφραστεί ενεργά για το συγγεκριμένο θέμα . Μόνο η Ε.Ν.Α Λακωνίας πήρε θέση .Εμείς ως Ε.Ν.Α. Πρέβεζας από την αρχή καταδικάζουμε αυτήν την κατάσταση και γι΄αυτό αναγκαστήκαμε να ξεκινήσουμε την διμιουργία μιας περιφερειακής Α.Σ.Ο με στόχο να συνεχίσουμε αγωνιζόμαστε για το αγροτκό επάγγελμα. Ελπίζουμε να αφυπνηστούν οι συνάδελφοι μας !!!!!

  Με εκτίμηση
  Λεωνίδας Ι Ραβανός

  Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

  Ανακοίνωση της ιδριτικής ομάδας της Πανηπειρώτικης Ένωσης Αγροτών

  Ανακοίνωση

  Πρέβεζα 8 / 9 / 2014

  Σας ανακοινώνουμε ότι από τον πυρήνα της Ε.Ν.Α. Πρέβεζας δημιουργείται η ιδρυτική ομάδα της Πανηπειρώτικης ΈΝωσης Αγροτών (Π.ΕΝ.Α.) . Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε το έργο της Ε.Ν.Α. Πρέβεζας με γνώμονα την διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και των εν γένει συμφερόντων των αγροτών στην Ήπειρο. Η Π.ΕΝ.Α. θα έχει δράση . στην γεωγραφική περιοχή που καθορίζεται από τα όρια της περιφέρειας Ηπείρου . Σύντομα θα ανακοινώσουμε συναντήσεις και συζητήσεις που θα γίνουν σε διάφορα σημεία της Ηπείρου και σε όλες της περιφερειακές ενότητες με στόχο την ενσωμάτωση νέων μελών στην Π.ΕΝ.Α.

  Από σήμερα λειτουργεί σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και η νέα σελίδα της υπό ίδρυσης Π.ΕΝ.Α.

  (https://www.facebook.com/profile.php?id=100008077276762)

  Για πληροφορίες εγγραφές στο :email epirusunionfarmers@yahoo.gr και στο τηλ: 6974111252. (ώρες γραφείου)

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στην Π.ΕΝ.Α: οι συμμετέχοντες να είναι κατά πλήρη επάγγελμα αγρότες-κτηνοτρόφοι-αλιείς-δασοκόμοι-μελισσοκόμοι κτλ.

  Για την ιδρυτική ομάδα
  Λεωνίδας Ι Ραβανός

  Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

  Μαζική σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων στην Αρτα

  Με μαζική συμμετοχή αγροτοκτηνοτρόφων έγινε την Τετάρτη η σύσκεψη που συγκάλεσε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Αρτας (ΟΑΣΝΑ), στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου, με κύριο ζήτημα τις επιπτώσεις από το ρωσικό εμπάργκο και την αντιαγροτική πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ. 
  Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της ΟΑΣΝΑ, Βαγγέλης Μπέτσας, σημείωσε μεταξύ άλλων την ανάγκη «να συγκροτηθούν δυναμικοί Αγροτικοί Σύλλογοι, ώστε να οργανωθεί με τον καλύτερο τρόπο ο αγώνας διεκδίκησης της απορρόφησης της παραγωγής και του εισοδήματος επιβίωσης».

  Παίρνοντας στη συνέχεια το λόγο ο Δημήτρης Ξυλογιάννης, μέλος του ΔΣ της ΟΑΣΝΑ, αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλεί το ρωσικό εμπάργκο στην απορρόφηση της παραγωγής των ακτινιδίων και ζήτησε να παρθούν άμεσα μέτρα απορρόφησης της παραγωγής, καλύπτοντας τους παραγωγούς με τιμές πάνω από το κόστος. Παρεμβάσεις έκαναν, επίσης, ο αντιπρόεδρος της ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας και βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Μωραΐτης, καθώς και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αρτας,Γιάννης Γάλλιος. Στο τέλος της σύσκεψης συγκροτήθηκε επιτροπή αγώνα για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα και εγκρίθηκε ομόφωνο ψήφισμα.Το πρόγραμμα δράσης που κατέληξαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι είναι το εξής:

  Αντιπροσωπεία τους θα συμμετάσχει αύριο στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για τη ΔΕΘ. Συμμετοχή στη σύσκεψη του Εργατικού Κέντρου Αρτας, τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη. Διαμαρτυρία την Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη στην Εφορία Αρτας, στις 11 το πρωί ενάντια στο ΕΝΦΙΑ και τα χαράτσια. Παραστάσεις διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Ενότητα Αρτας και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

  ΠΗΓΗ: epirusgate.blogspot.gr

  Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014

  Νέες υπηρεσίες προς τους αγρότες ετοιμάζει ο ΕΛΓΑ

  Τις νέες υπηρεσίες που θα παρέχει ο ΕΛΓΑ προς τους ασφαλισμένους αγρότες θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, κ. Χάρης Τσαβδάρης και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ. Βασίλης Έξαρχος.

  Η συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 στα γραφεία του ΕΛΓΑ, Μεσογείων 45, Αθήνα.

  ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

  Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014

  Καταβολή Συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2014 για τους Συνταξιούχους του ΟΓΑ

  Η σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου 2014 θα καταβληθεί σε 698.897 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014.

  Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ανέρχεται στο ποσό των 314.204.180,97 ευρώ.

  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

  Σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων στην Αρτα

  Μεθαύριο Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη, στις 8 μ.μ., στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου

  Σε σύσκεψη καλεί τους φτωχούς αγροτοκτηνοτρόφους η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αρτας, την Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη, στις 8 μ.μ., στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου. Τόσο οι φρουτοπαραγωγοί όσο και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής βρίσκονται μπροστά σε σοβαρά προβλήματα και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων υπογραμμίζει την ανάγκη να συντονίσουν τη δράση τους και να αντισταθούν στο ξεκλήρισμά τους.

  Στην ανακοίνωσή της σημειώνει: «Σε λίγες μέρες ξεκινάει η συγκομιδή των ακτινιδίων και οι παραγωγοί βιώνουν μια τραγική κατάσταση, αφού στις χαμηλές τιμές που δίνουν οι μεγαλέμποροι και εξαγωγείς στους παραγωγούς, στη φοροληστεία της συγκυβέρνησης, στον ΕΝΦΙΑ, στα υψηλά ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ χωρίς να αποζημιώνει ουσιαστικά τις καταστροφές από τις θεομηνίες, έρχεται να προστεθεί το σταμάτημα των εξαγωγών στη
  Ρωσία που αποτελεί την κύρια αγορά απορρόφησης σε αντίποινα για την εφαρμοζόμενη πολιτική του εμπάργκο από μέρους της ΕΕ και των ΗΠΑ.(...) 

  Καλούμε τους Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς Συλλόγους, κάθε μικρομεσαία αγρότισσα και αγρότη να οργανώσουν κάθε μορφής αγωνιστικές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας δυναμικά την απορρόφηση της παραγωγής και το εισόδημα επιβίωσής τους, με την απαίτηση έμπρακτης στήριξης από την πολιτεία καθώς επίσης την αναγνώριση των εκτάσεων που χρησιμοποιούσαν όλα αυτά τα χρόνια οι κτηνοτρόφοι για βόσκηση και την άμεση καταβολή ολόκληρης της επιδότησης που δικαιούνται».

  ΠΗΓΗ: epirusgate.blogspot.gr
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  Αναγνώστες

   
  Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates