Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας στους βοοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους των πεδινών περιοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του Καν (ΕΚ) 1535/2007 και κατ’εφαρμογή της υπ΄ αριθ.4936/130806/27-12-2012 Κ.Υ.Α. και της υπ΄ αριθ. 234/8465/22-01-2013Υ.Α., χορηγήθηκε η κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας, συνολικού ύψους 9.143.700 € , στους βοοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους των πεδινών περιοχών οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης που προβλέπεται στα πλαίσια του άρθρου 68 του Καν(ΕΚ)73/2009. Ολοκληρώθηκε και η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των εν λόγω δικαιούχων, εκ των οποίων 5.245 ενημερώθηκαν μέσω της Υπηρεσίας Συντόμου Μηνύματος (SMS).

Η κατ’αποκοπήν ενίσχυση χορηγήθηκε ως ακολούθως :

Κατηγορία Εκμετάλλευσης Κατ’ αποκοπή ποσό ήσσονος σημασίας για εκμεταλλεύσεις κτηνοτροφικής κατεύθυνσης με αιγοπρόβατα,€ Κατ’ αποκοπή ποσό ήσσονος σημασίας για εκμεταλλεύσεις κτηνοτροφικής κατεύθυνσης με βοοειδή, €
1 (7,5 -15ΜΜΖ)300600
2 (15 -30ΜΜΖ)6001.200
3 (30 -60ΜΜΖ)9001.800
4 (60 -120ΜΜΖ)1.5002.400
5 (120 -240ΜΜΖ)2.4003.600
6 (240 - 480ΜΜΖ)3.6004.500
7 (>480 ΜΜΖ)4.5005.100


Η πληρωμή των βοοτρόφων και αιγοπροβατοτρόφων των ορεινών περιοχών θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της ενίσχυσης που προβλέπεται στα πλαίσια του άρθρου 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009 και της εξισωτικής αποζημίωσης για το έτος 2012.

Προγραμματίζεται, άμεσα, η καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης, συνολικού ύψους (12.500.000 €) ,στους πτηνοτρόφους/χοιροτρόφους. Καλούνται άμεσα, όσοι από τους πτηνοτρόφους/χοιροτρόφους δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2012, να απευθυνθούν στις κατά τόπους Ε.Α.Σ. μέχρι τις 8/2/2013. 


ΠΗΓΗ: ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates