Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Διευκρινήσεις σχετικά με την Εγκύκλιο αριθ. 1/2011.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1/2011

Σε συνέχεια της αριθ. 1/2011 Εγκυκλίου του ΟΓΑ και με αφορμή νέα στοιχεία που προέκυψαν, σας
διευκρινίζουμε ότι οι Ομογενείς Ανασφάλιστοι Υπερήλικες συνταξιούχοι του ΟΓΑ με χώρα
γέννησης την Αλβανία, εφόσον είναι κάτοχοι Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας, θα
προσκομίζουν, αντί των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην εν λόγω Εγκύκλιο τα
παρακάτω :
1. Επικυρωμένο αντίγραφο και των δύο όψεων της Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί πρόσφατα, από το δήμο που
έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα.
3. Υπεύθυνη δήλωσή τους, στην οποία θα αναφέρεται το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν
από τον Αλβανικό φορέα συνταξιοδότησης και από πότε, νομίμως επικυρωμένη.
Δηλώσεις περί μη είσπραξης της σύνταξης (π.χ. λόγω αποποίησης) δεν λαμβάνονται
υπόψη από τον ΟΓΑ ως αποδεικτικά στοιχεία μη συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι όλοι
ανεξαιρέτως συνταξιοδοτούνται από την Αλβανία και δεν έχουν δικαίωμα παραίτησης
από τη σύνταξη αυτή.
4. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. και ο
Α.Μ.Κ.Α. τους, τόσο των ιδίων όσο και του/της συζύγου τους εφόσον είναι έγγαμοι και ο/η
σύζυγός τους είναι 65 ετών και άνω.
Αν τα στοιχεία αυτά αναγράφονται, όσον αφορά τον ίδιο τον συνταξιούχο, στο άνω δεξιό
μέρος της επιστολής που στάλθηκε από τον ΟΓΑ, δεν απαιτείται να γνωστοποιηθούν εκ νέου,
πρέπει όμως απαραίτητα να γνωστοποιηθούν για τον/την σύζυγο, εφόσον υπάρχει και είναι
άνω των 65 ετών.
5. Αντίγραφο της σχετικής επιστολής που εστάλη από τον ΟΓΑ.
Η υποβολή του συνόλου των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση
της συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του με αριθμό 5, θα πρέπει να επισυνάπτονται στο
εξής (μαζί με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα δικαιολογητικά π.χ. εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
κ.λπ.) και σε κάθε νέα αίτηση χορήγησης σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα ομογενούς από την
Αλβανία, ο οποίος είναι κάτοχος Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας.


ΠΗΓΗ: ΟΓΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates