Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012

Λειτουργία εκκοκκιστικών επιχειρήσεων – διαδικασία παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού για την περίοδο 2012


Δεδομένης της έναρξης των παραλαβών σύσπορου βαμβακιού από τα εκκοκκιστήρια, σας γνωρίζουμε τα εξής για την διαδικασία παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού:

1. Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. 35235/26-4-2010 «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού» ΦΕΚ 626/Β/11-5-2010, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 56710/31-12-2010 ΦΕΚ 95/Β/1-2-2011.


2. Υφίσταται, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση καθημερινής ανάρτησης από τα εκκοκκιστήρια της ισχύουσας διεθνούς τιμής του βαμβακιού και της τιμής αγοράς του σύσπορου βαμβακιού.

3. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καλείται για την εκτέλεση των προβλεπόμενων ελέγχων καθώς και για τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ


ΠΗΓΗ: ΟΠΕΚΕΠΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates