Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011

«Οδηγίες σχετικά με τη συνταξιοδότηση Ανασφαλίστων Υπερηλίκων Ομογενών».


I. Στα πλαίσια του νέου τρόπου πληρωμής όλων των παροχών του ΟΓΑ μέσω τραπεζικού
λογαριασμού καθώς και την ανάγκη επικαιροποίησης του Μητρώου Συνταξιούχων του ΟΓΑ
διενεργείται απογραφή και έλεγχος όλων των συνταξιούχων μας.
II. Υπάρχουν περιπτώσεις, που κατά την εξέταση αιτήσεων ομογενών ανασφαλίστων υπερηλίκων
από την Αλβανία, προκύπτουν αμφιβολίες αν τα πρόσωπα αυτά είναι πράγματι Έλληνες το
γένος και αν το Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, που διαθέτουν, έχει εκδοθεί με την προσκόμιση
γνήσιων πιστοποιητικών.
Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να γίνει επανέλεγχος των συνταξιούχων της κατηγορίας
αυτής.
Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού θα κληθούν οι δικαιούχοι να καταθέσουν στον Ανταποκριτή
μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Πιστοποιητικό γεννήσεως που έχει εκδοθεί πρόσφατα.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα.
3) Επικυρωμένο αντίγραφο των σελίδων του Βιομετρικού Αλβανικού Διαβατηρίου με τα
προσωπικά τους στοιχεία.
4) Επικυρωμένο αντίγραφο και των δύο όψεων της ταυτότητας (Karta identiteti) η έκδοση της
οποίας έχει αρχίσει από το καλοκαίρι του 2009.
5) Βεβαίωση από το ΙΚΑ Αλβανίας (Κεντρικό Υποκατάστημα Τιράνων), αρμοδίως
επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη, όπου θα αναφέρεται οπωσδήποτε το ποσό της
σύνταξης που λαμβάνουν ή υπεύθυνη δήλωσή τους, όπου θα αναφέρεται το ποσό της
σύνταξής τους.
Βεβαιώσεις περί μη είσπραξης της σύνταξης (π.χ. λόγω αποποίησης) δεν λαμβάνονται
υπόψη από τον ΟΓΑ ως αποδεικτικά στοιχεία μη συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι όλοι
ανεξαιρέτως συνταξιοδοτούνται από την Αλβανία και δεν έχουν δικαίωμα παραίτησης
από τη σύνταξη αυτή.
6) Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. και ο
Α.Μ.Κ.Α.τους, τόσο των ιδίων όσο και του/της συζύγου τους εφόσον είναι έγγαμοι και ο/η
σύζυγός τους είναι 65 ετών και άνω.
Αν τα στοιχεία αυτά αναγράφονται, όσον αφορά τον ίδιο τον συνταξιούχο, στο άνω δεξιό
μέρος της επιστολής που στάλθηκε από τον ΟΓΑ, δεν απαιτείται να γνωστοποιηθούν εκ νέου,
πρέπει όμως απαραίτητα να γνωστοποιηθούν για τον/την σύζυγο, εφόσον υπάρχει.
7) Αντίγραφο της σχετικής επιστολής που εστάλη από τον ΟΓΑ..
Η υποβολή του συνόλου των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση
της συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι η προσκόμιση συνολικά των δικαιολογητικών με αριθμό 1, 3 και 4
ενδυναμώνει σημαντικά την εγκυρότητά τους και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο κατάθεσης
πλαστών εγγράφων, καθώς για την παραλαβή τους χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά
αποτυπώματα.
III. Η σχετική επιστολή στους συνταξιούχους ανασφάλιστους υπερήλικες θα σταλεί από την
Κεντρική Υπηρεσία και θα κληθούν να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσω των
Ανταποκριτών ΟΓΑ του τόπου μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας τους οι ίδιοι ή πρόσωπο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.
IV. Η Μηχανογραφική Υπηρεσία του ΟΓΑ έχει σχεδιάσει ειδική δικτυακή εφαρμογή στην
ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr Επιλογή : ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ), μέσω της οποίας θα
καταχωρηθούν από τους Ανταποκριτές τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εισαγωγή και καταχώρηση των στοιχείων στην
εφαρμογή καθώς και οδηγίες χρήσης βρίσκονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
Μετά την καταχώρηση των στοιχείων στην ιστοσελίδα οι Ανταποκριτές παρακαλούνται να
αποστείλουν στις Υπηρεσίες Συντάξεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ ή του αρμοδίου
κατά περίπτωση Υποκαταστήματος τα δικαιολογητικά συνοδευόμενα από το ειδικό
διαβιβαστικό έγγραφο που θα εκτυπώνεται μέσω της ανωτέρω εφαρμογής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του με αριθμό 7 θα πρέπει να επισυνάπτονται στο εξής
και σε κάθε νέα αίτηση υποβολής δικαιολογητικών χορήγησης σύνταξης ανασφάλιστου
υπερήλικα ομογενούς από την Αλβανία.
Στα άτομα που θα προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για τον έλεγχο της μόνιμης
κατοικίας τους στην Ελλάδα θα λαμβάνεται υπόψη, ως αποδεικτικό στοιχείο το Δελτίο
Ταυτότητας Ομογενούς, που χορηγείται στα πρόσωπα αυτά από την Υπηρεσία Αλλοδαπών.
Με την ευκαιρία επισημαίνουμε ότι στο εξής σε κάθε νέα αίτηση για χορήγηση συνταξιοδοτικής
παροχής θα πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός καταθετικού τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού
που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ. του αιτούντα, όπου θα κατατίθεται η σχετική παροχή.

Εσωτερική Διανομή:                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
- Γραμματεία Διοίκησης
- Γραφείο κ. Υποδιοικητή
- Γενική Δ/νση Ασφάλισης
- Κλάδο Ι΄                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ
- Κλάδο Α΄__

ΠΗΓΗ: ΟΓΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates