Τρίτη 28 Απριλίου 2009

<<Συνεργασία Ομάδων Παραγωγών – Νομαρχίας για τη στέβια στην Αιτωλοακαρνανία>>


Θετικό, στην πρόταση του αρμόδιου αντινομάρχη Γιάννη Λύτρα για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Σχολή Γεωπονικών Επιστημών-Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος) για χρηματοδότηση Ερευνητικής Πρότασης για τη δοκιμαστική καλλιέργεια του φυτού Στέβια στην Αιτωλοακαρνανία, ήταν χθες το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Σκοπός της ερευνητικής πρότασης που έχει κόστος 8.500 € είναι:

Να μελετηθεί η Stevia rebaudiana παραγωγικά και οικονομικά με Αποδεικτικά σε δύο αντιπροσωπευτικές εδαφοκλιματικές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με Ομάδες Παραγωγών μέσω του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - Σταθμός Έρευνας Καπνού Αγρινίου και του Τμ. Δ/σης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων - Τροφίμων Αγρινίου.

Να γίνει στις Αποδεικτικές καλλιέργειες ενημέρωση-εκπαίδευση των ενδιαφερομένων αγροτών που επιθυμούν να μετατρέψουν μία μη αποδοτική καλλιέργεια τους, αλλά και φορέων του δημοσίου/ιδιωτικού τομέα που βρίσκονται στα κέντρα αποφάσεων για τη γεωργία.

Να γίνει μελέτη οικονομικότητας της νέας καλλιέργειας σε συνθήκες παραγωγού ώστε να τεκμηριωθεί η προοπτική της στέβιας ως εναλλακτικής καλλιέργειας στην περιοχή.

Να γίνει διάδοση και προώθηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την έρευνα για εφαρμογή και μετατροπή μη αποδοτικών καλλιεργειών στην περιοχή.

Σάββατο 25 Απριλίου 2009

<<Έγκριση πρόσληψης 1.270 εποχικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ>>


Τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 1.270 άτομα, διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, διαφόρων ειδικοτήτων, ενέκρινε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Έργο των ατόμων που θα προσληφθούν μεταξύ άλλων είναι η παρακολούθηση των φορέων συμπλήρωσης, ψηφιοποίησης και καταχώρησης των ΑΕΕ 2009 σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διαπιστώσουν ανά φορέα, την οργάνωση και διαδικασία για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, καθώς και την πορεία υλοποίησης και πρόοδο του έργου, όπως επίσης και την ποιότητα των καταχωρημένων δεδομένων κ.λπ και η συμμετοχή με επιτόπιες επισκέψεις στις χαρτογραφικές ενότητες στα πλαίσια ανανέωσης του χαρτογραφικού υποβάθρου που θα περιλαμβάνουν αφενός τη διαπίστωση χρήσης γης και αφετέρου μεταβολής ορίων ενοτήτων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι συμβάσεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Γεωπόνων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Κτηνιάτρων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Διοικητικών-Οικονομικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Τεχνολόγων Τοπογράφων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διοικητικού Λογιστικού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνικών Ηλεκτρολόγων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οδηγών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργατών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Τετάρτη 22 Απριλίου 2009

<<Για υψηλές τιμές στο τριφύλλι και τη νέα χρονιά ελπίζουν οι αγρότες>>

Αρκετά προσοδοφόρα αποδείχτηκε η καλλιέργεια τριφυλλιού κατά την εφετινή χρονιά. Την ώρα, που στα υπόλοιπα προϊόντα την πτώση δεν μπορεί να αμφισβητήσει πλέον κανείς, σαφώς ωφελημένοι εξήλθαν όσοι αγρότες επέλεξαν να καλλιεργήσουν τριφύλλι, γεγονός που τους στρέφει στην εν λόγω καλλιέργεια και τη νέα χρόνια. Βέβαια σ’ αυτή την περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος υπερπαραγωγής.
Τιμές σαφώς υψηλότερες από τις περσινές απήλαυσαν οι αγρότες που έσπειραν και καλλιέργησαν τριφύλλι και σ' αυτό βέβαια συνετέλεσε καθοριστικά η έλλειψη για το προϊόν, που παρατηρήθηκε στην αγορά.
Έτσι, οι μέσες τιμές παραγωγού κυμάνθηκαν το 2008 από 17 - 24 λεπτά του ευρώ το κιλό, αναλόγως με την «κοψιά», δηλαδή αν ήταν η πρώτη, η δεύτερη κ.λπ. Η συγκεκριμένη τιμή είναι... χωραφιού, καθώς για παράδοση στο...στάβλο και τον κτηνοτρόφο η τιμή κυμάνθηκε από 29 - 32 λεπτά του ευρώ. Το 2007, οι μέσες τιμές δεν ξεπέρασαν τα 16 λεπτά του ευρώ, χωρίς ωστόσο να πέσουν κάτω από τα 11 λεπτά, ενώ για παράδοση στο στάβλο, κυμάνθηκαν από 22 - 24 λεπτά του ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαίνοντα ρόλο για τη διαμόρφωση των τιμών του τριφυλλιού στην αγορά παίζει, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο προϊόν από ένα σημείο και μετά, όταν παραμένει αποθηκευμένο, υποβαθμίζεται ποιοτικά σε σημαντικό βαθμό.

Δευτέρα 20 Απριλίου 2009

<<Ψηφιακό Αγρόκτημα» για παιδιά>>

Σε μια προσπάθεια για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με τη σημασία της μεταχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων με σεβασμό και ανθρωπιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το «αγρόκτημα», τον ευρωπαϊκό παιδικό ιστοχώρο για την καλή μεταχείριση των ζώων.
Το «αγρόκτημα» είναι ένα διαδραστικό και ενημερωτικό παιχνίδι υπολογιστή σε απευθείας σύνδεση για παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών, το οποίο στοχεύει επίσης να βοηθήσει τους αυριανούς καταναλωτές ώστε να μπορούν να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές των τροφίμων που πρόκειται να αγοράσουν.
Η Επιτροπή επίσης αναπτύσσει μια ηλεκτρονική εργαλειοθήκη του εκπαιδευτικού με ασκήσεις που μπορούν να γίνουν στην τάξη ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον για το σχέδιο.
Το αγρόκτημα είναι προσβάσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.farmland-thegame.eu/home_el.html

Κυριακή 19 Απριλίου 2009

<< ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ>>

Διαδικασία Απόδοσης ΑΜΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αθήνα 13-04-2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία Απόδοσης ΑΜΚΑ».

Ι. Με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 3655/2008 καθιερώνεται υποχρεωτικά από 1-6-2009 ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Τι είναι ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
Είναι ο αριθμός «ταυτότητας» του πολίτη για την Κοινωνική Ασφάλιση.
Είναι μοναδικός για κάθε πολίτη και θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή.
Από τον Ιούνιο του 2009, ο αριθμός αυτός θα είναι απαραίτητος για τον καθένα μας, προκειμένου:
• Να εργασθεί
• Να ασφαλισθεί
• Να έχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
• Να συνταξιοδοτηθεί
• Να έχει κάθε άλλη παροχή, επίδομα ή βοήθημα
Επομένως όλοι οι ασφαλισμένοι (άμεσα και έμμεσα) και συνταξιούχοι της χώρας, (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ο.Γ.Α.) καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή πρόκειται να αναλάβει εργασία εντός των ορίων της χώρας οφείλουν άμεσα να αποκτήσουν ΑΜΚΑ.
Η διαδικασία απόδοσης του ΑΜΚA αρχίζει στις 10-4-2009 από τα ΚΕΠ.
Από τα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα αρχίσει στις 30-4-2009.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά απογραφής αναφέρονται στο άρθρο 4 της κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. οικ. 7791/245/Φ80321 (ΦΕΚ 596 τεύχος Β /1-4-2009) και είναι τα παρακάτω:
α. Για Έλληνες υπηκόους :
• Δελτίο ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή δελτίο ελληνικής στρατιωτικής ταυτότητας.
• Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του
β. Για ξένους υπηκόους :
• Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή
• Δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή
• Διαβατήριο ή
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά. (όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία).
• Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα , αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός των ανωτέρω) σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου:
• Ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου και
• Υπεύθυνη δήλωσή του, του Ν.1599/1986, ότι εκπροσωπεί τον απογραφόμενο.

Τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών.

ΙΙ. Σε 1.405.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί ΑΜΚΑ, αποστέλλονται οι κάρτες Κοινωνικής Ασφάλισης.
Σε περίπτωση ύπαρξης δύο ή περισσοτέρων Α.Μ.Κ.Α ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει στα ΚΕΠ ή στα γραφεία Α.Μ.Κ.Α των Ασφαλιστικών Ταμείων δήλωση διπλοεγγραφής .


ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τον Ιούνιο του 2009, πριν από κάθε υποβολή αιτήματος στον Ο.Γ.Α. για ασφάλιση , συνταξιοδότηση, παροχές υγείας και οικογενειακών επιδομάτων, προσώπων στα οποία δεν έχει χορηγηθεί Α.Μ.Κ.Α., θα ακολουθείται, πριν την διαβίβαση του αιτήματος, η διαδικασία απόδοσης Α.Μ.Κ.Α.

Δευτέρα 13 Απριλίου 2009

<<Ξεκίνησαν, μετ΄ εμποδίων, καταβολές εξισωτικής και επιστροφής ΦΠΑ>>

Ξεκίνησε χθες, Πέμπτη 9 Απριλίου, η καταβολή για χιλιάδες γεωργούς και κτηνοτρόφους σε ό,τι αφορά την επιστροφή του Φ.Π.Α. αλλά και της εξισωτικής αποζημίωσης σε όσους δεν την είχαν εισπράξει τον περασμένο Δεκέμβριο. Ωστόσο, οι πληρωμές γίνονται μετ’ εμποδίων λόγω της απεργίας που προκηρύχθηκε για χθες και σήμερα από τον Σύλλογο Εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας.
Σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους, σύμφωνα με πληροφορίες, από προχθες το μεσημέρι βρίσκονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα χρήματα που αφορούν την εξισωτική αποζημίωση και ανέρχονται περίπου σε 40 εκατομμύρια ευρώ για όλη τη χώρα. Σημειώνεται πως τα χρήματα δεν θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν ακόμη διάφορες εκκρεμότητες στη διαδικασία από παρελθόντα έτη.
Από χθες, επίσης, ξεκίνησε η επιστροφή του αγροτικού Φ.Π.Α. στη φυτική και ζωική παραγωγή σε όσους αγρότες υπέβαλαν τα έγγραφα της επιστροφής στις οικείες Ε.Α.Σ. Πρόκειται για την πρώτη δόση του 7% που εκτιμάται πως ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Η δεύτερη δόση του 5% η οποία αφορά τις καλλιέργειες βαμβακιού, καπνού, δημητριακών και ελιάς θα δοθεί τέλος Μαΐου - αρχές Ιουνίου.

<<Ευνοϊκή τροπολογία για ασφαλισμένους του ΟΓΑ σε εποχικές εργασίες>>


Ο Βουλευτής Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής, Υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ, κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με εννέα ακόμη Βουλευτές της ΝΔ, έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που εργάζονται σε εποχικές εργασίες να μπορούν να πάρουν ένσημα και να δικαιούνται επίδομα ανεργίας τον χειμώνα.
Ο κ. Τζαμτζής και οι συνυπογράφοντες Βουλευτές ζητούν με την προσθήκη τροπολογίας στο συζητούμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας για την «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών Εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις», να αντικατασταθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του Νόμου 3518/06, με νέο άρθρο που θα επιτρέπει τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ που εργάζονται εποχικά, να «κολλούν» ένσημα και έτσι να δικαιούνται επίδομα ανεργίας.
Ο κ. Τζαμτζής, τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο ωφελούνται όχι μόνο οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ και του ΙΚΑ, αλλά και το ίδιο το ΙΚΑ, ως ασφαλιστικός οργανισμός, διότι σε αντίθετη περίπτωση, θα χάσει εκατομμύρια ευρώ από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών.
Το κείμενο της κατατεθειμένης τροπολογίας από τους 10 Βουλευτές, είναι το παρακάτω:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
στο σ/ν του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
«Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών Εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι λόγοι που υπαγορεύουν επιτακτικά την αλλαγή της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Νόμου 3518/06, είναι:
α) Σήμερα δεν μπορούν να πάρουν ένσημα οι εποχιακά εργαζόμενοι στις βιομηχανίες, ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. Ποιοι είναι αυτοί; Είναι αυτοί που έχουν λίγα στρέμματα κτήματα ή και καθόλου, αλλά για να έχουν κάποια ασφάλιση, ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. Για να επιβιώσουν όμως, εργάζονται εποχιακά είτε το ένα μέλος είτε τα δύο μέλη (ανδρόγυνο) σε εποχιακές εργασίες, προσπαθώντας να συγκεντρώσουν 150 ένσημα και να έχουν το ταμείο ανεργίας τον χειμώνα.
β) Οι εργοδότες βιομήχανοι ήθελαν την ρύθμιση ως έχει, διότι θα επέλεγαν ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α., στους οποίους δεν θα πληρώνουν ένσημα του ΙΚΑ.
Αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης είναι: α) οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. να μην ωφελούνται, β) οι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. να εξοβελίζονται κυριολεκτικά από τις εποχιακές εργασίες, γ) το Ι.Κ.Α. να χάνει περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων.
Σήμερα, οι ίδιοι οι εργοδότες αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα λειτουργίας, διότι οι εποχιακά εργαζόμενοι στις βιομηχανίες τους, κατά κύριο λόγο ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, αρνούνται να εργαστούν με αυτές τις προϋποθέσεις.
Άρθρο
Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του Ν.3518/06, καταργείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ασφαλισμένοι του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα έως και τέσσερις (4) μήνες ετησίως σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις με προσωπικό κάτω των 30 ατόμων, οι οποίοι μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και παντός είδους εκτροφών, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στο ΟΓΑ εξαιρούνται της ασφαλίσεως του ΙΚΑ για την απασχόλησή τους αυτή, εφόσον ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) άτομα κατά το χρόνο της εποχικής απασχόλησης.
Το συνολικό χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.»
Οι προτείνοντες Βουλευτές
1) Ιορδάνης Τζαμτζής, Βουλευτής Πέλλας
2) Χαλκίδης Μιχαήλ, Βουλευτής Ημαθίας
3) Καράογλου Θεόδωρος, Βουλευτής Β΄ Θεσ/νίκης
4) Σταυρογιάννης Νικόλαος, Βουλευτής Φθιώτιδας
5) Αγοραστός Κων/νος, Βουλευτής Λάρισας
6) Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος. Βουλευτής Έβρου
7) Τσιάρας Κων/νος, Βουλευτής Καρδίτσας
8) Καρυπίδης Αναστάσιος, Βουλευτής Σερρών
9) Δαϊλάκης Σταύρος, Βουλευτής Δράμας
10) Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Βουλευτής Φλώρινας

Σάββατο 11 Απριλίου 2009

<<ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ>>

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι:

Οι ασφαλισμένοι που οφείλουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και αδυνατούν να τις εξοφλήσουν στο σύνολό τους, μπορούν να ενταχθούν σε ρύθμιση εξόφλησης των εισφορών τους με δόσεις.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η καταβολή τουλάχιστον των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται από το ύψος της οφειλής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 12 εξαμηνιαίες δόσεις. Το ύψος της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 €. Δόσεις δεν γίνονται για οφειλές κάτω των 400€.
Διαδικασία για ρύθμιση εισφορών:
Προκειμένου να ενταχθεί ο εν ενεργεία ασφαλισμένος στη ρύθμιση, θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο ειδικό έντυπο στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ. Μόνη η υποβολή της αίτησης δεν σημαίνει και ένταξη του αιτούντα στη ρύθμιση. Ο αιτών εντάσσεται στη ρύθμιση και κατά συνέπεια δικαιούται χορήγηση - θεώρηση βιβλιαρίου Υγείας ΟΓΑ και ασφαλιστική ενημερότητα, μόνο εφόσον εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις ανάλογες εισφορές του με την ειδοποίηση - απόδειξη καταβολής εισφοράς που θα του σταλεί στην αμέσως επόμενη της αίτησης εξαμηνιαία αποστολή ειδοποιήσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (μη έγκαιρη παραλαβή της ειδοποίησης ή απώλεια αυτής) δίνεται η δυνατότητα να εξοφληθούν εμπρόθεσμα οι εισφορές μέσω της ΑΤΕ, με την προσκόμιση ειδικού εντύπου συμπληρωμένου από τον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθυνθούν στους κατά τόπους Ανταποκριτές του ΟΓΑ, το Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΓΑ 1510 ή να επισκεφτούν την Ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr)

Από Γραφείο Διοίκησης ΟΓΑ

Τρίτη 7 Απριλίου 2009

<<Νέα σημαντική μείωση στο εισόδημα των Ελλήνων αγροτών δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat>>

Κάθετη πτώση εμφάνισε το πραγματικό εισόδημα των ελλήνων αγροτών το 2008 σε σύγκριση με το 2007, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η κοινοτική στατιστική υπηρεσία (Eurostat). Παράλληλα, εντεινόμενο καταγράφεται το κλίμα αποεπένδυσης στον αγροτικό τομέα εξαιτίας των καθυστερήσεων στις πληρωμές προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελλήνων αγροτών μειώθηκε κατά 8,0% το 2008, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μια μείωση περίπου δυόμισι φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο της μείωσης του πραγματικού εισοδήματος των αγροτών των 27 κοινοτικών χωρών (-3,5%).
Με βάση τα ίδια στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας, οι έλληνες αγρότες είδαν το πραγματικό τους εισόδημα να μειώνεται σημαντικά μέσα στα οκτώ τελευταία χρόνια.
Συγκεκριμένα, από το 2000 μέχρι το 2008 το πραγματικό εισόδημα των αγροτών της Ελλάδας μειώθηκε κατά 19,9 ποσοστιαίες μονάδες. Πρόκειται πραγματικά για τη μεγαλύτερη εισοδηματική μείωση αγροτικού εισοδήματος μεταξύ όλων των χωρών (27) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου (τελευταία οκταετία) το πραγματικό κατά κεφαλήν αγροτικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 15,2 ποσοστιαίες μονάδες.
«Στάσις»... επενδύσεων
Η αδυναμία εξόφλησης ακόμη και δικαιούχων από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2000-6 «παγώνει» τις νέες προκηρύξεις για επενδύσεις στη γεωργία.
Την ίδια στιγμή, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά αναγκάζει μεγάλο μέρος των αγροτών να καθυστερήσει τη σπορά στα βασικά αγροτικά προϊόντα, καθώς η εξόφληση επιδοτήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ύψους 360 εκατ. ευρώ (αφορά σε περίπου 200.000 δικαιούχους) που αναμένεται να ολοκληρωθεί λίγες μέρες πριν το Πάσχα, δεν επαρκεί για να καλύψει τα αυξημένα καλλιεργητικά έξοδα.
Πρόκειται για ενισχύσεις του 2008 για το βαμβάκι, τον αραβόσιτο, το σκληρό και μαλακό σιτάρι, το ρύζι, τη βιομηχανική τομάτα, τους καρπούς με κέλυφος και τους πρωτεϊνούχους σπόρους.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Β' ΔΙΜΗΝΟΥ 2009

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι:

Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες Ν.3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000€ Ν.3454/2006) του Β΄ Διμήνου 2009, καταβάλλονται σε 422.739 οικογένειες από σήμερα 6 έως 15 Απριλίου 2009.
Στα ανωτέρω οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα έχει χορηγηθεί αύξηση 2% από 01-01-2009.
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 130.295.304,82 €.

Τα νέα ποσά των πολυτεκνικών επιδομάτων έχουν διαμορφωθεί από 01-01-2009 ως εξής:

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Β ΄ΔΙΜΗΝΟΥ 2009

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Εφάπαξ Παροχή 2.000 € Ν. 3454/06, δικαιούχοι 3.355
Επίδομα 3ου παιδιού 174,28 €, δικαιούχοι 55.354
*Πολυτεκνικό Επίδομα 43,55 €(για κάθε παιδί κάτω των 23 ετών), δικαιούχοι 79.101
* Πολυτεκνικό Επίδομα τρίτεκνης Οικογένειας
Ν. 3631/08 43,55 €(για κάθε παιδί κάτω των 23 ετών), δικαιούχοι 164.463
Ισόβιες συντάξεις 100,24 €, δικαιούχοι 175.822
Γενικό Σύνολο Περιπτώσεων 478.095
Γενικό Σύνολο (ποσό) 130.295.304,82 €

Παρασκευή 3 Απριλίου 2009

<<Προβλέψεις για αύξηση τιμών στα σιτηρά την επόμενη εξαετία>>


Ανάκαμψη τιμών στα σιτηρά λόγω αύξησης της ζήτησης βιοκαυσίμων και ειδικότερα αύξηση της ζήτησης σε μαλακό στάρι και αραβόσιτο και σε μικρότερο βαθμό κριθάρι για παραγωγή βιοαιθανόλη, προβλέπει μεσοπρόθεσμα μελέτη της Κοινότητας για την προοπτική της αγοράς σιτηρών το διάστημα 2008-2015. Στην ΕΕ των 27 εκτιμάται για τη σοδειά 2009, μικρή μείωση της παραγωγής αραβοσίτου κατά 4,6% και μία μεγαλύτερη μείωση (10%) στην παραγωγή μαλακού σίτου.
Οι εξελίξεις στην αγορά σιτηρών -ελαιούχων -πρωτεϊνούχων καλλιεργειών συζητήθηκαν στην ομώνυμη Συμβουλευτική Επιτροπή της Κοινότητας στις 20.3.09 στις Βρυξέλλες.
Όπως επισημάνθηκε, ηπιότατη ανάκαμψη παρουσίασαν οι τιμές αραβοσίτου στη διεθνή και ευρωπαϊκή αγορά κατά το 3μηνο Δεκεμβρίου 2008- Φεβρουαρίου 2009 σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο με τιμές 6.3.09 στα 131,44 €/τόνο Μπορντώ, 128,6 €/τόνο το Αμερικάνικο YC Gulf και 117,24 €/τόνο Βουδαπέστη.
Αντίστοιχα οι τιμές fob μαλακού σίτου το Φεβρουάριο 2009 ήταν 154 €/τόνο το Αμερικανικό SRW-Gulf, 138 €/τόνο(11-12, 5% πρωτεΐνη) Ρουέν, 117€/τόνο ο Σίτος ζωοτροφής Ην. Βασιλείου.
Εξαγωγές
Οι εξαγωγές αραβοσίτου από την κοινότητα κατά την εμπορική περίοδο 08/09 παρουσιάζουν αρνητικό ισοζύγιο με 1,4 εκ.τ. εξαγωγών έναντι 2,8 εκ.τ. εισαγωγών.
Αντίθετα το ισοζύγιο μαλακού σίτου εμφανίζεται θετικό με 17,1 εκ. τ. εξαγωγές έναντι 4,7 εκ. τ. εισαγωγών.
Στα επιμέρους στοιχεία, από τη Γαλλία, προέρχεται το 45% των κοινοτικών εξαγωγών Μαλακού Σίτου Ιουλίου -Δεκεμβρίου 2008 και ακολουθούν η Γερμανία (20%), η Ρουμανία (11%) και η Βουλγαρία (8%).
631 χιλιάδες τόνοι αραβοσίτου οδηγήθηκαν στην παρέμβαση (ποσοστό 63% της συνολικής παρέμβασης), 308 χιλ .τόνοι κριθαριού και 33 χιλ. τόνοι μαλακού σίτου.

Πέμπτη 2 Απριλίου 2009

<<ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ>>

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗH Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι, στις ταχυδρομικές επιταγές πληρωμής των συντάξεων του μηνός Απριλίου 2009 έχει εκτυπωθεί, από μηχανογραφικό λάθος, δύο φορές το δώρο του Πάσχα στο ποσό της Κύριας και Πρόσθετης σύνταξης.
Όμως το συνολικό πληρωτέο ποσό, είναι το ορθό.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates