Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011

Η εισήγηση του Βασίλη Ψαθά για το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων Ηπείρου»


Συγκεκριμένο πρόγραμμα με 5 άξονες από την Περιφέρεια

Στο πρωτογενή τομέα στηρίζεται κατά 52% το ΑΕΠ της περιοχής μας

Με την ιδιότητα του αρμόδιου για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς, ήταν ο βασικός εισηγητής της Περιφερειακής Αρχής, στη συζήτηση που έγινε τη Δευτέρα 29 Αυγούστου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρουσία του Γ. Γ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων Ηπείρου». Στη δευτερολογία του ο Αντιπεριφερειάρχης, έθεσε στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το αίτημα του αγροτών της Άρτας και ιδιαίτερα αυτών της περιοχής Περάνθης – Κομμένου για την κατασκευή του εγγειοβελτιωτικού έργου. Το έργο, με προϋπολογισμό 2,5 εκ. ευρώ, είχε προταθεί από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας στο πρόγραμμα «ΑΛΕΞ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». «Έκτοτε όμως δεν έχουμε καμία απάντηση από το Υπουργείο. Ούτε θετική, ούτε αρνητική. Προσπαθούμε επί μήνες να επικοινωνήσουμε έστω τηλεφωνικά με τον ειδικό γραμματέα του Υπουργείου κ. Διβάρη, αλλά ούτε αυτό είναι εφικτό», ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης, ζητώντας την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα για την προώθηση του έργου.

Ολόκληρη η τοποθέτηση – εισήγηση του κ. Ψαθά έχει ως εξής:
«Ο πρωτογενής τομέας συμβάλει κατά 52,9% στο ΑΕΠ της περιοχής Ηπείρου ενώ παράγεται το 4,5% περίπου της αγροτικής παραγωγής της χώρας.

Στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας περιλαμβάνεται γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Ο πρωτογενής τομέας εμφανίζει εξειδίκευση στην παραγωγή εσπεριδοειδών, κρέατος, τυριού και γάλακτος.

Μεγάλες είναι οι δυνατότητες ανάπτυξης στην αλιεία ανοιχτής θάλασσας (Ιόνιο) καθώς επίσης και στις ιχθυοκαλλιέργειες (Αμβρακικός Κόλπος).

Παρ’ όλες τις μεγάλες δυνατότητες στην παραγωγή του πρωτογενή τομέα, στην Ήπειρο παρουσιάζεται σημαντικό έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τόσο στα προϊόντα φυτικής παραγωγής όσο και σ’ αυτά της ζωικής, ακολουθώντας την τάση που επικρατεί σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το αγροτικό εισόδημα στην Ευρώπη το 2010 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,3%, στην Ελλάδα αντίστοιχα σημείωσε πτώση κατά 4,3%. Η αύξηση στην Ευρώπη οφείλεται στην άνοδο της τιμής των αγροτικών προϊόντων σε συνδυασμό με την πτώση του κόστους παραγωγής εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Τα αδύνατα σημεία στην αγροτική οικονομία της Ηπείρου οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι ο πρωτογενής τομέας βασίζεται σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας με χαμηλή ποιότητα και καινοτομία των παραγόμενων αγαθών, η έλλειψη παραγωγικού προσανατολισμού, η διάσπαση της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και η έλλειψη συνοχής μεταξύ παραγωγικής, μεταποιητικής και εμπορικής δραστηριότητας. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν και να τονωθούν τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας. Ήδη η Περιφέρεια Ηπείρου με στοχευμένες δράσεις κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Με τις δράσεις αυτές αποκτά ιδιαίτερη αξία η ανάπτυξη της υπαίθρου, η ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα, η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο.

Το καλάθι των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου είναι ο κεντρικός άξονας της επένδυσης στην ιδιαιτερότητα των τοπικών μας προϊόντων.

Θα πρέπει να περιέχει ομάδες προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου και ν’ απεικονίζει την δυναμική του τόπου μας. Επίσης να περιέχει ομάδες προϊόντων με πρώτα αυτά που βοηθούν την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας μας και συγκεκριμένων περιοχών καθώς και προϊόντα που αφορούν στην ταυτότητα των γεωγραφικών περιοχών, αλλά κι εκείνα που είναι αποτέλεσμα νέων καλλιεργειών.

Στις τρεις κατηγορίες προϊόντων που προτείνει το Υπουργείο και πλέον αυτών που αναφέρονται στο Κείμενο της διαβούλευσης θα πρέπει να προστεθούν η γαρίδα (γάμπαρη), πιθανόν το χαβιάρι Αμβρακικού και γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το μανούρι.

Καθοριστικά μπορεί να συμβάλλει η ένταξη νέων καλλιεργειών φαρμακευτικών, αρωματικών φυτών και ποικιλιών αυτόχθονης χλωρίδας για την παραγωγή αιθέριων ελαίων πολλαπλής χρήσης από την ιατρική και την κοσμετική έως τη ζωική παραγωγή.

Είναι αναγκαία προγράμματα διατήρησης και βελτίωσης των Ελληνικών και τοπικών φυλών προβάτων και αιγών (Καραμάνικο, Κατσικάς, Καλαρρύτικο, Φριζάρτα, Μπούτσικο) και επιλογή των νέων ποιμνίων με χρήση αυτόχθονων Ελληνικών φυλών και όχι εισαγόμενων που εγκυμονούν κινδύνους για τα προϊόντα ΠΟΠ.

Επίσης θα πρέπει να τονισθεί ότι η Περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια της προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, έχει προβεί σε ενέργειες σύνδεσής του με τοπικά αγροτικά προϊόντα που αποτελούν το παραδοσιακό Ηπειρώτικο Πρωινό Γεύμα, με σαφή χαρακτηριστικά μεσογειακής δίαιτας. Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνει σύνδεση του αγροτουρισμού με την παραγωγή τοπικών προϊόντων στα πλαίσια ειδικού σήματος αγροεμπιστοσύνης σε ζώνες τουρισμού κυρίως στο χώρο του Ζαγορίου, της Πάργας, των Τζουμέρκων, των Συβότων, του Μετσόβου και της παραλιακής ζώνης της Πρέβεζας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο των προτάσεών της για το καλάθι των αγροτικών προϊόντων προτείνει:

1). Ανάπτυξη του τομέα «Βιολογική Ήπειρος» για την παραγωγή βιολογικού (οργανικού) κρέατος, γάλακτος, αβγών, μελιού, πέστροφας, οπωροκηπευτικών, ελιάς, εσπεριδοειδών και ακτινιδίου. Το ίδιο ισχύει και για τη μετατροπή των ιχθυοκαλλιεργειών του Αμβρακικού σε Βιολογικές.

2). Δημιουργία ειδικού σχήματος που να οδηγεί σε σήμα «Ηπειρωτικά ειδικά επιλεγμένα κρέατα», ως τμήμα της αναγνωρισιμότητας των Ηπειρωτικών προϊόντων κρέατος.

3). Την ένταξη του ντόπιου γενετικού υλικού καθώς και των τοπικών ποικιλιών και φυλών στη γεωργική πολιτική, που πρέπει να αποτελεί το βασικό υλικό της πιστοποίησης κάθε προϊόντος «ταυτότητας».

4). Την προώθηση των προϊόντων αυτών με Εθνικό σήμα (Ελληνικό brand name).

5). Τη διατροφική ασφάλεια και την όσο δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών, με προϊόντα που παράγονται και καταναλώνονται τοπικά, περιορίζοντας το κόστος των μεταφορών αλλά και τους μεσάζοντες, και εξασφαλίζοντας παράλληλα καλές τιμές και για τον αγρότη, αλλά και για τον καταναλωτή.

6). Τη στήριξη της τοπικής διάθεσης των προϊόντων με ενίσχυση των δομών που προωθούν τα τοπικά δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών και διευκόλυνση των τοπικών προϊόντων να βρουν το δρόμο τους στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου.

7). Την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό με επαγγελματικές δομές και επαρκή διαφήμιση.

Για την άρτια υλοποίηση του καλαθιού των αγροτικών προϊόντων η Περιφέρεια Ηπείρου θέτει ως απαραίτητους άξονες:

1). Την ανταγωνιστικότητα

2). Την εξωστρέφεια.

3). Την κάλυψη της εγχώριας αγοράς.

4). Την συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος είναι η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και ίδρυση ηλεκτρονικών δημοπρατηρίων και παρατηρητηρίου τιμών για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Ο θεσμός των δημοπρατηρίων μπορεί να βοηθήσει τον αγρότη, δεδομένου ότι τον απαλλάσσει από τους μεσάζοντες και του δίνει την ευκαιρία, σ’ έναν οργανωμένο χώρο να αναπτύξει τη δραστηριότητά του, χωρίς να χρειάζεται να αγωνιά για τη διάθεση του προϊόντος του.

Στο εξωτερικό λειτουργούν δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων, μέσω των οποίων οι παραγωγοί πωλούν άμεσα τα εμπορεύματά τους στους καταστηματάρχες, αποφεύγοντας τους μεσάζοντες. Χάρη στα δημοπρατήρια οι παραγωγοί εξασφαλίζουν μεγαλύτερα έσοδα και οι καταναλωτές προμηθεύονται σε καλές τιμές τα προϊόντα στην αγορά, σε αντίθεση με την Ελλάδα.

Το Μέχελεν στο Βέλγιο με 2.500 Συνεταιριστές και 200.000.000 ευρώ ετήσιο τζίρο ή το Φλόρανχόλαντ στην ανθοκομία με 6.000 συνεταιριστές- μέλη στην Ολλανδία και 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιο τζίρο είναι καλά παραδείγματα προς μελέτη για το πως μπορεί να στηθεί ένα δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων και μάλιστα τώρα πια σε σύγχρονη ηλεκτρονική μορφή.

Πέραν όλων αυτών των δεδομένων όμως, θα πρέπει να υπάρξουν από την πλευρά του Υπουργείου, σαφείς διευκρινήσεις ως προς το ύψος και την πηγή της χρηματοδότησης του προγράμματος. Ζητήματα που αφορούν τους φορείς υλοποίησης του σχεδίου και που πιθανότατα απαιτούν θεσμικές παρεμβάσεις θα πρέπει να επιλυθούν άμεσα, προκειμένου να μην υπάρξουν στρεβλώσεις κατά τη διαδικασία υλοποίησης.

Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν η θέση και οι ευθύνες των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Δήμων. Επισημαίνουμε ότι αυτές οι Υπηρεσίες είναι στελεχωμένες με αξιόλογο και καταρτισμένο γεωτεχνικό προσωπικό, που γνωρίζει τα τοπικά χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Ήπειρος, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, διαθέτει τα αναγκαία συστατικά για μια δημιουργική και προσοδοφόρα αγροτική πολιτική.

Η σημερινή μας πρώτη προσέγγιση πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για το άλμα, αλλά και την κατευθυντήρια συμφωνία για το πώς θα πορευτούμε παραγωγικά στο πλαίσιο των ανοικτών αγορών, της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, του τοπικού μας πλούτου και του παραγωγικού μας δυναμικού.

Η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να εφαρμόσει συγκεκριμένο πρόγραμμα με άξονες και δράσεις.

ΑΞΟΝΑΣ 1. Αναδιοργάνωση και δομική ανασυγκρότηση της κτηνοτροφικής παραγωγής της Ηπείρου.

ΑΞΟΝΑΣ 2. Παραγωγική καινοτομία με σκοπό τη διακίνηση προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή διακριτά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

ΑΞΟΝΑΣ 3. Ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα ως τμήματος της ανάπτυξης της υπαίθρου και διατήρησης και ενίσχυσης του αγροτικού χώρου.

ΑΞΟΝΑΣ 4. Ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα εναρμονίζοντας την Γεωργία με το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του.

ΑΞΟΝΑΣ 5. Εκπαίδευση, επιμόρφωση αγροτών, καταναλωτών, μαθητών στα πλαίσια της παραγωγικής βάσης του αγροδιατροφικού τομέα και δημιουργία προτύπων διατροφής και κατανάλωσης στην Περιφέρεια»

ΠΗΓΗ:
ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates