Πέμπτη 5 Απριλίου 2012

Δελτίο Τύπου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας για την ίωση της Τριστέτσας στα εσπεριδοειδή.

Με αφορμή την εμφάνιση της ίωσης της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών σε οπωρώνα της Άρτας, και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να ληφθούν, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη όλων των συναρμόδιων φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, στις 28-4-2012 στην Άρτα. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, και τα ΚΕΠΠΥΕΛ Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω σύσκεψης η Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου το οποίο απευθύνεται προς όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή και διακίνηση φυτών εσπεριδοειδών, και επισημαίνει τις υποχρεώσεις τους για την πιστή τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας:
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

ΘΕΜΑ: ‘Διακίνηση φυτών εσπεριδοειδών-Υποχρεώσεις φυτωριούχων, εμπόρων και παραγωγών σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία’
 

Η ίωση της Τριστέτσας αποτελεί ως γνωστόν την πλέον καταστρεπτική ασθένεια των εσπεριδοειδών παγκοσμίως.
Μετά τον εντοπισμό του ιού της Τριστέτσας στην Άρτα το 2011, αλλά και λόγω της διαπιστωμένης παρουσίας του ιού σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Αργολίδα, Λακωνία, Χανιά, Κορινθία) είναι απαραίτητη η πιστή τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας για την αποφυγή διάδοσης της ίωσης.

Τα φυτά των εσπεριδοειδών (Citrus spp.) αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α, Κεφ. Ι του Προεδρικού Διατάγματος 365/2002, και προκειμένου να διακινηθούν τόσο εντός της χώρας όσο και εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
(1) Αναγράφεται η αρμόδια αρχή που εγκρίνει την έκδοσή του: Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ & ΠΕ).
(2) Αναγράφεται ο κωδικός ή το όνομα της προστατευόμενης ζώνης για την οποία ισχύει.

Το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο είναι ένα καρτελάκι ορθογώνιου σχήματος, της μορφής που φαίνεται παραπάνω, το οποίο εκτυπώνει ο παραγωγός του φυτού (φυτωριούχος), μετά από σχετική έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει και θα πρέπει να συνοδεύει το φυτό καθ’ όλη την διάρκεια της διαδρομής του μέχρι την τελική του εγκατάσταση.

Το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο φυτό έχει ελεγχθεί, τόσο για την ίωση της Τριστέτσας, όσο και για άλλα παθογόνα καραντίνας και η διακίνησή του είναι ασφαλής.
Το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο για να έχει ισχύ και να είναι νόμιμο πρέπει να επικολλάται ή να προσδένεται με μόνιμο τρόπο πάνω στο φυτό ή πάνω στη συσκευασία των φυτών, εάν αυτά διακινούνται συσκευασμένα.
Οι διακινητές (έμποροι) οι οποίοι δεν παράγουν οι ίδιοι τα φυτά αλλά αγοράζουν από φυτωριούχους ή από άλλους εμπόρους, υποχρεούνται να ζητούν και να αγοράζουν μόνον φυτά που συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο. Σε περίπτωση που έμπορος έχει αγοράσει παρτίδα φυτών σε συσκευασία η οποία φέρει ένα μόνο διαβατήριο, και θέλει να τα εμπορευτεί μεμονωμένα, μπορεί, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., να ζητήσει και να τυπώσει δικά του διαβατήρια, τα οποία σ’ αυτήν την περίπτωση ονομάζονται «διαβατήρια αντικατάστασης».
Οι επαγγελματίες παραγωγοί οι οποίοι αγοράζουν φυτά για φύτευση σε οπωρώνες από φυτωριούχους ή από εμπόρους, υποχρεούνται να αγοράζουν μόνον φυτά που συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο, και να το φυλάσσουν για ένα (1) τουλάχιστον έτος, προκειμένου να είναι διαθέσιμο σε ενδεχόμενο έλεγχο. Έχουν επίσης την υποχρέωση για κάθε νέα φύτευση που πραγματοποιούν να ενημερώνουν την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Οι ερασιτέχνες οι οποίοι αγοράζουν μεμονωμένα φυτά για φύτευση, θα πρέπει επίσης να προμηθεύονται φυτά με Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο.
Σε όλους εκείνους που διακινούν (φυτωριούχοι, έμποροι) ή προμηθεύονται (αγρότες, ερασιτέχνες) φυτά εσπεριδοειδών χωρίς φυτοϋγειονομικά διαβατήρια, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Νόμο 2147/1952 και τις τροποποιήσεις του (διοικητικό πρόστιμο από 1467,35 ως 5869,40 € και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 1467,35 € τουλάχιστον), ενώ τα φυτά κατάσχονται και καταστρέφονται.
Παρακαλούνται όλοι οι καλλιεργητές εσπεριδοειδών, αμέσως μόλις παρατηρούν ύποπτα συμπτώματα στα δέντρα τους, όπως απότομη και ανεξήγητη ξήρανση κλάδων ή και ολόκληρων δέντρων ή δέντρα με καχεκτική ανάπτυξη, να ειδοποιούν άμεσα την Υπηρεσία μας.

                                      Ε.Π.

               Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ


ΠΗΓΗ: geoponiprevezas.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates