Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Αυθαίρετη, ανεξήγητη και παράλογη η επιμονή στην απομάκρυνση των γεωτεχνικών από τα προγράμματα του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013

Προς:
Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
κ. Κώστα Σκανδαλίδη
 

Σχετ.: Το με αριθμ. 203/17-11-2011 έγγραφό μας
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου για την επιχειρούμενη απομάκρυνση των γεωτεχνικών από τα προγράμματα του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013 και κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου σας, διαπιστώσαμε με θλίψη ότι ο μη καθορισμός της επαγγελματικής ιδιότητας των τεχνικών συμβούλων των αγροτών που εντάσσονται στα προγράμματα είναι αυθαίρετος, παράλογος και επικίνδυνος για την αγροτική ανάπτυξη.
Συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα επικαλέστηκε τη με αρ. D (2007) 30455 επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δικαιολογήσει την πρωτοφανή άποψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι «η ελεύθερη επιλογή της επαγγελματικής ιδιότητας του συμβούλου εκ μέρους του δικαιούχου, συνιστά συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Επιτροπής που δεν ήταν δυνατόν να αγνοηθούν».
Όταν λάβαμε, όμως, αντίγραφο αυτής της επιστολής διαπιστώσαμε ότι η μόνη σχετική αναφορά βρίσκονταν στο παράρτημα των σχολίων και ερωτήσεων σχετικά με το ΠΑΑ της Ελλάδας 2007 – 2013, όπου αναφέρεται μεταξύ πολλών άλλων, που είναι αμφίβολο εάν εφαρμόσθηκαν, ότι θα έπρεπε να αφαιρεθεί ο περιορισμός να είναι ο τεχνικός σύμβουλος μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Η πρόταση, όμως, της άρσης του περιορισμού να είναι ο τεχνικός σύμβουλος μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε καμία περίπτωση και με καμία λογική δε συνεπάγεται την «ελεύθερη επιλογή της επαγγελματικής ιδιότητας του συμβούλου εκ μέρους του δικαιούχου» και το μη καθορισμό της επαγγελματικής ιδιότητας του συμβούλου στις εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις. Πέραν του γεγονότος ότι οι κοινοτικοί υπάλληλοι δεν γνωρίζουν την κείμενη εθνική νομοθεσία για το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η ελεύθερη επιλογή της εγγραφής ή όχι σε ένα Επιμελητήριο δεν μπορεί να μεταφράζεται σε ελεύθερη επιλογή της επαγγελματικής ιδιότητας και σε μη καθορισμό της έννοιας του τεχνικού συμβούλου του αγρότη!
Η πολυσυζητημένη απελευθέρωση των επαγγελμάτων δε σημαίνει ότι ο καθένας είναι και κάνει αυθαίρετα και άκριτα ότι επαγγέλλεται, αλλά ότι όλοι όσοι έχουν αποδεδειγμένα την απαιτούμενη ικανότητα και τη γνώση έχουν και την ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα. Για παράδειγμα (για να πούμε τα αυτονόητα που δεν είναι αυτονόητα στην Ελλάδα του 2012), δεν είναι νόμιμο και λογικό, εάν δεν έχεις άδεια οδήγησης, να οδηγείς ταξί ή φορτηγό (ακόμη κι αν είναι δικό σου) ή εάν δεν έχεις πτυχίο ιατρού να εξασκείς την ιατρική ή εάν δεν είσαι μηχανικός να υπογράφεις τα οικοδομικά σχέδια και τις ρυθμίσεις των ημιυπαιθρίων.
Επιπροσθέτως, τα σχόλια του παραρτήματος μιας επιστολής μίας Γενικής Δ/νσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αποτελούν κανενός είδους αδιαπραγμάτευτη νομική δέσμευση για ένα κράτος μέλος, εκτός και αν οι Έλληνες Υπουργοί έγιναν υφιστάμενοι των υπαλλήλων της ΕΕ. Αντιθέτως, υπάρχει ρητή νομική δέσμευση από το άρθρο 9, παρ. 2, εδ. ιε’ του ΠΔ 344/29-12-2000 (ΦΕΚ 297 Α΄) όπου προβλέπεται ότι για τη σύνταξη ενός Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι υποχρεωτική η απασχόληση, με αμοιβή, γεωπόνου με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβασης έργου ή συμβούλου.
Κι επειδή όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, τριάντα χρόνια μετά, η ευκαιρία της αξιοποίησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ και των πόρων της κατασπαταλήθηκε, κυριολεκτικά, σε εφήμερους και λαϊκίστικους στόχους «είσπραξης επιδοτήσεων» χωρίς σχέδιο και προοπτική, δεν πρόκειται να συναινέσουμε στην εφαρμογή του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007 – 2013 από ακατάλληλους συμβούλους απροσδιόριστης και αμφιβόλου γνώσης ή εξειδίκευσης.
Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια για άλλα λάθη και πειραματισμούς και θα ήταν ακόμη πιο θλιβερό εάν θα έπρεπε να προσφύγουμε στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επικρατήσει η κοινή λογική.
 

Με τιμή,  
Για τη Δ.Ε.

            Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος  Μάξιμος Πετρακάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates