Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

Δύο (2) Γεωπόνους-ερευνητές θα προσλάβει το ΤΕΙ Ηπείρου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 18 Ιανουαρίου

H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), για την υλοποίηση του υποέργου: «Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των εισροών των αποστραγγιστικών τάφρων στον Αμβρακικό και συμβολή τους στην ανάπτυξη της ανοξικής ζώνης» της πράξης: «Η Ανοξική Ζώνη του Αμβρακικού Κόλπου: Αποτύπωση, Επιπτώσεις και Διαχείριση», με κωδικό ΕΛΚΕ 712, που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΟΧ 2009-2014 ΣΑΕ «075/8» (Ενάριθμος-κωδικός αριθμός Πράξης: 2015ΣE07580014) και υπεύθυνο τον Δρ. Τσιρογιάννη Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο (2) Ερευνητών-Συνεργατών για τις ανάγκες του ανωτέρω υποέργου. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2016, η συνολική αμοιβή, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων κρατήσεων). 
Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι 31/07/2016, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί η υλοποίηση του έργου, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου της Πράξης και Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: epirusgate.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates