Τρίτη 3 Απριλίου 2012

Δελτίο Τύπου εξέδωσε η ΕΑΣΑ-Φ σχετικά με την Αίτηση Ενιαίας Δήλωσης (ΟΣΔΕ) 2012


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρακαλούνται οι παραγωγοί που επιθυμούν να υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης 2012 (ΑΕΕ 2012) να προσέρχονται στα γραφεία της οργάνωσης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο ενδιαφερόμενος κατά την υποβολή της αίτησης υποχρεούται να υποβάλει μαζί και τα παρακάτω παραστατικά:


1. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με τον αριθμό IBAN τραπεζικού λογαριασμού του.

3. Φωτοτυπία E9 για ιδιόκτητα αγροτεμάχια.

4. Ενοικιαστήρια για ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια. Η αναγραφή του ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απαραίτητη.

5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου ΟΓΑ.

6. Αντίγραφο του μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης βοοειδών & αιγοπροβάτων.

7. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου γεωργού.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


1. Βεβαίωση του μονίμου κατοικίας από το Δήμο

2. Άδεια μετακίνησης από και προς το βοσκότοπο για μετακινούμενους κτηνοτρόφους

3. Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.O.Υ) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates