Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

ΠΑΣΕΓΕΣ: Εμπαιγμός στους αγρότες από ΥΠΕΚΑ και κυβέρνηση για τα φωτοβολταϊκά.


ΑΓΡΟΤΟΠΟΣ: Ναι μάλιστα! Να μην ξεχνάμε όμως κύριοι της ΠΑΣΕΓΕΣ ότι όταν  εσείς είχατε έρθει στην Άρτα, στην αίθουσα “Διώνη” το προηγούμενο έτος μας τα είχατε πει αλλιώς, δηλαδή πως οι αγρότες θα λύσουν τα οικονομικά τους προβλήματα με το να σπείρουν φωτοβολταϊκά στα χωράφια τους. Τώρα που τα πράγματα είναι αλλιώς ποιος θα την πληρώσει και πως θα πάρουν οι αγρότες πίσω τα χρήματα που έχουν ήδη δώσει μέχρι τώρα; Φοβάμαι πως ούτε τα χρήματά τους θα πάρουν πίσω, αλλά ούτε κάποιο μαγικό ραβδί θα λύσει τα προβλήματα τους, που αυτή την περίοδο είναι πάρα πολλά.    

ΠΑΣΕΓΕΣ: «Επιχειρείται να ακυρωθεί στην πράξη η προτεραιότητα των αγροτών, εκτρέποντας πλήρως τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό της δέσμευσης ισχύος 500 MW που προβλέπει για αυτούς η από 11.10.2010 σχετική Υπουργική απόφαση», επισημαίνει σε επιστολή του προς την υπουργό Περιβάλλοντος, κα Τίνα Μπιρμπίλη, ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Τζανέτος Καραμίχας. Στην επιστολή παρουσιάζεται αναλυτικά η κατάσταση και οι δυσλειτουργίες, που παρατηρούνται, σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ.

Ολόκληρη η επιστολή 
Κυρία Υπουργέ,
Η ρύθμιση του ν. 3851/2010 της κατά προτεραιότητα αξιολόγησης των αιτήσεων των επαγγελματιών αγροτών για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών σταθμών οδηγείται πλέον σε αδιέξοδο, τόσο εξαιτίας της αρνητικής στάσης των αρμόδιων υπηρεσιών της ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ σε σχέση με αιτήματα ιδιωτών, τα οποία δυστυχώς εξυπηρετούνται με ευνοϊκότερους, ή και ίδιους - στην καλύτερη περίπτωση όρους, όσο και εξαιτίας της αδυναμίας του Υπουργείου να καθοδηγήσει και να επιβάλλει στους φορείς αυτούς την εφαρμογή της συγκεκριμένης αυτής πολιτικής  δέσμευσης της Κυβέρνησης. Επισημαίνονται χαρακτηριστικά τα εξής :
1. Σήμερα, οκτώ μήνες μετά την εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων επαγγελματιών αγροτών, για το 45% και πλέον των αιτημάτων τους καθυστερεί ακόμα η έκδοση όρων διασύνδεσης, με διάφορα προσχήματα, όπως η ολοκλήρωση μελετών για την χωρητικότητα του δικτύου διανομής και άλλα συναφή προκόμματα . Όπως προκύπτει αγνοήθηκαν οι προτάσεις που υπέβαλλε στις 22.10.2010 η ΠΑΣΕΓΕΣ για την επίσπευση των διαδικασιών αυτών, ζητώντας, έστω, την έκδοση οδηγίας από το Υπουργείο σας προς την αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύων της ΔΕΗ, ώστε με βάση την απαιτούμενη προμελέτη των αρμόδιων περιφερειακών γραφείων να εκδίδονται άμεσα οι όροι σύνδεσης με τη ΔΕΗ.
2. Αγνοήθηκε πλήρως η έγκαιρη επισήμανση της ΠΑΣΕΓΕΣ, από τον Οκτώβριο του 2010, σε σχέση με το έλλειμμα  περιφερειακής διάρθρωσης και στελέχωσης του ΔΕΣΜΗΕ. Δεν αξιοποιήθηκε η πρότασή μας για την έκδοση απόφασής σας, ώστε οι συμβάσεις αγοραπωλησίας των αγροτών με τον ΔΕΣΜΗΕ να εκχωρούνται στη ΔΕΗ, με απλή και μόνο αναγγελία ενημέρωσης του ΔΕΣΜΗΕ, γεγονός που θα επέτρεπε τη συντόμευση του χρονικού διαστήματος εξέτασης των αιτήσεων των αγροτών.
Το αποτέλεσμα είναι να διαπιστώνεται σήμερα πλήρης αδυναμία του ΔΕΣΜΗΕ να ανταποκριθεί στην αξιολόγηση 3.200 φακέλων αγροτών, με πληρότητα στοιχείων, που έχουν υποβληθεί με σκοπό την υπογραφή συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι ελέγχονται, χωρίς καμία προτεραιότητα, με απελπιστικά αργό ρυθμό, μαζί με τους άλλους 4.300 φακέλους ιδιωτών, γεγονός που θα απαιτήσει διάστημα δύο και πλέον ετών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, ακυρώνεται η περιλαμβανόμενη στο ν. 3851/2010 πρόβλεψη ολοκλήρωσης εντός 10 μηνών των διαδικασιών αδειοδότησης φωτοβολταϊκών σταθμών των αγροτών.
3. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται ότι η ΔΕΗ υπαγορεύει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας την άποψή της ως προς το αν θα πρέπει να ισχύσει το κριτήριο της προτεραιότητας των αιτήσεων των αγροτών και στα διασυνδεδεμένα νησιά, γνώμη την οποία επικαλείται  πρόσφατο έγγραφο του Υπουργείου σας (Αρ. Πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ16/οικ. 9693/26.4.2011) προς την ΠΑΣΕΓΕΣ, σύμφωνα με το οποίο πρέπει, όπως αναφέρει και η 6η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, να ισχύει κοινή προτεραιότητα για όλους. Αγνοήθηκε έτσι το από 22.10.2010 εύλογο και δίκαιο αίτημα της ΠΑΣΕΓΕΣ προς το Υπουργείο σας, ως προς τη διασφάλιση της προτεραιότητας των επαγγελματιών αγροτών, όχι μόνο στην ηπειρωτική χώρα, αλλά και όπου προκύπτει διαθέσιμη ισχύς, τόσο στα μη διασυνδεδεμένα, όσο και στα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο νησιά.
4. Αρνείται επίσης το Υπουργείο σας να δεχθεί το αυτονόητο αίτημα, που έχει επανειλημμένα υποβάλλει η ΠΑΣΕΓΕΣ, για την τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης που επιβάλλει την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, ύψους 15.000 € για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 100 kw στη ΔΕΗ, για όσους από τους επαγγελματίες αγρότες διαθέτουν ήδη έγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης από Τράπεζα, γεγονός που καθιστά πλήρως διασφαλισμένη την υλοποίηση της επένδυσής τους και συνεπώς περιττή την πρόσθετη επιβάρυνσή τους. Η επιμονή σε αυτή την ακατανόητη και εντελώς γραφειοκρατική διαδικασία, τη στιγμή μάλιστα που η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για επενδυτές που προτίθενται να εγκαταστήσουν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ μεγάλης ισχύος (μεγαλύτερης του 1 MW) αποτελεί ζήτημα που θέτει ευθέως θέμα άνισης και επαχθούς μεταχείρισης σε βάρος των αγροτών.
5. Δεν έχει μέχρι σήμερα αντιμετωπιστεί η αναγκαία η δημοσίευση στους δικτυακούς τόπους του ΥΠΕΚΑ και της ΔΕΗ των στοιχείων των επαγγελματιών αγροτών που λαμβάνουν όρους διασύνδεσης από την ΔΕΗ σε αντιστοιχία με τα εφαρμοζόμενα από την Ρ.Α.Ε. Όπως έχει επανειλημμένα τονιστεί από την ΠΑΣΕΓΕΣ, η δημοσίευση αυτή θα δημιουργούσε όρους πλήρους διαφάνειας της διαδικασίας σε όλα τα στάδιά της, ενώ ταυτόχρονα θα επέτρεπε την παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτημάτων των αγροτών, καθιστώντας δυνατό το συντονισμό των ενεργειών για την επίλυση τυχόν εμφανιζόμενων προβλημάτων.
Από τα προηγούμενα είναι σαφές ότι επιχειρείται να ακυρωθεί στην πράξη η προτεραιότητα των αγροτών, εκτρέποντας πλήρως τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό της δέσμευσης ισχύος 500 MW που προβλέπει για αυτούς η από 11.10.2010 σχετική Υπουργική απόφαση.
Πρόκειται συνεπώς περί εμπαιγμού που συνδέεται και με συγκεκριμένα συμφέροντα, όπως αυτά εκφράστηκαν, κατά την πρόσφατη σύσκεψη σε κεντρικό ξενοδοχεία της Αθήνας, μεταξύ του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών και εκπροσώπων του ΥΠΕΚΑ, της ΡΑΕ, του ΔΕΣΜΕ και της ΔΕΗ, με πρόσχημα την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και την εξυγίανση της αγοράς.
Είναι σαφές ότι το ζήτημα αυτό οφείλεται να συζητηθεί άμεσα σε ένα ευρύτερο πολιτικό επίπεδο που δεν αφορά μόνο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας και στην Κυβέρνηση, αλλά και στο σύνολο του πολιτικού συστήματος της χώρας.

Με τιμή
 Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ
 Τζανέτος Καραμίχας

Κοινοποιήσεις:   1. Γραφείο Πρωθυπουργού
                             2. κ. Ν. Σηφουνάκη – Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ
                             3. κ. Γ. Μανιάτη – Υφυπουργό ΠΕΚΑ
                             4. κ. Θ. Μωραϊτη – Υφυπουργό ΠΕΚΑ
                             5. Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates