Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011

Από τις 7 Σεπτεμβρίου η συγκομιδή πρώϊμων ακτινιδίων


Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας -Απαγορεύεται η συγκομιδή κάτω του ορίου 6.2ο Brix

Από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας ανακοινώνεται ότι ορίστηκε ως ημερομηνία συγκομιδής των πρώϊμων ακτινιδίων η 7η Σεπτεμβρίου 2011. Στην ανακοίνωση τονίζεται πως «Απαγορεύεται η συγκομιδή ακτινιδίων κάτω από του ορίου 6.2ο Brix» και πως για το λόγο αυτό «θα διενεργούνται έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι των αρμοδίων υπαλλήλων». Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων ποικιλιών ακτινιδίας της περιοχής μας και μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, διαπίστωσε ότι υπάρχει κατάλληλος βαθμός ωριμότητας (6.2 Brix).

Kατόπιν αυτού και μόνο για τις πρώιμες ποικιλίες, αποφασίζουμε τη κατ’ εξαίρεση έναρξη συγκομιδής την 7/9/2011. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ημερομηνίας απαγορεύεται η συγκομιδή ακτινιδίων κάτω από αυτό του ορίου (6.2ο Brix). Γι αυτό θα διενεργούνται έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι των αρμοδίων υπαλλήλων.

Οι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή των ακτινιδίων, κάθε φορά που προβαίνουν σε συγκομιδή των καρπών, συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση στη οποία αναφέρουν την ημερομηνία συγκομιδής τους, καθώς και τη συγκομισμένη ποσότητα. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής και κατόπιν χορηγείται προς τον ενδιαφερόμενο έγγραφη άδεια κοπής από την υπηρεσία μας, κατ’ εξαίρεση λόγω πρωιμότητας της ποικιλίας».

ΠΗΓΗ:
ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates