Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας

Κατ’ εξαίρεση συγκομιδή και συσκευασία των ακτινιδίων εμπορικής περιόδου 2012-13

Με ανακοίνωσή της, που υπογράφεται από τον Δ/ντή Δρ. Δημήτριο Βάσσο η Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας γνωστοποιεί ότι «Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων ποικιλιών ακτινιδίας της περιοχής μας και μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, διαπίστωσε ότι υπάρχει κατάλληλος βαθμός ωριμότητας (6.2ο Brix).

Κατόπιν αυτού και μόνο για τις πρώιμες ποικιλίες, αποφασίζουμε την κατ’ εξαίρεση έναρξη συγκομιδής την 10/9/2012.
 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ημερομηνίας απαγορεύεται η συγκομιδή ακτινιδίων κάτω από αυτό του ορίου (6.2ο Brix). Γι αυτό θα διενεργούνται έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι των αρμοδίων υπαλλήλων.

Οι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή των ακτινιδίων, κάθε φορά πριν προβούν στη συγκομιδή των καρπών, συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση στη οποία αναφέρουν την ημερομηνία συγκομιδής τους, την τοποθεσία της καλλιέργειας, καθώς και τη ποσότητα που πρόκειται να συγκομίσουν.

Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής και κατόπιν χορηγείται προς τον ενδιαφερόμενο έγγραφη άδεια κοπής από την υπηρεσία μας, κατ’ εξαίρεση λόγω πρωϊμότητας της ποικιλίας και φυσικά μετά από επιτόπιο έλεγχο στη φυτεία. Η ύπαρξη της έγγραφης άδειας είναι απαραίτητη και γίνεται κατ’ εξαίρεση, πριν την οριστική αναγγελία της ημερομηνίας της επίσημης συνολικής κοπής ακτινιδίων για την περιοχή μας, σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση με αριθ. 290524/ΦΗΚ 1521/Β/2010).

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να μην προσκομίζουν ακτινίδια που συνέλεξαν οι ίδιοι στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να ελεγχθούν τα σάκχαρα, δεδομένου ότι η δειγματοληψία θα γίνεται επιτόπια από ειδικούς γεωπόνους ελεγκτές».

ΠΗΓΗ: ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates