Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Ο Γιώργος Καρασμάνης κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή με θέμα: «Μη σύννομη η είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς πριν την έκδοση των κανονισμών ασφάλισης του ΕΛΓΑ»


Ο Γιώργος Καρασμάνης κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή με θέμα: «Μη σύννομη η είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς πριν την έκδοση των κανονισμών ασφάλισης του ΕΛΓΑ» την οποία συνυπογράφουν και τρείς συνάδελφοί του.
Η πλήρη Ερώτηση έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ:  « Μη σύννομη η είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς πριν την έκδοση των κανονισμών ασφάλισης του ΕΛΓΑ»
Οκτώ μήνες μετά την ψήφιση από την κυβέρνηση του νέου νόμου για την ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας και ο ΕΛΓΑ βρίσκεται σήμερα κυριολεκτικά υπό διάλυση.
Στα αναρίθμητα προβλήματα των παραγώγων που έχουν προκαλέσει οι αστοχίες της κυβέρνησης έρχεται να προστεθεί και η απαίτηση του Οργανισμού για καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς την ώρα που δεν έχει εκδώσει τους Κανονισμούς Ασφάλισης.
 Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του νέου νόμου του ΕΛΓΑ (Ν.3877/2010), που ψήφισε η κυβέρνηση το περασμένο Σεπτέμβριο, ορίζει ρητά ότι η καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από τους παραγωγούς τίθεται σε εφαρμογή μετά την  έκδοση των νέων Κανονισμών Ασφάλισης.
Από 1/1/2011 ο Οργανισμός λειτούργει χωρίς Κανονισμούς Ασφάλισης.
Απόρροια της εισπρακτικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι η μέχρι σήμερα διαδικασία καταβολής και είσπραξης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς να  μην είναι σύννομη καθώς μέχρι σήμερα οι νέοι κανονισμοί ασφάλισης δεν έχουν εκδοθεί.
Επειδή στους κανονισμούς ασφάλισης του ΕΛΓΑ περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι και τα αντικείμενα ασφάλισης που καλύπτει ο Οργανισμός , οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί με τους οποίους παρέχεται η υποχρεωτική   ασφάλιση.
Επειδή στους κανονισμούς ασφάλισης του ΕΛΓΑ περιγράφονται  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, το ετήσιο ανώτατο καταβλητέο ποσό αποζημίωσης, η διαδικασία αναγγελίας της ζημίας, η ενδεχόμενη αύξηση της απαλλαγής στις συστηματικά ζημιογόνες περιοχές ή προϊόντα ή ασφαλιζόμενους κινδύνους ή αντίστοιχα η ενδεχόμενη μείωση.

Επειδή στους κανονισμούς ασφάλισης του ΕΛΓΑ περιγράφονται  ο τρόπος εκτίμησης, υπολογισμού και εξακρίβωσης του ύψους της ζημίας, ο τρόπος υπολογισμού και καθορισμού του ύψους της καταβλητέας αποζημίωσης, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επίλυσης αμφισβητήσεων σχετικά με το είδος και το ύψος της ζημίας και της οφειλόμενης αποζημίωσης καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσης των οργάνων, αλλά και οι βασικοί όροι και οι προϋποθέσεις της πρόσθετης ασφάλισης και της προαιρετικής ασφάλισης.
Επειδή η έκδοση των νέων κανονισμών ασφάλισης είναι προαπαιτούμενη για τη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από τους παραγωγούς και η μέχρι σήμερα διαδικασία καταβολής και είσπραξης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς είναι κυριολεκτικά στον «αέρα».
Επειδή  οι παραγωγοί δεν γνωρίζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ασφαλίζουν τη παράγωγη τους.
  

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

1)            Για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει ,οκτώ μήνες από τη ψήφιση του νομοσχεδίου η έκδοση των νέων κανονισμών;
2)            Προτίθεστε να αναστείλετε την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από τους παραγωγούς μέχρι την έκδοση των νέων κανονισμών ασφάλισης;
3)            Προτίθεστε να μειώσετε τις υπέρμετρα αυξημένες και ήδη καθορισθείσες ασφαλιστικές εισφορές;


Ερωτώντες Βουλευτές


Γιώργος Καρασμάνης


Γιώργος Κασαπίδης


Κώστας Κόλλιας


Ευστάθιος Κωνσταντινίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates