Τρίτη 8 Μαΐου 2012

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΓΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΓΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
 

Ι. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
 

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει:
 

Την έναρξη λειτουργίας της Διαδικτυακής Εφαρμογής (web application) για την έκδοση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση, των αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης. Οι βεβαιώσεις καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση θα εκδίδονται από το τρέχον οικονομικό έτος και εφεξής μόνο διαδικτυακά, μέσω του ιστοσελίδας του ΟΓΑ www . oga . gr , και δεν θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στους ασφαλισμένους .
 

Οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, θα εκτυπώνουν απευθείας, οι ίδιοι, τις βεβαιώσεις καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, μεταβαίνοντας σε ειδική παραπομπή «εκτύπωση βεβαίωσης εισφορών για φορολογική χρήση» (link), η οποία οδηγεί στην εφαρμογή της εκτύπωσης των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση.
 

Για την έκδοση της βεβαίωσης καταβολής εισφορών, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει διαθέσιμες τις εξής πληροφορίες:
 

. τον Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)
. τον Α.Μ. ΟΓΑ (Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΟΓΑ)
. τον Α.Φ.Μ. (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου)
 

Επισημαίνεται, ότι στις περιπτώσεις που ο Α.Μ.Κ.Α. δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του ΟΓΑ ή έχει καταχωρηθεί λανθασμένα, δεν είναι δυνατή η εκτύπωση βεβαίωσης από τον ιστότοπο του ΟΓΑ και ο ασφαλισμένος θα πρέπει για την εκτύπωση να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα του Α.Μ.Κ.Α. ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ) και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).
 

Επίσης, οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν εκδίδονται από τα ΚΕΠ, επειδή δεν έχει γίνει πιστοποίηση της σχετικής διαδικασίας.
 

Αναλυτικές οδηγίες για την έκδοση των βεβαιώσεων παρέχονται στην εγκύκλιο του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ αριθ. 2 /2012.
 

ΙΙ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΓΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Α) ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ Β) ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
 

Έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση α) καταβολής συντάξεων και β) καταβολής πολυτεκνικών επιδομάτων.
 

Όσοι δεν έχουν λάβει ή έχουν χάσει τις βεβαιώσεις αυτές μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ για την υποβολή αιτήσεως εκδόσεως αντιγράφου. Ειδικά οι βεβαιώσεις καταβολής συντάξεων (πλην των ορφανικών) χορηγούνται αμέσως από τα ΚΕΠ, μέσω ειδικής εφαρμογής.
 

Από Γραφείο Διοίκησης ΟΓΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates