Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

Εκπαιδευτικά σεμινάρια θα πραγματοποιήσει ο φορέας πιστοποίησης QMSCERT Ε.Π.Ε στη Θεσσαλονίκη στις 02-04/03/2011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο φορέας πιστοποίησης QMSCERT Ε.Π.Ε θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για το πρότυπο Agro 2.1-2.2 και βιολογικών προϊόντων στις 02-04/03/2011 στη Θεσσαλονίκη:

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 20 ωρών για το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργικής παραγωγής AGRO 2.1 & 2.2 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 02-03/03/2011 από το Φορέα Πιστοποίησης QMSCERT Ε.Π.Ε.. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γεωτεχνικούς (ΥΔΠ Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Υπεύθυνους Παραγωγής, Επιβλέποντες Γεωπόνους, Καλλιεργητές, κ.ά), γεωργικές επιχειρήσεις καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το σχεδιασμό, εφαρμογή και επιθεώρηση ενός Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Συμβούλους, Επιθεωρητές Φορέων, κ.ά).
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει επιλεκτική αναφορά σε σημεία του πρωτοκόλλου GlobalG.A.P. IFA V3.1.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γίνει κατανοητό το πρότυπο Agro 2.1-2.2, η κατευθυντήρια οδηγία Αgro 2, οι εξειδικεύσεις του πρότυπου AGRO 2-2/1,2,3 στις καλλιέργειες ροδακινιάς, βαμβακιόυ και ελιάς, καθώς και να διευκρινιστούν ορισμένα κρίσιμα σημεία του πρωτοκόλλου GlobalG.A.P. Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με την προσέγγιση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή. Θα μπορούν να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να επιβλέπουν ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε μια γεωργική επιχείρηση, αλλά και να επιθεωρούν ένα τέτοιο σύστημα ως εσωτερικοί επιθεωρητές.

Εισηγητές: Κιμουρτζάκης Γεώργιος, Καβαργύρης Στέφανος – Γεωπόνοι MSc, Επικεφαλής Επιθεωρητές Agro 2.1-2.2, GlobalG.A.P. IFA V3.1

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο «Grand Hotel Palace», Μοναστηρίου 305-307, 54627 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 549000.

Χάρτης:

Ώρες διεξαγωγής: 02/03/2011 08:00-18:00 και
                              03/03/2011 09:00-19:00 αυστηρά
Κόστος σεμιναρίου Agro: 200 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ (23%): 246 ΕΥΡΩ
Για φοιτητές ισχύει έκπτωση 20%: 196,8 ΕΥΡΩ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Βιολογικά προϊόντα: από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση/ Έλεγχος και πιστοποίηση» θα πραγματοποιηθεί στις 04/03/2011 από το Φορέα Πιστοποίησης QMSCERT Ε.Π.Ε. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γεωτεχνικούς (Υπεύθυνους Παραγωγής, Συμβούλους, Γεωπόνους, Καλλιεργητές, κ.ά), γεωργικές επιχειρήσεις καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο και την πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γίνει κατανοητή η νομοθεσία που σχετίζεται με τη παραγωγή των προϊόντων καθώς και ο τρόπος ελέγχου και πιστοποίησης από τους οργανισμούς πιστοποίησης. Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει μια συνολική εικόνα σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής των βιολογικών προϊόντων. Επίσης, θα γνωρίσουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένας παραγωγός ή μια επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Εισηγητής: Φάνης Βασιλείου, Υπεύθυνος πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων QMScert Ε.Π.Ε.
Ώρες διεξαγωγής: 18/03/2011 08:00-18:00

Κόστος σεμιναρίου Βιολογικών Προϊόντων:
100 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ (23%): 123 ΕΥΡΩ
Έκπτωση για φοιτητές 20%: 98,4 ΕΥΡΩ

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο «Grand Hotel Palace», Μοναστηρίου 305-307, 54627 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 549000.

Χάρτης:

Δηλώσεις συμμετοχής: Αποστείλατε την συνημμένη αίτηση στο qms565@qmscert.com μέχρι και τις 28/02/2011. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Πληροφορίες: 6957202056 (Κιμουρτζάκης Γεώργιος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates