Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Καταγραφή φυσικής παρουσίας συνταξιούχων και δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ

Ο Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι ξεκινάει τη διαδικασία καταγραφής φυσικής
παρουσίας
των συνταξιούχων και δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων του
ΟΓΑ. Η καταγραφή φυσικής παρουσίας είναι υποχρεωτική για όλους τους
συνταξιούχους και επιδοματούχους του ΟΓΑ. Για το σκοπό αυτό θα σταλεί από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ ενημερωτική επιστολή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.


Οι συνταξιούχοι και δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ για την ετήσια καταγραφή φυσικής παρουσίας θα πρέπει να προσέλθουν στα ΕΛ.ΤΑ ή στην Τράπεζα που έχουν ανοίξει λογαριασμό και πιστώνεται η σύνταξη τους ή το
επίδομά τους μέσα στο χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου 2012 έως 30
Νοεμβρίου 2012.


Διαδικασία καταγραφής φυσικής παρουσίας


Οι συνταξιούχοι και δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ πρέπει μέσα
στο παραπάνω χρονικό διάστημα να προσέλθουν οι ίδιοι στο φορέα που έχουν
ανοίξει λογαριασμό πίστωσης της σύνταξης ή επιδόματος του ΟΓΑ επιδεικνύοντας:


1. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
2. Το έγγραφο που εστάλη από τον ΟΓΑ, στο οποίο αναφέρεται ο Αριθμός
Μητρώου ΔΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ελέγξει αν αναγράφονται σωστά στο
έγγραφο ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ. Εάν δεν αναγράφονται σωστά ή δεν έχουν
συμπληρωθεί θα πρέπει να το δηλώσει ΑΜΕΣΑ στον Ανταποκριτή του τόπου
κατοικίας του, προσκομίζοντας το ανάλογο παραστατικό, προκειμένου να
συνεχιστεί η καταβολή της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνει.


Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας του συνταξιούχου ή επιδοματούχου
να προσέλθει ο ίδιος στα ΕΛ.ΤΑ ή στην Τράπεζα, η καταγραφή φυσικής παρουσίας
θα γίνει από τον αρμόδιο Ανταποκριτή του τόπου κατοικίας α) με την
προσκόμιση πληρεξούσιου ή εξουσιοδότησης θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής β) το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του συνταξιούχου και του
εξουσιοδοτημένου προσώπου γ) οποιοδήποτε δικαιολογητικό από το οποίο να
προκύπτει η αδυναμία του συνταξιούχου να προσέλθει στα ΕΛ.ΤΑ ή στην Τράπεζα
(π.χ. ιατρική βεβαίωση, βεβαίωση νοσηλείας κλπ) δ) το έγγραφο του ΟΓΑ με τα
στοιχεία του δικαιούχου.


Σημείωση: τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν μπορούν να προσέλθουν για
καταγραφή στα ΕΛ.ΤΑ ή στις Τράπεζες, παρά μόνο στον Αρμόδιο Ανταποκριτή.


Τέλος, ενημερώνουμε ότι όλοι οι συνταξιούχοι και επιδοματούχοι του ΟΓΑ πρέπει
να ανταποκριθούν στην διαδικασία καταγραφής φυσικής παρουσίας
, διότι
εάν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2012 δεν έχουν προσέλθει στα ΕΛ.ΤΑ ή στις Τράπεζες
(ή στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ κατά περίπτωση) για να δηλώσουν την παρουσία
τους ή δεν έχουν δηλώσει σωστά τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ στον Ανταποκριτή του
ΟΓΑ, από τον μήνα Ιανουάριο του 2013 θα ανασταλεί η καταβολή της
σύνταξης.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates