Σάββατο 30 Ιουνίου 2012

Αγροτικός Συνεταιρισμός Άρτας – Φιλιππιάδας σε καινούρια πορεία

Με εκλογές ολοκλήρωσε τις μετατροπές του νέου νόμου

Φαβορί για πρόεδρος στο Δ.Σ. ο Νίκος Γκίζας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχθηκε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Άρτας – Φιλιππιάδας, μετά από τη διαδικασία εκλογών που έγινε προχθές με αυξημένη προσέλευση φυσικών μελών που πλέον απαρτίζουν το νέο Συνεταιρισμό.

Η πρώην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣΑΦ) έχοντας εναρμονιστεί πλήρως με το νέο νόμο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τον οποίο είχε υπογράψει ο πρώην υπουργός Κ. Σκανδαλίδης, προχώρησε ότι μόνο στην αναγκαία μετατροπή σε Αγροτικό Συνεταιρισμό, αλλά όπως ο νόμος όριζε εντός του Ιουνίου και σε εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 

Από τα 293 μέλη που έχουν εγγραφεί στα πλαίσια της προσαρμογής του νέου νόμου, προσήλθαν στην διαδικασία και ψήφισαν 242 και τα επτά μέλη που εκλέχθηκαν στο νέο Δ.Σ, είναι οι: Ευάγγελος Βαγγέλης (113 ψήφους), Νίκος Γκίζας (120), Ιωάννης Ευαγγέλου (76 ψήφους), Παναγιώτης Καλαμίδας (96), Στέφανος Παπαδόπουλος (78), Κωνσταντίνος Σεϊμένης (82) και Ιωάννης Τσαραδήμας (103).

Δεν εκλέχθηκαν οι Χρήστος Παπαβασιλείου (53 ψήφους), Παναγιώτης Παπουτσής (65) και Σπυρίδων Σιώζος (15).

Πρώτος σε σταυρούς προτίμησης αναδείχθηκε στο νέο ΔΣ ο Νίκος Γκίζας ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες στην διαδικασία κατανομής αξιωμάτων η οποία θα γίνει στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ την ερχόμενη Δευτέρα θα διεκδικήσει την θέση προέδρου στον Συνεταιρισμό. Ίσως και να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν την υποψηφιότητά του ως μοναδική για τη θέση προέδρου απολαμβάνοντας της εμπιστοσύνης των υπολοίπων μελών, μετά και τα πρώτα δείγματα γραφής που έδωσε στην πρόσφατη θητεία του, (μετά την παραίτηση του πρώην προέδρου Ευάγγελου Βαγγέλη) καταφέρνοντας να προωθήσει όλες τις μετατροπές που επέβαλε ο νέος νόμος εντός των νομοθετημένων χρονικών ορίων.

Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Αγροτικό Συνεταιρισμό, απαρτίζεται από μέλη με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο, αφού μετά την κατάργησης που επέβαλε ο νέος νόμος στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς του παρελθόντος κατά 90% αποτελείται από πρώην προέδρους, πρωτοβάθμιων και φυσικά τους Β. Βαγγέλη και Ν. Γκίζα με προηγούμενη πολύχρονη θητεία στο δευτεροβάθμιο όργανο, πρώην ΕΑΣΑΦ.

Αναλυτικότερα ο Ευαγγέλου Ιωάννης έχει διατελέσει πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Γλυκορίζου, ο Στέφανος Παπαδόπουλος Συνεταιρισμού Περάνθης, ο Κωνσταντίνος Σεϊμένης, Κεραματών και ο Ιωάννης Τσαραδήμας, Κιρκιζατών.

-Για Εποπτικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν με πρώτο σε σταυρούς προτίμησης (147) τον Χαλκιά Θεοφάνη και οι Στυλιανός Πανακούλιας, Αναστάσιος Παπαβασιλείου, Απόστολος Χατζηγιάννης και Νικόλαος Ψαθάς.

-Για ΠΑΣΕΓΕΣ εκπρόσωποι εκλέχθηκαν με πρώτο τον Ν. Γκίζα (136 ψήφους) και οι Β. Βαγγέλης, Χρήστος Παπαβασιλείου, Στέφανος Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Παπουτσής, Θωμάς Προύβας και Σπυρίδων Σιώζος.

-Στην Ελαιουργική εκπρόσωπος εκλέγεται ο Γεώργιος Γρίβας.

-Στην Κτηνοτροφική με πρώτο σε σταυρούς τον Παντελή Δημητριάδη (111) και οι Βαρβάρα Ευαγγέλου, Κωνσταντίνος Μπούρας, Θωμάς Ντάκουλας και Γιώργος Πιπερίδης.

-Στην ΚΕΣΥΠ ο Νίκος Γκίζας, στην ΣΙΤΙΚΗ ο Μιχαήλ Κοτσαρίνης (πρώτος με 140 ψήφους) και οι Ιωάννης Τατσιόπουλος και Θωμάς Τσώλας και στην Βαμβακουργική, ο Γιώργος Σιντόσης.

Αναφερόμενος στην διαδικασία ο κ. Γκίζας σημείωσε ότι όλα κύλησαν ομαλά και με μεγάλη προσέλευση υπογραμμίζοντας ότι «Τόσο για την διαδικασία όσο και για την συμμετοχή ευχαριστούμε όλα τα μέλη». Ο ίδιος εξήγησε ότι λόγω του περιορισμένου χρόνου για τις μετατροπές στον Αγροτικό Συνεταιρισμό, που πλέον απαρτίζεται όχι από νομικά πρόσωπα αλλά από φυσικά, δηλαδή απευθείας από καταστατικό μελών, έχουν εγγραφεί 293 μέλη μέχρι στιγμής, καθότι έπρεπε στο ίδιο σύντομο χρονικό διάστημα να πραγματοποιηθούν και οι τρεις Συνελεύσεις που ορίζει ο νέος νόμος.

ΠΗΓΗ:
ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Νέα απόφαση για την απογραφή αγροτικών μηχανημάτων

Τροποποιήσεις στην απογραφή αγροτικών μηχανημάτων όσον αφορά την διαγραφή ή μεταγραφή τους, καθώς και στην ταξινόμηση ενός μηχανήματος το οποίο εισάγεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για δική του χρήση, επιφέρει νέα υπουργική απόφαση που ισχύει από τις 21 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό Γ3Β 724/68082 υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1880/Β/14-6-2012, η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.09 (ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων», ως εξής:
Στο άρθρο 6 «Διαγραφή, Διαγραφή−Μεταγραφή Αγροτικού Μηχανήματος», της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 (ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 14924/Γ3Β/3789/23−12−10 (ΦΕΚ2231/Β΄/10) και Γ3Β/296/30687/14−3−2012 (ΦΕΚ 841/Β΄/12), προστίθεται εδάφιο ε) ως εξής: «ε) Σε περιπτώσεις αναγκαστικής αφαίρεσης αγροτικών μηχανημάτων με βάση δικαστικό τίτλο, κατά τις οποίες δεν παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας, η περιφερειακή υπηρεσία απογραφής αγροτικών μηχανημάτων ζητά εγγράφως από τον προηγούμενο κάτοχο την άμεση παράδοση τους στην υπηρεσία. Στη περίπτωση μη παράδοσης της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την διαγραφή μεταγραφή αγροτικού μηχανήματος, αυτά αντικαθίστανται από την έκθεση του δικαστικού επιμελητή και η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. γ) διενεργείται από τον αναγκαστικώς κατασχέσας το αγροτικό μηχάνημα. Η περιφερειακή υπηρεσία απογραφής αγροτικών μηχανημάτων ενημερώνει το Μητρώο της καθώς και την αρμόδια υπηρεσία της τροχαίας, για τις δικές της ενέργειες.»
Στο άρθρο 4 «Ταξινόμηση Αγροτικού Μηχανήματος», της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 (ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 14924/Γ3Β/3789/23−12−10 (ΦΕΚ 2231/Β΄/10) και Γ3Β/296/30687/14−3−2012 (ΦΕΚ 841/Β΄/12), η παράγραφος που αφορά στην έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης ενός μηχανήματος το οποίο εισάγεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για δική του χρήση αντικαθίσταται ως εξής: «Για την έκδοση του Δελτίου Ταξινόμησης ενός μηχανήματος το οποίο εισάγεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για δική του χρήση, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παραπάνω (1), (2), (3), (4), (7) και υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι εισάγει μόνος του το μηχάνημα για δική του χρήση, ότι δεν θα το πωλήσει πριν την παρέλευση 2 ετών από την απογραφή του (χορήγηση άδειας κυκλοφορίας) και αναλαμβάνει ο ίδιος την τεχνική υποστήριξη».

Για περισσότερες πληροφορίες:


Δείτε εδώ, σε pdf μορφή, το πλήρες κείμενο της νέας απόφασης:


Δείτε εδώ, σε pdf μορφή, το πλήρες κείμενο της αρχικής απόφασης:


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΠΡΕΒΕΖΑ 22/6/2012

Η Ε.Ν.Α. Πρέβεζας ανακοινώνει ότι λόγο πένθους αλλά και της εξοδιού ακολουθίας του Σαββάτου 23/6/2012 αναστέλλεται η λειτουργία της Αγροτικής Αγοράς και μεταθέτετε για την Κυριακή 24/6/2012 από 6:30 έως και 13:00 .


Παράλληλα θα θέλαμε να εκφράσουμε την θλίψη μας για την κοίμηση του αγαπητού μας μητροπολίτη Πρέβεζας και Νικοπόλεως κυρίου Μελέτιου και τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Από το Δ.Σ. της Ε.Ν.Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

Νέα μέθοδος εξόντωσης των ζιζανίων από το Ανόβερο της Γερμανίας!

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Leipniz στο Ανόβερο σε συνεργασία με το Κέντρο Λέιζερ του Ανόβερου ανακάλυψαν κάποιες εναλλακτικές μεθόδους εξόντωσης των ζιζανίων στα χωράφια, αυτή τη φορά όχι με φυτοφάρμακα αλλά με ακτίνες λέιζερ!

Αυτό θα μπορέσει να συμβεί με τη κατασκευή μικρών σε μέγεθος ρομπότ καθώς και με τη κατασκευή ιπτάμενων συσκευών που δε θα έχουν όμως επιβάτες. Για την ώρα το όλο εγχείρημα βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και γίνονται δοκιμές σε περιορισμένες εκτάσεις θερμοκηπίων. Πάντως η μέθοδος με τα λέιζερ θα μπορεί να διευρυνθεί σε θερμοκήπια αλλά και σε γεωργικές σχολές αργότερα, αλλά και σε υγροβιότοπους αφού εκεί η χρήση ζιζανιοκτόνων δεν επιτρέπεται. Αυτό που θα κάνουν τα μικρά ρομπότ και οι ιπτάμενες συσκευές θα είναι να εξοντώνουν τα ζιζάνια στοχεύοντάς τα από τη ρίζα τους.

Πάντως παρόλη τη σπουδαιότητα αυτής της ανακάλυψης θα πρέπει η ισχύς της ακτινοβολίας από τα λέιζερ να είναι πάντα προσαρμοσμένη ανάλογα με το τύπο των ζιζανίων και το είδος των καλλιεργειών διότι σε διαφορετική περίπτωση το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ολέθριο αφού τα ζιζάνια μπορεί να δυναμώσουν αντί να καταστραφούν. Πάντως το όλο εγχείρημα παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον και χρηματοδοτείται από τη Γερμανική Ερευνητική Κοινότητα.

ΠΗΓΗ:
ecotimes.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Η Ε.Ν.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ 120 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ- ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑ 20/6/2012

Η Ε.Ν.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ στα πλαίσια της δράσης της ρώτησε τους δημότες της Πρέβεζας με το παρακάτω ερωτηματολόγιο για την Αγροτική Αγορά(λαϊκή παραγώγων) με συγκεκριμένες ερωτήσεις ώστε να μπορέσει να βελτιώσει την αγροτική αγορά τόσο στην οργάνωση όσο και στις τιμές αλλά και να δει εάν οι αγροτική αγορά είναι βιώσιμη στην πόλη της Πρέβεζας.


1) ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (Λαϊκή παραγώγων) ; ΝΑΙ ..... ΟΧΙ......


120 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΝΑΙ


2) ΠΩΣ ΣΑΣ ΦΑΝΗΚΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΣ….. ΧΑΜΗΛΕΣ ….. ΜΕΤΡΙΕΣ……...ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΝΑΒΙΚΑ -ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ …


1 ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΑΚΡΙΒΕΣ 

77 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΧΑΜΗΛΕΣ 
19 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΜΕΤΡΙΕΣ 
23 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΝΑΒΙΚΑ -ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

3) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΩΣ ΗΤΑΝ; ΑΣΧΗΜΗ….ΜΕΤΡΙΑ….ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ….


115 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΠΟΛΗ ΚΑΛΗ
 
5 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΜΕΤΡΙΑ

4)ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ; ΝΑΙ….. ΟΧΙ….. ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ….


120 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΝΑΙ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ: Περισσότερη ποικιλία από αγροτικά προϊόντα όπως ψάρια αυγά κτλ .Ποιο πολλούς παραγωγούς με φρούτα ρούχα κτλ.

5)ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ; ΝΑΙ……. ΟΧΙ…….


120 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΝΑΙ

6)ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ; ΝΑΙ….. ΟΧΙ….. ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΟ;


120 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΟΧΙ

7) ΠΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ; ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ…ΜΗΧΑΝΑΚΙ….

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ… ΠΟΔΗΛΑΤΟ… ΑΛΛΟ…

84 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

30 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΚΙ 
2 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 
4 ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΜΕ ΑΛΛΟ

8) ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ


Στην ερώτηση αυτή υπήρξαν πολλές απόψεις όπως ότι η αγροτική αγορά πρέπει να μεταφερθεί ποιο κοντά στην πόλη της Πρέβεζας , άλλη πρόταση είναι να οργανωθεί καλύτερα η αγροτική αγορά .

Τα συμπεράσματα δικά σας


Για την Ε.Ν.Α Πρέβεζας
 
          Ο Πρόεδρος 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι ΡΑΒΑΝΟΣ

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012

Η προσφορά της φράουλας στον ανθρώπινο οργανισμό

Οι φράουλες είναι ένα φρούτο μικρού μεγέθους με κυκλικό σχήμα και με χρώμα κόκκινο με πολύ μικροσκοπικά κίτρινα σπόρια πάνω στο φλοιό της. Υπάρχουν γύρω στις 620 ποικιλίες φράουλας και καμία ποικιλία δεν είναι ακριβώς ίδια με την άλλη διότι διαφέρουν τόσο στο μέγεθος όσο και στη γεύση. Επίσης οι φράουλες βρίσκονται στην αγορά όλο το έτος όμως οι καλύτερες και ποιοτικότερες φράουλες βρίσκονται στο τέλος της άνοιξης με αρχές του καλοκαιριού, το Μάιο και τον Ιούνιο, διότι τότε είναι και η κανονική περίοδος καρποφορίας τους.

Είναι ακόμη τροφή πολύ πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και ιδιαίτερα στην βιταμίνη C όπου ένα μικρό ποτήρι γεμάτο φράουλες ξεπερνάει το όριο της ημερήσιας δόσης βιταμίνης C που πρέπει να λαμβάνει ο οργανισμός! Οι φράουλες καταπολεμούν παθήσεις όπως η χοληστερίνη, το άσθμα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο καρκίνος, και η οστεοαρθρίτιδα. Οι φράουλες επιβάλλεται να μπαίνουν στο ψυγείο μέσα σε συσκευασία από πλαστικό αλλά όχι αεροστεγώς διότι χρειάζεται να παίρνουν αέρα οπότε πρέπει να υπάρχει σε κάποιο σημείο του σκεύους μία τρύπα για να μπορεί να διέρχεται ο αέρας.

Πρέπει να ξεπλένονται εξονυχιστικά πριν φαγωθούν γιατί το είδος της υφής τους είναι τέτοιο που πάνω τους μπορεί να κολλάει εύκολα η σκόνη και τα λιπάσματα εκεί που καλλιεργήθηκαν. Οι φράουλες έχουν τη δυνατότητα να φαγωθούν και απευθείας όπως τα περισσότερα φρούτα αλλά και ως γιαούρτι, ζελέ, παγωτό, μιλκ σέικ, ή και ως φρουτοσαλάτα. Όπως φαίνεται οι φράουλες είναι μία πολύ καλή λύση για τη διατροφή διότι έχουν λίγες θερμίδες και δε βαραίνουν το στομάχι οπότε συνίστανται ανεπιφύλακτα!

ΠΗΓΗ: ecotimes.gr

Το γάλα σόγιας βοηθάει στη καταπολέμηση της αρτηριακής πίεσης

Διάφορες μελέτες και πειράματα δείχνουν ότι το γάλα που φτιάχνεται από σόγια συντελεί στη μείωση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης η οποία ως γνωστό ευθύνεται για τα περισσότερα καρδιοαγγειακά νοσήματα. Αυτό διαπιστώθηκε κυρίως σε Ασιατικές χώρες όπου η κατανάλωση γάλακτος από σόγια είναι αυξημένη.

Οι άνθρωποι που φτάνουν κοντά στα 60 τους χρόνια, οι 9 στους 10 έχουν από εκεί και πέρα μεγάλη πιθανότητα να εμφανίσουν υπέρταση.

Έτσι στις Ασιατικές χώρες παρουσιάστηκε μείωση των ποσοστών ατόμων που είχαν υπέρταση και όντως αποδείχτηκε ότι αυτή η μείωση επήλθε από τη κατανάλωση γάλακτος από σόγια.

ΠΗΓΗ:
ecotimes.gr

Μείωση 5,6% του ελληνικού γεωργικού εισοδήματος το 2011

Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τη δυσχερέστατη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική γεωργική οικονομία απαντώντας στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Καθηγητή κ. Γιώργο Παπαστάμκο. Κύρια αίτια, η στασιμότητα του όγκου γεωργικής παραγωγής, η αξία της ενδιάμεσης ανάλωσης και οι φόροι επί της παραγωγής.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, το γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε -κατά μέσο όρο- κατά 7% το 2011 στην ΕΕ συνολικά, ενώ στην Ελλάδα, ακολούθησε αντίθετη κατεύθυνση, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 5,6%. Η αύξηση του γεωργικού εισοδήματος ανά εργαζόμενο σε επίπεδο ΕΕ ήταν το αποτέλεσμα της αύξησης στο εισόδημα των συντελεστών παραγωγής κατά 4% (λόγω της αύξησης στον δείκτη όγκου κατά 2% και στις πραγματικές τιμές κατά 5%) και της ήπιας μείωσης στις εισροές γεωργικής εργασίας (-3%). Σε ό,τι αφορά το εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων, η Κομισιόν σημειώνει ότι ενώ η ΕΕ ενίσχυσε την καθαρή εξαγωγική της θέση ως προς τα γεωργικά προϊόντα (με εμπορικό πλεόνασμα αξίας 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με το 2010), στην Ελλάδα σημειώθηκε μείωση του εμπορικού πλεονάσματος από 374 σε 154 εκατομμύρια ευρώ.


Η παρατηρούμενη μείωση του γεωργικού εισοδήματος ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα οφείλεται σε πλείονες παράγοντες: πρώτον, ο όγκος της γεωργικής παραγωγής το 2011 παρέμεινε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος (+0.3%), ενώ σημειώθηκε μικρή αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής σε πραγματικούς όρους, η οποία οφείλεται στην αύξηση κατά 1% στις τιμές εκροών, και στις αμετάβλητες εισροές γεωργικής εργασίας· δεύτερον, η αξία της ενδιάμεσης ανάλωσης αυξήθηκε σε πραγματικούς όρους κατά 9%, λόγω της αύξησης κατά 11% στις τιμές, ενώ ο όγκος παρέμεινε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το 2010. Οι πιο αξιοσημείωτες αυξήσεις των τιμών παρατηρήθηκαν στις ζωοτροφές (κατά 14%), την ενέργεια και τα λιπαντικά (κατά 17%), και τα λιπάσματα (κατά 5%)· τρίτον, οι φόροι επί της παραγωγής αυξήθηκαν σημαντικά (κατά 39%), ενώ σε επίπεδο ΕΕ παρέμειναν -κατά μέσο όρο- αμετάβλητοι.


Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Παπαστάμκος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Βρισκόμαστε στην κορύφωση μιας διαπραγμάτευσης που αφορά στο μέλλον, στην επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου. Δίνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάχη οπισθοφυλακής για έναν ισχυρό προϋπολογισμό της ΕΕ υπέρ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τίποτε δεν είναι δεδομένο. Τη δοκιμαζόμενη ελληνική γεωργική οικονομία δεν την υποβοηθούν εξαγγελίες ποσοτικού περιεχομένου, προτού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Αντί για ένσκοπες ποσοτικές εξαγγελίες, καλό θα ήταν το εθνικό σύστημα δράσης να προπαρασκευάσει τις ελληνικές διαπραγματευτικές θέσεις".


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

Παράταση μέχρι 5 Ιουλίου για εγγυητικές στην αναδιάρθρωση αμπελιών

Μέχρι τις 5 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης εγγυητικών επιστολών από τους ενδιαφερόμενους, που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων για την περίοδο 2011-2012.

Αυτά προβλέπει η υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ναπολέων Μαραβέγιας, με σκοπό να καθορίσει την κατανομή των κονδυλίων ανά περιφερειακή ενότητα.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η απόφαση, «το πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την αριθ. 306202/3-12-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση και την αριθ. 306252/20-12-10 Υπουργική Απόφαση.


Επισημαίνεται ότι η μη εκτέλεση ορισμένων εγκεκριμένων μέτρων/δράσεων στη διάρκεια της αμπελουργικής περιόδου 2011/2012, για τις οποίες έχει συσταθεί τραπεζική εγγύηση, θα επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση.


Για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος 2011-2012 η κατάθεση εγγυητικών επιστολών από τους ενδιαφερόμενους παρατείνεται έως και τις 5 Ιουλίου 2012.


Για το λόγο αυτό και μόνο για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος 2011-2012, αντίστοιχα παρατείνεται έως τις 15 Ιουλίου 2012 και η προθεσμία αποστολής των φακέλων πληρωμής από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 της 306252/20-12-2010 Υ.Α.


Οι ανωτέρω Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) δεν ταξινομούνται ως περιφέρειες «σύγκλισης», που σημαίνει χρηματοδότηση του προγράμματος από την Ε.Ε. στο 50%, αντί του 75% που ισχύει για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες.


Οι Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής επιπλέον στρέμματα των κατανεμηθέντων, χωρίς να υπερβούν το κατανεμηθέν ποσό που τους αναλογεί, άλλως θα φέρουν ακέραια την ευθύνη για την αδυναμία καταβολής των συγκεκριμένων ενισχύσεων στους παραγωγούς της περιοχής τους.


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Σάββατο 16 Ιουνίου 2012

Αμειψισπορά: επιστροφή στις ρίζες! – Πλεονεκτήματα και εφαρμογή

Ως αμειψισπορά εννοούμε μια λογική διαδοχή των καλλιεργειών σε συγκεκριμένο τεμάχιο γης, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην ανάπτυξη των φυτών.

Η έννοια της αμειψισποράς είναι γνωστή στους γεωργούς από τα πρώτα εξελικτικά στάδια ανάπτυξης της γεωργίας στον πλανήτη. Όπως συνέβη με πολλές πρακτικές και συνήθειες, η εκβιομηχάνιση και η αλλαγή του τρόπου ζωής απομάκρυνε τους παραγωγούς από αυτή την ευεργετική για το περιβάλλον και όχι μόνο, καλλιεργητική τεχνική.

—Τα πλεονεκτήματα

Ουσιαστικά, η αμειψισπορά αναφέρεται σε εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της αμειψισποράς είναι:

*Η διατήρηση και η βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους.

*Η αποφυγή εντομολογικών και άλλων προβολών των   καλλιεργούμενων φυτών.

*Η φιλική προς το περιβάλλον αντιμετώπιση των ζιζανίων.

*Η εξασφάλιση, σε μεσοπρόθεσμο διάστημα, των αποδόσεων των φυτών.

—Εφαρμόζοντας την αμειψισπορά

Η αμειψισπορά πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιον τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες μείωσης των αποδόσεων, γεγονός που δεν πρέπει όμως να αποκλειστεί.

Ο σχεδιασμός της αμειψισποράς προσδιορίζεται από τους εξής παράγοντες:

Α. τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα

Β. τους οικονομικούς στόχους της εκμετάλλευσης

Γ. την περιοχή εγκατάστασης της φυτείας

Ανάλογα με τον αριθμό των φυτών που συμμετέχουν σε ένα σύστημα αμειψισποράς και το χρόνο που διαρκεί η κυκλική τους διαδοχή στον αγρό διακρίνουμε τις διετείς, τις τριετείς και τις πολυετείς αμειψισπορές. Μια άλλη διάκριση στα είδη αμειψισποράς βασίζεται στην ύπαρξη ή μη νερού άρδευσης, οπότε αναφερόμαστε σε ξηρικές και αρδευόμενες αμειψισπορές αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επίδραση της αμειψισποράς στις αποδόσεις των φυτών είναι πολύ πιο έντονη σε συστήματα παραγωγής με μειωμένες εισροές (π.χ. Βιολογική Γεωργία), παρά σε συστήματα με έντονη χρήση των μέσων παραγωγής όπως λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

Αυτό στην πράξη σημαίνει χαμηλότερο κόστος παραγωγής και μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος στην πρώτη περίπτωση.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Δρ Ανδρέας Παπασταύρου, γεωπόνος και εκπαιδευτής στο e-school by agronomist.gr.

ΠΗΓΗ:
econews.gr

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθηγητής κ. Ναπολέων Μαραβέγιας, υπέγραψε εγκύκλιο που καθορίζει διαδικασίες και ρυθμίζει εφαρμοστικές πτυχές του πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις».

Mε το νόμο και την εγκύκλιο επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων που θα επιτρέψει τη νομιμοποίηση χιλιάδων σταυλικών εγκαταστάσεων της χώρας που λειτουργούν μέχρι σήμερα χωρίς αδειοδότηση και προωθείται η κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προσαρμοσμένων στα δεδομένα της ελληνικής υπαίθρου και κτηνοτροφίας.

Εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις σχετικά με τους αναγκαίους ελέγχους (τακτικοί και έκτακτοι).

Δημιουργείται για πρώτη φορά ηλεκτρονικό μητρώο καταγραφής των αδειοδοτούμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της χώρας, στοιχείο το οποίο θα επιτρέψει τον καλύτερο σχεδιασμό των διαρθρωτικών δομών και της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΥΠΑΑΤ για τον κτηνοτροφικό τομέα.

Όσον αφορά στην αδειοδότηση:


- δημιουργείται «υπηρεσία μιας στάσης» στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες της χώρας (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), η οποία αποτελεί και τα μοναδικό σημείο επαφής των κτηνοτρόφων με το δημόσιο, απλοποιώντας και διευκολύνοντας τις ισχύουσες πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες
- καθιερώνεται η «προσωρινή αδειοδότηση», με την υποβολή του σχετικού φακέλου, γεγονός που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους, σε συντομότερο χρονικό διάστημα, με χαμηλότερο κόστος και με καλύτερους τεχνικούς όρους να υλοποιήσουν την επένδυσή τους ενώ παράλληλα επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης (κοινοτικά και εθνικά).
- τα πρόχειρα καταλύματα αδειοδοτούνται πλέον χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας.

Όπως δήλωσε, ο Υπουργός, Kαθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας, «ο νόμος και η εφαρμοστική εγκύκλιος στοχεύουν στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ενίσχυση και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ενός κλάδου ύψιστης εθνικής σημασίας. Αντιμετωπίζονται εκκρεμότητες που αφορούν τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, που υφίστανται για πολλές δεκαετίες, μέσα από μια διαδικασία με χαμηλό κόστος για τους κτηνοτρόφους».

ΠΗΓΗ:
diorismos.gr

Αναβαθμίστηκε το site του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

O νέος ιστότοπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναβαθμίζεται και λειτουργεί στις ίδιες διευθύνσεις: www.minagric.gr και www.grminagric.eu, από αύριο Παρασκευή 15 Ιουνίου.

Τη νέα υπηρεσία επιμελήθηκε η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου αδαπάνως για το Ελληνικό Δημόσιο με διάθεση συνεχούς βελτίωσης.


Με τη νέα δομή του, ο ιστότοπος γίνεται πιο σύγχρονος και εύχρηστος στην αναζήτηση πληροφοριών, ενώ παρέχονται και ψηφιακές υπηρεσίες προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την εύκολη διαχείριση των θεμάτων τους.


Επίσης, το Call Center του Υπουργείου «1540» είναι πλέον διαθέσιμο για απάντηση ακόμη και σε πληροφορίες που δεν περιέχονται στον ιστότοπο, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών και συστημάτων.


Στόχος του ΥΠΑΑΤ είναι τόσο ο ιστότοπος όσο και οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες να επικαιροποιούνται και να επεκτείνονται συνεχώς για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

2ο Συνέδριο Νέες Καλλιέργειες Προοπτικές & δυνατότητες, Ιανουάριος 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2ο Συνέδριο – έκθεση «ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, Προοπτικές & δυνατότητες».


Στο συνέδριο-έκθεση θα παρουσιαστούν προτάσεις όπως καλλιέργειες για στέβια, ιπποφαές, κρανιά, blueberry, goji berry, aloe vera, ροδιές, τρούφα, μανιτάρια, αρωματικά φυτά, βιοκαύσιμα, πέλετς (pellets), αγριαγκινάρα, σαλιγκαροτροφία, σμέουρα, μύρτιλο, βατόμουρο, αρόνια, θερμοκήπια και σπόρους, λουλούδια, καρυδιές, κ.ά.

Το συνέδριο-έκθεση θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο, στο Εκθεσιακό Κέντρο ΕΚΕΠ Μεταμόρφωσης-Αθήνα. Δείτε πληροφορίες εδώ:
www.Agrorama.com

Στην έκθεση θα λάβουν μέρος έμπειροι επιχειρηματίες και καλλιεργητές από τους παραπάνω κλάδους, καθηγητές γεωπονικού πανεπιστημίου, θα μεταδώσουν τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους σε όλους τους συνέδρους. Νέοι και ήδη υπάρχοντες αγρότες, υποψήφιοι επιχειρηματίες, άνεργοι που αναζητούν λύσεις για αυτοαπασχόληση θα είναι οι σύνεδροι που θα σπεύσουν για την ενημέρωση τους και τελικά την επένδυσή τους σε κάποιο από τους κλάδους καλλιέργειας.
www.eleotexnia.gr/nees_kalliergeies.html

Διπλό το ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης αφού συνδιοργανώνονται εργαστήρια (workshops) για επιτόπια πρακτική επίδειξη.

Δείτε το πρόγραμμα των ομιλιών του ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ συνεδρίου 2012 εδώ:
http://neeskalliergeies.blogspot.gr/

Για πληροφορίες:
Φιλολάου 234 – 11631, Αθήνα
Τηλ.: 210 7568888 (8 γραμμές)   Fax:  210 7568889

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

Ο ΕΛΓΑ καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών αποζημιώσεις για ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ περίπου.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/06/2012

Ο ΕΛΓΑ καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών αποζημιώσεις για ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ περίπου.

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 ο ΕΛΓΑ θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1853 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ περίπου για ζημιές που υπέστησαν κυρίως το γ’ τετράμηνο του 2011.

Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια (παγετό, βροχόπτωση, ανεμοθύελλα, χαλαζόπτωση κλπ ). Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τις ζημιές από τον παγετό του Δεκεμβρίου του 2011 στο νομό Ηρακλείου Κρήτης.

Επισημαίνεται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός ο ΕΛΓΑ θα έχει ολοκληρώσει την καταβολή των αποζημιώσεων για το έτος 2011 και θα αρχίσει να αποστέλλει πορίσματα εκτίμησης για τις ζημιές του α΄ τετραμήνου του 2012.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλα τα Δελτία Τύπου του ΕΛ.Γ.Α

ΠΗΓΗ: ΕΛΓΑ

Παρατείνεται η προθεσμία αδειοδότησης των υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επισπεύδει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να δοθεί, με τροποποίηση σχετικής ΚΥΑ, εκ νέου παράταση έως και την 17η Δεκεμβρίου 2012 (από την 16η Ιουνίου 2012) στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από τους αγρότες σε ό,τι αφορά στη χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις.
 
Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Καθηγητής Γρηγόρης Τσάλτας υπέγραψαν ΚΥΑ με θέμα την «Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10-6-2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», (ΦΕΚ 1440 Β΄/ 16-6-2011).
 
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας «για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της τακτοποίησης των αρδευτικών γεωτρήσεων εκδόθηκε σχετική ΚΥΑ, όπως προβλέπει ο Ν. 3199/03. Η προθεσμία για την τακτοποίηση των γεωτρήσεων, μετά από μια πρώτη παράταση, λήγει στις 16 Ιουνίου 2012. Όμως για λόγους τρέχουσας συγκυρίας αλλά και γιατί μεγάλο μέρος των αγροτών δεν είναι έτοιμο για την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται, κρίνεται ότι είναι αναγκαίο να δοθεί μια ακόμα παράταση μέχρι την 17η Δεκεμβρίου 2012».

ΠΗΓΗ:
ermis.gov.gr

Κατευθυντήρια Οδηγία πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7 σε δημόσια κρίση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ ολοκλήρωσε την εκπόνηση σχεδίου Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές».

Η Κατευθυντήρια Οδηγία περιγράφει το σχήμα πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7, με στόχο τη διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των απαιτήσεων του προτύπου AGRO 7 από επιχειρήσεις, τους Φορείς Πιστοποίησης, τους Φορείς Διαπίστευσης, τις αρμόδιες αρχές και γενικά όλους αυτούς που εμπλέκονται με το αντικείμενο της παρούσας.

Το σχέδιο της Κατευθυντήριας Οδηγίας τίθεται σε δημόσια κρίση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Τυποποιητικών Εγγράφων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι από 07.06.2012 έως 06.08.2012 και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.agrocert.gr.

Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το αργότερο μέχρι 06.08.2012:


. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
agrocert@otenet.gr
. μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας
Διεύθυνση Πιστοποίησης και Προδιαγραφών
Τμήμα Προδιαγραφών
. μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό: 210-8231438.


ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑ&Τ

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012

Πράσινα-αγροτικά επαγγέλματα: νέος κύκλος μαθημάτων στο e-school του agronomist.gr

Το e-school by agronomist.gr ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα μαθήματα του δεύτερου κύκλου σπουδών.

Τα αντικείμενα κατάρτισης στην τρέχουσα περίοδο θα είναι: Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Σχεδιασμός Κήπων και Κατασκευή Κήπων.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διδασκαλία των μαθημάτων Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Μελισσοκομία, Βιολογική Γεωργία, Σαλιγκαροτροφία και Πρακτική Αγρομετεωρολογία για τα οποία γίνονται ακόμα δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Οι χαμένες ώρες διδασκαλίας θα αναπληρωθούν με εμβόλιμα μαθήματα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα http://eschool.agronomist.gr.

ΠΗΓΗ:
econews.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ν.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ε.Ν.Α. Πρέβεζας προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς της Π.Ε. Πρέβεζας αλλά και άλλων περιφερειών να επικοινωνήσουν με το τηλ 6974111252 για να δηλώσουν συμμετοχή στην Αγροτική Αγορά (λαϊκή παραγώγων) που θα γίνει στην πόλη της Πρέβεζας .


Email: enaprevezas @yahoo.gr
 
Facebook: ena nomou prevezas 
URL: enaprevezas. blogspot .gr

Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Η Ένωση Νέων Αγροτών εδώ και 2 χρόνια περίπου ρώτησε τους δημότες της Πρέβεζας εάν συμφωνούν να γίνει αγορά αγροτών (λαϊκή αγορά που να συμμετάσχουν μονό αγρότες παραγωγοί ) και η απάντησή τους ήταν θετική όπως προκύπτει και από τις υπογραφές τους που υπερβαίνουν τις 1200 σε ειδικό φυλλάδιο που έχει η Ε.Ν.Α.

Σήμερα στην Ελλάδα οι μόνες γνήσιες Αγροτικές Αγορές, όπως σε όλη την Ευρώπη (όπου ονομάζονται Farmers Market, και τις προσεγγίσαμε κατά την επίσκεψη Μελέτης της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, Οκτ 2010) είναι οι Αγορές Βιοκαλλιεργητών, με αυτοέλεγχο προσαγόμενων προϊόντων από τις Ενώσεις Βιοκαλλιεργητών και οριοθέτηση, χώρου και τρόπου λειτουργίας, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι Αγροτικές αγορές είναι μια νέα μορφή αγοράς αυτοτελούς και ανεξάρτητης από κάθε άλλη μορφή αγοράς , όπου συμμετέχουν παραγωγοί και κάθε ένας διαθέτει τα πιστοποιημένα ποιοτικά ιδίας παραγωγής προϊόντα , πρωτογενή ή μεταποιημένα που υποστηρίζει η θεσμική συνδικαλιστική οργάνωση (Ν3147/2003, άρθρο 20 ) Πανελληνιά Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) και επιθυμεί την θεσμοθέτηση της από την βουλή των Ελλήνων .

Η Ε.Ν.Α. Πρέβεζας συμμετείχε στην 1η πειραματική αγροτική αγορά της Ελλάδας στην κουλούρα Ημαθίας με νέους αγρότες βλέποντας την θετική απήχηση που είχε στους καταναλωτές.

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012

7η Ανάρτηση Αγροτεμαχίων Δημόσιας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Γης προς Μίσθωση σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Νόμου 4061/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι στη διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 13 νέα αγροτεμάχια ( 9 γεωργικής και 4 κτηνοτροφικής χρήσης) της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας έκτασης 151 στρεμμάτων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 4/07/2012. Οι αναρτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται κάθε Πέμπτη.

ΠΗΓΗ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012

Μουσείο με μανιτάρια στο χωριό Λάβδα στο νομό Γρεβενών!

Το χωριό Λάβδα που βρίσκεται 42 χιλιόμετρα μακριά από τη πόλη των Γρεβενών φημίζεται για τις ποικιλίες των μανιταριών του.

Έτσι ο Πολιτιστικός σύλλογος της Λάβδας πήρε τη πρωτοβουλία και δημιούργησε ένα πρωτοποριακό μουσείο με μανιτάρια!

Στο μουσείο υπάρχουν αποξηραμένα αληθινά μανιτάρια της γύρω περιοχής αλλά και ψεύτικα ώστε όποιος περιηγείται του μουσείου να μπορεί να δει και να μάθει εκτενέστερα για τις ποικιλίες μανιταριών που υπάρχουν γύρω από το χωριό της Λάβδας.

ΠΗΓΗ:
ecotimes.gr

Ο ΕΛΓΑ καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών αποζημιώσεις και Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις (ΠΣΕΑ) ύψους 2,5 εκατ. ευρώ περίπου.

Την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 ο ΕΛΓΑ θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.200 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ περίπου για ζημιές που υπέστησαν κυρίως το γ’ τετράμηνο του 2011. Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια (παγετό, βροχόπτωση, ανεμοθύελλα, χαλαζόπτωση κλπ ), ενώ οι Κρατικές Ενισχύσεις (ΠΣΕΑ) αφορούν κυρίως τις ζημιές από τις πυρκαγιές του έτους 2008.

Σημειώνεται ότι την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει και νέα πληρωμή που θα αφορά κυρίως αποζημιώσεις για ζημιές που υπέστησαν οι ελιές του νομού Ηρακλείου Κρήτης το Δεκέμβριο του 2011

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλα τα Δελτία Τύπου του ΕΛ.Γ.Α

ΠΗΓΗ:
ΕΛΓΑ

Παρατείνεται η προθεσμία αδειοδότησης υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επισπεύδει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να δοθεί, με τροποποίηση σχετικής ΚΥΑ, εκ νέου παράταση έως και την 17η Δεκεμβρίου 2012 (από την 16η Ιουνίου 2012) στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από τους αγρότες σε ό,τι αφορά στη χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας και ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Καθηγητής Γρηγόρης Τσάλτας υπέγραψαν ΚΥΑ με θέμα την «Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10-6-2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», (ΦΕΚ 1440 Β΄- 16-6- 2011).

Όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας «για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της τακτοποίησης των αρδευτικών γεωτρήσεων εκδόθηκε σχετική ΚΥΑ, όπως προβλέπει ο Ν. 3199/03. Η προθεσμία για την τακτοποίηση των γεωτρήσεων, μετά από μια πρώτη παράταση, λήγει στις 16 Ιουνίου 2012. Όμως για λόγους τρέχουσας συγκυρίας αλλά και γιατί μεγάλο μέρος των αγροτών δεν είναι έτοιμο για την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται, κρίνεται ότι είναι αναγκαίο να δοθεί μια ακόμα παράταση μέχρι την 17η Δεκεμβρίου 2012».


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Τρίτη 5 Ιουνίου 2012

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΓΑ - ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Τρίτη 5.06.2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του Γ’ διμήνου 2012, λόγω τεχνικών προβλημάτων, προβλέπεται να καταβληθούν την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012. Γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης του προβλήματος και την καταβολή τους νωρίτερα.
Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση με νεώτερη ανακοίνωση.
 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Συνέδριο “ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, Προοπτικές & δυνατότητες” 8-11 Ιουνίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο ΕΚΕΠ, Μεταμόρφωση-Αθήνα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Νέες Καλλιέργειες 2012, 8-11 Ιουνίου 2012»


1ο Συνέδριο – έκθεση «ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, Προοπτικές & δυνατότητες».
www.agrorama.com

Στο συνέδριο-έκθεση θα παρουσιαστούν προτάσεις όπως καλλιέργειες για στέβια, ιπποφαές, κρανιές, blueberry, goji berry, aloe vera, ροδιές, τρούφα, μανιτάρια, αρωματικά φυτά, βιοκαύσιμα, πέλετς (pellets), αγριαγκινάρα, βελανιδιές, σαλιγκαροτροφία, σμέουρα, μύρτιλο, βατόμουρο, αρόνια, θερμοκήπια και σπόρους, λουλούδια, καρυδιές, κ.ά.

Το συνέδριο-έκθεση θα λάβει χώρα από 8 έως 11 Ιουνίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο ΕΚΕΠ Μεταμόρφωσης-Αθήνα.


Στην έκθεση θα λάβουν μέρος έμπειροι επιχειρηματίες και καλλιεργητές από τους παραπάνω κλάδους, καθηγητές γεωπονικού πανεπιστημίου, θα μεταδώσουν τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους σε όλους τους συνέδρους. Νέοι και ήδη υπάρχοντες αγρότες, υποψήφιοι επιχειρηματίες, άνεργοι που αναζητούν λύσεις για αυτοαπασχόληση θα είναι οι σύνεδροι που θα σπεύσουν για την ενημέρωση τους και τελικά την επένδυσή τους σε κάποιο από τους κλάδους καλλιέργειας. Διπλό το ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης αφού συνδιοργανώνονται εργαστήρια (workshops) για επιτόπια πρακτική επίδειξη.


Δείτε το πρόγραμμα των ομιλιών ΕΔΩ:
http://neeskalliergeies.blogspot.gr/


Για πληροφορίες:
Φιλολάου 234 – 11631, Αθήνα
Τηλ.: 210 7568888 (8 γραμμές)   Fax:  210 7568889
info@compassexpo.com

"Να αποδεικνύεται η ιδιοκτησία για τις γεωτρήσεις με το Ε9"

Επιτακτική θεωρεί την ανάγκη αποδοχής του φορολογικού εντύπου Ε9 ως αποδεικτικό στοιχείο τίτλων ιδιοκτησίας κατά τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων χρήσεων νερού, ο δήμαρχος Μονεμβασιάς Ηρακλής Τριχείλης. Με επιστολή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Γρηγόρη Τσάλτα επισημαίνει:

Έχουμε την άποψη ότι το ζητούμενο είναι να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι υφιστάμενες υδροληψίες καθώς και τα αρδευόμενα αγροτεμάχια, ώστε να δημιουργηθεί ένα μητρώο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις χρήσεις νερού και στη λογική αυτή οι χρήστες θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο καταγράφει τα στοιχεία αυτά, όπως είναι το Ε9 ή το αντίγραφο της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.


Αντίθετα, δεν είναι βασικό στοιχείο η απόδειξη της ιδιοκτησίας με συμβολαιογραφικά έγγραφα, αλλά η τεκμηρίωση του χρήστη νερού, η οποία μπορεί να γίνει πολύ ευκολότερα με τη χρήση των παραπάνω αποδεικτικών εγγράφων, μέσω των οποίων οι πολίτες φορολογούνται αλλά και λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη επιδοτήσεων.

Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες έντονων παραπόνων από παραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν τίτλους για διαφόρους λόγους (χρησικτησία κλπ) και πολλοί από αυτούς έχουν μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων, με συνέπεια να είναι πολύ δύσκολη ή αδύνατη η προσκόμιση συμβολαίων για να γίνει αποδεκτή η κατάθεση της αίτησης.

Παρακαλούμε και πάλι όπως επανεξετάσετε το σημαντικότατο αυτό σημείο προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης για όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να μείνουν στον ‘’αέρα’’ αν συνεχιστεί η αδιάλλακτη πρόθεση της ισχυρής απόδειξης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Κυριακή 3 Ιουνίου 2012

O Πτηνοτροφικός «βγαίνει από το τούνελ»

Έπιασε το μερίδιο αγοράς που κατείχε ο Συνεταιρισμός πριν τα προβλήματα

«Έχει μπει το νερό στο αυλάκι» δηλώνει ο Λεων. Τσιαντής

 

«Μέχρι το Φθινόπωρο εκτιμώ ότι θα έχουν αποπληρωθεί όλες οι οφειλές του Συνεταιρισμού μας», δήλωσε ο πρόεδρος του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας Λεωνίδας Τσιαντής, τονίζοντας ότι τόσο η διάθεση όσο και το μερίδιο αγοράς του Συνεταιρισμού στην αγορά νωπού κοτόπουλου έχει επανέλθει στο 12% που ήταν στο παρελθόν, ενώ ήδη γίνονται πληρωμές παλαιών οφειλών και απομένουν μόνο 5 εκατ. ευρώ από τα 18 εκατομμύρια που οφείλονταν σε προμηθευτές και τρίτους τον περασμένο Δεκέμβριο όταν έγινε η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99.
 

Ως εκ τούτου ο κ. Τσιαντής επανέλαβε όσα είχε δηλώσει και τον περασμένο Δεκέμβριο, ότι δηλαδή: «Δεν κάναμε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 για να μην πληρώσουμε τις οφειλές μας -για να ρίξουμε φέσι κατά το κοινώς λεγόμενο στην αγορά- αλλά για να προστατέψουμε το Συνεταιρισμό από τις πιέσεις που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή και τις απαιτήσεις άμεσης καταβολής των οφειλών που δεν υπήρχαν».

Ο κ. Τσιαντής απαντώντας στο ερώτημα που θέσαμε για το αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στο άρθρο 99 μας ανέφερε πως η αίτηση έχει συζητηθεί και αυτό που αναμένεται είναι η απόφαση η οποία ακόμη δεν έχει εκδοθεί. «Ίσως έχει καθυστερήσει αρκετά και λόγω των γενικότερων εξελίξεων στη χώρα που έχει επιφέρει καθυστερήσεις σε πολλά πράγματα». Στο μεταξύ διευκρινίστηκε ότι η διάθεση στην αγορά φτάνει σήμερα στα 250.000 κοτόπουλα εβδομαδιαίως, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων εξαγωγών στα Βαλκάνια. «Δεν εξάγουμε αλλού διότι μας ζητούν πολύ χαμηλές τιμές τέτοιες που δεν συμφέρει λόγω υψηλού κόστους», σημείωσε ο ίδιος.
 

ΠΗΓΗ: ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

6η Ανάρτηση Αγροτεμαχίων Δημόσιας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Γης προς Μίσθωση σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Νόμου 4061/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι στη διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 21 νέα αγροτεμάχια ( 3 γεωργικής χρήσης και 18 κτηνοτροφικής χρήσης) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έκτασης 284 στρεμμάτων και 11 νέα αγροτεμάχια (7 γεωργικής χρήσης και 4 κτηνοτροφικής χρήσης) της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας έκτασης 55 στρεμμάτων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 27/06/2012. Οι αναρτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται κάθε Πέμπτη.

ΠΗΓΗ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Με διακοπή της χρηματοδότησης του επενδυτικού νόμου απειλεί η ΕΕ

Επιστολή προειδοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διακοπή της χρηματοδότησης του επενδυτικού νόμου, εάν δεν αντιμετωπιστούν με ριζικό τρόπο τα φαινόμενα διαφθοράς που αποκαλύφτηκαν πρόσφατα στη γενική διεύθυνση επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, έχει λάβει ο υπουργός Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος μιλώντας την Πέμπτη 31 Μαΐου στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, με δυσαρέσκεια έλαβε τη σχετική επιστολή καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα ειδικά στο σημερινό περιβάλλον ύφεσης.

Ο κ. Στουρνάρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ, καθώς και ότι η ευρωζώνη θα αναγνωρίσει το βάθος της ύφεσης και θα συζητήσει ενδεχόμενες προσαρμογές του προγράμματος, αρκεί να βεβαιωθεί για τη δική μας δέσμευση για συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών.


Ο υπουργός Ανάπτυξης άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη ροή των χρηματοδοτήσεων προς τη χώρα μας, θέμα που, όπως είπε, ο ίδιος έχει θέσει και σε κορυφαίο επίπεδο στην ΕΕ. «Δεν μπορεί η ΕΤΕπ να συμπεριφέρεται όπως μια κλασική εμπορική τράπεζα», είπε χαρακτηριστικά..


Επισήμανε ακόμη ότι το υπουργείο θα επανεξετάσει τη λίστα με τα 250 εμπόδια στην επιχειρηματικότητα που είχε υποδείξει μελέτη του ΣΕΒ για να διαπιστωθεί ποια παραμένουν, καθώς και ότι βρίσκεται υπό κατάρτιση λίστα έργων που θα ενταχθούν στα διευρωπαϊκά δίκτυα και θα χρηματοδοτηθούν από τα «ομόλογα έργων» που θα δημιουργηθούν, σύμφωνα με την απόφαση της πρόσφατης συνόδου κορυφής.

 
Τέλος σε ό,τι αφορά το μέλλον της Επιτροπής Ανταγωνισμού ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι οι προτάσεις που ακούγονται περί επιστροφής της στο υπουργείο Εμπορίου ως διεύθυνσης είναι λανθασμένες και «θα μας γυρίσουν χρόνια πίσω». Επίσης χαρακτήρισε μεγάλο λάθος την κατάργηση του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και τόνισε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να το ανεξαρτητοποιήσει.

ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates