Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

ΟΓΑ: Προκαταβάλλονται οι εισφορές για μετανάστες

Ο εργοδότης που επιθυμεί να μετακαλέσει πολίτες τρίτης χώρας για απασχόληση στην αγροτική οικονομία ή σε εκμετάλλευση για χρονικό διάστημα έως έξι συνολικά μήνες (εποχιακούς) ανά περίοδο δώδεκα μηνών και έως δέκα μήνες για αλιεργάτες οφείλει να προκαταβάλει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για το σύνολο της περιόδου απασχόλησης, όπως αυτή προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας (και για τους αλιεργάτες για διάστημα έξι μηνών απασχόλησης).

Αυτό διευκρινίζει με εγκύκλιο ο διοικητής του ΟΓΑ Π. Πέτρουλας υπογραμμίζοντας ότι η καταβολή του ποσού θα γίνεται μέσω της Αγροτικής Τράπεζας με την προσκόμιση του νέου ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ, ΚΜΠ 649.

Με βάση την εγκύκλιο, ο εργοδότης θα προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης το πρωτότυπο σχετικό αποδεικτικό καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (διπλότυπο εντολής είσπραξης της ΑΤΕ).


Αντίγραφο του παραστατικού θα πρέπει να φυλάσσει μαζί με τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα κατατίθενται στον ανταποκριτή του ΟΓΑ για την απογραφή του μετακαλούμενου στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης.


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates