Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου των ΓΕΩΤ.Ε.Ε.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)/Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της υπαίθρου και προσπαθεί πάντα να λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα "περιβάλλον", το σεβασμό και την προστασία του. Ειδικότερα, μελετά κάθε θέμα που αφορά τους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, των δασικών πόρων, των ορυκτών και υδατικών πόρων, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας, την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την μεταποίηση, τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων των τομέων αυτών με την καλύτερη χρησιμοποίηση των διατιθέμενων φυσικών πόρων και μέσων.

Επιπλέον, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, συνεργάζεται και με άλλα Επιμελητήρια, Συλλόγους, Ενώσεις ή Φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ανάγκη για διαμόρφωση κοινών θέσεων μέσα από συλλογική προσπάθεια είναι ιδιαίτερα επιτακτική υπό την παρούσα συγκυρία καθώς οι τομείς της πρωτογενούς παραγωγής εμφανίζονται ως ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης και εξόδου της χώρας από την κρίση που διέρχεται.

Μέσα στα παραπάνω πλαίσια, το Παράρτημά μας σε συνεργασία με τον Γεωπονικό Σύλλογο Μακεδονίας Θράκης (Γ.Σ.Μ.Θ.) και την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.), και μετά από σειρά κοινών συσκέψεων, επεξεργάστηκε και διαμόρφωσε ένα σύνολο προτάσεων με την ονομασία «ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020» σε θέματα που αφορούν την αγροτική πολιτική και το οποίο περιέχει κατευθύνσεις προσανατολισμού της αναπτυξιακής προσπάθειας στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

Ως εκ τούτου, σας γνωρίζουμε ότι θα είναι τιμή για μας να συμμετέχετε στην κοινή Συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 04-09-2012 και ώρα 11:00 π.μ., στη Θεσσαλονίκη, στα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., (Βενιζέλου 64, 6ος όρ.), κατά την οποία θα γίνει εκτενής ανάπτυξη και ανάλυση των παραπάνω κοινών θέσεων -προτάσεων καθώς και θα απαντηθούν σχετικές ερωτήσεις, συμβάλλοντας από κοινού ως αρωγοί στο έργο της πολιτείας στους ευαίσθητους και κρίσιμους για το μέλλον της χώρας τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της διαχείρισης των φυσικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος
 
Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,

           Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας


Δρ Αθανάσιος Σαρόπουλος          Μάξιμος Πετρακάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates