Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Οι Πτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί Ιωαννίνων και Άρτας ετοιμάζουν το «πράσινο» κοτόπουλο

Συμμετέχουν σε καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα μαζί με το ΤΕΙ Ηπείρου
 

Σε καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τη χρήση τεχνικών και τεχνολογιών φιλικότερων στο περιβάλλον για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πτηνοτροφικών μονάδων συμμετέχουν ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΆΡΤΑΣ και ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΠΙΝΔΟΣ”.
 

ΠΗΓΗ: ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Το πρόγραμμα με τίτλο «Αποτίμηση τεχνικών και τεχνολογιών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πτηνοτροφείων» της δράσης "Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς" - του θεματικού τομέα Γεωργίας, Ζωικής Παραγωγής και Βιοτεχνολογίας" συγκαταλέγεται μεταξύ των 85 προτάσεων που έλαβαν έγκριση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Συνεργασία 2011», βάσει των αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Το πρόγραμμα το οποίο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από εξωτερικούς κριτές ανάμεσα σε άλλες 580 περίπου προτάσεις με επικεφαλής επιστημονικούς εταίρους και συντονιστές το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) με επιστημονικό υπεύθυνο τον ερευνητή κ. Θωμά Μπαρζάνα και το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γιάννη Σκούφο. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2013 και η χρονική του διάρκεια θα είναι 30 μήνες. Οι πτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί της Ηπείρου, οι μεγαλύτεροι παίκτες στην εγχώρια αγορά κοτόπουλου, με την επιστημονική καθοδήγηση και συνεργασία του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου και του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, θα εφαρμόσουν ένα νέο σύστημα παραγωγής ορνίθειου κρέατος, με σκοπό την παραγωγή κοτόπουλου με υψηλές φιλοπεριβαλλοντικές προδιαγραφές, με καινοτόμες τεχνολογίες, άκρως πρωτοπόρο για τα Ελληνικά δεδομένα. Ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, αφού γειτνιάζουν με ευαίσθητα και προστατευόμενα περιβαλλοντικά συστήματα, όπως του Αμβρακικού κόλπου και της Παμβώτιδας λίμνης.

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου και το ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ. θα συμβάλουν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων στους δύο Πτηνοτροφικούς Συνεταιρισμούς της Ηπείρου, με τη χρήση πρώτων υλών στα σιτηρέσια των πτηνών που θα αφομοιώνονται καλύτερα και θα παράγουν μικρότερο όγκο στερεών και υγρών αποβλήτων, με τη χρήση φυσικών φυτοπροστατευτικών ουσιών και μιγμάτων από φυσικά εκχυλίσματα αρωματικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας που συμβάλουν ενεργά στην υγεία των ζώων και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνει δοκιμή νέων ζωοτροφών από φυσικά προϊόντα που δεσμεύουν τα βλαβερά αέρια που παράγονται από τα απεκκρίματα των ζώων, όπως και ειδικών φυτικών εκχυλισμάτων με φυσική αντιμικροβιακή δράση για την ελαχιστοποίηση της χορήγησης αντιβιοτικών. Επίσης, θα υπάρξει τεχνικός ανασχεδιασμός συγκεκριμένων πτηνοτροφείων για να παράγεται ορνίθειο κρέας με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων.

Τέλος, θα υπάρξει περιβαλλοντική αποτίμηση των προτεινόμενων τεχνολογιών για τη διαπίστωση της παραγωγής κοτόπουλου με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προφανώς η παραγωγή ειδικού κοτόπουλου με υψηλά φιλοπεριβαλλοντικά πρότυπα από τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΆΡΤΑΣ και τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΠΙΝΔΟΣ”, που είναι και οι επιχειρηματικοί εταίροι του προγράμματος, θα σημάνει και διεύρυνση του καταναλωτικού κοινού, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένων για τα περιβαλλοντικά θέματα καταναλωτών.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό η προωθητική σύνδεση ανώτατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών Ιδρυμάτων με μεγάλους παραγωγικούς φορείς να διασφαλίζει επιτυχή και πρωτοπόρα διεθνώς παραγωγικά πρότυπα, σύμφωνα με όρους ευαισθησίας για το περιβάλλον του καταναλωτικού κοινού και της ευζωίας των ζώων και να μπορεί να διαφοροποιεί τα τελικά προϊόντα για τη διεύρυνση της αγοράς των επιχειρήσεων και τη μοναδικότητα του προϊόντος, ιδιαίτερα για την Ήπειρο που παράγει το 50% του Ελληνικού κοτόπουλου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates