Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Ενεργοποιούνται ξανά οι επιδοτήσεις βιολογικών καλλιεργειών


Με καθυστέρηση ετών, καθώς η προηγούμενη προκήρυξη είχε γίνει το 2006, αναμένεται να προκηρυχθεί περί τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο Πρόγραμμα για τη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, στο πλαίσιο των Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων (μέτρο 2.1.4) του προγράμματος «Αλ. Μπαλτατζής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην συγκεκριμένη προκήρυξη και σύμφωνα με τα γενικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαβούλευσης που δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το ύψος των ενισχύσεων καθώς και οι προϋποθέσεις για την ένταξη των δικαιούχων, είναι:

Δικαιούχοι


α. Οι επαγγελματίες αγρότες, (ενήλικο φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.


β. Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, ενήλικο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ, με την ιδιότητα αυτή πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


αα. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.


ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός τους και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.


γ. Δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης, δύνανται να επεκτείνουν την περίοδο δέσμευσης για δύο το πολύ έτη και είναι:


•Όσοι υπέγραψαν σύμβαση για τη δράση μέχρι και την 31.12.2006 στο πλαίσιο εφαρμογής του άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006,


•Δεν έχει λήξει η περίοδος δέσμευσής τους και τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.


ΠΗΓΗ:
ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates