Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Σε πιλοτική λειτουργία η ιστοσελίδα του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.


Ξεκίνησε πιλοτικά η λειτουργία του νέου διαδικτυακού του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τις δραστηριότητες, τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις του ΕΑΔ, αλλά και των αντίστοιχων Εθνικών Δικτύων των υπολοίπων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Όπως ανακοίνωσε ο Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η δημιουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου προβλέπεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Οι κύριοι στόχοι του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου είναι: • Ο εντοπισμός και η ανάλυση αξιοσημείωτων πρακτικών για την αγροτική ανάπτυξη. • Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. • Η παροχή τεχνικής στήριξης για τα σχέδια διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του ΠΑΑ. • Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα των άλλων κρατών-μελών. Στο ΕΑΔ συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί φορείς του γεωργικού, αγροδιατροφικού τομέα, επιμελητήρια, ερευνητικά κέντρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER, καθώς και υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση ή/και εφαρμογή Μέτρων του ΠΑΑ. Ο ιστοχώρος το προσεχές διάστημα θα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία και για οποιαδήποτε παρατήρηση οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Ε΄ «Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ, μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοχώρου: www.ead.gr

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates