Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Ξεμπλόκαρε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για σχέδια βελτίωσης


Ανακτήθηκαν όλα τα δεδομένα που είχαν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων για Σχέδια Βελτίωσης έως τις 7 Ιουλίου και ώρα 16:00 και αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που παρουσιάστηκε λόγω αστάθμητων παραγόντων στο κεντρικό σύστημα υποστήριξης της ηλεκτρονικής υποβολής, διευκρινίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Μανόλη Στρατάκη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, και μετά από αιτήματα θεσμικών φορέων των αγροτών, με στόχο να ολοκληρωθεί εγκαίρως η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ώστε να μην επηρεαστούν οι χρόνοι αξιολόγησης και έγκρισής τους, πραγματοποιήθηκαν και οι απαραίτητες αναπροσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

Ως εκ τούτου, μέχρι τις 20 Ιουλίου, μπορούσε να γίνει η ηλεκτρονική υποβολή με την καταχώρηση μόνο των εξής δεδομένων του υποψηφίου: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Περιφέρεια, κατηγορία δικαιούχου, επενδυτική ενότητα και αιτούμενο προϋπολογισμό.

Το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι ανοιχτό για την καταχώρηση των λοιπών δεδομένων και μετά την ημερομηνία αυτή.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης σε έντυπη μορφή θα γίνεται μέχρι τις 25/8/2011.

Όσον αφορά τις διευκρινήσεις που αφορούν τις επιλεξιμότητες των επενδύσεων, σχετικές απαντήσεις στα ερωτήματα που λαμβάνονται, αναρτώνται στην ιστοσελίδα για το ΠΑΑ 2007-2013, www.agrotikianaptixi.gr.

Οι προδιαγραφές και οδηγίες συμπλήρωσης της έντυπης μορφής της αίτησης ενίσχυσης, ορίζονται με σχετικής Υπουργική Απόφαση, η οποία τροποποιείται, όπου απαιτείται, κυρίως ως συνέχεια της αναπροσαρμογής του χρονοδιαγράμματος για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης. Με βάση αυτές τις οδηγίες, πραγματοποιείται και η συμπλήρωση στο πληροφορικό σύστημα.

Όπως εξηγεί ο υπουργός, δεδομένου ότι η τρέχουσα προκήρυξη ορίζει ως τόπο υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, η αξιολόγηση, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη διαχείριση του μεγάλου όγκου των προτάσεων που αναμένεται να κατατεθούν.

Η συμμετοχή, σε αυτή τη φάση, υπαλλήλων από τις Περιφέρειες, συνεπάγεται είτε την αποστολή των φακέλων στις υπηρεσίες τους ή τη μετακίνηση των υπαλλήλων στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί τόσο το διοικητικό κόστος ως προς την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης, όσο και ο χρόνος διεκπεραίωσης του έργου της αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη υπογραφεί η με αρ.7566/15-7-2011 ΥΑ, με την οποία ενσωματώνονται οι δύο προηγούμενες αποφάσεις για τα κριτήρια βαθμολογίας του Μέτρου 121, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης, που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία της τρέχουσας προκήρυξης.

Όσον αφορά στην παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης, θα γίνεται με επιτροπές παρακολούθησης που θα συστήνονται σε επίπεδο Περιφέρειας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τα αιτήματα πληρωμής των δικαιούχων θα κατατίθενται κεντρικά στην ΕΥΕ ΠΑΑ, προκειμένου οι πληρωμές να πραγματοποιούνται απευθείας από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, εφόσον, βέβαια, υπάρχει ομαλή ροή πόρων από το ΠΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται εγκαίρως αναπροσαρμογή του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 121 του ΠΑΑ, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ενδιαφερόμενοι και κάθε εμπλεκόμενος, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates