Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ.


Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Επειδή μέχρι σήμερα μεγάλος αριθμός δικαιούχων πολυτεκνικών επιδομάτων
(πολυτεκνικού επιδόματος, επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού
επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχής και ισόβιας
σύνταξης), δεν έχει προλάβει να πραγματοποιήσει την απογραφή (άνοιγμα
Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμό των ΕΛ.ΤΑ.), η οποία έληξε την Παρασκευή
11-3-2011), και να ενταχθεί στο νέο σύστημα πληρωμής με πίστωση λογαριασμού,
η διαδικασία απογραφής παρατείνεται μέχρι και 29 Απριλίου 2011.
Ο ΟΓΑ ενημερώνει τους δικαιούχους των πολυτεκνικών επιδομάτων ότι, όσοι δεν
έχουν απογραφεί πρέπει να φροντίσουν άμεσα να απογραφούν,
καταθέτοντας το «Απογραφικό Δελτίο» που τους έχει σταλεί από τον ΟΓΑ στο
Κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που επιθυμούν να καταβάλλεται το επίδομα
τους, έτσι ώστε η καταβολή των επιδομάτων τους, με πίστωση λογαριασμού, να
γίνεται χωρίς καθυστερήσεις την ίδια μέρα για όλους τους δικαιούχους.
Σε κάθε περίπτωση ο ΟΓΑ ενημερώνει τους δικαιούχους του ότι δεν θα δοθεί
άλλη παράταση πέραν της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας, για την ένταξή
τους στο νέο σύστημα πληρωμής των πολυτεκνικών επιδομάτων του ΟΓΑ.
Κατά την κατάθεση του Απογραφικού Δελτίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να
έχει μαζί του :

α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας
ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα, ή ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής
αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, κατά περίπτωση.
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση
απόδοσης Α.Φ.Μ. Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που
υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα
πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των
Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.
δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει).
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον νέο τρόπο πληρωμής και την
διαδικασία της απογραφής ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί :
- στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής τους
- στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Περ/κά Υποκ/τα του ΟΓΑ
- στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ ( www.oga.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates