Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2009

<<ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ>>

Αθήνα 26.01.2009

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ
Μετά από έναν εξαντλητικό, δημοκρατικό διάλογο, ο οποίος κράτησε 17 ολόκληρες ημέρες, ίσως και μέρος της νύχτας, ένας διάλογος ο οποίος έγινε με όλους τους αγρότες, τους αγροτικούς φορείς, τους συνδικαλιστικούς αγροτικούς φορείς, συνεταιριστές που εκπροσωπούσαν τους αγρότες όλης της Ελλάδος, μετά από διαβουλεύσεις και συζητήσεις επίσης εξαντλητικές, με όλο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποφασίστηκε πριν από λίγες ημέρες, η παροχή 500 εκ. ευρώ για ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών που υπέστησαν ζημίες κατά το έτος 2008.
Ο διάλογος αυτός, εκτός του ότι ήταν παραγωγικός, έδωσε τη δυνατότητα σε εμάς να συνθέσουμε τις απόψεις όλων των φορέων, έτσι ώστε να καταλήξουμε τελικά στην εξειδίκευση των ποσών που δίνεται σε καθένα από τα προϊόντα αυτά τα οποία συζητούσαμε, τα μεγάλα προϊόντα, και τα οποία υπέστησαν τις ζημίες.
Πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση κάνει μια πολύ μεγάλη και γενναία κίνηση και η κίνηση αυτή μεγαλώνει, μεγεθύνεται, εάν συνεκτιμηθούν δύο γεγονότα: πρώτον η οικονομική κρίση και οι περιορισμοί οι οποίοι υπάρχουν στις δυνατότητες τις ταμειακές, τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση, και όχι μόνο η κυβέρνηση η δική μας, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις σήμερα, αλλά και επίσης κινηθήκαμε με αυστηρότητα και σεβασμό απέναντι στους κανονισμούς της ΕΕ.
Ενόψει λοιπόν αυτών των δεδομένων, σήμερα η κυβέρνηση προχωράει στην τελική εξειδίκευση των ποσών κατά καλλιέργεια και προϊόν. Η εξειδίκευση αυτή έχει ως εξής:
Πρώτο, όσον αφορά το βαμβάκι. Για το μεγάλο ποσοστό ζημίας δίδονται 45 € / στρέμμα, ενώ για το μικρότερο ποσοστό ζημίας, 25 € / στρέμμα.
Δεύτερο, ο αραβόσιτος. Για το μεγάλο ποσοστό δίδονται ζημίας 25 € / στρέμμα. Για το μικρότερο ποσοστό ζημίας δίδονται 20 €/ στρέμμα. Σε όλους τους καλλιεργητές αραβόσιτου δίδεται επιπλέον των ανωτέρω, έκτακτη ενίσχυση 5,5 €/στρέμμα και επιστροφή φόρου κατανάλωσης πετρελαίου αυξημένη κατά 40%.
Τρίτο, για το σκληρό σιτάρι. Για το μεγάλο ποσοστό ζημίας αποζημιώνεται με 10 € / στρέμμα, ενώ για το μικρότερο ποσοστό ζημίας με 7 € / στρέμμα. Στους καλλιεργητές σκληρού σίτου δίδεται επιπλέον των ανωτέρω, έκτακτη ενίσχυση 3,0 €/στρέμμα και επιστροφή φόρου κατανάλωσης πετρελαίου αυξημένη κατά 40%.
Τέταρτο, για το μαλακό σιτάρι. Για το μεγάλο ποσοστό ζημίας δίδονται 12 € / στρέμμα, ενώ για το μικρότερο ποσοστό 8 € / στρέμμα. Στους καλλιεργητές μαλακού σίτου δίδεται επιπλέον των ανωτέρω, έκτακτη ενίσχυση 2,5 €/στρέμμα και επιστροφή φόρου κατανάλωσης πετρελαίου αυξημένη κατά 40%.
Πέμπτο, ελαιόλαδο-βρώσιμες ελιές. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού των περιοχών όπου διαπιστώνεται μείωση της παραγωγής, από την Ειδική Επιτροπή Πανεπιστημιακών, θα γνωστοποιηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α. το ύψος της αποζημίωσης για την περίπτωση του μεγάλου ποσοστού ζημίας και την περίπτωση του μικρότερου ποσοστού ζημίας, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έγιναν στις 22/01.
Έκτο, οπορωφόρα δέντρα-καπνός-σπαράγγια-πατάτες. Επιταχύνονται αποφασιστικά οι προβλεπόμενες διαδικασίες στον ΕΛ.Γ.Α. ώστε πολύ σύντομα να καταβληθούν στους δικαιούχους αγρότες, με πίστωση των προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών τους, τα αναλογούντα στον καθένα ποσά αποζημιώσεων κατά προϊόν.
Και πιο κάτω ο Υπουργός αναφέρει. Όσον αφορά τα άλλα προϊόντα φυτικής ή ζωικής παραγωγής, στα οποία δεν έγινε αναφορά, η Κυβέρνηση θα εξετάσει ενδελεχώς τα σχετικά αιτήματα των αγροτών, με την ίδια φροντίδα, αξιοπιστία και αποφασιστικότητα που έχει δείξει έως τώρα.( Ο νοών νοείτω)!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates