Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

«Νέος τρόπος πληρωμής των Πολυτεκνικών Επιδομάτων από τον ΟΓΑ


Δελτίο Τύπου
Τρίτη 11.01.2011


Ο Ο.Γ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής εκσυγχρονισμού του, με στόχο την
συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του και σε εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3863/2010 προχωράει στην αλλαγή του τρόπου
πληρωμής των επιδομάτων και λοιπών παροχών που χορηγεί στις
πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες (πολυτεκνικού επιδόματος,
επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες
οικογένειες, εφάπαξ παροχής και ισόβιας σύνταξης), τα οποία θα καταβάλλει
με πίστωση Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που θα τηρείται στα
ΕΛΤΑ, κατ΄επιλογή του επιδοματούχου.
Η διαδικασία απογραφής των δικαιούχων πολυτεκνικών επιδομάτων του ΟΓΑ
(άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού) για την εφαρμογή του νέου τρόπου πληρωμής
των επιδομάτων θα διαρκέσει έως 31 Ιανουαρίου 2011.
Ο ΟΓΑ έχει ξεκινήσει ήδη την ταχυδρομική αποστολή προς τους επιδοματούχούς
του των Απογραφικών Δελτίων και σχετικών ενημερωτικών εντύπων μέσω
των οποίων ενημερώνει για τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνει ο
επιδοματούχος του Οργανισμού για την απογραφή του και την ένταξή του στο νέο
σύστημα πληρωμών.
Με αυτό το νέο-ευέλικτο τρόπο πληρωμής των επιδομάτων από τον ΟΓΑ,
απλοποιούνται πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες και παρέχεται η
δυνατότητα στους δικαιούχους πολυτεκνικών επιδομάτων να εισπράττουν τα
επιδόματα τους μέσω της Τράπεζα της επιλογής του ή λογαριασμού του στα
ΕΛ.ΤΑ.
Με την αλλαγή του τρόπου πληρωμής των πολυτεκνικών επιδομάτων και
γενικότερα των παροχών του Οργανισμού, ο ΟΓΑ επιτυγχάνει τον
εκσυγχρονισμό του συστήματος λειτουργίας του Οργανισμού, διευκολύνει
την είσπραξη του πολυτεκνικού επιδόματος δίνοντας του την ευχέρεια στον
επιδοματούχο να εισπράττει το πολυτεκνικό επίδομά του όποτε θέλει
εξασφαλίζοντας παράλληλα και την ασφάλεια στη διακίνηση των χρημάτων.
Διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού δικαιούχων πολυτεκνικών
επιδομάτων (απογραφή):
Σχετικά με τη διαδικασία απογραφής και τον νέο τρόπου είσπραξης των
επιδομάτων μέσω Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ, ο
επιδοματούχος του ΟΓΑ πρέπει να δηλώσει το λογαριασμό που επιθυμεί να
πιστώνεται το πολυτεκνικό επίδομα του ως εξής:
1. Προκειμένου να απογραφεί και να ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα ή
στα ΕΛΤΑ ή να δηλώσει αυτόν που ήδη έχει, πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα
στοιχεία που έχουν εκτυπωθεί στο «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» και να το
καταθέσει έως 31/01/2011 στο Κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που
θα επιλέξετε.
Αν κάποιο από τα στοιχεία που ήδη αναγράφονται στο απογραφικό δελτίο δεν
συμφωνεί με τα πραγματικά του ή έχει αλλάξει, αφού το διαγράψει, πρέπει να
συμπληρώσει το σωστό δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο.
2. Κατά την κατάθεση του Απογραφικού σας Δελτίου, θα πρέπει
οπωσδήποτε να έχει μαζί του :
α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας
ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα, ή ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής
αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, κατά περίπτωση.
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση
απόδοσης Α.Φ.Μ.
Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να
λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα
πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των
Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.
δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει).
Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, η κατάθεση του
απογραφικού δελτίου θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε
να έχει μαζί του, εκτός των ανωτέρω, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Ο λογαριασμός, στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό της παροχής μπορεί να είναι:
- Καταθετικός Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.
- Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.
Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της παροχής.
Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση
του λογαριασμού της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.
Μετά την έναρξη της καταβολής της παροχής, μπορεί αν θέλει ο δικαιούχος, να
αλλάξει το λογαριασμό πίστωσης και να επιλέξει κάποια άλλη Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ.
υποβάλλοντας στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ σχετική αίτηση με αντίγραφο της
πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού που θέλει να δηλώσει ή
αντίγραφο κίνησης λογαριασμού ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο με τον αριθμό
λογαριασμού (IBAN).
Επισημαίνεται ότι, ο δικαιούχος δεν πρέπει να κλείσει τον παλαιό λογαριασμό εάν
δεν βεβαιωθεί ότι η παροχή κατατίθεται στο νέο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Κάθε ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ θα αποστέλλεται από τον ΟΓΑ ενημερωτικό σημείωμα με
ανάλυση των παροχών που έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό που τηρείται σε
Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον νέο τρόπο πληρωμής και την
διαδικασία της απογραφής ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί :

- στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής τους
- στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Περ/κά Υποκ/τα του ΟΓΑ
- στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ ( www.oga.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates