Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Δάνεια σε βοοτρόφους με εγγύηση του Δημοσίου

Έως τις 30 Μαρτίου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι βοοτρόφοι να υποβάλλουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά στις Τράπεζες προκειμένου να λάβουν δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου, το ύψος των οποίων εξαρτάται από τον αριθμό των ζώων έκαστου δικαιούχου προς 185 € ανά ζώο γαλακτοπαραγωγής και προς 50 € ανά ζώο κρεοπαραγωγής. Πάντως το σύνολο των χορηγούμενων δανείων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των35.000.000 €.

Τα παραπάνω προβλέπονται στην με αριθμό 2/76236/0025 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3042/Β/30 – 12 – 2011, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε βοοτρόφους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονομία λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ:


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates