Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

Πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελισσοκόμων.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση που υπέγραψε η Υφυπουργός Μιλένα Αποστολάκη  τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελισσοκόμων που περιγράφεται στη δράση 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, (Καν. Ε.Κ. 1234/2007) 2011 – 2013. Η ορθή εφαρμογή της δράσης αυτής ελέγχεται με τακτικούς αλλά και έκτακτους δειγματοληπτικούς επιτόπιους τεχνικούς και οικονομικούς ελέγχους.  
Η διάρκεια της κάθε εκπαίδευσης καθορίζεται σε τρεις (3) ημέρες σε κάθε επιλέξιμη περιοχή για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος από τον καθ’ ύλην αρμόδιο οργανισμό του ΥΠΑΑΤ για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ΟΓΕΕΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ . Προβλέπεται η πραγματοποίηση κύκλων μαθημάτων ανά επιλέξιμη περιοχή έτσι ώστε με την ολοκλήρωση κάθε τριετούς προγράμματος να έχουν καλυφθεί όλα οι θεματικές ενότητες που αναφέρονται παρακάτω:
Ø            Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών
Ø            Βασιλοτροφία
Ø            Εχθροί, ασθένειες μελισσών
Ø            Παραγωγή προϊόντων κυψέλης
Ø            Μελισσοκομικοί χειρισμοί - Μελισσοκομικός εξοπλισμός
Ø            Μεταχείριση των μελισσιών στη διάρκεια του έτους - τροφοδοσία
Ø            Μελισσοκομικά φυτά
Ø            Νομοθεσία - Προγράμματα
Ø            Τυποποίηση Εμπορία – marketing μελισσοκομικών προϊόντων 
Ως περίοδος διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων καθορίζεται το διάστημα από 1 Φεβρουαρίου, έως 15 Μαΐου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση, για το πρόγραμμα 2011 η περίοδος διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου. Η επιλογή των περιοχών διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων γίνεται με σκοπό την κάλυψη όλης της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη το μελισσοκομικό ενδιαφέρον, τον αριθμό των κυψελών και των μελισσοκόμων καθώς και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. 
Για το πρόγραμμα 2011 ενισχύεται το 100% των δαπανών υλοποίησης των εκπαιδεύσεων και μέχρι συνολικού ποσού 100.000 Ευρώ.  
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ γνωστικού αντικειμένου συναφούς με τη μελισσοκομία, τη μελισσοπαθολογία και/ή την αξιοποίηση – επεξεργασία – εμπορία των προϊόντων της κυψέλης ή απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη επαγγελματική και/ή διδακτική εμπειρία στη μελισσοκομία τη μελισσοπαθολογία και την αξιοποίηση – επεξεργασία – εμπορία των προϊόντων της κυψέλης.
Το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι εκπαιδευτές υποβάλλουν στον ΟΓΕΕΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ αίτηση η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου, νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εργασιακής και επαγγελματικής εμπειρίας.
Ο παραπάνω κατάλογος εκπαιδευτών μελισσοκομίας αφορά στις εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2011. Για τα επόμενα χρόνια υλοποίησης της δράσης ο κατάλογος εκπαιδευτών μελισσοκομίας μπορεί να συμπληρώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στον κατάλογο εκπαιδευτών μελισσοκομίας για τις εκπαιδεύσεις των επόμενων ετών, μπορούν να υποβάλουν στον ΟΓΕΕΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους που προηγείται του έτους υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος εκπαιδεύσεων στο οποίο θέλουν να συμμετάσχουν.
Όπως δήλωσε η κα Αποστολάκη «Η μελισσοκομία αποτελεί έναν από τους δυναμικούς κλάδους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Η Ελλάδα παράγει εξαιρετικής ποιότητας μέλι. Η επιστημονική υποστήριξη που παρέχεται μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης των μελισσοκόμων στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγής, που θα συμβάλει στην αύξηση των εξαγωγών του ελληνικού μελιού».

ΠΗΓΗ: minagric.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates