Τρίτη 12 Ιουλίου 2011

1ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου «ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΔΙΚΤΥΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 1ου Συνεδρίου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου ο Ειδικός Γραμματέας Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλης Διβάρης, αναφέρθηκε αναλυτικά στην πορεία υλοποίησης και στην υψηλή απορροφητικότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, το οποίο, στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει σήμερα η χώρα μας, αποτελεί σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης ισόρροπου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς της γεωργίας, τη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος, την προώθηση ποιοτικών προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των υποδομών και την αναζωογόνηση της υπαίθρου.

Ο κ. Διβάρης στην ομιλία του τόνισε ότι «πέραν όμως από την αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος, η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη απαιτεί την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή όλων μας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων και εδώ αναδεικνύεται η σημασία της δικτύωσης, του διαλόγου, της συνεργασίας. Η σημερινή μας συνάντηση σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, το οποίο είναι ένας δυναμικός μηχανισμός που προάγει τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των φορέων-μελών του σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και προσφέρει ένα σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο και των φορέων που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη γενικότερα.

Μέσω του ΕΑΔ δίνεται η ευκαιρία, σε όλους τους φορείς, οργανισμούς και δημόσιες Υπηρεσίες, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον αγροτικό τομέα, να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες και να συνεργαστούν για την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης και τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων αυτών, αποτελεί η αυτοδέσμευση όλων των μελών για την ενεργή συμμετοχή τους στο Δίκτυο, το οποίο θα αποτελέσει ένα μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών και όχι ένα μέσο προώθησης τοπικών ή κλαδικών συμφερόντων. Στο ΕΑΔ είναι δυνατή η ευρεία διαβούλευση για όλα τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της υπαίθρου, την υλοποίηση του ΠΑΑ, αλλά και για ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θέματα, όπως είναι η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή γύρω από το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2013».

Ιδιαίτερα χρήσιμη ήταν η συμμετοχή και στελεχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (EN RD) στο Συνέδριο, παρουσιάζοντας την ευρωπαϊκή εμπειρία ως προς την ανάπτυξη και λειτουργία ανάλογων δικτύων, καθώς και η συμμετοχή εκπροσώπων των Αγροτικών Δικτύων της Ιταλίας και της Σουηδίας.

Στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου του ΕΑΔ ξεκίνησαν πιλοτικά τις εργασίες τους και 3 Θεματικές Ομάδες Εργασίας που ασχολήθηκαν με τα παρακάτω επίκαιρα θέματα του Αγροτικού Χώρου:

Στην 1η Θεματική Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο «Έξυπνη ανάπτυξη (έρευνα – καινοτομία)», εισηγητής ήταν ο κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Στη 2η Θεματική Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο «Αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων και δημόσια αγαθά», εισηγητής ήταν ο κ. Γεώργιος Βλάχος, από το Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην 3η Θεματική Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο «Η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης», εισηγητής ήταν ο κ. Δημήτρης Ψαλτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών – Περιφερειακή Οικονομική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου, καθώς και ο κ. Ιωάννης Φίρμπας Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στις παραπάνω ομάδες διατυπώθηκε το έντονο ενδιαφέρον των μελών του ΕΑΔ να συνεχισθεί ο διάλογος στην παραπάνω θεματολογία με εξειδίκευση της εφαρμογής τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και με ορίζοντα τη νέα προγραμματική περίοδο.

Οι παρουσιάσεις και οι εισηγήσεις του Συνεδρίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ www.ead.gr


ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑ&Τ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates