Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Ο ΟΓΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.


Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει:
Στα πλαίσια των συνεχιζόμενων πανελλαδικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Επιθεώρηση του ΟΓΑ, διαπίστωσε μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα:
1. Σε εταιρεία παροχής ιατρικών ειδών, υγρό οξυγόνο, συσκευές οξυγόνου, κλπ που λειτουργεί σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, να προβαίνει σε συστηματική παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, υποβάλλοντας ψευδείς καταστάσεις και παραποιημένα παραπεμπτικά εξετάσεων, εισπράττοντας
χρήματα μεταξύ άλλων και για ασφαλισμένους οι οποίοι είχαν αποβιώσει . Στο κύκλωμα αυτό εμπλέκονταν διοικητικοί υπάλληλοι Κέντρου Υγείας καθώς και γιατροί που εξέδωσαν γνωματεύσεις για τη χορήγηση συσκευών οξυγόνου σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ που ουδέποτε είχαν εξετάσει ή που πολλοί από αυτούς είχαν αποβιώσει καθώς και αστυνομικός που βεβαίωνε το γνήσιο υπογραφής των δικαιούχων. Η ζημία που προκλήθηκε για τον Οργανισμό είναι μεγάλης αξίας.
2. Σε Φαρμακείο της Κρήτης κατά των έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών του ΟΓΑ βρέθηκαν σφραγίδες γιατρών που χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη έκδοση συνταγών με φάρμακα που ουδέποτε παρέλαβαν οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ. Επίσης:
Εκτελούσε συνταγές με φάρμακα τα οποία δεν παραδόθηκαν σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ
Εκδίδοντο συνταγές στο όνομα ασφαλισμένων σε φύλλο συνταγολογίου που ανήκε σε άλλον ασφαλισμένο
Τέλος, από τις καταθέσεις των ασφαλισμένων προκύπτει ότι συγκέντρωνε τα συνταγολόγια ασφαλισμένων του ΟΓΑ στα οποία συνταγογραφούντο φάρμακα εν αγνοία τους.
Η αξία των πλαστών συνταγών που ελέγχθηκαν ξεπερνά το ποσό των 65.000,00 ευρώ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο.Γ.Α.
3. Σε Φαρμακείο των Κυκλάδων στο οποίο διενεργήθηκε έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι ενώ οι συνήθεις μηνιαίοι λογαριασμοί που κατέθετε στον ΟΓΑ, για την απόδοση δαπάνης φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Οργανισμού δεν ξεπερνούσαν το ποσό των 4.000 ευρώ παρουσίασαν αύξηση του ποσού της τάξης των 50.000 ευρώ. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε προκλητή συνταγογράφηση, πλαστές συνταγές με αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση του Οργανισμού ύψους 180.000 ευρώ.
Η Διοίκηση του Οργανισμού έδωσε εντολή να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την αναζήτηση των πάσης φύσεως ευθυνών, την επιβολή κυρώσεων κατά παντός υπευθύνου και την διαβίβαση των φακέλων των υποθέσεων στον εισαγγελέα. Επίσης έχει δοθεί
εντολή από την Διοίκηση του ΟΓΑ σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Οργανισμού για την εντατικοποίηση των ελέγχων σε ολόκληρη την Ελλάδα για την περιστολή και την εξάλειψη φαινομένων παράνομων ενεργειών από επιτήδειους και κυκλώματα εις βάρος του Οργανισμού και
των ασφαλισμένων του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates