Πέμπτη 5 Απριλίου 2012

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 113 «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών (ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)» του Άξονα 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ)

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 04-04-2012 είναι σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 113 «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών (ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)» του Άξονα 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ).

Το Μέτρο 113 στοχεύει στην ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών και συγκεκριμένα καπνοπαραγωγών, που έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα καπνού στις καπνοπαραγωγικές περιοχές το 2009, να αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελματική με το σύστημα της πρόωρης συνταξιοδότησης.

Σκοπός του Μέτρου 113 είναι η εξασφάλιση ενός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήματος στον αποχωρούντα γεωργό, και ταυτόχρονα η ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού μέσω μεταβίβασης της εκμετάλλευσής του σε ένα διάδοχο, νέο ηλικιακά γεωργό, ο οποίος θα αυξήσει το μέγεθος της εκμετάλλευσης που θα δημιουργηθεί.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 113 του Π.Α.Α. 2007 – 2013, με τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων, στην εφαρμογή στο παρόν site , καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το Μέτρο 113, στους διαδικτυακούς τόπους www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

ΠΗΓΗ:
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates