Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

Πρόταση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

τα πρόσφατα δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν εκτεταμένη ζημία σε 7.000 στρέμματα βαμβακοκαλλιέργειας στη Θεσσαλονίκη από την κακή χρήση σε παρακείμενους ορυζώνες ενός ζιζανιοκτόνου που εισήχθη παράνομα στην Ελλάδα και ενός ζιζανιοκτόνου που κυκλοφορεί νόμιμα στη χώρα μας, αλλά δεν είχε έγκριση για το ρύζι, φέρνουν ξανά στο φως της επικαιρότητας την αδήριτη και επιτακτική ανάγκη να μπει μία τάξη στο χώρο της χρήσης των φυτοπροστατευτικών ουσιών στη χώρα μας.


Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής δε μπορεί να είναι το πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής, αλλά η εξαιρετική ποιότητα, η οποία πρέπει να είναι και πιστοποιημένη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ηλικιακή σύνθεση του αγροτικού πληθυσμού της Ελλάδας, το μέσο μορφωτικό του επίπεδο, την ανυπαρξία μέχρι σήμερα (με ευθύνη της Πολιτείας) οποιασδήποτε επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών στα θέματα της φυτοπροστασίας (με εξαίρεση την πενιχρή σε χρόνο υποχρεωτική εκπαίδευση των ενταγμένων στο σχετικό πρόγραμμα νέων γεωργών), αλλά και την αδυναμία να καταστούν γεωπόνοι, στα πλαίσια της προβλεπόμενης επαγγελματικής κατάρτισής τους, οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων (όπως δε μπορεί να γίνει ιατρός ο ασθενής, όσο και να διαβάσει για την ασθένειά του) καθιστούν μονόδρομο την άμεση θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων και την επιβολή σημαντικών ποινών στους παραβάτες, εάν επιθυμούμε να διασφαλίσουμε την υγεία των ελλήνων αγροτών και καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και των καλλιεργειών και την εγγύηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη αύξηση των εξαγωγών μας.

Η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα σε προσωπικό και η μείωση της δυνατότητας μετακίνησης εκτός έδρας των γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων για επιτόπια επίσκεψη στο χωράφι, σε συνδυασμό με τη συνεχή και υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα στα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, αλλά και την ανάγκη αποκλεισμού οιασδήποτε σκοπιμότητας εμπορικού κέρδους ενάντια στην ορθή επιλογή και χρήση των δραστικών ουσιών, καθιστά απαραίτητη και ωφέλιμη την ανάπτυξη ενός δικτύου γεωργικών συμβούλων με άδεια συνταγογράφησης ανεξάρτητων από τους διανομείς γεωργικών φαρμάκων και υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών. Οι γεωργικοί σύμβουλοι με άδεια συνταγογράφησης θα είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων και θα εκδίδουν ηλεκτρονική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων που θα αφορά στη δραστική ουσία και στην ορθή χρήση της. Η επιλογή ενός συγκεκριμένου εμπορικού σκευάσματος που θα περιέχει τη συνταγογραφείσα δραστική ουσία θα γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

Ο τερματισμός της μέχρι σήμερα ανεξέλεγκτης αγοράς και χρήσης γεωργικών φαρμάκων και η εφαρμογή των κανόνων της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων λόγω: (α) της μείωσης των αχρείαστων, άκαιρων ή άστοχων επεμβάσεων φυτοπροστασίας με αγροχημικά και (β) της ελαχιστοποίησης της ανάγκης επέμβασης με γεωργικά φάρμακα ως συνέπεια της χρήσης των κατάλληλων καλλιεργητικών μέτρων για τον περιορισμό των επιβλαβών οργανισμών, της προστασίας των επωφελών οργανισμών και της διαχείρισης της εμφάνισης ανθεκτικότητας στις δραστικές ουσίες.

Παράλληλα, η συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων θα διασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό την παραγωγή προϊόντων χωρίς επικίνδυνα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και συνεπώς θα οδηγήσει στην αυξημένη εμπιστοσύνη των εγχώριων και ξένων αγορών στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, στην αύξηση των εξαγωγών σε ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές και στη βελτίωση της τιμής του παραγωγού. Είναι αυτονόητο ότι η επιδιωκόμενη μείωση των επεμβάσεων με γεωργικά φάρμακα και η εξορθολόγηση αυτών θα ωφελήσει σημαντικά τόσο τον καταναλωτή, όσο και το περιβάλλον, καθιστώντας την αγροτική ανάπτυξη αειφόρο και «πράσινη».

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Περ. Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει επεξεργασθεί νομοθετική πρόταση για την αντικατάσταση του άρθρου 36 και την τροποποίηση των άρθρων 45, 46 και 50 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8/27-1-2012) με σκοπό τη θέσπιση ενός Εθνικού Συνταγολογίου Γεωργικών Φαρμάκων με Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και Ηλεκτρονική Καταγραφή της Διακίνησης των Γεωργικών Φαρμάκων, την οποία και σας καταθέτουμε. Είμαστε τη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση και συνεργασία.

Με τιμή,


Για τη Δ.Ε.


Ο Πρόεδρος 

Δρ Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates