Τρίτη 5 Ιουνίου 2012

"Να αποδεικνύεται η ιδιοκτησία για τις γεωτρήσεις με το Ε9"

Επιτακτική θεωρεί την ανάγκη αποδοχής του φορολογικού εντύπου Ε9 ως αποδεικτικό στοιχείο τίτλων ιδιοκτησίας κατά τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων χρήσεων νερού, ο δήμαρχος Μονεμβασιάς Ηρακλής Τριχείλης. Με επιστολή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Γρηγόρη Τσάλτα επισημαίνει:

Έχουμε την άποψη ότι το ζητούμενο είναι να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι υφιστάμενες υδροληψίες καθώς και τα αρδευόμενα αγροτεμάχια, ώστε να δημιουργηθεί ένα μητρώο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις χρήσεις νερού και στη λογική αυτή οι χρήστες θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο καταγράφει τα στοιχεία αυτά, όπως είναι το Ε9 ή το αντίγραφο της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.


Αντίθετα, δεν είναι βασικό στοιχείο η απόδειξη της ιδιοκτησίας με συμβολαιογραφικά έγγραφα, αλλά η τεκμηρίωση του χρήστη νερού, η οποία μπορεί να γίνει πολύ ευκολότερα με τη χρήση των παραπάνω αποδεικτικών εγγράφων, μέσω των οποίων οι πολίτες φορολογούνται αλλά και λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη επιδοτήσεων.

Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες έντονων παραπόνων από παραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν τίτλους για διαφόρους λόγους (χρησικτησία κλπ) και πολλοί από αυτούς έχουν μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων, με συνέπεια να είναι πολύ δύσκολη ή αδύνατη η προσκόμιση συμβολαίων για να γίνει αποδεκτή η κατάθεση της αίτησης.

Παρακαλούμε και πάλι όπως επανεξετάσετε το σημαντικότατο αυτό σημείο προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης για όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να μείνουν στον ‘’αέρα’’ αν συνεχιστεί η αδιάλλακτη πρόθεση της ισχυρής απόδειξης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates