Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Ξεκινάει αύριο, 12/10/2011 η συγκομιδή των ακτινιδίων στην Άρτα


- Ημερομηνία έναρξης 12 Οκτωβρίου
- Από 30 έως 40 λ. το κιλό, ανάλογα με την Ιταλική παραγωγη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Άρτας λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την Υπουργική απόφαση αριθμ.πρωτ.290524/03-09-2010 (ΦΕΚ 1521/β/7-9-2010).
2. Τα ευρήματα των δειγματοληπτικών ελέγχων, που διασφαλίζουν ότι οι συγκομισμένοι καρποί είναι επαρκώς αναπτυγμένοι & σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης.

Ο ρ ί ζ ε ι

Ως ημερομηνία έναρξης & συγκομιδής των ακτινιδίων την 12η -10-2011.
Οι παραγωγοί με ευθύνη τους μπορούν να προβαίνουν στην συγκομιδή των ακτινιδίων μετά την παραπάνω ημερομηνία με την προϋπόθεση ότι...
τα ακτινίδια έχουν φθάσει στο προβλεπόμενο στάδιο ωρίμανσης (τουλάχιστον 6,2 Brix ή 15% μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία).

 

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή ακτινιδίων, κάθε φορά που προβαίνουν σε συγκομιδή των καρπών συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ημερομηνία συγκομιδής τους καθώς & την ποσότητα που πρόκειται να συγκομίσουν. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράβαση της ισχύουσας Κοινοτικής & Εθνικής νομοθεσίας οι υπεύθυνοι θα παραπέμπονται στην Επιτροπή Επιβολής Κυρώσεων σύμφωνα με την 313312/25-1-94 Διϋπουργική απόφαση όπως αυτή ισχύει.

ΠΗΓΗ: Τηλεβόας της Άρτας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates