Τρίτη 20 Ιουλίου 2010

Στα 33 ευρώ ο τόνος η ενίσχυση για αποξηραμένες χορτονομές.


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη μέλη της έχουν ανακοινώσει τις ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών των οποίων το δικαίωμα ενίσχυσης έχει αναγνωριστεί για την περίοδο εμπορίας 2009/10. Όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις αυτές, δεν υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης εγγυημένης ποσότητας για τις αποξηραμένες χορτονομές, έτσι το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 33 ευρώ ανά τόνο.
Συγκεκριμένα το εν λόγω ποσό προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 88 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 629/2010, που αποφάσισε η Επιτροπή στις 16 Ιουλίου 2010.
Ο νέος κανονισμός δημοσιεύθηκε στο φύλλο L 184/1 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 17 Ιουλίου και ισχύει από την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates