Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Παρέμβαση Σκανδαλίδη για ζητήματα ασφάλισης των παραγωγών στον ΕΛΓΑ, ζητά ο Τζανέτος Καραμίχας.


Ορισμένα κρίσιμα ζητήματα σε σχέση με την ασφάλιση των παραγωγών στον ΕΛΓΑ επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Τζανέτος Καραμίχας, με σχετική επιστολή, ζητώντας παράλληλα την έγκαιρη παρέμβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Σκανδαλίδη, με σκοπό την επίλυσή τους.

Ολόκληρη η επιστολή

Kατά την εφαρμογή του Νόμου 3877/2010 «για την προστασία και ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας» έχουν προκύψει ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν την έγκαιρη παρέμβασή σας για την άμεση και οριστική τους επίλυση.
Συνεκτιμώντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και μετά την πρόσφατη έγκριση τροποποιητικής απόφασης της υπ’ αριθμ. 309891/21-12-2010 Κ.Υ.Α., η οποία συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων διευκολύνσεων για τον παραγωγό, την πρότασή μας προς τη Διοίκηση του ΕΛΓΑ για την δυνατότητα επιλογής του παραγωγού να αυξομειώνει την ασφαλιζόμενη αξία της παραγωγής του, επισημαίνονται ορισμένες πρόσθετες προτάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής του νόμου.
1. Δεδομένου ότι η εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ υπολογίζεται με βάση την αξία της αναμενόμενης παραγωγής, όπως προέκυψε από επεξεργασία στοιχείων που υπάρχουν στην βάση δεδομένων του ΕΛΓΑ, και της πληθώρας των παραγόντων που επηρεάζουν την παράμετρο αυτή, προτείνεται να δοθεί στους παραγωγούς η δυνατότητα να δηλώνουν οι ίδιοι την αναμενόμενη παραγωγή για την εκμετάλλευση τους. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται να  καθοριστεί από τον ΕΛΓΑ κατώτατη και ανώτατη τιμή ασφαλιζόμενης αξίας για το κάθε προϊόν, το εύρος της οποίας να ανανεώνεται κάθε έτος ασφάλισης.
2. Συνεπακόλουθα του προηγούμενου σημείου, προτείνεται και η αποζημίωση του παραγωγού να υπολογίζεται με βάση την ποσότητα της αναμενόμενης παραγωγής που έχει δηλώσει για να ασφαλιστεί, και όχι με βάση την εκτίμηση των εκτιμητών του ΕΛΓΑ για την αναμενόμενη παραγωγή. Η εκτίμηση των γεωτεχνικών είναι αναγκαίο να περιοριστεί στον καθορισμό του ποσοστού της ζημιάς σε κάθε καλλιέργεια, ή παραγωγή. Στο σημείο αυτό, θα ήταν σκόπιμο να υπενθυμίσουμε την αναγκαιότητα επιτάχυνσης της αξιολόγησης και έγκρισης των σχεδίων των κανονισμών ασφάλισης του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης για έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με τους κινδύνους για τους οποίους ασφαλίζονται και αποζημιώνονται.
4. Eπισημαίνεται ότι σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Μάιος 2011), το αγροτικό εισόδημα παρουσιάζει τον Μάρτιο του 2011 μείωση κατά 8 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες, όπως προκύπτει από τη διαφορά του Γενικού Δείκτη Εισροών (+10,5%) από το Γενικό Δείκτη Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (+ 2,4%). Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά αρνητική αυτή εξέλιξη, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κρίση που επικρατεί στον αγροτικό τομέα, προτείνεται να υπάρξει μια επιπλέον οριζόντια μείωση της τάξης του 20% για όλα τα ασφαλιζόμενα προϊόντα.
5. Κρίνεται απαραίτητο να διερευνηθούν και να συμπληρωθούν άμεσα οι παραλείψεις στον κατάλογο με τις υφιστάμενες κατηγορίες προϊόντων που ασφαλίζονται στον ΕΛΓΑ.
6. Πρέπει τέλος να τονιστεί ότι οι έντονα δυσμενείς καιρικές συνθήκες των τελευταίων μηνών, που οδήγησαν σε υψηλά ποσοστά ακαρπίας, ή καταστροφής της αναμενόμενης παραγωγής σε πολλές περιοχές της χώρας, θέτουν σε υψηλό κίνδυνο την βιωσιμότητα πλήθους εκμεταλλεύσεων. Για τις περιπτώσεις αυτές, κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση του μηχανισμού των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ.
Θεωρούμε αναγκαία την άμεση παρέμβασή σας για την τροποποίηση και βελτίωση διατάξεων του νόμου για την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, ώστε με νομοθετική ρύθμιση να ενταχθούν τα προτεινόμενα μέτρα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ
Τζανέτος Καραμίχας

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates